ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
همه الدرم بالدرم هایی که می کنند، اگر نتوانند بقیع را بازسازی کنند، طبل توخالی است. باید نشان داد که: چرا نتوانستیم از حریم امامان خود دفاع کنیم. اگر برای جلوی گیری از تخریب: بقعه حضرت زینب ورود به آن کشور، و ایجاد پایگاه نظامی مجاز است، چرا در مدینه نباید چنین قرارگاهی ایجاد شود؟ آیا رفتن به مدینه و مکه، واجب تر است یا به سوریه و: زیارت حضرت زینب. در حالیکه می دانیم ریشه اصلی تجاوز به: حرم حضرت زینب، همان سعودی های خبیث هستند. که از ارسال سلاح و مزدور و: کمک های مالی دریغ ندارند. بدیهی است که اگر ریشه خشکانده شود، همه این جنایت ها هم تمام می شود. همه میدانند که جنگ قومیت ها، در اول انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم ها همه: زیر سر آل سعود بوده، اگر دلارهای نفتی نبود، هیچکدام از این فتنه ها صورت نمی گرفت. ملت ایران درگیر این تهاجمات نمی شد. فتنه داعش و القاعده و طالبان هم، با پول آل یهود بود. بنابراین چشم پوشیدن بر ایتهمه، رذالت است یا جاسوسی! و از هیچکس پذیرفته نیست که: در مورد بازسازی بقیع کوتاه بیاید، یا آن را ناممکن بداند. البته این نوع افراد متاسفانه، در دستگاه زیاد هستند و ظاهرا خوشنام! ولی باید بدانند که روزی، پرونده آنها رو خواهد شد. آن وقت دیگر راه فرار نخواهند داشت، و تمام انباشته های آنان در: بانکهای سوئیس و کانادا، به نفع جهانخواران بلوکه می شود. یکی از اینها جناب دعایی است، که ارادت همه را دارد! و همه جا به عنوان پیر طریقت، از او یاد می شود. ایشان سفیر امام خمینی در عراق بودند، ولی تبدیل شدند به سفیر صدام! و بخاطر صدام از مقام خود استعفا دادند. در مقابل دستور صریح امام خمینی مقاومت کردند. اجتهاد در مقابل نص نمودند، و گفتند میتوانستم از جنگ: در مقابل صدام جلوگیری کنم، ولی امام خمینی نگذاشت! وی بارها با وحشت، از بغداد به تهران آمد و: تهدیدهای صدام را روغنکاری کرد. در حلسه سران قوا همه را، برعلیه امام خمینی شورانید. ولی امام محکم ایستاد و گفت: صدام را محل نگذارید، ولش کنید! وقتی دید امام قاطعانه حرف می زند، به بغداد نرفت و: ماموریت خویش را رها کرد. این آقا نمی دانست که نقشه جنگ، در دست صدام نیست! او مامور مزدور سعودی ها است، پول گرفته تا با ایران جنگ کند. لذا در مراحل بعدی هم، مردم، و مسئولین را از درگیری با آل سعود برحذر داشت. امام خمینی گفت: اگر جنگ صد سال هم طول بکشد، ما ایستاده ایم ولی اینها گفتند: زودتر جنگ را تمام کنید تا: به عشق و حالمان برسیم! امام گفت جبهه و جنگ، دانشگاه است ولی اینها نوشتند: جنگ اصلا خوب نیست! امام گفت که: ما صدام را ممکن است، ببخشیم ولی آل سعود را هرگز، ولی آنها گفتند: صدام را اعدام کنید، ولی دست آل سعود را ببوسید! امروز وقت انتقام از این نوع افراد است، یا باید نسبت خود را با انقلاب و امام، ثابت کنند و یا به مردم خواهیم گفت: که بر خمینی و یاران او چه گذشت. ما حتی می دانیم که شهید همت ها، سیلی به صورت چه کسانی زدند. ولی همه را برای وحدت نگفته ایم. اما بقیع دیگر نقطه آخر است. اگر بازهم کوتاه بیایند، همه چیز را خواهیم گفت. نصور نکنند که چون قدرت ظاهری دارند، تاریخ را هم به نفع خود، تفسیر خواهند کرد. بلکه برعکس بدانند: تاریخ مصرف آنها گذشته است. آنها فقط باید به این سوال جواب دهند که: چرا حرم زینب س را بر: حرم چهار امام ترجیح دادند، و شور وشوق مردم را، منحرف کردند؟ اگر آنها مزدور آل سعود نیستند، بیایند در این چند روز باقیمانده: به 8شوال دستجات عزاداری را تجهیز کنند، تا در روز هشتم، راهپیمایی به سوی بقیع را آغاز کنند. تا در این نقطه زوال آل سعود شرکت نماییم.

The 40th anniversary of the revolution should be the restoration of the rest

All the dumbbells that they do, if they cannot restructure Baqiyah, are a hollow drum. Must show that: Why could not we defend our imams? If to stop the destruction: Zainab's tomb to enter that country, and the establishment of a military base is allowed, why should not such a site be established in Medina? Whether going to Medina or Mecca is more obligatory or to Syria and: Zaynab's pilgrimage. As we know, the main root of the rape: Zainab’s shrine is the same Saudi. Who do not hesitate to send arms and mercenaries? Obviously, if the root is dry, all these crimes will end. Everyone knows that the war of ethnicities, at the beginning of the revolution, the imposed war and the sanctions, were all under the control of al-Saud, and if there were no oil dollars, none of these upheavals took place. The Iranian nation was not involved with these aggressions. The ISIL riot, al-Qaeda and the Taliban were also with the money of the Jews. So letting go of it is a disgrace or spy! And nobody accepts that he will be short-lived about the restoration, or it's impossible to know. Unfortunately, these kinds of people are too loud on the device, and apparently they are so famous! But they must know that one day their case will be. Then they will not escape, and all their accumulation in: Swiss and Canadian banks will be blocked for the benefit of the world. One of these is the prayer that has everyone's dedication! He is remembered everywhere as the old one. He was the ambassador of Imam Khomeini in Iraq, but they became the ambassador of Saddam! And for the sake of Saddam they resigned. Against: the direct command of Imam Khomeini. Ijtihad said the opposite, saying that I could stop the war: against Saddam, but he did not leave Imam Khomeini! He repeatedly came to Tehran from Baghdad with panic and lubricated Saddam's threats. In the ringleader of the leaders, shout all of you, against Imam Khomeini. But the Imam stood firm and said, "Do not place Saddam, leave it!" When the Imam spoke decisively, he did not go to Baghdad and abandoned his mission. This gentleman did not know that the war plan is not in the hands of Saddam! He is the mercenary agent of the Saudis, money to fight Iran. So, in the next steps, people and officials were warned against clashes with al-Saud. Imam Khomeini said: If the war lasts for a hundred years, we will stand, but they said: sooner finish the war: to reach our love and ours! Imam said the front and the war are university, but they wrote: "War is not good at all!" Imam said: "We can forgive Saddam, but Al Saud was never, but they said: execute Saddam, but kiss Allah! Today is the time to take revenge on these kinds of people, or we must prove ourselves to the revolution and the Imam, or we will tell the people what happened to Khomeini and his friends. We even know that the martyrs of his hometown, who were the slayers. But we have not said everyone to unity. But the rest is the last point. If we continue to get short, we will say everything. They do not pray that they will interpret history as their own, because they have the power. Instead, they know: their consumption is past. They just have to answer the question: Why did the Zaynab’s shrine prefer to: the shrine of the four imams, and distracted people's passion? If they are not the mercenaries of al-Saud, then come these days: to equip the eight shrines of the mourning squads to begin the march to Baqi on the eighth day. To: take part in the demise of Al Saud.

یجب أن تكون الذكرى الأربعون للثورة هی استعادة الباقی

كل عضو مجلس محلی Baldrm وهذا هو، ما اذا كان بامكانهم اعادة بناء البقیع، والطبول الجوفاء. یجب أن یُظهر ذلك: لماذا لا نستطیع الدفاع عن أئمتنا؟ إذا الجبهة الدمار: قبر دخول حضرة زینب إلى البلاد، وقاعدة عسكریة أذن، لأن المدینة یجب أن تخلق مثل هذا الوضع؟ أنت ذاهب إلى المدینة المنورة ومكة المكرمة، أمر ضروری أو سوریة: ضریح حضرة زینب. فی حین أننا نعلم السبب الجذری للاغتصاب: مقام حضرة زینب، السعودیون هم الشر. الذین لا یترددون فی إرسال الأسلحة والمرتزقة. من الواضح ، إذا كان الجذر جافًا ، فستنتهی كل هذه الجرائم. الجمیع یعرف أن الحرب العرقیة فی الثورة والحرب والعقوبات عن: رئیس آل سعود، إن لم یكن البترودولار، لم یكن أی من هذه الاضطرابات لا. الأمة الإیرانیة لم تكن متورطة فی هذه الاعتداءات. كانت داعش والقاعدة والطالبان أیضًا أموال الیهود. لذا تركه هو عار أو جاسوس! واعترف أحد ان اعادة تنازلات الباقی، أو أنه من المستحیل أن تعرف. بالطبع، هذا النوع من الناس، للأسف، مرتفعة وعلى ما یبدو معروفة فی الجهاز! لكن یجب أن یعرفوا أن قضیتهم ستكون ذات یوم. ثم انهم لن هربا من وسیلة أخرى، وجمیع ودائعها فی البنوك فی سویسرا وكندا، لصالح الإمبراطوریة سیتم حظر. واحدة من هذه هی صلاة الصلاة التی تفانی الجمیع! یتم تذكره فی كل مكان باعتباره القدیم. كان سفیر الإمام الخمینی فی العراق ، لكنهم أصبحوا سفیر صدام! ومن أجل صدام استقالوا. ضد القیادة المباشرة للإمام الخمینی. الاجتهاد ضد ناس كان، واستطاعوا من الحرب ضد صدام منع، لكننی لم الإمام الخمینی! لقد جاء مراراً وتكراراً إلى طهران قادماً من بغداد بتهدیدات صدام وتهتكه. فی زعیم القادة ، صرخوا جمیعًا ضد الإمام الخمینی. لكن الإمام وقف بحزم وقال: "لا تضع صدام ، اتركه!" عندما تحدث الإمام بشكل حاسم ، لم یذهب إلى بغداد وترك مهمته. هذا الرجل لم یكن یعلم أن خطة الحرب لیست بید صدام! إنه عمیل المرتزقة من السعودیین ، والمال لمحاربة إیران. لذلك ، فی الخطوات التالیة ، تم تحذیر الناس والمسؤولین من الصدامات مع آل سعود. قال الإمام إن الجبهة والحرب جامعة ، لكنهم كتبوا: "الحرب لیست جیدة على الإطلاق!" قال الإمام أن صدام قد یكون، ولكن السعودیین لم یغفر، لكنهم قالوا إعدام صدام، لكن السعودیین تقبیل! حتى نعلم أن شهداء مسقط رأسه هم الذین قُتلوا. لكننا لم نقل الجمیع إلى الوحدة. لكن الباقی هو النقطة الأخیرة. إذا واصلنا الحصول على قصیر ، سنقول كل شیء. إنهم لا یصلون أن یفسروا التاریخ على أنهم هم أنفسهم ، لأنهم یملكون القوة. بدلا من ذلك ، فهم یعرفون أن استهلاكهم قد مضى. لدیهم فقط للإجابة على السؤال: لماذا ضریح Q: مقام الإمام اختار أربعة، وحماسة الناس، فإنها تحید؟ للمشاركة فی زوال آل سعود.

İnqilabın 40-cı ildönümü qalanların bərpası olmalıdır

Baqiyanı yenidən qura bilmədikləri bütün dumbbelllar, içəri girən bir tamburdur. Bunu göstərməlidir: Niyə imamlarımızı müdafiə edə bilmərik? qırğın ön bilər: Hz Zeynəb ölkəyə gəlmək və səlahiyyətli hərbi bazasının məzarı şəhər belə bir qəbulu yaratmaq lazımdır, çünki? Mədinəyə və ya Məkkəyə getmək daha vacibdirmi və ya Suriya və Zeynəbin həcci? Bildiyimiz kimi, təcavüzün əsas kökü: Za'inabın türbəsi eyni Səudiyyə al-Xeyrdir. Silah və əsgər göndərməkdən çəkinməyənlər. Aydındır ki, kök qurudursa, bütün bu cinayətlər sona çatacaq. İran xalqı bu təcavüzlərlə məşğul olmurdu. ISIL hücumu, Əl-Qaidə və Taliban da yəhudilərin pulları idi. Beləliklə, buraxmaq bir rüsvayçılıq və ya casus! Heç kəs bərpa ilə bağlı qısa müddətli olacağını qəbul etmir və ya bilmək mümkün deyil. Təəssüf ki, bu cür insanlar cihazda çox yüksək səslidir və görünür ki, onlar çox məşhurdur! Amma bilsinlər ki, bir gün onların işi olacaq. Bundan sonra qaçmayacaqlar və onların bütün yığılması: İsveçrə və Kanadalı banklar dünyanın xeyrinə bloklanır. Bunlardan biri, hər kəsin fədakarlığı olan namaz qılandır! O hər yerdə köhnə kimi xatırlanır. İraqdakı İmam Xomeyninin səfiri idi, lakin onlar Səddamın səfiri oldu! Və Səddam uğrunda onlar istefa veriblər. İmam Xomeyninin birbaşa əmrinə qarşı. İttihad deyir ki, əksinə, müharibəni dayandıra bilərəm: Səddamın əleyhinə, amma İmam Xomeynini tərk etməmişdi! Bağdaddan Tehrana bir neçə dəfə çaxnaşma ilə gəldi və Səddamın təhdidlərini yağdırdı. Hökmdarın başgicəsində, hamınızdan bağır, İmam Xomeyniyə qarşı. Amma imam ayağa qalxıb dedi: "Saddamı qoyma, buraxma!" İmam qətiyyətlə danışdıqda, Bağdada getməyib və vəzifəsini tərk etdi. Bu centlmen savaş planının Səddamın əlində olmadığını bilmirdi! Səudilərin İrana qarşı mübarizə aparmaq üçün pul qazanan puludur. Beləliklə, sonrakı addımlarda insanlar və vəzifəlilər Əl-Saud ilə çıxan qarşıdurmalara qarşı atılmaq.

 

نوع اخبار :
برچسب ها : نتیجه 40سالگی انقلاب، بازسازی بقیع باید باشد،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :