ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 31 خرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ضرب المثل فارسی است که می گوید: چوب را که برداری، گربه دزده فرار می کند! یعنی مقصر با کوچکترین اشاره ای، خود را لو می دهد. حالا قضیه آمریکا است که: هر جا چوبی را برمی دارند، صدای آمریکا در می آید. و این نشان می دهد که آن توطئه، با طرح و نقشه آمریکا بوده. محمد ثلاث که با اتوبوس به داخل مردم و: مامورین رفت و چند نفر  را کشت، صدای آمریکا و رادیو بی بی سی و سایت دویچه وله، از او حمایت کردند و دائما از این مرد قاتل مطلب می نویسند! یک روز نیست که ذکری از ان نکنند. حالا هم که اعدام شد، ولی دست بردار نیستند. اگر این جنایت در آمریکا بود، یا یک ایرانی آن را انجام می داد، همه دنیا را از شعار های حقوق بشری پر می کردند! که چرا یک نفر با اتوبوس، مردم را زیر گرفت و کشت. او را قاتلی که عمدا جنایت کرده، و بیش از یک نفر را کشته میدانستند، و چند بار اعدام برایش در خواست می کردند. ولی حالا آمریکا اصلا به جرم او اشاره نمی کند! و فقط می گفت او را آزاد کنید. اگر فقط ایشان بود، می شد گفت که خبر ندارد چه اتفاقی افتاده! با اشتباها از قاتل حمایت می کند. اما در خیلی از موارد اینطور است. یک خط کلی است. بنابر این، اعترافات و مدافعات آمریکا میتواند: به عنوان اقرار مشارکت در قتل، یا حتی آمریت در ان را اثبات کند، که قابل طرح در دادگاهها است. میتوان خونبهای مقتولین را از: خزانه داری آمریکا مطالبه نمود. یا آمریکا را محکوم به پرداخت خسارات نمود. مطابق قانون اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی، آمریکا را محاکمه نمود، و خسارات وارده را محاسبه و دریافت کرد. حتی اگر قابل دریافت نباشد، یا آمریکا نخواهد پرداخت کند، یا نداشته باشد! لا اقل سند بدهی آن تثبت شده باشد. به پیش بینی گربه ها! بزودی رژیم نژاد پرست آمریکا، متلاشی خواهد شد و اگر چنین احکامی نباشد، نمیتوان حقوق مردم ایران را استیفا  کرد. این دادخواست ها باید مطرح شود. اگر آمریکا و نماینده او،  در دادگاه ایرانی حاضر نشد، احکام غیابی صادر و: خسارت های وارده محاسبه شود. لا اقل میتوان بخشی از دارایی های خود ایران را، که در امریکا هست توقیف نمود. معلوم نیست چرا تا کنون قوه قضائیه، این کار را نکرده و اگر انجام داده، اطلاع رسانی ننموده است. به نظر می رسد خود کم بینی، در مقابل آمریکا باعث این کار شده است. یعنی خود را در حد مبارزه یا مقابله با آمریکا نمی بینند! همانطور که خاتمی و دیگران می گفتند: مرگ بر آمریکا نگویید، اینها هم همینطورند، ولی جرات ابراز آن را ندارند. چنانچه روحانی امروز فرمایش فرمودند: ملت ایران در مقابل توطئه های آمریکا، تسلیم نمی شود! در این جمله به ظاهر انقلابی رئیس جمهور! حد اقل دو ترس بزرگ وجود دارد! یکی اینکه آن را از زبان ملت می گوید! یعنی خودش را به حساب نمی آورد. دوم صحبت از تسلیم  بحای مبارزه. است. یعنی باید بگوید من، همراه مردم ایران، با توطئه های آمریکا مبارزه می کنیم. زیرا طبق نظر روانشناسان اجتماعی، مفاهیم منفی اثرات روانی منفی هم دارند. در حالیکه مردم ایران حالت جنگندگی دارند، نه تسلیم پذیری و فرار از مبارزه. شاعر در نماز عید فطر هم گفت : ترساندن از جنگ خطا بود. خداوند هم در قران، مومنان را به تسلیم نخوانده، بلکه خودش آنها را به جنگندگی دعوت کرده، و به پیامبر هم دستور داده تا: روحیه جنگندگی را تقویت کند( حرض المومنین علی القتال) نمونه آن تیم فوتبال ایران است. که با روحیه جنگندگی به مصاف: قدرت های بزرگ فوتبالی رفت. و اگر می خواست با روحیه تسلیم و صلح وارد زمین شود، همان ابتدا مانند سالهای قبل، باید میدان را ترک کند.

The thief cat

 The Persian proverb says: "The wood that the vector runs, the fledgling cat escapes!" The culprit :with the slightest mention. Now, the United States is saying: Whatever the place is, the Voice of America comes in. And this shows that the conspiracy was with the American plan. Mohammad Thallis, who went by bus to the public and: officers, killed a few people, voted for the BBC and BBC Radio and Deutsche Weller site, and they constantly write this killer man! It's not a day to mention it. Now that they are executed, they are not stopped. If this crime was in America, or an Iranian did it, they would fill the whole world with human rights slogans! Why did someone by bus take people down and kill people? He considered him a murderer who had intentionally murdered and killed more than one person, and how many executions he was asking for. But now the United States does not point at all to her crime! And: just said to release him. If only he would have said that he did not know what had happened! Mistakenly supports the killer. But in many cases this is the case. A :general line. Therefore, confessions and advocates of the United States can be used as evidence of participation in the murder, or even in the department, which can be appealed to the courts. You can claim the blood money of the victim from the US treasury. Or: sentenced the United States to pay damages. In accordance with Islamic law, as well as the constitution of the Islamic Republic, the United States was tried, and the damages were calculated and received. Even if it cannot be received, either the United States will not pay or not! At least the debt document has been set up. To predict cats! Soon the American racist regime will collapse and, if there are no such sentences, the rights of the Iranian people cannot be ruled out. These petitions should be raised. If the United States and his representative were not present at the Iranian court, they would issue absentee sentences and calculate the damages. At the very least, it's possible to seize part of Iran's own assets, which are in America. It is unclear why the judiciary has not done so, and if it does, it has not been informed. It seems that self-deficiency, in the face of the United States, has led to this. They do not see themselves in terms of fighting or confronting America! As Khatami and others said, do not say death to the United States, they are the same, but they do not dare to express it. As Rouhani said today: Iran's people will not surrender to the conspiracies of the United States! In this seemingly revolutionary statement to the President! There are at least two big fears! One tells it from the language of the nation! He does not count on himself. The second is talk of giving up the fight. Is. That is to say, I, along with the people of Iran, are fighting US plots. Because, according to social psychologists, negative concepts have negative psychological effects. While: the Iranian people are in a state of fierce, not succumbing to escape from the struggle. The poet also said in Eid al-Fitr prayers: Fear of war was an error. God did not surrender the believers in the Qur'an, but invited them to fight, and ordered the Prophet to: strengthen the morale of fierce fighting, the example of which is the Iranian football team. Fighting with the spirit of fighting: big football powers went. And if he wanted to enter the earth with a spirit of surrender and peace, he would have to leave the field just like in previous years.

القط اللص

 یقول المثل الفارسی: "إن الخشب الذی یدیره الناقل ، ینفلت القطة الولیدة!" الجانی مع أدنى ذكر. الآن ، تقول الولایات المتحدة: أیا كان المكان ، یأتی صوت أمریكا. وهذا یدل على أن المؤامرة كانت مع الخطة الأمریكیة. محمد ثالیس ، الذی ذهب بالحافلة إلى الجمهور و: ضباط ، قتل بضعة أشخاص ، صوتوا لصالح BBC و BBC Radio و Deutsche Weller ، وهم یكتبون هذا الرجل القاتل باستمرار! إنه لیس یومًا لذكره. الآن بعد أن یتم تنفیذها ، لا یتم إیقافها. إذا كانت هذه الجریمة فی أمریكا ، أو إذا فعلتها إیران ، فإنها ستملأ العالم كله بشعارات حقوق الإنسان! لماذا قام شخص ما بالحافلة بإزاحة الناس وقتل الناس؟ واعتبره قاتلاً قتل عمداً أكثر من شخص واحد وقتل ، وعدد الإعدامات التی كان یطلبها. لكن الآن لا تشیر الولایات المتحدة على الإطلاق إلى جریمتها! وقال فقط لاطلاق سراحه. لو كان فقط قد قال أنه لا یعرف ما الذی حدث! یخطئ یدعم القاتل. لكن فی كثیر من الحالات ، هذه هی الحالة. خط عام لذلك ، یمكن استخدام الاعترافات والدعاة للولایات المتحدة كدلیل على المشاركة فی القتل ، أو حتى فی الإدارة ، والتی یمكن استئنافها أمام المحاكم. یمكنك المطالبة بمال الدیة للضحیة من خزانة الولایات المتحدة. أو حكمت الولایات المتحدة بدفع تعویضات. وفقا للقانون الإسلامی ، فضلا عن دستور الجمهوریة الإسلامیة ، تمت محاكمة الولایات المتحدة ، وحسبت الأضرار وحصلت علیها. حتى لو لم یتم استلامها ، فإن الولایات المتحدة لن تدفع أو لا تدفع! على الأقل تم إعداد وثیقة الدیون. لتتوقع القطط! وسرعان ما ینهار النظام العنصری الأمریكی ، وإذا لم تكن هناك مثل هذه الأحكام ، لا یمكن استبعاد حقوق الشعب الإیرانی. یجب رفع هذه الالتماسات. إذا لم تكن الولایات المتحدة وممثله حاضرین فی المحكمة الإیرانیة ، فسیصدرون أحكاماً غائبة ویحسبون الأضرار. على أقل تقدیر ، من الممكن الاستیلاء على جزء من أصول إیران الخاصة ، الموجودة فی أمریكا. من غیر الواضح لماذا لم یفعل القضاء ذلك ، وإذا كان كذلك ، فإنه لم یتم إبلاغه. یبدو أن نقص النفس ، فی مواجهة الولایات المتحدة ، قد أدى إلى هذا. إنهم لا یرون أنفسهم من حیث القتال أو مواجهة أمریكا! وكما قال خاتمی وآخرون ، لا یقولون الموت للولایات المتحدة ، فهم متشابهون ، لكنهم لا یجرؤون على التعبیر عنه. كما قال روحانی الیوم: الشعب الإیرانی لن یستسلم لمؤامرات الولایات المتحدة! فی هذا البیان الثوری على ما یبدو للرئیس! هناك على الأقل اثنین من المخاوف الكبیرة! واحد یقول ذلك من لغة الأمة! لا یعتمد على نفسه. والثانی هو الحدیث عن التخلی عن القتال. غیر. وهذا یعنی ، أنا ، مع شعب إیران ، نقاتل مؤامرات الولایات المتحدة. لأنه ، وفقا لعلماء النفس الاجتماعی ، المفاهیم السلبیة لها آثار نفسیة سلبیة. فی حین أن الشعب الإیرانی فی حالة شرسة ، ولیس الخضوع للهروب من النضال. قال الشاعر أیضا فی صلاة عید الفطر: كان الخوف من الحرب خطأ. الله لم یستسلم المؤمنین فی القرآن ، لكنه هو نفسه دعاهم للقتال ، وأمر النبی بـ: تعزیز الروح المعنویة لفریق كرة القدم الإیرانی الشرس. القتال بروح القتال: ذهبت قوى كرة القدم الكبیرة. وإذا أراد أن یدخل الأرض بروح الخضوع والسلام ، فعلیه أن یغادر المیدان أولاً.

Oğru pişik

 Fars sözdə deyilir: "Vektorun işlədiyi ağac, qaçan pişik qaçır!" Ən kiçik bir sözlə günahkar. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları deyir: Yer nə olursa olsun, Amerikanın Səsi gəlir. Və bu göstərir ki, sui-qəsd Amerika planı idi. Avtobusla ictimaiyyətə gedən Məhəmməd Thallis: zabitlər bir neçə insanı öldürdülər, BBC, BBC Radio və Deutsche Welle saytına səs verdilər və onlar daima bu qatil adam yazdılar! Bunu qeyd etmək üçün bir gün deyil. İndi onlar edam edilir, onlar dayandırılıb. Bu cinayət Amerikada, ya da bir İran bunu etdi, bütün dünya insan hüquqları şüarları ilə dolduracaqdı! Niyə kimsə avtobusda insanları aşağı salır və insanları öldürür? O, bir nəfərdən çox adamın qəsdən öldürüldüyü və öldürüldüyü bir qatil sayıldığını və nə qədər edam edildiyini soruşdu. Amma indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının cinayətinə heç bir şey göstərmir! Və yalnız onu azad etmək üçün dedi. Yalnız nə baş verdiyini bilmədiyini söyləyərdi! Səhlənkar qatili dəstəkləyir. Ancaq bir çox hallarda belə bir vəziyyət var. Ümumi xətt. Buna görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının etirafları və vəkilləri cinayətə, hətta məhkəməyə şikayət edilə biləcək şəxsə də iştirak etmək barədə sübut kimi istifadə edilə bilər. Qurbanın qan pulunu ABŞ xəzinəsindən tələb edə bilərsiniz. Və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının zərərlərini ödəməyə məhkum olundu. İslam qanunvericiliyinə və İslam Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları sınaqdan keçirildi və zərərlər hesablandı və qəbul edildi. Qəbul edilə bilməsə belə, ABŞ ya ödəməyəcək və ya ödəməyəcək! Ən azı borc sənədi qurulmuşdur. Pişikləri proqnozlaşdırmaq üçün! Tezliklə Amerika irqçi rejimi çökəcək və əgər belə bir cümlə olmasa, İran xalqının hüquqları istisna edilə bilməz. Bu ərizələr qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar və onun nümayəndəsi İran məhkəməsində olmasaydı, onlar cəza çəkir və zərərləri hesablayırlar. Ən azından, Amerikada olan İranın özünün bir hissəsini ələ keçirmək mümkündür. Mühakimənin nə üçün belə etmədiyi aydın deyil və əgər varsa, məlumat verilmir. Göründüyü kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşısında özünüidilmə bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Onlar mübarizə və ya Amerika ilə qarşılaşmaq baxımından özlərini görmürlər! Xatəmi və başqaları dedilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ölüm demək deyil, eynidırlar, amma bunu ifadə etməlidir.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :