ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 1 تیر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی


با داشتن نسل جنگنده نباید روزه سکوت گرفت! یا دکترین التماس داشت.  متاسفانه این موضوع اتفاق افتاده. توطئه سکوت در مقابل تخریب بقیع، و جلوگیری از بازسازی آن، نمونه دکترین التماس است که: در رابطه با عربستان و آل سعود در پیش گرفته شده . در واقع مسئولین دولتی چون از بدنه ملت جدا هستند، هیچ برداشتی از جنگندگی ملت ندارند. و برای داشتن یک سفر حج آرام، حاضرند التماس کنند. به همین دلیل ولیعهد عربستان گفته بود که: کاری می کند تا ایرانی ها به التماس بیافتند! امروز سالروز تخریب بقیع است، همه مسئولین هم این را میدانند! ماهین نیوز هم در سطح وسیعی، اطلاع رسانی کرده بود تا نگویند فراموش کردیم. ولی توطئه سکوت همچنان ادامه دارد، گویا اصلا اتفاقی نیافتاده! بقدری این توطئه سکوت عمیق است، که بسیاری از مردم تصور می کنند: قبرستان بقیع از ابتدا مخروبه بوده! یا کسی نیست که آن را بازسازی کند. در حالیکه نسل جنگنده ما، برای جلوگیری از تخریب بقعه عمه سادات، چه فداکاری ها نکردند! برای بازسازی عتبات چه هزینه ها نپرداخت. پس برای باز سازی بقیع، نه پول کم داریم،  نه مهندس و معمار. فقط کمی غیرت  و جرات مسئولین را می خواهیم، تا دست از دکترین التماس و دیلماسی خواهش بردارند. نه فقط در برابر عربستان و آل سعود، این سیاست ضد مردمی اعمال می شود، بلکه در مقابل آمریکا و انگلیس وفرانسه و: حتی اسرائیل هم همینطور است. به در خواست اسرائیل، کاری کردند تا در ایران اسلامی هم، کسی جرات نکند هولوکاست را انکار، یا در باره آن سوال مطرح کند. به دستور آمریکا! همه توان هسته ای را نابود کردند، دانشمندان را یا به دم گلوله دادند! یا بیکار و بایکوت نمودند. معلوم نیست تاکجا می خواهد ادامه پیدا کند. البته عراقچی گفته هفته دیگر تمام است. به دستور چین، کشتار مسلمانان در ترکستان شرقی و: دیگر ایالت های مسلمان نشین، بایکوت خبری شد و رسانه ها که کوچکترین خبر بورکینا فاسو! را منتشر می کنند، یک کلام راجع یه این قتل عام ها نمی گویند. در روسیه هم همینطور است. ایالت های مسلمان نشین مانند: چچن واینگوش و تاتارستان و داغستان، به عنوان تروریست سرکوب می شوند. کشتار وسیع آنها بدتر از زمان استالین و: خروشچف ادامه دارد، ولی هیچ انعکاسی درایران نمی بینیم. دولت های اروپایی دستور داده اند: تا توان موشکی ایران کنترل شود، و هیچ نوع تولید صنعتی، در ایران پانگیرد تا آنها بتوانند: قرارداد های هنگفت خود را با: پیش دریافتهای نجومی منعقد کنند و: در همه مناقصه ها برنده شوند. دولت در مقابل نتیجه اینهمه پرداختها، هیچ گزارشی نمی دهد. اگر نصف بودجه ای که صرف: ایجاد و ادامه برجام شد، صرف تولید داخلی می شد، الان ترسی از تحریم نداشتیم. سیاست التماسی می گوید: باید لابی کنیم و رشوه های کلان پرداخت کنیم، تا تحریم را کمی عقب بیاندازند. یا به آنها التماس کنیم که: به ایران کالا بفروشند یا قرارداد منعقد نمایند. اگر سیاست التماسی نبود، لازم نبود که مغز های خود را تعطیل کنیم، و منتظر دکترین آنها بمانیم. اگر چراغ سبز سیایت التماسی نبود، نامه مذکره مستقیم نوشته نمی شد. اگر گاهی مماشات می کنند از ترس مردم است، ممکن است مردم به دکترین سکوت و التماس آنها پی ببرند، و دولت را برکنار کنند. رجز خوانی های ترامپ وامثال آن وقتی بدون جواب بماند، این یعنی دکترین سکوت و التماس! وقتی هرلحظه ترس از حمله آنها وجود دارد! این همان سیاست بنی صدری است، که میگفت بگذارید آنها بیایند در داخل، تا ما تصمیم بگیریم! ولی نمی دانستند که برنده هرجنگ کسی است که: اولین مشت را بزند، زیرا ممکن است به گیج گاه بزند، و کار را تمام کند.

Begging doctrine

Having a fighter generation should not be silent! Or the doctrine begged. Unfortunately, this has happened. The plot of silence versus the destruction of the rest, and preventing its reconstruction, is an example of the doctrine of doctrine that has been pursued in relation to Saudi Arabia and Al Saud. Indeed, government officials are separate from the body of the nation, they have no idea of ​​the fate of the nation. And they are ready to beg for a quiet pilgrimage. For this reason, the Crown Prince of Saudi Arabia said: "It makes the Iranians beg!" Today is the anniversary of the destruction of the rest, all officials know this too! Mahin News has been informing on a large scale that we did not forget. But the conspiracy of silence continues, as if nothing happened at all. More of this conspiracy is a deep silence, which many people imagine: the cemetery of Baqi was ruined from the beginning! Or no one to rebuild it. What sacrifices did our fighter generations fail to prevent the destruction of Aunt Sadat's tomb! What are the costs of rebuilding Atabat? So, for the restoration of Bagh, we have no money, no engineer and architect. We just ask the authorities a little bit of zeal and dare to ask for a doctrine of begging and diligence. This anti-people policy applies not only to Saudi Arabia and Al Saud, but also to the United States, Britain and France, and even to Israel. At the request of Israel, they did something to make it difficult to deny the Holocaust or to question it in Islamic Iran. On the American command! They destroyed all nuclear power, bullied scientists or shot them! Or unemployed and boycotted. It is not clear where it will go. Of course, Iraqi people say the next week is over. On the orders of China, the massacre of Muslims in the eastern Turkestan and other Muslim states, the boycott was announced and the media, the latest news from Burkina Faso! They do not say a word about these massacres. It's the same in Russia. Muslim states like Chechnya and San José, Tatarstan and Dagestan are suppressed as terrorists. Their mass killing is worse than Stalin and: Khrushchev continues, but we do not see any reflection in Iran. European governments have ordered: to control Iran's missile power, and no industrial production in Iran, so that they can: sign their tremendous contracts with: a priori auctions and win in all the bids. The government will not give any report on the outcome of all payments. If the half of the budget spent: creating and continuing, domestic production, we were not afraid of sanctions. Politicians say: We have to lobby and pay large bribes, so that the boycott will be a bit delayed. Or beg us to sell them to Iran or contract. If it was not politic, it was not necessary to shut our brains and wait for their doctrine. If the green light was not seamless, the letter was not written directly. If they sometimes appease, they are afraid of the people, people may understand the doctrine of silence and begging them, and dismiss the government. This is the doctrine of silence and begging! When there is a fear of attacking them at any moment! This is Bani Sadri's policy, which says let them come in, so that we will decide! But they did not know that the winner of any gang was one: to kill the first one, because he might confuse and finish the job.

التسول المذهب

یجب أن لا یكون وجود جیل المقاتل صامتا! أو تتذرع العقیدة. لسوء الحظ ، لقد حدث هذا. مؤامرة الصمت مقابل تدمیر الباقی ، ومنع إعادة بنائه ، هو مثال على عقیدة المذهب الذی تم اتباعه فیما یتعلق بالمملكة العربیة السعودیة و آل سعود. فی الواقع ، فإن المسؤولین الحكومیین منفصلین عن جسد الأمة ، لیس لدیهم أی فكرة عن مصیر الأمة. وهم على استعداد للتسول لحج هادئ. ولهذا السبب ، قال ولی عهد المملكة العربیة السعودیة: "إنه یجعل الإیرانیین یتوسلون!" الیوم هو الذكرى السنویة لتدمیر الباقی ، وجمیع المسؤولین یعرفون هذا أیضا! أخبار ماهین تم إعلام على نطاق واسع أننا لم ننسى. لكن مؤامرة الصمت مستمرة ، وكأن شیئا لم یحدث على الإطلاق. المزید من هذه المؤامرة هو صمت عمیق ، یتصوره الكثیرون: لقد دمرت مقبرة البقیع من البدایة! أو لا أحد لإعادة بنائه. ما هی التضحیات التی فشل أجیالنا المقاتلة فی منع تدمیر قبر العمة السادات! ما هی تكالیف إعادة بناء عتابات؟ لذا ، من أجل استعادة باغ ، لیس لدینا مال ، ولا مهندس ولا مهندس معماری. نحن فقط نطلب من السلطات القلیل من الحماس والتجرأ على المطالبة بعقیدة التسول والاجتهاد. لا تنطبق هذه السیاسة المناهضة للناس على السعودیة والعود فقط ، بل تنطبق أیضًا على الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا ، وحتى على إسرائیل. بناء على طلب من إسرائیل ، قاموا بشیء یجعل من الصعب إنكار الهولوكوست أو استجوابه فی إیران الإسلامیة. على القیادة الأمریكیة! لقد دمروا كل الطاقة النوویة أو العلماء المتعجرفین أو أطلقوا النار علیهم! أو عاطل عن العمل ومقاطعتها. لیس من الواضح إلى أین ستذهب. بالطبع ، یقول العراقیون إن الأسبوع القادم قد انتهى. بناء على أوامر من الصین ، ومذبحة المسلمین فی شرق تركستان وغیرها من الدول الإسلامیة ، تم الإعلان عن المقاطعة والإعلام ، وآخر الأخبار من بوركینا فاسو! إنهم لا یقولون كلمة واحدة عن هذه المذابح. هو نفسه فی روسیا. یتم قمع الدول الإسلامیة مثل الشیشان وسان خوسیه وتاتارستان وداغستان كإرهابیین. قتلهم الجماعی أسوأ من ستالین و: خروشوف مستمر ، لكننا لا نرى أی تفكیر فی إیران. لقد أمرت الحكومات الأوروبیة: بالسیطرة على قوة إیران الصاروخیة ، وعدم وجود إنتاج صناعی فی إیران ، حتى یتمكنوا من: توقیع عقودهم الهائلة مع: مزادات مسبقة وفوز فی كل العروض. لن تقدم الحكومة أی تقریر عن نتائج جمیع المدفوعات. إذا أنفق نصف المیزانیة: إنشاء واستمرار الإنتاج المحلی ، لم نكن نخشى العقوبات. یقول السیاسیون: علینا أن نضغط ونأخذ رشاوى كبیرة ، حتى تتأخر المقاطعة قلیلاً. أو تتوسل إلینا لبیعها لإیران أو التعاقد. إذا لم تكن سیاسیة ، فلیس من الضروری إغلاق عقولنا والانتظار لعقیدتهم. إذا لم یكن الضوء الأخضر سلسًا ، فإن الرسالة لم تكتب مباشرة. إذا استرضوا فی بعض الأحیان ، فإنهم یخافون من الناس ، وقد یفهم الناس عقیدة الصمت ویتوسلون إلیهم ، ویرفضون الحكومة. هذا هو عقیدة الصمت والتسول! عندما یكون هناك خوف من مهاجمتهم فی أی لحظة! هذه هی سیاسة بنی صدری ، التی تدعهم یدخلون ، حتى نقرر! لكنهم لم یعلموا أن الفائز فی أی عصابة كان واحدًا: قتل الشخص الأول ، لأنه قد یربك وینهی المهمة.

doktrina yalvara-yalvara

döyüşçü bir nəsil səssiz gün olmalıdır! Və ya doktrina dilənçilik etdi. Təəssüf ki, bu baş verib. Baqi məhv qarşısında sükut sui-qəsd və onun yenidən qurulması qarşısını almaq, apellyasiya doktrina Səudiyyə Ərəbistanı və Səudiyyə Ərəbistanı ilə əlaqələr qəbul edilmişdir ki. Əslində, çünki milli orqanın hökumət rəsmiləri, onların millət mübarizə heç bir mənada ayrı. Və dinc ziyarət etmək, onlar yalvarmaq olar. Səudiyyə vəliəhd şahzadəsi İranlılar baş bir şey yalvarmaq lazım olduğunu söylədi niyə ki! Bu gün məhv Baqi ildönümü, bütün rəsmiləri bu bilirik! Mahin News sıra bildiriş biz unutmaq adlı deyil. heç bir şey olmamış kimi sükutla sui-qəsd davam edir! Hörmət duruşu Bu sui-qəsd bir çox insanlar hesab edirəm ki, belə dərin: Baqi qəbiristanlıq start məhv edildi! Və ya heç kim təmiri. Bizim nəsil təyyarə olsa da, qurban deyil nə abidə xala Sedat, məhv qarşısını almaq üçün! haqları ödəmək üçün nə yenidən qurulması türbələrini. yenidənqurma Baqi deyil az pul sonra, bir mühəndis və memar var. Just qısqanclıq və rəsmiləri bir az yalvarmaq və Dylmasy doktrina çəkinməyə edin, xahiş cəsarət. Yalnız Səudiyyə Ərəbistanı və Səudiyyəlilər qarşı anti-xalq siyasəti, həm də Amerika və Britaniya və Fransaya qarşı tətbiq və hətta İsrail eyni. İsrail xahişi ilə İran İslam etdi, bir Holokost inkar cəsarət, və ya bu barədə sual olacaq. Amerika behest! Bütün nüvə alimləri və ya quyruq güllə məhv olsun! işsiz və onların boykot ya. Bu Takja davam edəcək məlum deyil. Əlbəttə Əraqçı həftə bitdi. Çin Şərqi Türkistanda müsəlmanların öldürülməsi və digər müsəlman dövlətləri, xəbərlər və Burkina Faso kiçik KİV boykot sifariş! Emit, qırğınlar bəzi bir söz demirik. Rusiyada çox. Terroristlərin yatırıldı kimi belə Çeçenistan və Dağıstan və Tatarıstan Vayngvsh kimi müsəlman dövlətləri. Xruşşov davam, lakin hər hansı bir əks İran görmürəm: Mass cinayətləri onlar Stalin altında daha pisdir. Sonda Hökumət ödənişlər, lakin hesabat deyil. yarım büdcə yazanan bilmirdim.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :