ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 28 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

یک دست نوشته در میان طلاب فیضیه قم، غوغا بپا کرده! مهاجری که ازهجرت خود پشیمان است! با پیرو خط امامی که: خط امام را گم کرده، دست بیکی شدند تا مردم را هم، با خود به سازشکاری دعوت کنند! چرا که این شعار تن آنها را لرزاند. البته هدف نویسنده شعار، اصلا به این عظمت که آنها را بترساند نبود. شعار دهنده منظورش این بود که: شما ها به فکر استخر و جکوزی و سونا هستید! برای همین روی مذاکره تکیه می کنید. در حالیکه مردم ما همچون غواصان شهید، یا رزمندگان کوههای پربرف بودند. ولی از قدیم گفته اند: چوب را که برداری گربه دزده فرار می کند! یعنی دزدان و غارت گران بیت المال، حساب کار دستشان می اید. البته ممکن است یکی دونفر هم، غارتگر نباشند و از سادگی در تیم عارتگران رفته باشند! ولی همین  داستانسرایی برای یک شعار معمولی، نشان می دهد که دستها یشان یکی است، ولو اینکه در ظاهر غارتگر بیت المال نیستند! البته استاد آنها هم خود را غارتگر نمی دانست. آنکسی که بجای شهادت در محراب نماز همچون حضرت علی، در استخر خوشگذرانی های فرح پهلوی غرق می شود! وقتی هنوز غرق نشده بود می گفت: از مال دنیا هیچ چیز ندارد، و اگر کسی چیزی پیدا کرد، میتواند بنام خودش سند بزند. اکنون نیز عده ای هستند که: دم از مذاکره می زنند، فکر می کنند: ما مذاکره کردن بلد نیستیم که مذاکره نمی کنیم! می روند استاد زبان بدن! و استاد مذاکره میاورند، تا بما یاد بدهند اصول و ضوابط مذاکره چیست! ملتی که امام خمینی را دارد، مگر می تواند مذاکره بلد نباشد؟ بلکه از شدت بلد بودن مذاکره! آن را بیهموده می داند. سالها امام خمینی به ملت فلسطین گفتند: که مذاکره هیچ نتیجه ای ندارد، و مقاومت تنها راه است. امام خامنه ای هم همان پیام را تکرار کردند. ولی حالا یک عده تازه به دوران  رسیده، آمده اند و به ما مذاکره یاد بدهند. آنها نمی دانند سازشکاری و: مذاکره با شیطان بزرگ، ساده تر از یک اب خوردن است. به شرط آنکه وطن فروش، و خائن به میهن باشی! و هرچه دشمن خواست، تقدیمش کنی. آنها می گویند ما پدرمان در امد تا چند سال مذاکره کردیم! و برجام را نوشتیم. اگر به دست شما بود، یکساعت بیشتر هم وقت نمی خواست! می گفتید هرچه می نویسید، بیارید ما امضا می کنیم. همه سختی شما این بود که: ترمز شما را یکی می کشید. اگر تاریخچه مذاکره، طرح های سازش و: صلح اسرائیل و فلسطین را مطالعه نکردند، بیایند همین ایران از 1320شروع کنند!در سال 1320هزار دلار آمریکا، هزار ریال ایران بود، یعنی برابری ریال و دلار. اما همین مذاکره باعث شد که: تا سال 1357 به 750 برابر رشد کند! یعنی یک دلار آمریکا شد 750 ریال ایران. بعد از انقلاب هم با اینکه امام خمینی می گفت: تحریم برای ما نعمت است، عده ای این شعار را ترک کردند، و با استخدام جاسوس های آمریکایی، تحت پوشش کارشناسان مالی و بازرگانی، تا به امروز ان را 160 برابر کرده اند. این نتیجه مذاکره و مماشات و سازش: با آمریکا و مزدوران و دوره دیده های آنان است. الان هم رئیس بانک مرکزی می گوید: شفافیت اصل ما است. اگر راست می گوید اول صاحبان: مدارک دکترای اقتصاد و بازرگانی و آمار: مورد تایید سازمان سیا را افشا کند. مانند آنکه امروز در مجلس، در مورد دوتابعیتی ها، افشاگری و تحقیق و تفحص شد. بگوید با کدام پول، آقازاده ها در امریکا دوره می بینند؟ و آیا در جهت ماموریت بانک مرکزی، که حراست از پایه پولی است،  آیا برنامه ای دارد یا: مثل گذشتگان خیانت به ماموریت،و: اهداف بانک مرکزی، در دستور کار است؟ تا پایه پولی را بالا ببرند و پول ملی را بازهم بی ارزش تر کنند؟

That's the talk of the slogan!

A handwritten note among the Taliban of Faizia Qom! An immigrant who regrets her death! Following the line of Imam who: lost the line of Imam, handed Baki to invite the people with their compassion! Because:this slogan shook them. Of course, the author's motto was not at all to the greatness that frightened them. The slogan meant that: you are thinking of swimming pool, jacuzzi and sauna! So you rely on negotiation. While: our people were like mercenary divers or warriors of high mountains. But from the old time they have said: The tree that catcalls the runaway escapes! That is, the robbers and the looters of Beit El Mal, have their hands on their account. Of course, one or two of them may not be looters, and simply go to the wicked team! But the same storytelling for a typical slogan shows that their hands are the same, even though they do not appear to be looters! Of course, their master did not consider him a plunderer. Anybody who: dies in the altar of Farah Pahlavi instead of martyrdom in the altar of prayer like Imam Ali. When he was not drowned, he said: "There is nothing for the world, and if anyone finds something, he can document himself." Now there are also some who: they are negotiating, they think: we do not know how to negotiate, that we do not negotiate! They are going to master the language of the body! And the professor talk, to teach us what the principles and rules of negotiation is! Is there a nation that has Imam Khomeini but cannot negotiate? But it's a conversation! It knows it as waste. For years, Imam Khomeini has told the Palestinian people that the negotiations have no result, and resistance is the only way. Imam Khamenei repeated the same message. But now a few new people have come to talk and talk to us. They do not know compromise and: Negotiating with the great devil is easier than eating. Provided you are home to the homeland and traitor to your homeland! And whatever the enemy wants, gives it away. They say we've been talking to our father for a few years! We wrote the end. If it was in your hands, you did not want an hour more! You say whatever you write, come and sign it. It was all your hardship: you break your brakes. If the history of negotiation, compromise plans, and peace: Israel and Palestine did not study, they would come from Iran in 1320. In 1320, 1,000,000 dollars were Iranian Thai rials, namely the equivalent of the Rials and Dollars. But the same deal led to: to grow by 750 times by 1357! That is, one dollar was Iran's 750 Rials. After the revolution, even though Imam Khomeini said sanctions were a blessing to us, some of them left the slogan, and by employing American spies, covered by financial and commercial experts, they have made it 160 times to this day. This is the result of negotiations and appeasement and compromise: with the United States and their mercenaries and their course. Now, the head of the Central Bank says: Transparency is our principle. If it is right, the first owners will disclose: Doctorate degrees in economics and commerce and statistics: approved by the CIA. As it was today in the House, it was disclosed and investigated about dualism. What kind of money do Aghazadeh see in America? And does it have a plan for the central bank's mission, which protects the monetary base, or is it: like the ancestors of betrayal of the mission, and: are the objectives of the central bank in the agenda? To raise :the money base and make the national currency even more worthless?

هذا هو حدیث الشعار!

مذكرة مكتوبة بخط الید بین حركة طالبان ففیضیه فی قم المقدسه مهاجر یأسف لموتها! أتباع خط الإمام: خط الإمام خسر، السارقون حصلت على الناس معا، إلى حل وسط مع دعوة! لأن هذا الشعار هزهم. وبالطبع ، لم یكن شعار المؤلف على الإطلاق عظیماً كان یخیفهم. وكان هذا هو الشعار الذی یعنی أن كنت تفكر فی بركة سباحة وجاكوزی وساونا و! لذا فأنت تعتمد على التفاوض. بینما كان شعبنا مثل غزاة المرتزقة أو المحاربین من الجبال العالیة. ولكن یقول المثل القدیم: ناقل الخش القط یهرب! أی أن اللصوص واللصوص فی بیت المال ، لدیهم أیدیهم على حسابهم. بالطبع ، قد لا یكون واحد أو اثنین منهم من اللصوص ، ویذهب ببساطة إلى الفریق الأشرار! ولكن هذه الروایة لشعار مشترك، مشیرا إلى أن واحدة من أیدیهم، على الرغم من اللصوص الخزینة لیس ظاهریا! بالطبع ، سیدهم لم یعتبر نفسه ناهب. بدلا من ذلك، یشهد بأن الرجل الذی یصلی فی محراب الإمام علی، تجمع فرح بهلوی المصارف! لا یغرق عندما قال ان العالم هو من أجل لا شیء، وإذا وجد شخص ما شیئا، وانه یمكن توثیق اسمه. سوف یتقنون لغة الجسد! ویتحدث الأستاذ ، لیعلمنا ما هی مبادئ وقواعد التفاوض! هل هناك أمة لدیها الإمام الخمینی ولكن لا یمكن التفاوض؟ لكنها محادثة! انها تعرف انها نفایات. قال الإمام الخمینی سنة للشعب الفلسطینی أن المفاوضات لیس لها أی نتیجة، والمقاومة هی السبیل الوحید. وكرر الإمام خامنئی نفس الرسالة. لكن الآن ، جاء عدد قلیل من الناس الجدد للتحدث والتحدث إلینا. أنهم لا یفهمون التسویة والتفاوض مع الشیطان الأكبر، هو مجرد قطعة من الكعكة. شریطة أن تكون موطنًا للوطن والخائن لوطنك! وبغض النظر عما یریده العدو ، أعطیه بعیدا. یقولون أننا كنا نتحدث مع والدنا لبضع سنوات! لقد كتبنا النهایة. إذا كانت بین یدیك ، فأنت لا ترید ساعة أكثر! أنت تقول ، مهما كنت تكتب ، تعال وتوقیعها. لقد كان كل ما تبذلونه من المشقة: یمكنك فرامل الفرامل الخاصة بك. لكن نفس الصفقة أدت إلى: أن تنمو بنسبة 750 مرة بحلول عام 1357! هذا یعنی أن الدولار كان 750 ریالاً إیرانیاً. نتائج المفاوضات والتهدئة والتسویة مع أمریكا والمرتزقة دربهم. الآن ، یقول رئیس البنك المركزی: الشفافیة هی مبدأنا. إذا كان الأول هو المالك الحقیقی: درجة دكتوراه فی إدارة الأعمال والاقتصاد والإحصاء: الكشف عن موافقة وكالة الاستخبارات المركزیة. كما كان الیوم فی مجلس النواب ، تم الكشف عنها والتحقیق فیها حول الثنائیة. أی نوع من المال یرى أقازادة فی أمریكا؟ لرفع قاعدة المال وجعل العملة الوطنیة أكثر عدیمة القیمة؟

Bu sloganın müzakirəsi!

Faizia Qom Taliban arasında bir əlyazma qeyd! Ölümünü təəssüf edən bir immiqrant! İmamın xəttini itirdiyi İmamın xəttindən sonra, xalqı şəfqətlə dəvət etmək üçün Bakını təhvil verdi! Çünki bu şüar onları sarsıtdı. Əlbəttə ki, müəllifin şüarı onları qorxuya saldıran böyüklüktəydi. Şüar: bu, hovuz, jakuzi və sauna düşünürsünüz! Beləliklə, danışıqlara əsaslanırsınız. Xalqımız, yüksək dağların dəətli dalğıcları və döyüşçüləri kimi idi. Qədim zamanlardan bəri dedilər: "Qaçan ağac qaçır!" Yəni Bayt Əl Malın soyğunçular və quldurları əllərini onların hesabına aparırlar. Əlbəttə ki, onlardan biri və ya ikisi qənimət ola bilməz və sadəcə pis komandaya getmək olar! Əlbəttə ki, onların ustası özünü soyğunçu hesab etməyib. İmam Əli kimi namaz qurbangahında şəhid olmaq əvəzinə Fərəh Pəhləvi qurbangahında ölən hər kəs. İndi bəziləri də var: danışıqlar aparırlar, düşünürlər: müzakirə etməyimizi, müzakirə etməyimizi bilmirik! Onlar bədən dili öyrənmək üçün gedirlər! Və professor müzakirə, müzakirə prinsipləri və qaydaları nə öyrətmək danışmaq! İmam Xomeyni var, lakin müzakirə edə bilməyən bir millət varmı? Ancaq söhbətdir! Bunu ittiham kimi bilir. İllərdir İmam Xomeyni Fələstin xalqına danışıqların nəticə vermədiyini və müqavimətin yeganə yol olduğunu söylədi. İmam Xamenei eyni mesajı təkrarladı. İndi bir neçə yeni insan bizə danışmaq və danışmaq üçün gəlmişdir. Güzəştə getməmişlər və: Böyük şeytanla danışıqlar yeməkdən daha asandır. Vətənə və vətənə xain olduğunuzda! Və düşmən nə istəsə, onu verin. Bir neçə ildir atamızla söhbət etdik dedilər! Sonunu yazdıq. Əlinizdə olsaydı, bir saat daha istəmədin! Nə yazarsan, gəl v

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :