ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

داستان نویسی بالاخص رمان نویسی در ایران، بسیار پیشرفته است ولی نویسندگان و داوران، هنوز به این باور نرسیده اند. زیرا آنان در سبک رمان نویسی: قرن پانزدهم تثبت شده اند. هنوز دن کیشوت را اساس رمان میدانند! و همه را با چوب آن اندازه گیری می کنند. در حالیکه زمانه عوض شده و: نویسندگان، داوران و منتقدین این را نمی دانند! یا نمی خواهند باور کنند! آن موقع نه فیلم سینمایی بوده، نه تئاتر و یا گیم نت و تلگرام! لذا سرگرمی مردم، کتاب بود و دل خود را به خواندن: هرچه بیشتر خوش می کردند. لذا رمان طرفدار داشت. اما الان مردم نه وقت: نوشته های بلند را دارند، و نه تمایلی به خواندن های طولانی! آنها با پیام رسان، نکات کلیدی را برای یکدیگر می فرستند: همراه عکس و ویدیو! و اگر کتاب را هم خواستند، از سایت دانلود می کنند. نیازی به چاپ کتاب هم نیست! تازه اگر کمی هم توجه کنیم، رمان فقط قرن 14 میلادی متولد نشده، بلکه در تاریخ کتبی به شاهنامه و: امثال آن می رسد و تاریخ شفاهی آن، ماقبل تاریخ! افسانه ها و اساطیر را شامل می شوند. غرب برای اینکه خود را مبدا آن بداند، همه اینها را مسخره می کند! اولین داستان بلند مکتوب، داستان حضرت یوسف است، که در سوره ای به همین نام، در قران آمده و احسن القصص می باشد. داستان حضرت موسی از داستان: حضرت یوسف بلند تر است، ولی به علت تقسیم بندی موضوعی در قران، مورد توجه قرار نگرفته است. لذا ضمن اینکه چرخ را نباید: دوباره اختراع کرد، باید دانست شبه چرخ ها، قبل از اختراع چرخ وجود داشته که: تکامل آن را به اختراع چرخ نامگذاری شده، یا آن را بنام یک عده مصادره نمودیم. مانند شاهنامه، که قبل از فردوسی هم بوده، ولی فردوسی در حد اعلا، آن را ارائه نموده تا: بتام خودش ثبت شده است. داستان های کوتاه مانند کلیله و دمنه، دوهزار سال سابقه دارند :و ترجمه آن از هندی به عربی، آن را نام آور کرده است. ضمن اینکه داستان نویس، هیچگاه دستوری عمل نکرده، بلکه ذهنیت خود را بیان یا مکتوب نموده است. این دیگران بوده اند که: داستان را به کوتاه و بلند، انقلابی و اجتماعی و سیاسی، تقسیم کرده اند یا برای آن: شاکله و اسکلتی تعریف نمودند. نویسنده انعکاس دهند شرایط خود، یا اطرافیان خود در زمان گذشته است. زیرا او حوادث را می بیند، ولی تا به جمع بندی نرسد، نمی تواند آن را بنویسد. همین جمع بندی او را از حوادث دور می کند. ضمن اینکه برای تئوریزه کردن هرتجربه ای، حداقل 7سال مدت نیاز است. تقریبا فرق بین شرق و غرب، در همین است که شرق تولید می کند: ولی غرب آن را بسته بندی، یا تحلیل می کند. مثلا شرق تولید نفت خام می کند، ولی غرب آن را،  به صورت بنزین یا پی وی سی بر می گرداند! اگر نوشته بدون فاصله زمانی باشد، داستان نیست بلکه خبر است. اگر کمی از زمان دورتر شود، حالت تحلیلی پیدا می کند. با دورتر شدن به تئوری تبدیل می شود. فرق تحلیل با تئوری در این است که: تحلیل برای بهره برداری از: تجربه ها واخبار ذکر شده، برای دفعه بعد است. ولی فرضیه یا نظریه و یا تئوری، به آن قطعیت دائمی می دهد. مثلا اخباری که از عربستان مبنی بر: تیراندازی شبانه در اطراف کاخ شاه عربستان می رسد، تا تمام نشود نمی توان نسبت به آن اظهار نظر کرد(خبر). بعد از تمام شدن آن را تحلیل و بررسی می کنند! تا بار دیگر این تیراندازی صورت نگیرد! مثلا می گویند پهباد اسباب بازی بوده! این خبر است، ولی وقتی دستورالعمل صادر می شود که: هیچکس حق ندارد از پهباد اساب بازی، در اطراف استفاد کند، این یعنی تحلیل خبر فوق. واگر در مجلس تصویب و: به شکل قانون در آید تئوریزه شده. در این مرحله با اطمینان میتوان داستان آن را نوشت.

People are more sophisticated than innovators.

Writing especially novels in Iran is very advanced, but writers and referees have not yet come to this belief. Because they are in the style of the novels: the fifteenth century has been established. Don Quixote is still the foundation of the novel! And they measure everyone with it. While the times have changed: writers, judges, and critics do not know! Or do not want to believe! At that time, nine films were not cinematic, not theater or game play and telegram! So people's hobbies were a book and read their hearts: the more they enjoyed it. So the novel was a fan. But now people are nine times: they have long writing, and not reluctant to read long! They send out key messages to each other with the messenger: along with photos and videos! And if they wanted the book, they would download the site. No need to print a book! If we pay attention a little bit, the novel is not just born in the 14th century, but in the written history of the Shahnameh: the likes of it, and its oral history, prehistory! Myths and legends. The West is ridiculing all this for its own origin! The first long written story is the story of the Prophet Joseph, who in the sura of the same name came in the Quran and is Al-Qasd. Prophet Moses story of the story: Prophet Joseph is taller, but has not been considered due to the division of matter in the Qur'an. Therefore, while the wheel should not be reinvented, it should be noted that there were pseudo-wheels before the invention of the wheel: its evolution was named invented by the wheel, or it was confiscated as a number. Like Shahnameh, which was before Ferdowsi, but Ferdowsi presented it to the highest point, it has been recorded by her Batman. Short stories such as Keelah and Demneh have had a history of two thousand years: its translation has been renamed Hindi to Arabic. In addition, the storyteller has never executed an order, but has expressed or written his mind. These were others who divided the story into short and long, revolutionary, social and political, or defined it: skate and skeletons. The author reflects on his or her own circumstances, or those around him, in the past. Because he sees the events, but he cannot write it until it reaches the conclusion. This summing up will keep him away from the events. In addition, for the theorization of any experience, at least 7 years are required. The difference between East and West is in the same way that the East produces: but the West packaging or analyzing it. The East, for example, produces crude oil, but the West returns it in the form of gasoline or PVC! If the post is not a time interval, it's not a story, it's news. If it farther away, it becomes analytical. As the theory progresses further, it becomes. The difference between the analysis and the theory is that: Analysis for exploiting: the experiences mentioned above are for the next time. But the hypothesis, either theory or theory, gives it definite certainty. For example, a report from Saudi Arabia on shooting nightly around the King's Palace, Saudi Arabia, cannot be commented on. Analyze it after it's finished! Until this shooting is done again! For example, say that the toy was dirt! This is news, but when the instructions are issued that: No one has the right to use the racing hub around, that is, the analysis of the above news. Once passed in parliament, it is theoretically formalized in the form of the law. At this point you can safely write the story.

الناس أكثر تطوراً من المبتكرین.

إن كتابة روایات خاصة فی إیران متقدمة جداً ، لكن الكتاب والحكام لم یأتوا بعد إلى هذا الاعتقاد. لأنهم فی أسلوب الروایات: لقد تم تأسیس القرن الخامس عشر. دون كیشوت لا یزال أساس الروایة! وهم یقیسون الجمیع بها. بینما تغیر الزمن: لا یعرف الكتاب والقضاة والنقاد! أو لا أرید أن أصدق! فی ذلك الوقت ، تسعة أفلام لم تكن سینمائیة ، ولا مسرحیة أو مسرحیة وبرقیة! لذا كانت هوایات الناس كتابًا وقراءة قلوبهم: كلما استمتعوا بها أكثر. لذا كانت الروایة من المعجبین. ولكن الآن الناس تسع مرات: لدیهم كتابة طویلة ، ولیس على استعداد لقراءة طویلة! یرسلون رسائل رئیسیة لبعضهم البعض مع الرسول: جنبا إلى جنب مع الصور ومقاطع الفیدیو! وإذا أرادوا الكتاب ، فسیعملون على تنزیل الموقع. لا حاجة لطباعة كتاب! إذا ما انتبهنا قلیلاً ، فإن الروایة لا تولد فی القرن الرابع عشر فحسب ، بل فی التاریخ المكتوب لشاهنامه: إنها تبدو وتاریخها الشفهی ، عصور ما قبل التاریخ! الخرافات والأساطیر. الغرب یسخر من كل هذا بسبب أصله! أول قصة طویلة مكتوبة هی قصة یوسف ، الذی جاء فی سورة تحمل نفس الاسم فی القرآن الكریم وهو القصید. النبی موسى قصة القصة: النبی یوسف أطول ، ولكن لم یعتبر بسبب تقسیم المادة فی القرآن. لذلك ، فی حین لا ینبغی إعادة اختراع العجلة ، تجدر الإشارة إلى أن هناك عجلات زائفة قبل اختراع العجلة: فتمت تسمیة تطورها بواسطة العجلة ، أو تمت مصادقتها كرقم. مثل شاهنامه ، الذی كان قبل فردوسی ، لكن فردوسی قدمه إلى أعلى نقطة ، تم تسجیله من قبل باتمان. قصص قصیرة مثل كیلا ودیمنة كان لها تاریخ من ألفی عام: تمت إعادة تسمیة الترجمة الهندیة إلى العربیة. بالإضافة إلى ذلك ، لم یقم راوی القصة بتنفیذ أمر ، ولكنه عبر عن رأیه أو كتابته. هؤلاء هم الآخرون الذین قسموا القصة إلى قصیرة وطویلة وثوریة واجتماعیة وسیاسیة ، أو عرّفوها: هیكل عظمی وهیاكل عظمیة. یعكس المؤلف ظروفه الخاصة ، أو من حوله ، فی الماضی. لأنه یرى الأحداث ، لكنه لا یستطیع أن یكتبها حتى تصل إلى الاستنتاج. هذا التلخیص سیبقیه من الأحداث. بالإضافة إلى ذلك ، لتنظر أی تجربة ، لا تقل عن 7 سنوات مطلوبة. الفرق بین الشرق والغرب هو بنفس الطریقة التی ینتجها الشرق: ولكن الغرب یعبئها أو یحللها. فالشرق ، على سبیل المثال ، ینتج النفط الخام ، لكن الغرب یعیده فی صورة بنزین أو بولی كلورید الفینیل! إذا لم تكن المشاركة فاصلة زمنیة ، فهی لیست قصة ، إنها أخبار. إذا كان أبعد من ذلك ، یصبح التحلیلی. مع تقدم النظریة أكثر ، یصبح. الفرق بین التحلیل والنظریة هو: التحلیل للاستغلال: التجارب المذكورة أعلاه هی فی المرة القادمة. لكن الفرضیة ، إما نظریة أو نظریة ، تعطیها یقینا مؤكدا. على سبیل المثال ، لا یمكن التعلیق على تقریر من السعودیة حول إطلاق النار كل لیلة حول قصر الملك ، المملكة العربیة السعودیة. حللها بعد انتهائها! حتى یتم اطلاق النار مرة أخرى! على سبیل المثال ، قل أن اللعبة كانت عبارة عن أوساخ! هذه أخبار ، ولكن عندما یتم إصدار التعلیمات: لا یحق لأحد استخدام محور السباق ، أی تحلیل الأخبار المذكورة أعلاه. بمجرد تمریرها فی البرلمان ، یتم وضعها نظریًا فی شكل القانون. فی هذه المرحلة ، یمكنك كتابة القصة بأمان.

İnsanlar innovatorlardan daha mürəkkəbdirlər.

xüsusilə İran yazıçısı, fantastika, çox inkişaf etmiş, lakin müəllifləri və rəyçiləri, hələ iman deyil. onlar roman üslubunda Çünki: on beşinci əsr iç-içə var. Don Kixot hələ də romanın əsasıdır! Hər kəslə birlikdə ölürlər. Zaman dəyişdi: yazarlar, hakimlər və tənqidçilər bilmirəm! Və ya inanmaq istəmirəm! O zaman, heç bir film deyil, teatr və ya oyun qeydləri və teleqramlar! Beləliklə, insanların hobbi bir kitab idi və ürəklərini oxudular: daha çox sevindilər. Beləliklə, roman bir fan idi. Amma indi insanlar nə vaxt entries uzun və uzun oxumaq istəmirəm! Birbaşa mesaj göndərənlər bir-birinə əsas mesajlar göndərirlər: foto və videolarla yanaşı! Və onlar kitab istədi, onlar sayt download. Kitabı çap etməyə ehtiyac yoxdur! Bir az diqqət yetirsək, roman yalnız 14-cü əsrdə deyil, yazılı bir tarixdə Şahnəmə doğulmur: bu və onun şifahi tarixi, prehistoriyası kimi görünür! Mif və əfsanələr. Qərb bütün bunları öz məəyi ilə gülür. İlk uzun yazılı hekayə, eyni adlı surədə Quran-ı Kərimdə olan və Əl-Qəsd olan Yusifin hekayəsidir. Hz. Musa hekayə hekayəsi: Hz. Yusif daha uzundur, ancaq Qurandakı maddənin bölünməsi səbəbindən qəbul edilmədi. Təkər təkan edilməməsi lazım olduğu zaman, yalançı təkərlərin təkərin ixtirası ilə əvvəlcədən qeyd olunmalıdır: onun təkamülü təkər tərəfindən icad edilmiş və ya birinə əl qoyulmuşdu. Ferdowsi əvvəli olan Şahnamə kimi Ferdowsi ən yüksək nöqtəyə təqdim etdi, onun Batman tərəfindən qeyd edildi. Keelah və Demneh kimi qısa hekayələr iki min il tarixinə malikdir: tərcüməsi Hindi-ərəb adlandırılmışdır. Bundan əlavə, hekayəçi heç bir əmri icra etməmiş, ancaq fikrini yazmış və yazmışdır. Hekayəni qısa və uzun, inqilabi, sosial və siyasi birləşdirən və ya bunları müəyyən edən başqaları idi: skate və skeletlər. Müəllif keçmişdə özünün, yaxud ətrafındakıların vəziyyətini əks etdirir. Çünki hadisələri görür, amma nəticəyə çatana qədər yaza bilməz. Bu yekunlaşdırma onu hadisələrdən qoruyacaq. Bununla yanaşı, hər hansı təcrübənin nəzəriyyəsi üçün ən azı 7 il tələb olunur. Şərq ilə Qərb arasındakı fərq Şərq istehsal edən eyni şəkildədir: Qərb qablaşdırma və ya təhlil. Şərq, məsələn, xam neft çıxarır, lakin Qərb onu benzinaza bilərsiniz.

نوع اخبار :
برچسب ها : مردم پیشتاز تر از نوبسندگان.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :