ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 25 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
به گزرش صادق مصفا از نظریه پرداز معاصر:
تاریخ شفاهی باید به صورت: چند رسانه ای در آید تا: برای همه قابل استفاده باشد. یکی از آنها رسانه مکتوب است. که بعد از رسانه های شفاهی (سینه به سینه) قرار می گیرد. ولی همانطور که رسانه های شفاهی قدیمی شدند، رسانه هاس مکتوب هم اکسپایر شده! دوران خود را به رسانه های  صوتی و تصویری ، دیجیتالی و ماهواره ای داده اند. همانطور که در دوران شفاهی می گفتند: مرد و قولش! یعنی حتی دستورالعمل ها و فرمان ها هم، اعتبار شفاهی داشت. شعار دوران مکتوب: نگو بنویس بود! یعنی فرمان ها و خاطرات، همه باید نوشته می شد. تا اینکه فزونی اطلاعات، از مکتوبات، اقیانوس کاغذی ساخت که همه را غرق می کرد! البته علامه مجلسی، راهی برای نجات پیدا کرد و آن: سفینه البحار بود یعنی اقیانوس پیما درست کرد! فهرست برداری یا گرته بردای، یا تحلیل داده ها را یاد داد. خودش هم از میان تمام احادیثی که در 110جلد، جمع آوری کرده بود، شروع به ارزیابی اطلاعات و اخبار و احادیث رسیده، نمود. غرب تازه به دوران رسیده، از آن به عنوان بروکراسی یا کاغذ بازی یاد کرد. ولی چاره در تبدیل آن، به رسانه برتر یعنی رسانه های ماشینی (صوتی و تصویری) بود. با انقلاب سایبری این موضوع، به اینترنت سپرده شد و: اکنون رسانه برتر، ماهواره یا رسانه های فضایی است. وظیفه شرعی ما این است که: با این روند نه تنها مبارزه نکنیم، بلکه بر آن مسلط شویم. همانطور که نوار یا ضبط صوت، ابتدا حرام بود! و آن را حبس صوت و دخالت در کار خدا می دانستند، بعدا که نوارهای قران عبدالباسط ضبط شد، حلال گردید، الان نیز باید رسانه های برتر را، پذیرفت و بر آن مسلط شد. زیرا همه این رسانه ها، تجلی صفات جلال و جمال خداوند است. همانطور که پیامبر گرامی اسلام، رسانه شفاهی اعظم پروردگار بود.( سواد مکتوب نداشت و امی بود). و حضرت علی ع رسانه مکتوب عظیم الهی است. امام خمینی رسانه صوتی تصویری خداوند بود، وما درعصر زعامت رهبری معظم انقلاب، باید دست خدا در رسانه های: دیجیتال و ماهواره ای باشیم. تعجب است که بدانیم برای خداوند، همه چیز رسانه است! روز قیامت هر قطعه زمینی که در آن، عبادت یا معصیتی کرده باشیم، به زبان شفاهی بیان می کند. دست ها وپاهای خود ما، برعلیه ما شهادت می دهند! تاریخ شفاهی ما، از زبان همه موجودات جهان بیان می شود!  و خداوند هم که فرصت زیادی دارد! با حوصله به تمام آنها گوش می دهد، و به ما لبخند می زند، یا غصب می کند. بنابر این همه موجودات جهان، همه سمیع و بصیر و باهوش هستند. (ما سمیعیم و بصیریم و با هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم)بنابر این، ما با اتکال به نیروی الهی، نه تنها از رسانه های موجود، نباید عقب بمانیم بلکه، با فرمانروایی بر آنها، برگ تازه ای در (سیستم مدیریت اطلاعات) ایجاد کنیم. بحای ایجاد فهرست های مکتوب، به فهرست های شفاهی-دیجیتالی هم توجه کنیم، که برای افراد بی سواد و یا: دارای زبان های دیگر هم، قابل استفاده باشد. و به سادگی در سبد مطالعه، یا توجه دنیا قرار گیرد. زیر نویس خاطرات به زبانهای مختلف، نصب مترجم دیجیتالی و صوتی برآن، میتواند تعداد مشتریان را افزایش دهد. و آن را به تجاری سازی نزدیک کند. تا ضمن تدارک هزینه های خود، برای برنامه ریزی های بلند مدت و بهتر نیز، بودجه ای فراهم شود. تعداد بازدید ها حتی اگر رایگان باشد، میتواند سودآور باشد و: همچنین مرجع قرار گرفتن آن، تاریخ انقلاب و جنگ را نکمیل تر می کند. و مستندات آن را افزایش می دهد. در عین حال به کاهش زمان دسترسی و: بهره برداری از آن کمک می کند. 

Goddess supercenter

Oral history should be in the form of multimedia to: be available to everyone. One of them is written media. Which: comes after oral media (chest to breast). But as the oral media is outdated, the media is also written exponentially! Their era has given audio and video, digital and satellite media. As they said in oral history: man and his promise! That is, even the instructions and commands had oral credentials. The motto of the written period: Do not write! That is, commands and memories, everyone should be written. Until the expanding of information, the writings made the paper ocean drowning all! Of course, the Allameh Majlesi had a way to be saved, and that was: Al-Bahar's spacecraft, that is, the Pacific Ocean! Listing, or analyzing data. He himself has collected all the hadiths in 110 volumes, began to evaluate the information and news and the traditions reached. The newly arrived West has been referred to as bureaucracy or paperwork. But the solution to turning it into a superior medium was the media (audio and video). With the cyber revolution this issue has been released to the Internet: it is now the premier media, satellite or space media. Our religious duty is to: not only fight, but also dominate it. As the tape or tape recorder was initially forbidden! And they considered it a prison sentence and interference in the work of God, later, when the ribbons of the Quran were recorded, Abdul Basht was sanctioned, and now it should be accepted and dominated by superior media. Because: all of these media are manifestations of the attributes of God's glory and beauty. As the well-known prophet of Islam, the great oral media was Lord (no literacy was written and Amy was). And Imam Ali is the great Divine Writer. Imam Khomeini was the voice of the voice of God, and in the middle of the great leadership of the revolution, we must be God's hands in the media: digital and satellite. It is a surprise to know that everything is media to God! On the Day of Judgment, every piece of land where we have worshiped or sinned, expresses verbally. Our hands and feet testify against us! Our oral history is expressed in the language of all the creatures of the world! And God has a great opportunity! Bid to all of them, and smiles at us, or usurps. So: all the creatures in the world are all smart, intelligent, and intelligent. (We are intelligent, intelligent, and intelligent), therefore, by relying on divine power, we must not only stay behind the existing media, but also, by reigning over them, a new leaf (Information Management System) create. In addition to creating written lists, we also look at digital literacy lists, which can be used by illiterate people, or: other languages. And: simply placed in the study basket, or in the world. Subtitled memories in different languages, installing a digital translator and audio, can increase the number of customers. And: brings it closer to commercialization. To provide funding for long-term and better planning, provide funding. The number of visits, even if it's free, can be profitable, and its reference, the history of the revolution and the war makes it more meaningless. And its documentation increases. At the same time it reduces the access time and helps to exploit it.

آلهة سوبرسنتر

یجب أن یكون التاریخ الشفوی فی شكل وسائط متعددة: أن یكون متاحًا للجمیع. واحد منهم هو وسائل الإعلام المكتوبة. الذی یأتی بعد وسائل عن طریق الفم (الصدر للثدی). ولكن بما أن وسائل الإعلام الشفهیة قد عفا علیها الزمن ، فإن وسائل الإعلام تكتب بشكل أسی! عهدهم أعطى الصوت والفیدیو والوسائط الرقمیة والأقمار الصناعیة. كما قالوا فی التاریخ الشفوی: الإنسان ووعده! وهذا هو ، حتى التعلیمات والأوامر كان أوراق اعتماد الشفوی. شعار الفترة المكتوبة: لا تكتب! هذا هو ، الأوامر والذكریات ، یجب أن یكتب الجمیع. حتى توسیع المعلومات ، جعلت الكتابات المحیطات تغرق كل شیء! وبالطبع ، كان لد المجلسی طریقٌ لیُخلص ، وكان: سفینة البحار ، أی المحیط! سرد أو تحلیل البیانات. هو نفسه قد جمع كل الأحادیث فی 110 مجلدات ، وبدأت فی تقییم المعلومات والأخبار والتقالید التی تم التوصل إلیها. وقد تمت الإشارة إلى الغرب الذی وصل حدیثًا باسم البیروقراطیة أو الأوراق. لكن الحل لتحویلها إلى وسیلة متفوقة كان الإعلام (الصوت والفیدیو). مع الثورة السیبرانیة تم إصدار هذه القضیة على الإنترنت: فهی الآن وسائل الإعلام الرئیسیة ، الأقمار الصناعیة أو وسائل الإعلام الفضائیة. واجبنا الدینی هو: لیس فقط القتال ، ولكن تأخذ هذه العملیة. كما كان فی البدایة ممنوع الشریط أو شریط مسجل! واعتبروه حكماً بالسجن والتدخل فی عمل الله ، لاحقاً ، عندما تم تسجیل شرائط القرآن ، تمت المصادقة على عبد الباشت ، والآن یجب أن یتم قبوله وتهیمن علیه وسائل الإعلام المتفوقة. لأن كل هذه الوسائط هی مظاهر لصفات مجد الله وجماله. تماما كما كان نبی الإسلام المعروف هو الإعلام الشفهی النهائی للرب (لم یكن لدیه معرفة بالقراءة والكتابة وكان ایمی). والإمام علی هو الكاتب الإلهی العظیم. كان الإمام الخمینی صوت صوت الله ، وفی وسط القیادة العظیمة للثورة ، یجب أن نكون أیادی الله فی وسائل الإعلام: الرقمیة والأقمار الصناعیة. من المفاجئ أن نعرف أن كل شیء هو إعلام إلى الله! فی یوم القیامة ، كل قطعة من الأرض حیث تعبدنا أو أخطأنا ، تعبر عن لفظیا. یدنا وأقدامنا تشهد ضدنا! یتم التعبیر عن تاریخنا الشفوی بلغة جمیع مخلوقات العالم! والله لدیه فرصة عظیمة! محاولة لجمیع منهم ، ویبتسم علینا ، أو المغتصبین. لذا فكل المخلوقات فی العالم ذكیة وذكیة وذكیة. (نحن أذكیاء ، أذكیاء ، أذكیاء) ، لذلك ، بالاعتماد على القوة الإلهیة ، یجب علینا ألا نبقى فقط خلف الإعلام القائم ، ولكن أیضا ، من خلال السیطرة على ، ورقة جدیدة (نظام إدارة المعلومات ) خلق. بالإضافة إلى إنشاء قوائم مكتوبة ، فإننا ننظر أیضًا إلى قوائم المعرفة الرقمیة ، والتی یمكن استخدامها من قبل الأمیین أو اللغات الأخرى. وتوضع ببساطة فی سلة الدراسة ، أو فی العالم. یمكن أن ترجع الذكریات التی تتم ترجمتها بعدة لغات ، بتركیب مترجم رقمی وصوتی ، إلى زیادة عدد العملاء. ویجعلها أقرب إلى التسویق. لتوفیر التمویل للتخطیط على المدى الطویل وأفضل ، وتوفیر التمویل. یمكن أن یكون عدد الزیارات ، حتى لو كان مجانیاً ، مربحاً ، والإشارة إلیه ستجعل تاریخ الحرب والحرب بلا معنى. وتزداد وثائقها. فی الوقت نفسه یقلل من وقت الوصول ویساعد على استغلاله.

Goddess supercenter

Sözlü tarix multimediya şəklində olmalıdır: hər kəsə təqdim olunmalıdır. Onlardan biri yazılı media. Şifahi mediadan sonra gəlir (göğüs döşəyə). Amma şifahi media köhnəlmiş kimi, media də üstünlüklə yazılır! Onların dövründə audio və video, rəqəmsal və peyk mediya verilmişdir. Onlar ağız tarixində dedilər: insan və onun sözü! Yəni talimatlar və əmrlər də şifahi etimadnamələrə malik idi. Yazılı dövrün şüarı: yazma! Yəni əmrlər və xatirələr, hər kəs yazılmalıdır. Məlumatın genişləndirilməsinə qədər yazı kağız okeanı bütün boğularaq hazırlanmışdır! Əlbəttə, Allameh Majlesi xilas olmaq üçün bir yol idi və bu idi: Əl-Baharın kosmik gəmisi, yəni Pasifik okeanı! Məlumatların siyahısı və ya təhlili. O, 110 həcmli bütün hədisləri toplayaraq məlumat və xəbərləri və əldə edilən ənənələri qiymətləndirməyə başladı. Yeni gələn Qərb bürokratiya və ya sənədləşmə işi kimi tanınırdı. Ancaq üstün bir mühitə çevrilmənin həlli media (audio və video) idi. Kiber inqilabla bu məsələ İnternetə buraxıldı: İndi ilk media, peyk və ya kosmik media. Dini vəzifəmiz yalnız döyüş deyil, həm də bu prosesi aparmaqdır. Bant və ya lent yazıcısı ilkin olaraq qadağan edildi! Onlar onu həbs cəzası və Allahın işinə müdaxilə etdilər, sonra isə Quranın lentləri Abdul Baset tərəfindən tutulduqda, həll olundu və artıq bu, üstün media tərəfindən qəbul edilməli və hakim olmalıdır. Çünki bu mətbuatın hamısı Allahın izzəti və gözəlliyinin xüsusiyyətlərini göstərir. İslamın tanınmış peyğəmbəri olaraq, böyük şifahi mətbuat Rəbb idi (heç bir savadlılıq yazıçı deyil və Amy idi). İmam Əli isə böyük ilahi yazıçıdır. İmam Xomeyni, Allahın səsinin səsi idi və inqilabın böyük rəhbərliyinin ortasında, media içində Allahın əlləri olmalıdır: rəqəmsal və peyk. Hər şeyin Allah üçün mətbu olduğunu bilmək bir sürprizdir! Qiyamət günündə ibadət etdiyimiz və ya gütifadəyə kömək edir.

نوع اخبار :
برچسب : ابررسانه خدایی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :