ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در کنگره آموزش شیمی در دانشگاه علم وصنعت، نمایشگاهی ترتیب داده بودند که نشان می داد: علم شیمی مانند همه علوم دیگر، ریشه در ایران و دانشمندان ایرانی دارد. ولی همه اینها فقط برای مصرف داخلی و محدود بود! زیرا در انسوی مرزها، همه چیز برعکس است. نه تنها ایران را نمی شناسند، بلکه تاریخ ایران را اشتباه می فهمند !یا ایران را جزیی از عراق و عربستان می دانند! این فاصله عمیق تفاوت برداشت: بین داخل و خارج نسبت به ایران، نشان از کم کاری دستگاههای دیپلماسی فرهنگی و سیاسی است. البته دیپلماسی فقط چند کار دار یا: وابسته فرهنگی داشتن نیست. دیپلماسی در برداشت مدیران جامعه تعریف می شود. اگر آنان بی اعتنا باشند، کاردار و وابسته فرهنگی هم منزوی می شود. علاوه بر وزارت خارجه و سازمان ارتباطات اسلامی، موسسات آموزشی و فرهنگی و امثال آن زیادی: از جمله بنیاد سعدی یا بنیاد فردوسی و امثال آن! که به آموزش زبان فارسی در کشو.رهای دیگر، مشغول هستند ولی در چهل سال یا بیشتر عمرخود، فقط به داشتن دو یا سه علاقمند کفایت کرده اند! هر جا همایش و کنگره بین المللی برگزار می شود، همان ها بعنوان نماینده کشورشان می آیند. علت این کم کاری در اندیشه مدیران عالی و میانی ما نهفته است. وقتی که دو تابعیتی ها، مقامات کشور ما را اشغال کرده اند، بدیهی است که فرهنگ بومی معطل می ماند! و فرهنگ غربی بجای آن تبلیغ می شود. کارمند سفارت یا سازمان های دیگر هم، خحالت می کشند راجع به ایران حرف بزنند! فقط در حد تکلیف کار هایی را انجام می دهند. در واقع موفق ترین مبلغ ایرانی، کسی است که دو تابعیتی باشد! ارزشهای ایرانی را در خود خاموش کرده، و ارزشهای غربی را معرفی کند. درواقع جاسوس دوجانبه باشد، با تراز مثبت نسبت به غرب! به همین دلیل است که در غرب، رازی  و ابن سینا را یک دانشمند عرب می دانند. زیرا ایرانی وجود ندارد که از آن دفاع کند! زبان دفاع کنندگان فقط در داخل دراز است، آنهم بخاطر باطل نشدن تابعیت ایرانی آنها، زیرا مطابق قانون اساسی، کسی که تابیعت یک کشور دیگر را بگیرد، بطور طبیعی تابعیت ایرانی او لغو می شود. حداقل اگر می خواهند ایران را، زیر مجموعه عربستان معرفی کنند، لا اقل عرب پیامبری را مطرح کنند، نه عرب آل سعود را. پیامبر وظیفه ای داشت جهانی. یعنی تئوری پیامبر انترناسیونالیستی بود. زیرا ناسیونالیسم، باعث تکه تکه شدن مردم دنیا، در قالب قومیت ها می شود. ولی انترنالیسم به وحدت آنها کمک می کند. پیامبر اسلام رحمه للعالمین بود! در حالیکه مسئولین ما، رحمه للایران یا رحمه للامریکا هستند! به بقیه کاری ندارند. بجز مقام معظم رهبری، بقیه مسئولین دو دسته هستند! یا دو تابعیتی هستند یا در انتظار دو تابعیتی شدن، و فقط به دنبال: اخبار ترامپ هستند که ببینند او کی عطسه کرد بنویسند! و مردم ایران را از او بترسانند. و حاضر نیستند هیچ کمکی، به لبنان یا سوریه و یا مردم آواره روهنگیا بشود. زیرا آمال آنها فقط امریکا است، بنابر این بقیه را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند. باید مدیران عالی و متوسط، کمی به فکر معرفی ایران باشند. فکر نکنند با معرفی ایران، رقیب های خود را بالا می برند! که متاسفانه به دلیل همین رقابت های ناسالم: اقتصادی فرهنگی و سیاسی این روند ادامه دارد. هیچگاه پیشرفتهای ایران مطرح نمی شود، و ابرقدرت بودن ایران را کسی باور نمی کند! زیرا می ترسد اگر ایران را ابر قدرت معرفی کند، رقیب شان برنده این معرفی باشد. لذا تمام گرفتاری های اقتصادی سیاسی و فرهنگی فعلی، ( اگر وجود داشته باشد!) فقط به دلیل نادیده گرفتن: جایگاه ایران اسلامی بعنوان: تنها ابر قدرت جهانی است.

Iran is the only global superpower

At the Congress of Chemistry at the University of Science and Technology, they arranged an exhibition showing that chemistry, like all other sciences, is rooted in Iran and Iranian scientists. But all this was limited to domestic consumption! Because: across borders, everything is the opposite. Not only do they not know Iran, they understand Iran's history as a mistake! Or consider Iran as a part of Iraq and Saudi Arabia! This is a deep difference in the distance: between the inside and outside of Iran, indicates the lack of work of cultural and political diplomacy systems. Diplomacy, of course, is just a few people: they do not have a cultural affiliation. Diplomacy is defined in the perception of community leaders. If they are disregarded, the cadre and cultural affiliates will also be isolated. In addition to the State Department and the Islamic Relief Organization, educational and cultural institutions and so on, include the Foundation of Saadi or the Ferdowsi Foundation and the like! They are busy studying Persian language in other countries, but have grown forty or more years, only two or three people are interested! Wherever the congresses and international congresses take place, the same will come as representatives of their country. The reason for this is lack of work in the minds of our top and middle managers. When two nationalities occupy our country's authorities, it is obvious that indigenous culture is lagging behind! And Western culture is being promoted instead. The staff: of the embassy or other organizations are also crazy about talking about Iran! They are doing just about the homework. In fact, the most successful Iranian singer is who has two citizenship! Extinguish Iranian values ​​and introduce Western values. In fact, the spy is bilateral, with a positive level relative to the West! That is why, in the West, Razi and Ibn Sina are considered an Arab scholar. Because there is no Iranian to defend it! The language of the defendants lies only internally, not because of their Iranian citizenship being overturned, because, according to the Constitution, the one who takes over another country will naturally abandon his Iranian nationality. At least, if they want to introduce Iran, a subset of Saudi Arabia, they should raise the propagandist Arab, not Arab al-Saud. The Prophet was duty-bound worldwide. That is, the theory of the Prophet was internationalist. Because: nationalism causes the people of the world to be fragmented in the form of ethnicity. But internationalism helps to unite them. The Prophet of Islam was Rahmah al-al-Amin! While our officials are Rahmah, they are for us! They do not have the rest. Except for the Supreme Leader, the rest of the officials are in two categories! Either two citizenships or are waiting for: two citizenship, just looking for: the news is tramp to see who she sneeted to write! And frighten the people of Iran. And they are not willing to give any help to Lebanon or Syria or the displaced people of Rohangya. Because their aspiration is only America, so they do not see or want to see the rest. Higher and moderate executives have little thought of introducing Iran. Do not think they will raise their rivals by introducing Iran! Unfortunately, because of this unhealthy competition: the economic and political culture of this trend continues. Iran's progress is never raised, and Iran's superpower is not believed by anyone! Because: it is afraid that if Iran introduces superpower, its rival will win this introduction. Therefore, all the current political and cultural economic difficulties (if any) are due only to ignore: the position of Islamic Iran as the only supreme power of the world.

إیران هی القوة العظمى الوحیدة فی العالم

فی مؤتمر الكیمیاء فی جامعة العلوم والتكنولوجیا ، رتبوا معرضًا یوضح أن الكیمیاء ، شأنها شأن جمیع العلوم الأخرى ، متجذرة فی إیران والعلماء الإیرانیین. لكن كل هذا كان مقصورا على الاستهلاك المحلی! لأنه عبر الحدود ، كل شیء هو عكس ذلك. لیس فقط أنهم لا یعرفون إیران ، فهم یفهمون تاریخ إیران كخطأ ، أو یعتبرون إیران جزءًا من العراق والمملكة العربیة السعودیة! هذا اختلاف عمیق فی المسافة: بین إیران وخارجها ، یشیر إلى عدم وجود أنظمة دبلوماسیة ثقافیة وسیاسیة. الدبلوماسیة ، بطبیعة الحال ، لیست سوى عدد قلیل من الناس: لیس لدیهم انتماء ثقافی. یتم تعریف الدبلوماسیة فی تصور قادة المجتمع. إذا تم تجاهلها ، سیتم أیضا عزل الكوادر والفروع الثقافیة. بالإضافة إلى وزارة الخارجیة ومنظمة الإغاثة الإسلامیة ، والمؤسسات التعلیمیة والثقافیة وغیرها ، بما فی ذلك مؤسسة السعدی أو مؤسسة الفردوسی وما شابه! إنهم مشغولون بدراسة اللغة الفارسیة فی بلدان أخرى ، ولكنهم نما أربعین سنة أو أكثر ، ولكن هناك شخصین أو ثلاثة أشخاص فقط مهتمین! أینما تعقد المؤتمرات والمؤتمرات الدولیة ، سیأتی نفس الأمر كممثلین عن بلدهم. السبب فی ذلك هو عدم وجود عمل فی أذهان مدیرینا الأعلى والمتوسطة. عندما تحتل جنسیتین بلدانا فی بلدنا ، من الواضح أن الثقافة المحلیة متأخرة! ویجری الترویج للثقافة الغربیة بدلا من ذلك. كما أن موظفی السفارة أو المنظمات الأخرى مجانین فی الحدیث عن إیران! یفعلون فقط حول الواجبات المنزلیة. فی الواقع ، أنجح مطرب إیرانی هو من لدیه جنسیتین! إطفاء القیم الإیرانیة وإدخال القیم الغربیة. فی الواقع ، الجاسوس ثنائی ، مع مستوى إیجابی بالنسبة للغرب! ولهذا السبب ، فی الغرب ، یعتبر الرازی وابن سینا ​​عالما عربیا. لأنه لا یوجد إیرانی یدافع عنها! لغة المدعى علیهم تكمن فقط داخلیا ، لیس بسبب انقلابهم على الجنسیة الإیرانیة ، لأنه وفقا للدستور ، فإن الشخص الذی یتولى قیادة دولة أخرى سیتخلى بشكل طبیعی عن جنسیته الإیرانیة. على الأقل ، إذا أرادوا إدخال إیران ، وهی مجموعة فرعیة من المملكة العربیة السعودیة ، فعلیهم أن یروّجوا للدعائیة العربیة ، ولیس آل سعود. كان النبی ملزمًا فی جمیع أنحاء العالم. أی أن نظریة النبی كانت أممیة. لأن القومیة تتسبب فی تجزؤ شعوب العالم على شكل عرق. لكن الدولیة تساعد على توحیدهم. كان نبی الإسلام سید الكون! فی حین أن مسؤولینا هم رحمة ، فهم بالنسبة لنا! لیس لدیهم الباقی. باستثناء المرشد الأعلى ، فإن بقیة المسؤولین فی فئتین! إما اثنین من المواطنة أو فی انتظار الحصول على جنسیتین ، فقط تبحث عن: الأخبار متشرد لرؤیة الذین سخرت للكتابة! ویخیف شعب إیران. وهم غیر مستعدین لتقدیم أی مساعدة للبنان أو سوریا أو للنازحین فی روهانجا. لأن طموحهم هو أمریكا فقط ، لذا فهم لا یرون أو یریدون رؤیة البقیة. المدیرین التنفیذیین الأعلى و المعتدل لدیهم القلیل من التفكیر فی تعریف إیران. لا أعتقد أنهم سیرفعون منافسیهم بإدخال إیران! لسوء الحظ ، بسبب هذه المنافسة غیر الصحیة: تستمر الثقافة الاقتصادیة والسیاسیة لهذا الاتجاه. التقدم الإیرانی لا یُثار أبداً ، والقوة الإیرانیة العظمى لا یصدقها أحد! ولأنها تخشى من أن تقدم إیران قوة عظمى ، فإن منافسها سیفوز بهذه المقدمة. ولذلك ، فإن جمیع الصعوبات الاقتصادیة والسیاسیة الحالیة (إن وجدت) لا یمكن تجاهلها إلا: موقف إیران الإسلامیة القوة الأسمى الوحیدة فی العالم

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :