ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بعضی ها سوال می کنند: وقتی یارانه هرنفر 45هزارتومان است، چرا باید مدیران ما درآمد 45میلیونی داشته و: هزار برابر مردم عادی دارای رفاه باشند؟ البته سوال بی جایی است! و جواب آن هم روشن است، ولی بهرحال برای روشن شدن اذهان عمومی، راجع به علت آن توضیحات مختصری داده می شود: از آنجا که مدیران شرایط حساسی دارند، و تا سرو صدایی بلند می شود، فرار می کنند لذا لازم است: همیشه پس اندازی در ان سوی مرزها داشته باشند، تا مبادا به گدایی بیافتند، و آبروی مملکت برود. مثلا الان مدیر کارخانه ایران خودرو ( ناسیونال سابق)، با همین پولها در امریکا، کارخانه راه انداخته و کار آفرینی می کند. ولی گلابدره ای نویسنده، که این درآمد ها را نداشت، بیست سال بی خانمان بود و: همه ایالت های آمریکا را هم رفت، ولی کسی به او کار نداد. پس برای حفظ آبرو هم شده، باید حقوق بالا بدهیم تا اگر رفتند اونجا، بگویند ما حقوقمان زیاد بود، توسری خور نشوند. اما دلیل اصلی این نیست، بلکه دلیل واقعی آن است که: اینها ریش و قیچی دست خودشان است. لذا هرچه بخواهند می برند، فقط برای رعایت حال ما، یک فیش هم می نویسند که: ما ناراحت نشویم، که مبادا به اینها نمی رسند. همین چند وقت پیش سرو صدای: حقوق های نجومی درآمد و بعد هم خوابید. چرا؟ چون خودشان خواستند که: مردم بدانند وضع آنها بدک هم نیست، و به آنها بد نمی گذرد. والا چه کسی فیش خود را؛ در اختیار رسانه ها قرار میدهد. زیرا مردم توقعی از مدیران ندارند: که افشارگری کنند. فبش حقوقی جزو اسناد کاملا سری است. مگر اینکه شخص خودش آن را نشان دهد. لابد فرق محرمانه و سری را هم نمی دانید؟ محرمانه نامه ای است که: به ضرر منافع شخصی است، ولی سری سندی است که: افشا آن به ضرر مملکت است و: شما دیدید افشای یک فیش حقوقی: رئیس بانک رفاه چه سروصدایی کرد. تا جاییکه مجبور شدند: او را بردارند و با حقوق بالاتر، مشغول جای دیگری کنند. تا دیگر از این کار ها را نکند. بعد هم دیدند که حقوق مدیران دیگر، کمتر از او است، آنها را هم بالا بردند که عدالت رعایت شود. قرار است که یارانه ها را قطع کنند، که بودجه آن تامین شود و: فاصله از هزار برابر هم بیشتر شود. مجلس گفت که حقوق ها نباید: از 12میلیون بیشتر باشد، ولی کسی که مسئول اجرای آن شد(رئیس دیوان محاسبات محلس،) خودش 45میلیون می گرفت! دید بی انصافی است لذا اجازه داد: همه 45میلیون بگیرند، تا مساوی شوند. شاید بهتر باشد دلایل دیگری را هم بگوییم، تا مردم قدر این مدیران را بدانند، و باز هم بیشتر به آنها رسیدگی کنند: مثلا یارانه همه را قطع کنند، و به مدیران بدهند زیرا اگر: مدیر نباشد شرکت ها ورشکست می شوند. ولی اگر کارگر نباشد، عیبی ندارد حتی اگر باشد هم، او را اخراج می کنند، تا از کمی حقوق خحالت نکشد. یکی دیگر از دلایل این است که: پول ملی بی ارزش است، یعنی 45میلیون با صد میلیون فرقی ندارد. لذا بهتر است حقوق مدیران را به دلار بدهند، تا در تراز جهانی هم حساب شود. مثلا 45 میلیون تومان فقط می شود 5 هزار دلار. و این حتی دستمزد توپ حمع زمین فوتبال هم نیست! وخوب نیست مدیران ما، در مقابل دیگران سرافکنده باشند. دلیل دوم هم این است که: مدیران مثل ما فقیر بیچاره ها نیستند که: اگر شام قرمه سبزی داشتند، از خوشحالی تا صبح بیدار باشند! تا مطمئن شوند: معده شان تعجب نمی کند. آنها باید زمین و ساختمان بزرگ در: شمال شهر داشته باشند، ویلاها در کتار دریا و جنگل اختصاص خودشان باشد، در بانکهای سوئیس حسابهایشان پر باشد! والا کسی اینها را مدیر حساب نمی کند! فکر می کنند یک کارگر: لباس مدیریت پوشیده است.

Why should the salaries of directors be as high as one thousand ordinary people?

Some people ask: When the subsidy is 45,000 tomans, why should our managers have a salary of 45 million and a thousand times the welfare of ordinary people? Of course there is a question! And the answer is clear, but in order to clarify public opinion, a brief explanation is given about why: since managers have sensitive situations, and they escape to a loud voice, they are required to: always follow They must be at the crossroads of the border, so that they will not beg for begging, and the reputation of the country will go. For example, the manager of the Iran Khodro factory (ex-national), with the same money in the US, is launching a plant and creating jobs. But Golabdareh, the author, who did not have these incomes, was homeless for twenty years and: he went to all the states of the United States, but no one worked for him. So, in order to preserve pride, we have to pay a higher salary so that if they went there, they would say that we had a lot of rights and that they would not go a long way. But this is not the main reason, but the real reason is: these are beards and scissors of their own hands. So, whatever they want, they just write to us for the observance of ours: "We do not get upset that they will not get there." Just a few days ago, the sound of the voice: astronomical salaries and then fell asleep. Why? Because they themselves wanted: people know that their situation is not bad, and they do not go bad. Who cares for your media; because people do not expect executives to be afraid. The legal file is part of a series of documents. Unless: the person shows it. Maybe you do not know the secret and the secret? It's a secret that: It is at the expense of personal interests, but the series is a document that: Disclosure is harmful to the state and: You saw the disclosure of a legal bill: what was the head of the welfare bank. As much as they were forced to: take him up and work with higher salaries elsewhere. Do not do any more. Then they saw that the rights of other managers were less than him, and raised them to justice. It is supposed to cut subsidies, which will be funded, and: distance more than 1,000 times. Parliament said salaries should not be: 12 million more, but the person responsible for implementing it (the Chief Judge of the Calculation Court) himself took 45 million! An inadequate vision, therefore, allowed all 45 million to be equated. Perhaps we should also say other reasons, so that people appreciate these managers, and they still need to deal with them: for example, cut off subsidies, and give directors, because if: they are not managers, companies will go bankrupt. But if he is not a worker, it is not a problem, even if it is, he will expel him, so that he will not beg for a little. Another reason is that: The national currency is worthless, that is, 45 million with a hundred million. So, it's better to give managers the rights to the dollar, to count on the global balance. For example, 45 million USD will only be $ 5 thousand. And that does not even cost the money to play the ball! Not bad, our managers are disappointed by others. The second reason is: Managers like us are not poor people: if they had dinner, they would be awake happily until the morning! To make sure their stomachs are not surprising. They should have a lot of land and big buildings in the north of the city, villas in the sea and the forest; they will have their accounts in Swiss banks! Someone does not consider this as a manager! They think a worker is wearing a dress.

لماذا یجب أن تكون رواتب المدیرین عالیة مثل ألف شخص عادی؟

بعض الناس یسألون: عندما یكون الدعم 45000 تومان ، لماذا یجب على مدیرینا الحصول على راتب 45 ملیون وألف مرة من رفاهیة الناس العادیین؟ بالطبع هناك سؤال! والجواب واضح ، ولكن من أجل توضیح الرأی العام ، یتم تقدیم تفسیر مختصر حول السبب: بما أن المدیرین لدیهم مواقف حساسة ، ویهربون إلى صوت عال ، فیجب علیهم: یجب أن یكونوا على مفترق طرق الحدود ، حتى لا یتوسلوا التسول ، وسوف تسیر سمعة البلد. على سبیل المثال ، یقوم مدیر مصنع إیران خودرو (سابق الجنسیة) ، بنفس المال فی الولایات المتحدة ، بإطلاق مصنع وخلق فرص عمل. لكن غولابداره ، المؤلف ، الذی لم یكن لدیه هذه الدخول ، كان بلا مأوى لمدة عشرین سنة ، وذهب إلى جمیع الولایات الأمریكیة ، ولكن لم یعمل أحد من أجله. لذلك ، من أجل الحفاظ على الفخر ، علینا دفع راتب أعلى حتى إذا ذهبوا إلى هناك ، سیقولون إن لدینا الكثیر من الحقوق وأنهم لن یقطعوا شوطا طویلا. لكن هذا لیس السبب الرئیسی ، ولكن السبب الحقیقی هو: هذه هی اللحیة والمقصات بأیدیهم. لذا ، فمهما أرادوا ، فإنهم یكتبون لنا فقط من أجل احترامنا: "لا ینزعجون من أنهم لن یصلوا إلى هناك". قبل بضعة أیام ، صوت الصوت: رواتب فلكیة ثم سقطت نائما. لماذا لأنهم أرادوا أنفسهم: الناس یعرفون أن وضعهم لیس سیئًا ، وأنهم لا یسیئون. من یهتم وسائل الإعلام الخاصة بك. لأن الناس لا یتوقعون أن یخاف التنفیذیون. الملف القانونی جزء من سلسلة من الوثائق. ما لم یظهر الشخص ذلك. ربما كنت لا تعرف السر و السر؟ إنه سر: إنه على حساب المصالح الشخصیة ، لكن المسلسل عبارة عن وثیقة تفید بأن: الإفصاح ضار للدولة و: أنت ترى الكشف عن مشروع قانون قانونی: ما كان رئیس بنك الرفاهیة. بقدر ما تم إجبارهم على: اصطحابه والعمل مع رواتب أعلى فی مكان آخر. لا تفعل أكثر من ذلك. ثم رأوا أن حقوق المدیرین الآخرین كانت أقل منه ، ورفعتهم إلى العدالة. من المفترض أن یخفض الدعم ، الذی سیتم تمویله ، و: المسافة أكثر من 1000 مرة. وقال البرلمان یجب أن لا تكون المرتبات: 12 ملیون أكثر ، ولكن الشخص المسؤول عن تنفیذها (رئیس قاضی محكمة الحساب) نفسه استغرق 45 ملیون! وبالتالی ، فإن عدم كفایة الرؤیة یسمح لجمیع الـ 45 ملیون بالمساواة. ربما یجب علینا أیضًا أن نقول أسبابًا أخرى ، بحیث یقدر الناس هؤلاء المدیرین ، وما زالوا بحاجة إلى التعامل معهم: على سبیل المثال ، قطع الإعانات ، وإعطاء المدیرین ، لأنه إذا: لم یكونوا مدیرین ، فإن الشركات ستفلس. ولكن إذا لم یكن عاملاً ، فهو لیس مشكلة ، حتى لو كان كذلك ، سیطرده ، حتى لا یتوسل قلیلاً. سبب آخر هو: العملة الوطنیة عدیمة القیمة ، أی 45 ملیون مع مائة ملیون. لذا ، من الأفضل إعطاء المدیرین حقوق الدولار ، للاعتماد على التوازن العالمی. على سبیل المثال ، سیكون 45 ملیون دولار أمریكی فقط 5 آلاف دولار. وهذا لا یكلف حتى المال للعب الكرة! لیس سیئًا ، فإن مدیرینا یشعرون بخیبة أمل من الآخرین. السبب الثانی هو: إن المدراء أمثالنا لیسوا فقراء فقراء: إذا تناولوا العشاء ، فإنهم سیكونون مستیقظین بسعادة حتى الصباح! للتأكد من أن بطونهم لیست مفاجئة. یجب أن یكون لدیهم الكثیر من الأراضی والمبانی الكبیرة فی شمال المدینة ، وفیلات فی البحر والغابة ، سیكون لدیهم حساباتهم فی البنوك السویسریة! شخص ما لا یعتبر هذا كمدیر! یعتقدون أن العامل یرتدی ثوبًا.

Niyə direktorların maaşları min adi insan kimi yüksək olmalıdır?

Bəzi xahiş: bizim menecerlər 45 milyon insan min onların rifahının var qazanmaq lazımdır zaman dotasiya Hrnfr 45 tümən var? Əlbəttə bir sual var! Və cavab qısa izahat verilir səbəbi haqqında ictimai rəyi aydınlaşdırmaq baxmayaraq aydın, lakin: menecerləri Çünki kritik vəziyyəti və səs-küy, bu, həmişə belə So qaçmağa qalxır sərhədin digər tərəfində olmaq üçün yalvarmaq, və ölkəsinin şərəf. Məsələn, Amerikada eyni pul ilə Iran Khodro fabrikdə (keçmiş Milli) indi direktoru, bitki və sahibkarlıq başladı olunur. Amma gəlir yox idi müəllifi, evsiz iyirmi il və Amerika bütün dövlətlərin Golab yaxşı getdi, lakin o iş deyil kimə. Belə ki, çox üz saxlamaq biz varmış kimi yüksək əmək haqqı var, çox haqqlarımızı deyil underdog bizə. Amma əsas səbəb, lakin əsl səbəbi onların saqqallarını və qayçı itirmək edir. Buna görə də, onlar nə olursa olsun, biz yalnız görüşüb, bir jack də yazmaq: Biz dilxor deyil, ki, gələ bilər. Bir müddət əvvəl səs: yuxuda sonra astronomik maaşlar qazanmaq və. Niyə? Özləri istədikləri üçün: insanlar vəziyyətlərinin pis olmadığını bilirlər və pis gedə bilmirlər. Mediainizə kim baxır; Çünki insanlar idarəçilərin qorxmasını gözləmirlər. Hüquqi fayl bir sıra sənədlərin bir hissəsidir. Şəxs onu göstərmədikdə. Bəlkə gizli və sirri bilmirsiniz? Gizli məktub: self-faiz itirilməsi, lakin ölkənin zərərinə onu ifşa və bir pay stub açıqlanmasını görmək sənədlərin bir sıra sədri təminat səs idi. Ona məcbur olduqları qədər: onu götürüb başqa yerlərdə daha yüksək əmək haqqı ilə işləyin. Daha çox etmə. Sonra digə 45

نوع اخبار :
برچسب ها : حقوق مدیران هزار برابر،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :