ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پیامبر اسلام در سن چهل سالگی، به پیامبری مبعوث شد. یعنی از حالت خودسازی بیرون آمد، و مامور دیگر سازی شد. چون در چهل سالگی عقل انسان به کمال می رسد. انقلاب اسلامی ایران نیز، در الگو برداری از زندگی پیامبر، دوران خودسازی یا درونی خود را تمام کرده، به بلوغ فکری و کاری رسیده و: از این به بعد باید وارد دیگر سازی شود. ماموریت اصلی انقلاب اسلامی، از این تاریخ به بعد می باشد. در بررسی زندگی پیامبر، شاهد  افت و خیز های زیادی هستیم، ولی مامور ابلاغ نبوده است. اگر کار نیکی انجام می داده، در حد یک انسان معمولی بوده. ولی در چهل سالگی خداوند با ایشان، ارتباط بر قرار می کند و ایشان را: مامور هدایت جهانیان می کند. انقلاب اسلامی هم اگر افت و خیز هایی داشته، در چهار چوب درونی بوده: یا برای حفظ مرزها انجام می گرفته. از این به بعد باید نقش جهانی و بین المللی خود را ایفا کند. از امروز به بعد نمی تواند بگوید: اگر  در یمن کشتار می شود، ساز مان های بین المللی سکوت نکنند! یا اگر در فلسطین قتل عام می شود، خود را عقب نگه دارد و فقط به: در خواست از سازمان های بین المللی و: کشورهای عربی و اسلامی اکتفا نماید. امروز دیگر وقت آن گذشته که: در مقابل خواسته های مردم رنگین پوست اروپا و آمریکا، سر در لاک خود فرو برده و: بگوید بما مربوط نیست! یا اگر در چین ایغور ها را نسل کشی می کنند، چشم پوشی کند و بگوید به ما ربطی ندارد. امروز دیگر انقلاب اسلامی فقط برای ایران نیست! یک انقلاب جهانی برای همه مردم دنیا است. اگر تا دیروز کسی ایران را نمی شناخت، یا آن را با عراق و عربستان و اسرائیل! اشتباه می گرفت، اکنون انقلاب اسلامی برای همه مردم دنیا شناخته شده است. لذا همه دنیا از ان انتظار دارند. باید که از پوسته خود بیرون آید، و فقط به فکر حل مشکلات داخلی، یا تامین رفاه 80میلیونی ایرانی نباشد. مردم ایران با اینکه یک درصد جمعیت دنیا را دارند! 8درصد منابع خدادادی در آن است. لذا بخوبی میتوانند مشکلات خود را حل کنند، و اگر هم تا کنون برخی مشکلات حل نشده، برای رقابت ها و رفاقت ها است. عده ای در مسابقات عقب افتاده اند، و عده ای بیش از اندازه جلو رفته اند. این اختلاف طبقاتی است که: به شکل مشکلات بروز می کند. و این رقابت ها هم نتیجه: تراکم نیروها در داخل است. برخی متفکران می خواهند که ایران، در همه کار ها اول باشد! و نمره بیست بگیرد، مثل ورزشکاران ایران که نقره می گیرند، ناراحت هستند! زیرا فقط طلا را حق خود می دانند. هرگاه مدیران و نیروهای کیفی خود را صادر کرده ایم، موفق تراز همه بوده اند. اکنون بیشترین مدیران جهانی ایرانی هستند. در موضوع تحریم می بینیم که: هیچ تفاوتی زندگی مردم نداشته. فقط برخی ها که هول شده یا ترسیده اند، کار را خراب کرده یا فساد انجام داده اند. ولذا وقت آن است که حرکتی جهانی، به رهبری ایران آغاز شود. مدیران ایرانی در هر کجای دنیا هستند، با این نهضت هماهنگ شوند. مرز بندی ها اکنون فقط در روی کاغذ مطرح است، ولی باید از روی کاغذ هم محو شود. همه دنیا زیر یک شعار حمع شوند، اختلافات هم از بین برود. صدور انقلاب اسلامی آغاز شود، و مردم دنیا هم به همکاری دعوت شوند. فکر محدود میهن پرستی را، کنار بگذارند و مردم تمام دنیا را دوست داشته باشند.  امام علی ع می فرماید: مردم   دو دسته هستند:  یا  هم کیش  هستند یا همنوع! سیاه و سپید و زرد و سرخ، فرق ندارند همه دارای کرامت انسانی هستند. همه مردم دنیا زاده یک آدم و حوا و آفریده یک خدای واحد هستند. در این مسیر با هکاری مردم دنیا، هیچ قدرتی یا دسته و: گروهی نمی تواند در مقابل آن مقاومت نماید. و دشمنان محکوم به فنا هستند.

Forty years of revolution The beginning of the issuance of the revolution

Prophet Muhammad came to the Prophet at the age of forty. That means he got out of his own state of mind, and the officer was made up. For at the age of forty years old man's intellect becomes perfected. The Islamic Revolution of Iran, too, has completed its self-improvement or internalization in the modeling of the life of the Prophet, has reached the maturity of thought and work: from now on, it is necessary to enter into another. The main mission of the Islamic Revolution is from this date onwards. In the study of the life of the Prophet, we see a lot of shocks, but the officer has not been notified. If he did a good job, he would be a normal person. But in the age of forty, God relates to them and makes them: the guardian of the world. The Islamic Revolution, if there were any ups and downs, was in the inner context: either to preserve the borders. From now on, it must play its global and international role. From now on, it cannot say: If the Yemeni people are killed, the international machinery will not remain silent! Or, if it is massacred in Palestine, hold back and only to: At the request of international organizations and: Arab and Islamic countries. Today it's time that: against the wishes of the European and American colored people, they put their heads in their heads and say: "We are not concerned!" Or, if in China, genocide the Uyghurs, he would ignore it and say that it does not matter to us. Today, the Islamic Revolution is not just for Iran! A global: revolution for all people in the world. If until yesterday no one knew Iran, or it was with Iraq, Saudi Arabia and Israel! It was a mistake, now the Islamic Revolution is known to all the people of the world. So the whole world is expecting it. It should get out of its crust, and it's not just about solving domestic problems, or providing 80 million Iranian well-being. Iranians have one percent of the world's population! 8 percent of God's resources are in it. So they can solve their problems well, and if there are still some unresolved issues, they will be in competition and friendship. Some have fallen behind in the tournament, and some have gone too far. This is a class difference that occurs in the form of problems. And the competition is also a result of the crowding of troops inside. Some thinkers want Iran to be the first to do everything! And score twenty, like Iranian athletes who get silver, are upset! Because :they only know their gold right. Once we have issued our quality managers and qualifications, we have been successful all over. Now most of the world's leading Iranian executives. In the subject of the sanctions we see that: no difference in the lives of the people. Only some who are hurting or scared have done the job or corrupted themselves. So it's time for a global movement to be launched by Iran. Iranian directors are anywhere in the world to coordinate with this movement. Boundaries are now only on paper, but they must be faded out of paper. The whole world gets under one slogan, the differences will disappear. The issuance of the Islamic revolution begins, and the people of the world are also invited to cooperate. Putting :aside the narrow thought of patriotism and people who love the whole world. Imam Ali says: "People are two groups: either they are Kish or Allah!" Black and white, yellow, and red are not different. All are human dignity. All the people of the world are born of a human being and Eve and created a single god. In this way, with the work of the people of the world, there is no power or category: a group cannot resist it. And the enemies are doomed.

أربعون سنة من الثورة بدایة إصدار الثورة

جاء النبی محمد إلى النبی فی سن الأربعین. وهذا یعنی أنه خرج من حالة ذهنیة خاصة به ، وتم تشكیل الضابط. فی سن الأربعین من العمر یصبح ذكاء الرجل الكمال. المهمة الرئیسیة للثورة الإسلامیة هی من هذا التاریخ فصاعدا. فی دراسة حیاة النبی ، نرى الكثیر من الصدمات ، لكن لم یتم إخطار الضابط. إذا قام بعمل جید ، فسیكون شخصًا طبیعیًا. ولكن فی سن الأربعین ، یرتبط الله بهم ویجعلهم: حارس العالم. كانت الثورة الإسلامیة ، إذا كانت هناك أی صعود وهبوط ، فی السیاق الداخلی: إما للحفاظ على الحدود. من الآن فصاعدا ، یجب أن تلعب دورها العالمی والدولی. من الآن فصاعداً ، لا یمكن القول: إذا قُتل الشعب الیمنی ، فلن تظل الآلة الدولیة صامتة! الیوم، فی المرة الأخیرة أن مطالب الناس من لون وأوروبا وأمریكا، انخفض رأسه فی ورنیش و: یقول لنا لا تتوافق! أو إذا كان فی الصین ، الإبادة الجماعیة للأویغور ، فإنه سیتجاهلها ویقول إنها لا تهمنا. الیوم ، الثورة الإسلامیة لیست فقط لإیران! ثورة عالمیة لجمیع الناس فی العالم. حتى یوم أمس لم یكن أحد یعرف إیران ، أو كان مع العراق والمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل! لقد كان خطأ ، فالثورة الإسلامیة معروفة الآن لجمیع شعوب العالم. لذلك العالم كله یتوقع ذلك. یجب أن تخرج من القشرة ، ولیس فقط لحل المشاكل الداخلیة ، أو توفیر 80 ملیون رفاهیة إیرانیة. الایرانیون واحد فی المئة من سكان العالم! 8 فی المئة من موارد الله موجودة فیه. حتى یتمكنوا من حل مشاكلهم جیدا ، وإذا كانت لا تزال هناك بعض القضایا التی لم تحل ، فسوف یكونون فی المنافسة والصداقة. لقد تأخر البعض فی البطولة ، وبعضهم ذهب بعیدا. هذا هو الفرق الطبقی الذی یحدث فی شكل مشاكل. والمنافسة هی أیضا نتیجة لازدحام القوات فی الداخل. بعض المفكرین یریدون أن تكون إیران أول من یفعل كل شیء! ویسجل عشرون ، مثل الریاضیین الإیرانیین الذین یحصلون على الفضة ، مستاءون! لأنهم یعرفون فقط حقهم الذهب. بمجرد أن نصدر مدیری الجودة لدینا والمؤهلات ، فقد نجحنا فی كل مكان. الآن معظم كبار المسؤولین التنفیذیین الإیرانیین فی العالم. فی موضوع العقوبات نرى أنه: لا فرق فی حیاة الناس. فقط بعض الذین یتأذون أو یخافون قاموا بالعمل أو أفسدوا أنفسهم. لذا فقد حان الوقت لإطلاق حركة عالمیة من قبل إیران. المخرجون الإیرانیون فی أی مكان فی العالم للتنسیق مع هذه الحركة. الحدود الآن هی فقط على الورق ، ولكن یجب أن تكون باهتة من الورق. العالم كله تحت شعار واحد ، وسوف تختفی الاختلافات. یبدأ إصدار الثورة الإسلامیة ، كما أن شعوب العالم مدعوة للتعاون. نضع جانبا الفكر الضیق للوطنیة والأشخاص الذین یحبون العالم كله. یقول الإمام علی: "الناس مجموعتان: إما أنهم كیش أو الله!" لا یختلف اللونان الأبیض والأسود والأصفر والأحمر ، بل كلها كرامة إنسانیة. یولد جمیع شعوب العالم من إنسان وحواء وخلق إله واحد. بهذه الطریقة ، مع عمل شعوب العالم ، لا توجد قوة أو فئة: لا تستطیع مجموعة مقاومة. والأعداء محكومون.

İnqilinin buraxılmasının başlanğıcının qırx illik inqilabı

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v.) qırx yaşında Peyğəmbərə gəldi. Yəni o, özünün vəziyyətindən çıxdı və məmur hazırlandı. Çünki qırx yaşındakı insanın intellekti inkişaf etdirilir. İranın İslam İnqilabı da Peyğəmbərin həyatının modelləşdirilməsində özünü inkişaf etdirmək və ya içiləşdirməyi tamamladı, düşüncə və işin yetkinliyinə çatdı: bundan sonra başqa birinə daxil olmaq lazımdır. İslam inqilabının əsas məqsədi bu tarixdən başlayır. Hz. Peyğəmbərin həyatının öyrənilməsində bir çox şok görürük, amma məmurun bildirilməməsi. Yaxşı bir iş görsəydi, normal bir insan olardı. Lakin qırx yaşda Allah onlara aiddir və onları edir: dünyanın qəyyumu. İslam inqilabı, hər hansı bir yüksəliş və düşmə olsaydı, daxili məzmunda idi: ya sərhədləri qorumaq üçün. Bundan sonra, onun qlobal və beynəlxalq rolunu oynamalıdır. Bundan sonra belə deyə bilmərəm: Yəmən xalqı öldürülsə, beynəlxalq maşın səssiz qalmayacaq! Ya da Fələstində qətl edildikdə, geri qayıt və yalnız: beynəlxalq təşkilatların və ərəb və islam ölkələrinin tələbi ilə. Bu gün vaxt gəldi: Avropa və Amerika rəngli insanların istəklərinə qarşı başlarını başlarına qoydu və "biz narahat deyilik!" Deyirlər. Və ya, əgər Çində soyqırım uyğurları olsa, bunu görməyəcək və bu bizim üçün əhəmiyyətli deyil. Bu gün İslam inqilabı yalnız İran üçün deyil! Dünyadakı bütün insanlar üçün qlobal bir inqilab. Dünənə qədər heç kim İranı tanısa və ya İraq, Səudiyyə Ərəbistanı və İsraillə idi! Bu, bir səhv idi, indi İslam inqilabı dünyanın bütün insanları ilə tanınır. Yəni bütün dünya bunu gözləyir. O, öz qabığından çıxmalı və yalnız daxili problemləri həll etməklə deyil, 80 milyon İranın rifahını təmin etməlidir. İranlılar dünya əhalisinin yüzdə birinə sahib! Allahın qaynağının yüzdə 8ində bu var. Beləliklə, onlar öz problemlərini yaxşı həll edə bilərlər və hansısa həll edilməmiş məsələlər varsa, onlar rəqabət və dostluq içində olacaqlar. Bəzi turnirdə geridə qaldıq, bəziləri isə çox uzaqlaşdı. Bu problem şəklində meydana gələn bir sinif fərqidir. Və rəqabət içərisində əsgərlərin qalxmasının nəticəsidir. Bəzi mütəfəkkirlər İranı hər şeyin ilkində olmasını istəyirlər! Gümüş qazanan İranlı idmançılar kimi iyirmi hesabla üzüldü! Çünki onlar yalnız qızıl haqqını bilirlər. Keyfiyyət menecerlərimizi və keyfiyyətlərimizüşmənlər məhkumdur.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :