ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سالم سازی جامعه از فساد و: مفسدین باید ادامه یابد. و این یک ضرورت تاریخی و: مشیت الهی با فرماندهی امام زمان عج می باشد. و هرکس از ان کوتاهی کند، خودش در صندلی متهم جای می گیرد!  نگرش جزیره ای  به این موضوع، باید عوض شود.  تا برخی آن را جدا از هم و یا اتفاقی تصور نکنند. همه این فساد ها بهم پیوسته است، و جریان وسیعی را دنبال می کند. ریشه اصلی فساد در هوای نفس: هر انسانی هست لذا وسعت فساد، به میزان وسعت سلامت نفس، یا کمی از آن کمتر است. بر اساس فلسفه اسلامی و: ادیان توحیدی، خداوند روح خود را در انسان دمیده، او را خلیفه خود در زمین قرار داده است. اما همزمان، شیطان که طغیان کرد و دستور خدا را نپذیرفت، در خواست کرد انسان ها را هم مثل خودش، سرکش و فاسد و مستکبر نماید. خداوند به دلیل سابقه طولانی او در اطاعت، این خواسته او را قبول کرد، ولی فرمود در مورد بندگان خاص من، قدرتی نخواهی داشت. پس بجز معصومین یا انبیا و اولیای الهی، بقیه مردم تحت تاثیر دو نیروی: الهی و شیطانی هستند. این نظریه در عقاید غیر توحیدی هم، به عنوان خیر و شر، نور و تاریکی و یا خوبی و بدی (فضائل و رذایل) مطرح است. لذا از اینکه افراد فاسد زیاد است نباید ترسید. در جاهاییکه ادعا می شود: فساد نیست! آنها افراد ترسویی هستند که فاسد را، نمی توانند معرفی و یا محاکمه کنند. مثلا در فرانسه یا سوئیس که بهشت این اقایان است، پلیس بدترین شکنجه ها را اعمال می کند، و کسی نمی تواند مقابل آنها شعار دهد! چه رسد به دستگیری یا محاکمه آنها. بنا بر این میتوان گفت شر یا بدی، در این کشورها حاکم است، و به همین دلیل کسی بعنوان: فاسد معرفی و یا محاکمه نمی شود. دلیل مهم آن این است که: همه مفسدان ایرانی که محاکمه می شوند، مورد تایید و حمایت آنها هستند! از اوباش و اراذلی بنام منافقین که بدتر نداریم، 17هزار ترور در ایران، انجام دادند و حالا خودشان سه هزار طلبکار شده اند! اینهم به خاطر آن است که: رحیم پور گفته که ما سیصد هزار شهید داده ایم، شما سه هزار شهید بدهید، این جکومت را تحویل بگیرید! آنها هم پرونده موهومی: بنام 67 را نبش قبر کرده و: مدعی دادن سه هزار شهید شده اند! عملکرد فرانسه یا آمریکا این است: آنها را از لیست تروریست بودن خارج کردند! معلوم می شود همه آدمهای خوب فرانسه، همگی تروریست هستند. زیرا از قدیم گفته اند: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. لذا کشتن 17هزار، نفر برای فرانسه اشکالی ندارد. زیرا خودشان هر روز، مردم را در خیابانها می کشند و: کسی جرات اعتراض ندارد. از یک روسری زنان محجبه می ترسند. در حالیکه یک تکه دستمال که ترس ندارد! ولی نمی گذارند کسی روسری سر کند. از نام محمد و علی هراس دارند. از اسلام و شیعه می ترسند. برای چه؟ مگر اینها ترس دارد؟ نه! چون خودشان دزد و فاسد و دروغگو هستند، نمی توانند انسانهای پاک و معصوم را ببینند. در نهایت با یک تحلیل جریانی، این تفکر جزیره ای برهم می خورد. انقلاب اسلامی مانند: چشمه جوشانی است که آب زلال از ان می جوشد، ولی در مسیر حرکت گل آلود می شود. باید این خاک ها و آشغال ها، در مسیر ته نشین شوند. چون همه دنیا را فساد گرفته، نمی توانند در آمریکا یا فرانسه ته نشین شوند! لذا در ایران و در میان گودال انقلاب اسلامی، جلوی آنها گرفته می شود. به آنها سکون داده می شود: تا کاملا زلال شوند. به همین دلیل مفسدان ایرانی، همگی سر در آخور یکی از این کشورها دارند. و اگر عملیات دستگیری آنها، بموقع انجام نمی گرفت، مثل همه مفسدان دیگر، به دامن غرب پناهنده می شدند و: در آنجا با آغوش باز از آنها پذیرایی می شد. 

The health of the community continues.

Health of society from corruption and: corruptors must continue. And this is a historical necessity: Divine Providence is at the command of the Imam of Ajz. And whoever loses it, he is in the seat of the defendant! The island's attitude to this issue needs to be changed. So: as not to think of it separately or accidentally. All these corruption are interconnected, and they follow a broad stream. The root of corruption in the air is every human being; therefore, the extent of corruption is less than or less than the extent of self-esteem. Based on Islamic philosophy and: monotheistic religions, God blown his soul into man, placing him as a caliph on earth. But at the same time, Satan, who fled and refused God's command, urged humans to be angry and corrupt. Because of his long history of obedience, God accepted this request, but he said that you will not have power over my special servants. So apart from the infallibles or the prophets and divine ones, the rest of the people are influenced by two forces: divine and evil. This theory is also expressed in non-monotheistic ideas as good and evil, light and dark, or good and evil (virtues and vices). Therefore, it's not to be feared that corrupt people are too much. Where it is alleged: corruption is not! They are cowardly people who cannot introduce or punish corrupt people. For example, in France or Switzerland, which is the paradise of these, police will apply the worst torture, and nobody can slam against them! Let's arrest or try them. Therefore, evil or evil can be said to be dominant in these countries, and therefore no one is introduced as corrupt or tried. The main reason is that: all Iranian corruptors who are tried, endorsed and supported! Thousands of hypocrites, who are not worse off, carried out 17,000 assassinations in Iran, and now they have got 3,000 crew! This is because Rahimpour has said that we have given 300,000 martyrs, give you three thousand martyrs, hand over this conquer! They have also filed a fictitious case: called "67" and "claimed three thousand martyrs!" The function of France or the United States is to remove them from the terrorist list! It turns out that all the good people of France are all terrorists. Because: they have been told for a long time: crazy, they're crazy to see. So killing 17,000 people is unfortunate for France. Because they themselves kill people every day in the streets and: no one dares to protest. They are afraid of a scarf of veiled women. While a piece of cloth is not afraid! But they do not let anyone wear a scarf. From the name of Muhammad and Ali are afraid. They are afraid of Islam and Shia. For what? Is it afraid? No! Because: they are robbers and corrupt and liars, they cannot see the pure and innocent people. Eventually, with this flow of analysis, this island thought collapses. The Islamic Revolution is like a sprinkling spring that drains clear water, but becomes muddy. These soils and rubbish should be deposited on the path. Because the whole world is corrupted, they cannot settle in America or France! Therefore, in Iran and among the pit of the Islamic Revolution, they will be stopped. They are given a rest: to be completely clear. That's why Iranian corruptors are all in the reach of one of these countries. And if their arrest operations were not carried out in a timely manner, like all the other corruptors, they would be refugees to the west, and there they were welcomed with open arms.

تستمر صحة المجتمع.

صحة المجتمع من الفساد و: یجب أن یستمر المفسدون. وهذه ضرورة تاریخیة: الإلهیة الإلهیة هی فی قیادة إمام أجاز. وأیا كان من یفقده ، فهو فی مقعد المتهم! یجب تغییر موقف الجزیرة من هذه القضیة. حتى لا تفكر فی ذلك بشكل منفصل أو عن طریق الخطأ. كل هذه الفساد مترابطة ، وهی تتبع مجرى واسع. إن جذور الفساد فی الهواء هی كل كائن بشری ؛ لذا ، فإن مدى الفساد أقل أو أقل من مدى احترام الذات. واستناداً إلى الفلسفة الإسلامیة والأدیان التوحیدیة ، قام الله بنفخ روحه فی الإنسان ، ووضعه كخلیفة على الأرض. لكن فی الوقت نفسه ، شجع الشیطان ، الذی هرب ورفض قیادة الله ، البشر لیكونوا غاضبین وفاسدین. بسبب تاریخه الطویل فی الطاعة ، قبل الله هذا الطلب ، لكنه قال إنك لن تملك السلطة على خدامی الخاصین. وبصرف النظر عن المعجزات أو الأنبیاء والمقدسیین ، یتأثر بقیة الناس بقوتین: الإله والشر. یتم التعبیر عن هذه النظریة أیضًا فی الأفكار غیر التوحیدیة كالجیدة والشر ، النور والظلام ، أو الخیر والشر (الفضائل والرذائل). لذلك ، لا نخشى أن یكون الفاسدون أكثر من اللازم. حیث یدعى: الفساد لیس كذلك! إنهم شعب جبان لا یستطیعون تقدیم أو معاقبة الفاسدین. على سبیل المثال ، فی فرنسا أو سویسرا ، التی هی جنة هؤلاء ، ستطبق الشرطة أسوأ أنواع التعذیب ، ولا یمكن لأحد أن ینتقدها! دعونا القبض علیهم أو تجربتهم. لذلك ، یمكن القول بأن الشر أو الشر هو المسیطر فی هذه البلدان ، وبالتالی لا یتم تقدیم أی شخص على أنه فاسد أو جرب. السبب الرئیسی هو: كل المفسدین الإیرانیین الذین جربوا وأیدوا ودعموا! الآلاف من المنافقین ، الذین لیسوا أسوأ حالاً ، نفذوا 17000 عملیة اغتیال فی إیران ، والآن أصبح لدیهم 3000 طاقم! هذا لأن رحیمبور قال إننا أعطینا 300 ألف شهید ، وأعطیتكم ثلاثة آلاف شهید ، سلّموا هذا القهر! كما قدموا قضیة وهمیة: تسمى "67" و "ادعى ثلاثة آلاف شهید!" وظیفة فرنسا أو الولایات المتحدة هی إزالتها من قائمة الإرهابیین! اتضح أن كل الناس الطیبین فی فرنسا هم كلهم ​​إرهابیون. لأنهم قیل لهم لفترة طویلة: مجنون ، انهم مجنون لرؤیة. إذن قتل 17000 شخص أمر مؤسف لفرنسا. لأنهم هم أنفسهم یقتلون الناس كل یوم فی الشوارع و: لا أحد یجرؤ على الاحتجاج. إنهم یخافون من وشاح النساء المحجبات. بینما قطعة من القماش لا تخاف! لكنهم لا یدعون أحداً یرتدی وشاحاً. من اسم محمد وعلی خائفون. إنهم یخافون من الإسلام والشیعة. على ماذا؟ هل هو خائف؟ لا! ولأنهم لصوص وفاسدون وكذابون ، فإنهم لا یستطیعون رؤیة الناس البحتین والأبریاء. فی نهایة المطاف ، مع هذا التدفق من التحلیل ، اعتقدت هذه الجزیرة انهارت. فالثورة الإسلامیة تشبه رَبعًا رَشَّى یستنزف الماء الصافی ، لكنه یصبح موحلاً. هذه التربة والقمامة یجب أن تودع على الطریق. لأن العالم كله فاسد ، لا یمكنهم أن یستقروا فی أمریكا أو فرنسا! لذلك ، فی إیران وبین حفرة الثورة الإسلامیة ، سیتم إیقافها. یتم منحهم راحة: لیكون واضحا تماما. هذا هو السبب فی أن كل مفسدین إیرانیین فی متناول أحد هذه الدول. وإذا لم یتم تنفیذ عملیات اعتقالهم فی الوقت المناسب ، مثل جمیع المفسدین الآخرین ، فإنهم سیكونون لاجئین إلى الغرب ، وهناك یتم الترحیب بهم بأذرع مفتوحة.

Cəmiyyətin sağlamlığı davam edir.

Cəmiyyətin sağlamlığı korrupsiyadan və korrupsiyanı davam etdirməlidir. Və bu tarixi bir zərurətdir: İlahi Providence Ajz İmamının əmridir. Və kim itirərsə, o, şübhəlinin yerindədir! Adanın bu məsələyə münasibətini dəyişdirmək lazımdır. Beləliklə ayrı-ayrı və ya təsadüfən düşünməməyin. Bütün bu korrupsiya bir-birinə bağlıdır və geniş bir axınla davam edirlər. Havada korrupsiyanın kökləri hər bir insandır, buna görə də korrupsiya dərəcəsi özünə hörmət dərəcəsindən az və ya azdır. İslam fəlsəfəsinə və monotheist dinlərə əsaslanaraq, Allah insana ruhunu saldı, yer üzündə xalifə kimi yerləşdirdi. Lakin eyni zamanda, Allahın əmrindən qaçan və imtina edən Şeytan insanları qəzəbli və korrupsiyaya çağırdı. Onun uzun ömür boyu itaətkarlığı səbəbindən Allah bu istəyini qəbul etdi, amma mənim xüsusi qulluqçularım üzərində hakimiyyətə malik olmadığını söylədi. Beləliklə, günahsızlar, peyğəmbərlər və ilahi kimsələrdən başqa, qalan insanların iki qüdrətindən: ilahi və pisdən təsirlənir. Bu nəzəriyyə də yaxşı və pis, yüngül və qaranlıq, yaxud yaxşı və pis (əxlaq və pozğunluqlar) kimi qeyri-monotheist fikirlərdə də ifadə edilir. Buna görə də, korrupsiyalı insanların çox olması qorxmamalıdır. Harada olduğu iddia edilir: korrupsiya deyil! Onlar korrupsiyalı insanları tanıtmaq və cəzalandırmaq bilməyən qorxaq insanlardır. Məsələn, bu cənnət olan Fransa və ya İsveçrədə, polis ən pis işgəncə tətbiq edəcək və heç kim onlara qarşı çarx edə bilməz! Tutaq və ya onları sınamaq. Ona görə də bu ölkələrdə pis və ya pis şeylər hakim ola bilər və buna görə heç kim korrupsiyaya uğramış və ya sınaqdan keçirilməmişdir. Bunun əsas səbəbi: sınaqdan keçən, dəstəkləyən və dəstəkləyən bütün İranlı korrupsiyanı! Müttəfiqlərdən daha az olmayan minlərlə münafiqlər, İranda 17 min sui-qəsd həyata keçirmişlər və indi onlar da 3 min nəfərdir! Bunun səbəbi Rahimpour'un 300 min şəhid verdiyini, 3 min şəhid verdiyini, bu fəthi ələ aldığını söylədi! Onlar həmçinin "67" və "üç min şəhid verdilər!" Adlı bir xəyanətkar iddia açdılar. Fransa və ya ABŞ-ın funksiyası onları terrorist siyahısından çıxarmaqdır! Görünür, bütün yaxşı insanlar Fransanın bütün terrorçularıdır.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 8 دی 1397 06:03 ق.ظ
<a href="http://www.zemdragrau.top/25/mens-nike-internationalist-red-black-mens-nike-internationalist-black-red ">mens nike internationalist red black mens nike internationalist black red</a><a href="http://www.zemdragrau.top/26/air-jordan-retro-grey-pink-nike-air-jordan-retro-grey-silver ">air jordan retro grey pink nike air jordan retro grey silver</a><a href="http://www.zemdragrau.top/27/nike-free-run-3-womens-red-blue ">nike free run 3 womens red blue</a><a href="http://www.zemdragrau.top/28/nike-air-jordan-4-2014 ">nike air jordan 4 2014</a>
ohio state winter hat http://www.glassfrogmarketing.top/34/ohio-state-winter-hat
شنبه 8 دی 1397 06:03 ق.ظ
<a href="http://www.naturalhealthcarecentre.com/36/nike-air-jordan-youth-size-4 ">nike air jordan youth size 4</a><a href="http://www.naturalhealthcarecentre.com/37/womens-jester-northface-backpack ">womens jester northface backpack</a><a href="http://www.naturalhealthcarecentre.com/38/printable-shoe-size-chart ">printable shoe size chart</a><a href="http://www.naturalhealthcarecentre.com/39/leopard-print-jordans-2012-edition ">leopard print jordans 2012 edition</a>
air jordan mars vie http://www.espatrick.top/27/air-jordan-mars-vie
شنبه 8 دی 1397 06:03 ق.ظ
<a href="http://www.demenagement2000.com/31/nike-kd-10-anniversary-faint-blue-release-date ">nike kd 10 anniversary faint blue release date</a><a href="http://www.demenagement2000.com/32/adidas-miami-hurricanes-sneakers ">adidas miami hurricanes sneakers</a><a href="http://www.demenagement2000.com/33/nike-air-max-lunar-1-pink ">nike air max lunar 1 pink</a><a href="http://www.demenagement2000.com/34/buy-mens-jordan-grape-5 ">buy mens jordan grape 5</a>
air jordan 10 gs vivid pink on feet http://www.gatewoodautoinsurance.top/6/air-jordan-10-gs-vivid-pink-on-feet
شنبه 8 دی 1397 06:02 ق.ظ
<a href="http://www.artsignia.com/201505/free-run-5.0-jaune-fluo ">free run 5.0 jaune fluo</a><a href="http://www.artsignia.com/201506/nike-air-max-2017-womens-purple-green ">nike air max 2017 womens purple green</a><a href="http://www.artsignia.com/201507/adidas-neo-leisure-pink-orange ">adidas neo leisure pink orange</a><a href="http://www.artsignia.com/201508/nike-roshe-run-sneakerboot-qs-mercury-grey-brown ">nike roshe run sneakerboot qs mercury grey brown</a>
senda valor match duotech soccer ball review http://www.tradeshowsinafrica.top/31/senda-valor-match-duotech-soccer-ball-review
شنبه 8 دی 1397 06:02 ق.ظ
<a href="http://www.andreaventuri.net/6/nike-air-force-1-ultra-flyknit-mid-mens-kof-mailbox-nike-air-force-1-ultra-flyknit-mid-video ">nike air force 1 ultra flyknit mid mens kof mailbox nike air force 1 ultra flyknit mid video</a><a href="http://www.andreaventuri.net/7/air-jordan-4-black-cement-grey-fire-red ">air jordan 4 black cement grey fire red</a><a href="http://www.andreaventuri.net/8/nike-air-max-1-skulls-black-chrome-release-date ">nike air max 1 skulls black chrome release date</a><a href="http://www.andreaventuri.net/9/columbia-softshell-jacket-womens ">columbia softshell jacket womens</a>
carbon fiber nike zoom hawk flight http://www.abolsitsolution.com/1/carbon-fiber-nike-zoom-hawk-flight
شنبه 8 دی 1397 06:01 ق.ظ
<a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/18/mens-nike-huarache-utility-white-purple ">mens nike huarache utility white purple</a><a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/19/nike-air-max-ltd-3-crimson-nike-mens-air-max-ltd-3-running-sneakers-10.5-black-crimson-red-066-in-the-uae.-see-prices-revie ">nike air max ltd 3 crimson nike mens air max ltd 3 running sneakers 10.5 black crimson red 066 in the uae. see prices revie</a><a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/2/buy-air-jordan-seat-covers ">buy air jordan seat covers</a><a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/20/authentic-705333105-air-jordan-4-retro-laser-white-chromemetallic-silver ">authentic 705333105 air jordan 4 retro laser white chromemetallic silver</a>
nike air force 180 high for sale ebay marketplace logo http://www.alignmentcapital.net/11/nike-air-force-180-high-for-sale-ebay-marketplace-logo
یکشنبه 1 مهر 1397 06:33 ق.ظ
<a href="http://www.ilovesteinerranch.com/201605/nike-lunarepic-low-flyknit-womens-red ">nike lunarepic low flyknit womens red</a><a href="http://www.ilovesteinerranch.com/201606/air-max-2017-orange ">air max 2017 orange</a><a href="http://www.ilovesteinerranch.com/201607/womens-nike-air-presto-white-yellow ">womens nike air presto white yellow</a><a href="http://www.ilovesteinerranch.com/201608/nike-shox-r4-preto ">nike shox r4 preto</a>
[url=http://www.casa-ayala.com/201502/nike-air-max-1-dark-army-green]nike air max 1 dark army green[/url]
یکشنبه 1 مهر 1397 06:33 ق.ظ
<a href="http://www.safesincorporated.com/201705/womens-nike-dunk-red-blue ">womens nike dunk red blue</a><a href="http://www.safesincorporated.com/201706/adidas-zx-flux-mens-pink ">adidas zx flux mens pink</a><a href="http://www.safesincorporated.com/201707/nike-air-max-90-sneakerboot-blue-grey ">nike air max 90 sneakerboot blue grey</a><a href="http://www.safesincorporated.com/201708/womens-nike-free-run-3-grey-white ">womens nike free run 3 grey white</a>
[url=http://www.turn1images.com/201702/nike-air-max-95-blue-black-and-white]nike air max 95 blue black and white[/url]
یکشنبه 1 مهر 1397 06:32 ق.ظ
<a href="http://www.prescottadvertising.com/201705/le-coq-sportif-womens-shoes-red-black ">le coq sportif womens shoes red black</a><a href="http://www.prescottadvertising.com/201706/nike-roshe-run-iv-silver ">nike roshe run iv silver</a><a href="http://www.prescottadvertising.com/201707/kobe-11-3d ">kobe 11 3d</a><a href="http://www.prescottadvertising.com/201708/nike-roshe-blue-tribal ">nike roshe blue tribal</a>
[url=http://www.mjrsoundesign.com/201703/nike-lunar-vapor-8-federer]nike lunar vapor 8 federer[/url]
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:18 ب.ظ
<a href="http://www.houzzdesign.net/MNS_40/mens-st-louis-cardinals-majestic-home-white-flex-base-authentic-collection-team-jersey ">mens st louis cardinals majestic home white flex base authentic collection team jersey</a><a href="http://www.houzzdesign.net/NCAAF_31/womens-aaron-jackson-67-marist-red-foxes-jersey ">womens aaron jackson 67 marist red foxes jersey</a><a href="http://www.houzzdesign.net/NCAAF_32/womens-nate-mcbride-22-georgia-bulldogs-jersey ">womens nate mcbride 22 georgia bulldogs jersey</a><a href="http://www.houzzdesign.net/NCAAF_33/mens-reece-winkelman-97-south-dakota-state-jackrabbits-jersey ">mens reece winkelman 97 south dakota state jackrabbits jersey</a>
womens dontay warren 4 northern colorado bears jersey http://www.bucearencuba.net/NCAAF_34/womens-dontay-warren-4-northern-colorado-bears-jersey
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:17 ب.ظ
<a href="http://www.cedarrapidschiropractor.net/Shoes_13/adidas-nmd-r1-winter-wool-for-sale ">adidas nmd r1 winter wool for sale</a><a href="http://www.cedarrapidschiropractor.net/Shoes_14/infrared-jordan-3-red-white-grey-wheat-11s-jordans-for-sale ">infrared jordan 3 red white grey wheat 11s jordans for sale</a><a href="http://www.cedarrapidschiropractor.net/Shoes_15/jordan-xii-flint-size-7-buy ">jordan xii flint size 7 buy</a><a href="http://www.cedarrapidschiropractor.net/Shoes_16/nike-air-zoom-pegasus-32-midnight-navy-white-midnight-navy ">nike air zoom pegasus 32 midnight navy white midnight navy</a>
youth radko gudas 3 philadelphia flyers premier player jersey http://www.houstondentalimplants.net/NHL_25/youth-radko-gudas-3-philadelphia-flyers-premier-player-jersey
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :