ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یک پروژه پزشکی از شما دعوت می کند: تا در اجرای آن همکاری نمایید. فرضیه آن عبارت است از اینکه: برای جلوگیری از بیماری قند ( دیابت)و چربی، نماز صبح را از دست ندهید. ما یک نحقیق میدانی داریم و یک تحقیق کتابخانه ای، که در هر دو آنها به کمک شما نیازمندیم. برای دسته اول تقاضای ما این است که: همه افرادی که مشکل قند و چربی دارند، هیچ نغییری در روش خوراکی، یا درمانی خود ندهند تا همه شرایط ثابت باشد. فقط یک شرط تغییر کند و آن: خواندن نماز اول وقت، مخصوصا نماز صبح است. بعد از یکماه تغییرات مناسب را یاد داشت نمایند. در طول سال این تغییرات را بطورماهانه، با هم مقایسه کنند. اما دسته دوم که گروه شاهد هم حساب می شود، افرادی که این بیماری را ندارند. میتوانند در مطالعه کتابخانه ای، به ما کمک کنند یا در نحقیقات از دیگران، دستیار ما باشند. مثلا پرسشنامه ای تنظیم کنند، که سوالاتی از افراد دیابتی، در زمینه نماز خواندن داشته باشند. برای تهیه سوالات، فرضیات زیر را در نظر داشته باشد: اول مشخصات فردی شامل: نام و نام خانوادگی و تلفن های دسترسی، و ادرس و میزان وزن و قد و سن وامثال آن است. دوم، اصل موضوع در مورد علت: نماز خواندن و نحوه آن باشد. زیرا بدن انسان طوری است که: غذا های خورده شده اگر جذب نشود، باید دفع شود، حالت سوم بیماری را ایجاد می کند. بنابر این غذای شب، که معمولا بین ساعت 8تا 10میل می شود، معمولا پرچرب و شیرین است، معده انسان باید 8ساعت روی آن کار کند! لذا وقتی شب خوابیده ایم، معده در حال کار است. نزدیک اذان صبح شیره معده، روانه روده کوچک می شود. اگر در این زمان بدن خواب باشد، احنمال سکته وجود دارد. لذا باید بیدار شد و فعالیت کرد. اینکه چه فعالیتی خوب است، باید بررسی شود. ولی مقدمتا فعالیتی که: همه بدن را درگیر کند لازم است، مخصوصا باید سبک باشد. که حالت نرمش صبحگاهی یا همان نماز خواند. طبیعی است که برای صبحانه نیز در موقع اذان ظهر، و برای نهار هم موقع اذان مغرب ، این کار را باید تکرار کرد. این نظم ارائه شده از سوی خداوند، علاوه بر خواص دیگر، به خاصیت ضد چربی و: قند آن توجه شود. زیرا حرکات نماز مصرف کننده: قند و چربی است. لذا اگر نماز های یومیه، بطور مرتب خوانده شود، قند ها و چربی ها در موقع خود، مصرف می شوند. اگر در این زمان ها، بدن در خواب باشد، قند و چربی نسوخته، ذخیره می شود و یا، در خون باقی می ماند. لذا با پرسش هایی در این زمینه، متوجه خواهیم شد که: بیشتر افرادی که نماز را اول وقت می خوانند، از بیماری قند و چربی و: بسیاری از بیماریهای دیگر، در امان هستند. ولی آنهاییکه موقع نماز صبح ( بین الطلوعین ) خواب می مانند، اکثرا دچار چاقی نامناسب و: ذخیره مضر: قند و چربی می شوند. حتی ممکن است در کارکرد تیروئید، و امثال آن هم موثر باشد. که هرکدام یک پروژه طبی جدید می طلبد. پزشکی در اصل مانند: همه علوم از مذهب شروع شده، ولی بعد ها اعلام استقلال کرده! از همان جاییکه خود را بی نیاز از: مذهب دیده، مشکلات بیماری ها شروع شده است. علت آن هم این است که: انسان تمایل به کار های خوب دارد، به کار های بد هم علاقمند است. مثلا بیداری در صبح و: استفاده از هوای لطیف صبحگاهی، لذت بخش است ولی خواب صبحگاهی هم، لذت خاص خود را دارد. وقتی صبح بیدار باشیم و: با فعالیت بدنی، هوای لطیف استشمام کنیم، سلامتی جسم را پس انداز کرده ایم. اما اگر بخوابیم! و به لذت خواب تسلیم شویم، ضرر های بعدی را خواهیم داشت. سعدی می گوید: خواب نوشین: بامداد رحیل، بازدارد پیاده را، ز سبیل.

At: the request of cooperation for the medical project.

A medical project invites you to: co-operate with it. The hypothesis is: Do not miss the Morning Prayer to prevent diabetes and fat. We have a field study and a library research, both of which we need for your help. For the first group, we are asking: All people who have a problem with sugar and fat do not change their edible or therapeutic procedures so that all conditions are fixed. Only one condition will change, and that: read the first prayer, especially the Morning Prayer. After a month they will remember the proper changes. Throughout the year, these changes are compared on a monthly basis. But the second group, which is the control group, is also those who do not have the disease. Can help us in a library study, or help our colleagues from colleagues. For example, set up a questionnaire to ask questions from diabetics about praying. To provide questions, consider the following assumptions: First, the personal details include: name and telephone, access, and address, and weight, height and age, and so on. Second, the principle of the topic is about the cause: prayer and its manner. Because the human body is such that: Eaten foods should not be absorbed if they are not absorbed, the third state produces illness. Therefore, the night meal, usually between 8 and 10 am, is usually high in fat and sweet, the human stomach should work for 8 hours! So, when the night is sleeping, the stomach is working. Near the morning prayer of the gastric juice, it enters the small intestine. If you are sleeping at this time, there is a stroke. So you have to wake up and work. What is good is to be checked. But first of all, an activity that involves all the body is necessary, especially light. Which is the morning prayer regime. Naturally, it is also necessary to repeat this for breakfast during the afternoon prayers, and for lunch at the time of the Azan of the Maghreb. This order presented by God, in addition to other properties, has the anti-fat properties and: glucose. Because the movements of the prayer are: sugar and fat. Therefore, if prayers are regularly read, glucose and fats are consumed in their own time. If at these times, the body is in sleep, the sugar and fat are uncreated, stored, or remain in the blood. Therefore, with questions in this field, we will find that most people who pray for the first time are suffering from diabetes and fat: many other diseases are safe. But those who sleep in the Morning Prayer (inter-talloon), often suffer from obesity and: harmful storage: sugar and fat. It may even affect thyroid function, and so on. Each of them requires a new medical project. Medicine in principle, like: All sciences started from religion, but later they declared independence! From wherever: you need to be: religion, disease has begun. The reason is that: Man tends to do good things; he is also interested in bad deeds. For example, wake up in the morning, and enjoying the delicate weather in the morning is enjoyable, but morning sleep also has its own pleasure. When we wake up in the morning and: We breathe the fine air with physical activity, we saved the body's health. But if we sleep! And to give in to the enjoyment of sleep, we will have the next disadvantages. Saadi says: Sleep beauty: At dawn walker, he stopped walking, mosquito.

بناء على طلب التعاون للمشروع الطبی.

مشروع طبی یدعوك إلى: التعاون معه. الفرضیة هی: لا تفوت صلاة الصبح لمنع السكری والدهون. لدینا دراسة میدانیة وأبحاث للمكتبة ، وكلاهما نحتاج لمساعدتكم. بالنسبة للمجموعة الأولى ، نحن نطلب: جمیع الأشخاص الذین لدیهم مشكلة مع السكر والدهون لا یغیرون إجراءاتهم الغذائیة أو العلاجیة حتى یتم إصلاح جمیع الظروف. شرط واحد فقط سوف یتغیر ، وذلك: قراءة الصلاة الأولى ، وخاصة صلاة الصبح. بعد شهر سیتذكرون التغییرات المناسبة. على مدار العام ، تتم مقارنة هذه التغییرات على أساس شهری. لكن المجموعة الثانیة ، وهی المجموعة الضابطة ، هی أیضًا المجموعة التی لا تعانی من المرض. یمكن أن تساعدنا فی دراسة المكتبة ، أو مساعدة زملائنا من الزملاء. على سبیل المثال ، قم بإعداد استبیان لطرح أسئلة من مرضى السكری حول الصلاة. لتقدیم الأسئلة ، یجب مراعاة الافتراضات التالیة: أولاً ، تشمل التفاصیل الشخصیة: الاسم والهاتف ، والوصول ، والعنوان ، والوزن ، والطول والعمر ، وما إلى ذلك. ثانیاً ، مبدأ الموضوع یدور حول السبب: الصلاة وطریقتها. لأن جسم الإنسان هو مثل هذا: یجب عدم امتصاص الأطعمة المحلاة إذا لم یتم امتصاصها ، فإن الحالة الثالثة تنتج المرض. ولذلك ، فإن الوجبة اللیلیة ، عادة ما بین 8 و 10 صباحا ، عادة ما تكون عالیة فی الدهون والحلو ، یجب أن تعمل المعدة البشریة لمدة 8 ساعات! لذا ، عندما تنام اللیل ، تعمل المعدة. بالقرب من صلاة الصباح من عصیر المعدة ، فإنه یدخل إلى الأمعاء الدقیقة. إذا كنت نائمًا فی هذا الوقت ، فهناك سكتة دماغیة. لذلك علیك أن تستیقظ وتعمل. ما هو جید هو أن یتم التحقق. ولكن قبل كل شیء ، فإن النشاط الذی یشمل كل الجسم ضروری ، وخاصة الضوء. وهو نظام صلاة الصباح. بطبیعة الحال ، من الضروری أیضًا تكرار هذا لتناول الإفطار خلال صلاة العصر ، وتناول الغداء فی وقت أذان المغرب الكبیر. هذا الترتیب الذی قدمه الله ، بالإضافة إلى خصائص أخرى ، لدیه خصائص مضادة للدهون و: الجلوكوز. لأن حركات الصلاة هی: السكر والدهون. لذلك ، إذا كانت الصلوات تقرأ بانتظام ، یتم استهلاك الجلوكوز والدهون فی وقتهم الخاص. إذا كان الجسم فی النوم فی هذه الأوقات ، فإن السكر والدهون غیر مخلوطین أو مخزومین أو یبقون فی الدم. لذلك ، مع الأسئلة فی هذا المجال ، سنجد أن معظم الناس الذین یصلون لأول مرة یعانون من مرض السكری والدهون: العدید من الأمراض الأخرى آمنة. لكن أولئك الذین ینامون فی صلاة الصبح (بین الطوائف) ، غالباً ما یعانون من السمنة و: التخزین الضار: السكر والدهون. قد یؤثر حتى على وظیفة الغدة الدرقیة ، وهلم جرا. كل واحد منهم یتطلب مشروع طبی جدید. الطب من حیث المبدأ ، مثل: بدأت جمیع العلوم من الدین ، ولكن فی وقت لاحق أعلن الاستقلال! من أینما كنت بحاجة إلى أن تكون: الدین ، بدأ المرض. السبب هو: رجل یمیل إلى القیام بأشیاء جیدة ، كما أنه مهتم بالأفعال السیئة. على سبیل المثال ، الاستیقاظ فی الصباح ، والاستمتاع بالطقس الحساس فی الصباح أمر ممتع ، ولكن النوم الصباحی له أیضًا متعة خاصة به. عندما نستیقظ فی الصباح و: نستنشق الهواء النقی بالنشاط البدنی ، أنقذنا صحة الجسم. لكن إذا نمنا! والاستسلام للتمتع بالنوم ، سیكون لدینا عیوب المقبل. یقول السعدی: نعسان حلو: المشی صباحا ، والتوقف عن المشی ، والمشی.

Tibb layihəsi üçün əməkdaşlıq tələbi ilə.

Bir tibbi layihə sizi dəvət edir: onunla əməkdaşlıq edir. Hipotez: Diabet və yağın qarşısını almaq üçün səhər namazını qaçırmayın. Sahibkara və kütüphanə araşdırmalarımız var, ikimiz də sizə kömək üçün ehtiyac duyuruq. Birinci qrup üçün soruşuruq: Şəkərli və yağlı bir problemi olan bütün insanlar yemək və ya terapevtik prosedurlarını dəyişməz, belə ki, bütün şərtlər müəyyənləşdirilir. Yalnız bir şərt dəyişəcək və bu: ilk namazı, xüsusilə də səhər namazını oxuyun. Bir aydan sonra onlar lazımi dəyişiklikləri xatırlayacaqlar. İl ərzində bu dəyişikliklər aylıq olaraq müqayisə edilir. Ancaq nəzarət qrupu olan ikinci qrup da xəstəliyi olmayan şəxslərdir. Kitabxanada öyrənməyə kömək edə bilərik və ya həmkarlarımdan kömək edə bilərik. Məsələn, diabet xəstələrindən dua etmək üçün sual vermək üçün anket hazırlayın. Sual təmin etmək üçün aşağıdakı fərziyyələri nəzərdən keçirin: Əvvəlcə şəxsi məlumatlar daxildir: ad və telefon, giriş və ünvanı və çəkisi, boyu və yaşı və s. İkincisi, mövzu prinsipi namaza bağlıdır: namaz və qaydası. İnsan bədəni belədir: Yeyilən yeməklər absorbe edilməmişsə, üçüncü dövlət xəstəlik yaradır. Buna görə, gecə-gündüz, adətən 8-dən 10-a qədər, yağ və şirində yüksəkdir, insan mədəsindən 8 saat işləməlidir! Belə ki, gecə yatarkən, mədə işləyir. Mədə şirəsinin səhər namazının yaxınlığında kiçik bağırsağa daxil olur. Bu anda yatarkən bir vuruş var. Yəni uyanmaq və işləmək lazımdır. Yaxşı nə yoxlanılır. Amma ilk növbədə bütün bədəni əhatə edən bir fəaliyyət lazımdır, xüsusilə işıq. Səhər namaz rejimi hansıdır? Təbii ki, bunu günorta namazları boyunca nahar etmək və Maghreb Azanının dövründə nahar etmək üçün də təkrar etmək lazımdır. Allah tərəfindən təqdim olunan bu əmr, digər xüsusiyyətlərə əlavə olaraq, piylənmə xüsusiyyətlərinə və qlükozaya malikdir. Çünki namazın hərəkətləri: şəkər və yağdır. Buna görə də, əgər dualar mütəmadi olaraq oxunursa, qlükoza və yağlar öz vaxtında istehlak olunur. Əgər bu zamanlarda bədən yuxuda qalırsa, şəkər və yağ yaranarsa saxlanılır və ya qanda qalır. Buna görə də,

نوع اخبار :
برچسب ها : در خواست همکاری برای پروژه طبی.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :