ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 1 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اگر بخواهیم بگوییم که: بزرگترین ضربه به نظام، از طرف افراد بی اطلاعی است که: یا کوشش نمی کنند، یا نمی خواهند که بدانند! حرف نادرستی نزده ایم. مثلا احمدی نژاد بارها گفته که: من به علما مراجعه کردم و سوال کردم: آیا حضرت علی ع هم، به حجاب زنان گیر می داده؟ آنها جوابی نداشتند. البته شاید نگفته باشد و: شاید هم علما نشنیده باشند، و جوابش را رسانه ای نکردند. ولی موضوع مهم این است که: برهنگی بیماری عصر ما است. و در زمان حضرت، چنین چیزی وجود نداشته. یعنی زنان مشکلی با حجاب نداشتند. لذا سوال ایشان از بی اطلاعی است. علاوه بر اینکه حضرت علی ع، در مورد شانه به شانه شدن زنان و مردان، در بازار اخطاری داده است. صمن اینکه جمعیت هم در آن موقع، اینقدر زیاد نبوده و: شانه به شانه شدن اتفاق نادری بود، که در بازار بغداد یا کوفه آنهم شنیده شده بود. در زمان ما به علت تجربه: از دست دادن اندلس(اسپانیا) دشمنان دریافتند که: لشگر اسلام را فقط با فساد یعنی: مشروبات و روسپیگری، میتوان شکست داد. از اینرو وقتی دیدند در جنگهای: صد ساله صلیبی ها، کاری از پیش نمی برند، به این حربه رو کردند. ساخت و فروش مشروبات، از سوی ارامنه ایرانی و مسیحیان اروپایی، یک پایه نفوذ و تجارت شد. اما این کافی نبود، زیرا مبارزه با مشروبات الکلی، موجه بود و مردم میدانستند: کسی که مشروبات مصرف می کند، حتما جاسوس است و با بیگانه مرتبط است! زیرا مشوربات تولید داخل نداشتیم! لذا حدود 200 سال پیش، فرانسه پیشقدم شد و روسپی گری را، به ایران صادر نمود. برای تسهیل در این کار، قانونی را گذراندند که زنان باید: در مقابل مردان عریان و بدون لباس باشند، تا هم تجاوز به آنها آسان باشد، و هم مورد توجه مردان قرار گیرند. یعنی پوشیدن شلوار و روسری، قانونا ممنوع شد. تامدتها همه زنان مجبور بودند: آن را رعایت کنند. زیرا هیچگونه حقوق شهروندی برای آنان منظور نمی کردند. از دانشگاهها و محل کار اخراج می شدند. با اختراع سیتما، این امر شدت گرفت و در سال 1986اولین: فیلم سینمایی پورنو ساخته شد. صاحبان سینما سطل هایی را تعبیه کرده بودند تا: مردان پس ازدیدن فیلم خود ارضایی کنند! سیاست چماق و هویج به شدت اجرا می شد: به کسانی که روسپیگری را رواج می دادند، کمک های مالی و حمایتی زیادی می شد. مخالفان بازداشت و زندانی  می شدند. تبلیغات آنها طوری بود که: باکره ماندن دختران و زنان، عیب بزرگی محسوب می شد. و پسران هم از طریق مجلات و عکس ها و فیلم های غیر اخلاقی، به خود ارضایی تشویق می شدند، تا روسپیگری باعث: ازدیاد نسل هم نشود. ازدواج کاملا منسوخ شد. وظایف زناشویی به روسپی خانه ها محول گردید. نام آن را آزادی جنسی یا ازادی زنان گذاشتند. محرم بودن وغیره از بین رفت. مردان باغیرت به عنوان: فناتیک و امل، با کوچکترین شکایتی، زندانی و اعدام می شدند. با صدور این نوع طرز تفکر به ایران، دوران سیاه استعمار آغاز می شود. گفته شده که انگلیس، اولین روسپیان را به شاه عباس و: قزلباش هدیه دادند بعدا، در دوران قاجار، فرنگ رفتن شاهان و آقازاده ها، همه به خاطر بهره مندی از دختران: بلوند و چشم رنگی اروپا بود. در دوران پهلوی ها، رضاخان با زور حجاب را، از سر زنان بر می داشت، تا مانند ترکیه و عراق، زنان ایرانی هم به آزادی برسند! حالا در مقابل این هجوم سیل آسای دشمن: برای اجرای سیاست آندلسی، و نابود کردن اسلام، چه باید کرد؟ آیا چند نفری هم که فداکاری می کنند، باید مورد هجوم باشند؟ یا اینکه اجازه دهیم خواهران و زنان ما، مواد اولیه روسپیگری های خارجی( آنتالیا و تایلند و عربستان) و داخلی شوند؟

Unaware of the undesirable depths

If we want to say that: The biggest blow to the regime is by uninformed people: they either do not try, or do not want to know! We have not made a mistake. Ahmadinejad, for example, repeatedly said: "I went to the scholars and asked," Is the Prophet smiting women's veils? “They did not have an answer. Of course, maybe they did not say: maybe they did not hear the scholars, and did not respond to the media. But the important thing is: nudity is the disease of our age. And at the time of the Prophet, there was not such a thing. That is, women did not have a veil. So his question is unknowing. In addition, Hazrat al-Ali, in the case of shoulders on the shoulders of women and men, has warned the market. The fact that the crowd was not so large at that time was: the shoulder to shoulder was a rare occurrence, which was heard on the Baghdad or Kufa market. In our time, due to the experience: the loss of Andalusia (Spain), the enemies found that: the army of Islam can only be defeated by corruption, namely drinking and prostitution. So, when they saw that they were fighting in the wars: the 100-year-old Crusaders, they did not do anything. The construction and sale of liquor was the basis of influence and trade by Iranian and European Christians. But that was not enough, because the fight against alcoholic beverages was justified, and people knew: whoever consumes beverages is certainly spies and is related to the alien! Because we did not have internal production co-operation! So, about 200 years ago, France was advancing and procuring prostitution. To facilitate this, they have passed the law that women should: be men naked and dressed so that they are easy to rape, and that they are considered by men. That is, wearing pants and scarves was legally banned. All the women were obliged to observe their intentions. Because: they did not have any citizenship rights for them. They were fired from universities and workplaces. With the invention of cinema, this became more intense and in 1986 the first: a pornographic film was created. The owners of the cinema built buckets to: Make men happy after filming! Stick and carrot policy was heavily implemented: there was a lot of financial support and support for those who were prostituting prostitutes. Opponents were arrested and imprisoned. Their ads were such that: being a virgin for girls and women was a big disadvantage. And boys, through magazines and images and immoral films, were encouraged by their self-esteem, so prostitution would not make generations more aggressive. Marriage was completely obsolete. Marital duties were assigned to prostitutes. They called it women's liberation or liberation. Muharram and other things were lost. The gardener's men, as Fanatic, were arrested and executed with the slightest complaint. By issuing this kind of thinking to Iran, the black colonial era begins. It was said that Britain provided the first whores to King Abbas and: Qizilbash. Later, during the Qajar period, the kings and sons were all for the benefit of the girls: the blond and the colorful eyes of Europe. In the Pahlavi era, Reza Khan was forced to take the veil from the women's women’s, so that Iranian women will be free to enjoy freedom from Turkey as well as Iraq! Now, in front of this invasion of the enemy's flood: what should be done to run the Andalusia policy and destroy Islam? Do some people who sacrifice should be attacked? Or will our sisters and women allow our foreign prostitutes (Antalya, Thailand and Saudi Arabia) and domestic?

غیر مدركین للأعماق غیر المرغوب فیها

إذا أردنا أن نقول ما یلی: إن أكبر ضربة للنظام هی من قبل الأشخاص غیر المطلعین: إما أنهم لا یحاولون ، أو لا یریدون أن یعرفوا! لم نرتكب خطأ. أحمدی نجاد ، على سبیل المثال ، قال مراراً: "ذهبت إلى العلماء وسألونی:" هل النبی یبتسم حجاب المرأة؟ " لم یكن لدیهم إجابة. بالطبع ، ربما لم یقولوا: ربما لم یسمعوا العلماء ، ولم یردوا على وسائل الإعلام. لكن الشیء المهم هو: العری هو مرض عصرنا. وفی زمن النبی ، لم یكن هناك شیء من هذا القبیل. وهذا یعنی أن المرأة لم یكن لدیها مشكلة مع الحجاب. لذا فإن سؤاله غیر مدرك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حضرة العلی ، فی حالة الكتفین على أكتاف النساء والرجال ، حذرت السوق. وحقیقة أن الحشد لم یكن كبیراً فی ذلك الوقت: كان كتف الی كتف حدثاً نادراً ، سمع فی سوق بغداد أو الكوفة. فی عصرنا ، بسبب التجربة: فقدان الأندلس (إسبانیا) ، وجد الأعداء أن: جیش الإسلام لا یمكن هزیمته إلا بالفساد ، أی الشرب والبغاء. لذا ، عندما رأوا أنهم كانوا یقاتلون فی الحروب: الصلیبیون البالغ عمرهم 100 عام ، لم یفعلوا أی شیء. كان بناء وبیع الخمور أساس التأثیر والتجارة من قبل المسیحیین الإیرانیین والأوروبیین. ولكن هذا لم یكن كافیا ، لأن مكافحة المشروبات الكحولیة كانت مبررة ، وكان الناس یعرفون: من یستهلك المشروبات هو بالتأكید جواسیس ویرتبط بالأجنبی! لأننا لم یكن لدینا تعاون الإنتاج الداخلی! لذا ، قبل 200 سنة ، كانت فرنسا تتقدم وتشتری الدعارة. لتسهیل ذلك ، فقد أقرّوا القانون بأنه یجب على النساء: أن یكون الرجال عراة وملابس حتى یسهل اغتصابهم ، وأن الرجال یعتبرونهم. وهذا هو ، وكان ارتداء البنطلون والأوشحة محظورة قانونا. اضطرت جمیع النساء لمراقبة نوایاهم. لأنهم لم یكن لدیهم أی حقوق المواطنة لهم. تم طردهم من الجامعات وأماكن العمل. مع اختراع السینما ، أصبح هذا أكثر حدة وفی عام 1986 الأول: تم إنشاء فیلم إباحی. أصحاب الدلافین قاموا ببناء الدلافین: اجعلوا الناس سعداء بعد التصویر! تم تنفیذ سیاسة العصا والجزرة بشكل كبیر: كان هناك الكثیر من الدعم والدعم المالی لأولئك الذین كانوا یمارسون الدعارة. تم القبض على المعارضین وسجنوا. كانت إعلاناتهم على النحو التالی: كونها عذراء للفتیات والنساء كانت عیب كبیر. وكان الأولاد ، من خلال المجلات والصور والأفلام غیر الأخلاقیة ، یشجعهم احترام الذات ، وبالتالی فإن الدعارة لن تجعل الأجیال أكثر عدوانیة. الزواج كان بالیة تماما. تم تعیین الواجبات الزوجیة للبغایا. أطلقوا علیه تحریر المرأة أو تحریرها. لقد خسر محرم وأشیاء أخرى. واعتقل رجال البستانیین ، مثل فاناتی وأمل ، وأعدموا فی أدنى شكوى. بإصدار هذا النوع من التفكیر إلى إیران ، تبدأ حقبة الاستعمار الأسود. یشار الى ان فی انكلترا، والمومسات الأولى لشاه عباس عطى فی وقت لاحق، خلال ملوك قاجار ورضا آغا زاده ذهاب إلى الخارج، وكلها لصالح الفتیات: عیون ملونة شقراء وأوروبا. خلال أیام بهلوی ، أخذ رضا خان النساء من النساء اللواتی یرتدین الحجاب ، حتى تتمكن النساء الإیرانیات من الوصول إلى الحریة كما فی تركیا والعراق! الآن ، أمام هذا الغزو لفیضان العدو: ما الذی یجب فعله لإدارة السیاسة الأندلسیة وتدمیر الإسلام؟ هل یجب مهاجمة بعض الأشخاص الذین یضحیون؟ أم ستسمح أخواتنا ونسائنا بدعیراتنا الأجنبیات (أنطالیا وتایلاند والسعودیة) والمنزلیة؟

İstenmeyen dərinliklərdən xəbərsiz

Bunu söyləmək istəsək: Rejimə ən böyük zərbə bilməyən insanlardır: ya yox, ya da bilmək istəmirlər! Səhv etmədi. Məsələn, Əhmədinejad dəfələrlə dedi: "Mən alimlərə getdim və soruşdum:" Peyğəmbər qadınların örtüklərini vururmu? " Cavab vermədi. Əlbəttə, bəlkə dedilər: bəlkə alimləri eşitmirdilər və mətbuata cavab vermirdilər. Ancaq vacib olan şey: çılpaqlıq yaşımızın xəstəliyi. Peyğəmbərin dövründə belə bir şey yox idi. Yəni, qadınlar örtük olmadılar. Beləliklə, onun sualını bilmir. Əlavə olaraq Həzrəti Əl Əli, qadın və kişilərin çiyinlərində çiyinlərdə vəziyyətlə əlaqədar xəbərdar etdi. O zamanlar kütlənin o qədər də böyük olmadığını göstərdi: çiyin-çiyinə Bağdad və ya Kufa bazarında eşitmiş nadir bir hadisə idi. Bizim dövrümüzdə, təcrübə ilə əlaqədar olaraq: Andalusiya (İspaniyanın) itkisi ilə düşmənlər tapdılar ki, İslam ordusu yalnız korrupsiya, yəni içmə və fahişəlik ilə məğlub ola bilər. Beləliklə, onlar müharibələrdə döyüşdüklərini gördükdə: 100 yaşlı Haçlılar heç bir şey etmirdilər. İçki istehsalı və satılması İran və Avropa xristianlarının təsir və ticarətin əsasını təşkil etmişdir. Lakin bu kifayət deyil, çünki spirtli içkilərlə mübarizə haqlı idi və insanlar bilirdi: kim içirsə, şübhəsiz ki, casus və yabancılarla əlaqəlidir! Çünki daxili istehsalda əməkdaşlıq yox idi! Beləliklə, təxminən 200 il bundan əvvəl Fransa fahişəliyin inkişafı və inkişafını təmin etdi. Bunu asanlaşdırmaq üçün qadınlar lazım olan qanunu qəbul etsinlər: kişilərin çılpaq və geyimli olmaları, təcavüzə məruz qalması asan və kişilər tərəfindən qəbul edilir. Yəni şalvar və eşarplar taxmaq qadağandır. Bütün qadınlar niyyətlərini gözləmək məcburiyyətində qaldılar. Çünki onlar üçün heç bir vətəndaşlıq hüquqları yox idi. Onlar universitetlərdən və iş yerlərindən atıldılar. Kino ixtirası ilə, bu daha sıx oldu və 1986-cı ildə ilk: pornoqrafik bir film yaradıldı. Kino sahibləri buketləri qurdular: çəkilişdən sonra kişilərin xoşbəxt olmasını arzulayıram! Çubuq və kök siyasəti ağır şəkildə həyata keçirilmişdir: fahişə qadınlara maddi dəstək və dəstəy göstərilmişdi. Müxaliflər həbs olundu və həbs edildi. Onların reklamları belə idi: qızlar və qadınlar üçün bakirə olmaq böyük bir mənfi cəhət idi. Və oğlanlar, jurnallar və şəkillər və əxlaqsız filmlər vasitəsilə öz hörməti ilə təşviq edildi, fahişəlik nəsilləri daha aqressiv etməzdi. Evlilik tamamilə köhnəlmişdi. Fahişəliyə evlilik vəzifələri verildi. Onlar qadınların azadlığını və azadlığını çağırdılar. Məhərrəm?

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :