ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 13 تیر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

مدتها طول کشید تا مسئولین، قبول کردند هزینه کنند و: در مقابل تلگرام روسی، به سروش ایرانی برسند. الان هم دیر نشده، جهان در حال انقلاب پولی و بانکی است، و ایران از هر نظر آماده پیشاهنگی در آن است. ولی تسلط دایناسور های بانکی، مانع برنامه ریزی فوق مدرن می شود. باید روزی از تسلط بانکها رها شد! و این راهی است که: دنیای دیجیتال پیش ما می گذارد. باید تحولات بانکی دنیای نوین، که برگرفته از تئوری بانکداری اسلامی است، توجه شود تا دیگران در عمل کردن به اسلام، از ما پیشی نگیرند. حذف پول که: توسط بانکداری الکترونیکی، دنیال می شود یکی از تئوری های: اصلی اسلامی است، که غرب در اجرای آن، بر ایران جلو افتاده است. درست است که بانکداری اسلامی، در ایران به تصویب رسید، ولی دنیای غرب و شرق، مانند آلمان و مالزی حتی دبی، از ایران جلو افتادند. که در سکوک و امثال آن شاهد بودیم. در حالیکه در ایران سعی داشتند: قانون بانکداری اسلامی مصوب را، به بانکداری ربوی تبدیل کنند، دنیا برعکس ایران، در حال تبدیل به بانکداری اسلامی بود. ازجمله مورد مهم آن، بهره و ربا بود: در ایران بهره مصوب 22درصد! و بهره ماخوذه بانکها تا 45درصد رشد می کرد، که مخالف اسلام بود. اما در جهان غرب و شرق، از ژاپن گرفته تا آمریکا و آلمان، بهره ها به سوی صفر میل می کرد، که همان قرض الحسنه اسلامی است. یکی دیگر از نشانه های بانکداری ربوی، پول بازی و سفته بازی بود. که اسلام به شدت با آن مخالف است. ولی بجای ایران، در کشورهای غربی و شرقی، به آن عمل شد. اکنون در بانکداری الکترونیکی، نیازی به سفته بازی و یا پول بازی نیست. پول از سفره مردم حذف شده است. علت اهمیت دادن به پول بازی در ایران، زیربنا تلقی کردن اقتصاد و رفاه بود. برای اینکه چشم مردم  را خیره کنند، دستان آنها را پر از پول کردند! اما پولهایی بی ارزش و غیر مفید، و به اصطلاح بی برکت. همه اینها فقط به درد فریب مردم(شعارهای انتخاباتی)، و پولشویی(از سوی دشمنان و ضد انقلاب) می خورد! برای همین، دنیا ایران را عامل پولشویی می شناسد! و خواستار تصویب قانون ضد پولشویی، در مجلس ایران است. اما مجلس به یک دلیل ساده، آن را رد می کند و: اینکه تروریسم در سازمان ملل تعریف می شود، ولی به دست آمریکا طور دیگری اجرا می شود. در این مورد مجلس ایران حق دارد، زیرا به محض تصویب این قانون در ایران ، آمریکا با تعریف خود از تروریسم، ایران را متهم به کمک مالی به: حزب الله و غیره می کند و یا حداقل، مانع این کمک های بعدی می شود. زیرا تا حالا، قانون پولشویی درست اجرا نشده. با اینکه سازمان ملل: چهار گروه طالبان و داعش القاعده را، تروریست میداند ولی، هبچگاه مانع کمک مالی به آنها نشد. بلکه برعکس به حزب الله لبنان گیر داده. در ایران هم با اینکه دولت، بانکداری اسلامی را تصویب کرده، ولی بانکداری ایران، مانند دولت آمریکا! تفسیر خود را دارد، و نمی گذارد اجرا شود. در دنیا، بعد از انقلاب اسلامی، پشتوانه طلا از انتشار اسکناس حذف شد! و پول فیات جایگزین آن باب شد. ولی در ایران، نگذاشتند این خبر ها پخش شود! پول فیات را هم بدون پشتوانه، و بد معرفی کردند. در حالیکه در پول فیات، پشتوانه کار و تولید است. یعنی تا موقعیکه آمریکا، کالا تولید می کند، دلار او ارزش دارد. زیرا میتواند در مقابل دلار، بجای طلا، کالاهای با ارزش تر از طلا، تحویل دهد. بانکها با نابود کردن تولید و کار درایران، همه چیز را معکوس نشان دادند. اکنون نیز بجای کالا، امضای اشخاص، پشتوان پول (بیت کوین ) است. ولی بانکها به شدت در حال سانسور کردن، و مشوه جلوه دادن آن هستند.

Persian Bit coin

It took a long time before the authorities agreed to pay for it: to arrive in Persian Soroush in front of the Russian telegram. It's not too late, the world is in a monetary and banking revolution, and Iran is ready to scout in every possible way. But the dominance of banking dinosaurs is an obstacle to ultra-modern planning. One day one should get rid of the dominance of the banks! And that's the way: the digital world is set before us. We should look at the evolution of the new world banking system, derived from the Islamic banking theory, so that others do not surpass us in the pursuit of Islam. Removal of Money, which is due to electronic banking, is one of the major Islamic theories: the West has gone ahead with Iran in its implementation. It is true that Islamic banking was approved in Iran, but the West and East, such as Germany and Malaysia, even Dubai, went ahead from Iran. Which: we saw in Kokuk and the likes of it. While in Iran they were trying to convert the Islamic banking law into repossession banking, the world, on the contrary, was turning to Islamic banking. Among its most important thing was interest and usury: in Iran the interest rate was 22%! And the interest rates of banks grew by 45%, which was opposed to Islam. But in the West and the East, from Japan to the United States and Germany, interest was zero, which is the Islamic loan. Another: sign of bank robbery, money laundering and speculation. That Islam strongly opposes it. But instead of Iran, it was done in Western and Eastern countries. Now in electronic banking, there is no need to speculate or play money. Money has been removed from the people's table. The reason for the importance of playing money in Iran was the underpinning of economic and prosperity. To make people look strangely, their hands filled with money! But the money is worthless and unprofitable, and so-called blessed. All of this is just for the deception of the people (the slogans of the election), and money laundering (by enemies and counter-revolution)! So the world knows Iran money laundering! And: calls for the adoption of an anti-money laundering law in the Iranian parliament. But the parliament dismisses it for a simple reason: that terrorism is defined at the UN, but it is run by the United States in a different way. In this case, the Iranian parliament has the right, because as soon as this law is adopted in Iran, the United States, by its definition of terrorism, accuses Iran of financial assistance to: Hezbollah, etc., or at least prevents these later contributions. Because: the money laundering law has not been implemented right now. Although the United Nations considers the four Taliban and ISIL groups al-Qaeda and Boko Haram terrorists, they never stopped funding them. On the contrary, he has captured Hezbollah in Lebanon. In Iran, even though the government has approved Islamic banking, but Iran's banking system, like the US government! Has its own interpretation, and does not allow it to run. In the world, after the Islamic Revolution, the gold backing was removed from the publication of the bills! And Fiat's money was replaced by Bob. But in Iran, they did not let the news spread! Fiat's money was introduced without any backing and bad. While in Fiat money is backed by labor and production. That is, as long as the US produces goods, its dollar is worth it. Because: it can deliver goods worth more than gold in exchange for dollars, instead of gold. Banks have reversed everything by destroying production and work in Iran. Now, instead of merchandising, signing up for individuals is the money back (Bitcoin). But the banks are heavily censoring, and suggesting it.

البیتكوین الفارسی

استغرق الأمر وقتاً طویلاً حتى دفعت السلطات ، وأمام البرقیة الروسیة ، وصلت إلى سوروش الإیرانی. لم یفت الأوان بعد ، العالم فی ثورة نقدیة ومصرفیة ، وإیران مستعدة للاستطلاع بكل وسیلة ممكنة. لكن هیمنة الدیناصورات المصرفیة هی عقبة أمام التخطیط الحدیث للغایة. یوم واحد یجب التخلص من هیمنة البنوك! وهذه هی الطریقة: تم تعیین العالم الرقمی أمامنا. یجب التطورات فی عالم الخدمات المصرفیة الحدیثة، وهو مستمد المصرفی الإسلامی من الناحیة النظریة، وفقا للآخرین فی العمل من أجل الإسلام، وأنهم لا یضربوننا. إن إزالة النقود ، التی ترجع إلى الأعمال المصرفیة الإلكترونیة ، هی إحدى النظریات الإسلامیة الرئیسیة: لقد مضى الغرب قدماً فی تنفیذ إیران. صحیح أن المصرف الإسلامی قد تمت الموافقة علیه فی إیران ، لكن الغرب والشرق ، مثل ألمانیا ومالیزیا ، وحتى دبی ، تقدما من إیران. التی رأیناها فی سکوک وأمثالها. وبینما كانوا یحاولون فی إیران تحویل القانون المصرفی الإسلامی إلى مصارف استثماریة ، فإن العالم ، على العكس ، كان یتحول إلى المصرفیة الإسلامیة. من بین أهم شیء كان الفائدة والربا: فی إیران كان سعر الفائدة 22 ٪! ونمت أسعار الفائدة للبنوك بنسبة 45 ٪ ، وهو ما عارض الإسلام. لكن فی الغرب والشرق ، من الیابان إلى الولایات المتحدة وألمانیا ، كانت الفائدة صفر ، وهو القرض الإسلامی. علامة أخرى على سرقة البنوك وغسیل الأموال والمضاربة. أن الإسلام یعارضها بشدة. لكن بدلاً من إیران ، تم ذلك فی الدول الغربیة والشرقیة. الآن فی الخدمات المصرفیة الإلكترونیة ، لیست هناك حاجة للتكهن أو المال. تمت إزالة المال من جدول الأشخاص. كان سبب أهمیة اللعب بالنقود فی إیران أساس الاقتصاد والازدهار. لجعل الناس یبدون غریباً ، تملأ أیدیهم بالمال! لكن المال لا قیمة له وغیر مربح ، وما یسمى مباركة. كل هذا الألم فقط لخداع الناس (حملة الخطاب)، وغسل الأموال (أعداء وأعداء الثورة) یأكل! إذن العالم یعرف غسل الأموال فی إیران! ویدعو إلى اعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال فی البرلمان الإیرانی. لكن البرلمان یرفضها لسبب بسیط: أن الإرهاب معرَّف فی الأمم المتحدة ، لكن الولایات المتحدة تدیره بطریقة مختلفة. فی هذه الحالة البرلمان الإیرانی الحق، لأنه بمجرد أن القانون فی إیران وأمریكا لدیها تعریفها الخاص للإرهاب، وتتهم ایران بتمویل: حزب الله ویفعل ذلك أو على الأقل منع هذه المساعدات المقبل. لأن قانون غسیل الأموال لم ینفذ فی الوقت الحالی. فی حین أن الأمم المتحدة: أربعة طالبان وتنظیم القاعدة، داعش وبوكو حرام، ولكنها ترى الإرهابیین،لا تمنع المساعدات المالیة لهم. على العكس من ذلك ، فقد أسر حزب الله فی لبنان. فی إیران ، على الرغم من موافقة الحكومة على البنوك الإسلامیة ، لكن النظام المصرفی الإیرانی ، مثل الحكومة الأمریكیة! له تفسیره الخاص ، ولا یسمح له بالجری. فی العالم ، بعد الثورة الإسلامیة ، تمت إزالة دعم الذهب من نشر الفواتیر! واستبدلت أموال فیات بوب. لكن فی إیران ، لم یسمحوا بنشر الأخبار! تم تقدیم أموال فیات دون أی دعم وسیئ. بینما فی فیات المال مدعوم من العمالة والإنتاج. وهذا هو ، طالما أن الولایات المتحدة تنتج السلع ، والدولار یستحق ذلك. لأنه یمكن أن یسلم سلعا تفوق قیمتها الذهب مقابل الدولار ، بدلا من الذهب. لقد قلبت البنوك كل شیء عن طریق تدمیر الإنتاج والعمل فی إیران. الآن ، بدلاً من الترویج ، یعد تسجیل الأفراد للأموال (Bitcoin). لكن البنوك تخضع لرقابة شدیدة ، وتقترح علیها.

Farsca Bitcoin

Hökumətin ödəmələri uzun müddət davam etdi və Rus teleqramının qarşısında İranın Soruşuna gəldi. Bu, çox gec deyil, dünya pul və bank inqilabıdır və İran hər cür iz qoymağa hazırdır. Lakin bank dinozavrlarının üstünlüyü ultra-modern planlaşdırma üçün maneədir. Bir gün bankların hakimiyyətindən qurtulmaq lazımdır! Və bu yol: rəqəmsal dünya önümüzdə təyin olunur. Müasir bank dünyadakı inkişafları, İslam bankçılığı İslama fəaliyyət başqaları görə, nəzəriyyə irəli gəlir ki, onlar bizə döymək deyil. Elektron bankacılığa əsaslanan Pulun çıxarılması əsas İslam nəzəriyyələrindən biridir: Qərb onun həyata keçirilməsində Qərblə irəliləmişdir. Doğrudur, İslam bankçılığı İranda təsdiqləndi, amma Almaniya və Malayziya, hətta Dubay kimi Şərq və Şərq İrandan irəli getdi. Biz Kokukda gördük və onu sevir. İranda İslam bankçılıq qanununu repossess banka çevirməyə çalışırdılarsa, dünya əksinə İslam bankçılığına çevrildi. Ən əhəmiyyətli şey maraq və sədaqət idi: İranda faiz nisbəti 22% -dir! Bankların faiz dərəcələri İslam qarşı olan 45% artıb. Amma Qərbdə və Şərqdə, Yaponiyadan ABŞ-a və Almaniyaya, faiz sıfır idi, yəni İslam krediti. Bank soyğunu, pul yuyulması və spekülasyonun başqa bir əlaməti. İslam bu qətiliklə qarşı çıxır. Ancaq İranın yerinə bu Qərb və Şərq ölkələrində edildi. İndi elektron bankçılıqda spekulyasiyaya və ya pul qazanmağa ehtiyac yoxdur. Pulu xalqın masasından çıxarıldı. İranda pul qazanmanın əhəmiyyəti səbəbi iqtisadi və rifahın təməlini qoydu. İnsanlar qəribə görünmək üçün əllərini pulla doldurdular! Amma pul dəyərsiz və zərərsizdir və sözdə mübarəkdir. Bütün bu ağrı yalnız insanlar (kampaniyası ritorika) və çirkli pulların yuyulması (düşmən və əks-inqilabçılar) yeyir aldatmaq üçün! Beləliklə, dünya İranı çirkli pulların yuyulmasını bilir! Və İran Parlamentində pula qarşı pul yuyulması qanununu qəbul etməyə çağırır. Hizbullah və belə yoxdur və ya ən azı növbəti bu yardım qarşısı: Bu halda İran parlamentinin tezliklə İranda qanun kimi, Amerika terror öz anlayışına, çünki maliyyə günahlandırır, hüququna malikdir. Pul yuyulması qanunu indiyədək tətbiq olunmadığından. Baxmayaraq BMT: Four Taliban və Əl-Qaidə, İŞİD və Boko Haram, amma hesab terrorçular, Hbchgah onlara maliyyə yardımı qarşısını alır. Əksinə, Livanda Hizbullahı ələ keçirdi. İran hökuməti, islam bankçılığını 

 

نوع اخبار :
برچسب ها : بیت کوین ایرانی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :