ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 8 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
Image result for ?جام جم جهان بین?‎
شاید دانشمندان غربی فکر کنند: در همه علوم دست دنیا را بسته، و همه اختراعات و اکتشافات را، خودشان انجام داده اند، و چیزی برای شرق یا دیگران نمانده! در حالیکه اینطور نیست و: همه دنیا در پیشرفت علم سهم داشته و:دارند. حتی در داخل دانشمندان غربی هم، ترکیب مختلفی از اقوام و ملل وجود دارد. فقط پر رویی غربی ها و غرب زده ها! بیشتر از همه است که بنام خودشان تمام می کنند. می گویند گالیله ثابت کرد که: زمین دور خورشید می گردد! ولی نظریه افلاک ابوریحان بیرونی را، که از آن کامل تر است نمی گویند. یا می گویند ادیسون 2500اختراع داشته ولی، او مسئول ثبت اختراعات بود! و اختراعات دیگران را بنام خود ثبت می کرد. اما از همه مهمتر وجود: انسان های پیشرفته تر از حالا در گذشته، یا در برخی از سیاره ها  نیز،  واقعیتی انکار ناپذیر است. کسانی که عجایب هفتگانه از جمله: اهرام مصر و دیوار چین، تخت جمشید ایران و هگمتانه را ساختند، به علومی دست یافته بودند که: هنوز دست بشر امروزی از آن کوتاه است. معجرات بزرگی که پیامبران داشته اند، از جمله کشتی نوح ع که: سازه بسیار بزرگی بوده و: توانسته فیل و زرافه و همه حیوانات و: انسانهای مورد نظر حضرت را، با خود حمل کند. آیا ساخت خانه خدا، در ابتدایی ترین شرایط، به دست حضرت آدم ع و یا بعدها، توسط ابراهیم ع کار ساده ای بوده است؟ نیازی به محاسبات دقیق مهندسی نداشته است؟ ایجاد کانال سوئز در زمان هخامنشیان، سازه هایی مثل پاسارگاد با: محاسبات امروزی هم قابل تقلید نیست. ساخت معابد و کلیسا ها و مساجد، مخصوصا در اصفهان و میدان بزرگ آن، آیا در خواب و خیال بوده؟ یا محاسبات بسیار دقیق تر از امروز را لازم دارد؟ دانشگاه جندی شاهپور اهواز، که در زمان ساسانیان بوجود آمد، و دارای کتب زیاد و دانشمندان فراوان بود، آیا به قدمت دانشگاههای فرانسه یا آمریکا، نمی رسد یا ده برابر آنها طول عمر دارد؟ ایرانیان در گذشته های بسیار دور، شهر سوخته را داشتند که: راز معماری آن هنوز برای: معماران امروزی شگفتی زا است. یکی از مصادیق علوم قدیمه، جام جم است که گفته می شود: همان دور بین مدار بسته بی سیم، به شکل امروزی و با تکنیک: ظریفتری ساخته شده بود. جمشید یکی  از پادشاهان ایران باستان بوده، و در دست خود ظرف یا دستگاهی داشته که: همه حوادث سرزمین های ایران بزرگ: آن موقع که از مصر تا چین گسنرده بود، در آن می دید و از احوال: رعیت آگاه می شد. یکی از نامهای آن جام جم و: دیگر جام جهان نما بوده است، یعنی جهان آن روز  با دانش دوربینی آن موقع، در زیر نگاه یک نفر جمع می شده، و کسی از آن بیرون نمی ماند. در برخی متون، جام جهان بین هم گفته شده، یعنی جمشید شاه می توانسته: جهان را ببیند و این تاییدی بر این است که: کل جهان تحت سیطره ایران بوده است. گرچه برخی دوره ها، بصورت ملوک الطوایفی یا: فدراتیو امروزی اداره می شده، ولی قدرت غالب تا قرن بیستم، قدرت ایران بوده است. تقریبا بعد از جنگ جهانی اول و دوم بود که: ارتش ایران اعلام بی طرفی کرد، به بی عرضگی ایران پی برده و: آن را تحت استعمار قرار دادند، اوج این کار حضور چرچیل، استالین و روزولت در تهران بود. که ایران را پل پیروزی خواندند و: باقیمانده را هم سه قسمت کرده، بین خود تقسیم نمودند! شمال ایران برای روسها، جنوب ایران برای انگلیس ها، مرکز هم به آمریکایی ها واگذار شد. اما این بار جام جهانبین، به دست روحانیون روشن شد، و نهضت ضد یت با استعمار قوت گرفت، تا اینکه با شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی ایران در سال 1357پیروز گردید، و دوباره همه جهان در اخنیار ایران قرار گرفت.

World's First CCTV

Perhaps Western scholars think: In all sciences, the world is closed, and they have done all the inventions and discoveries, and there is nothing left for the East or others! While this is not so: the whole world has contributed to the advancement of science. Even among Western scholars, there is a mix of tribes and nations. Just overcome the West and the West! Most of all, they end up in their own name. They say Galileo proved that: Earth is around the sun! But the theory of Abu Ravihan's outburst, which is more complete, is not said. Or they say that Edison had 2500 inventions, but he was in charge of patents! And he invented others in his name. But most importantly, the existence of: more advanced humans than in the past, or on some planets, is an irrefutable reality. Those who made the Seven Wonders, including: The Pyramids of Egypt and the Wall of China, the Persepolis of Persia and Hegmataneh, came to the conclusion that: the human hand is still short of it. The great miracles of the prophets, including the Noah's Ark, which is a very large structure: it has been able to carry elephants and giraffes and all animals and: the people of the Prophet's mind. Was the construction of the house of God, in the most basic conditions, in the hands of the Prophet Adam, or later, by Ebrahim, was a simple matter? No need for accurate engineering calculations? The creation of the Suez Canal during the Achaemenids, structures such as Pasargad: Today's calculations cannot be imitated. Is the dream and imagination of the construction of temples, churches and mosques, especially in Isfahan and its great square? Does it require much more accurate calculations than today? Jandhi Shahpur University of Ahvaz, which was founded at the time of the Sasanians, with many books and many scholars, do not come to the age of French or American universities, or ten times their life? Iranians had a burning city in the distant past: the secret of its architecture is still amazing for today's architects. One of the examples of ancient sciences is Jam Jam, which is said to be: the same distance between the wireless closed circuit, in modern form and with a technique that was made more delicate. Jamshid was one of the ancient kings of Iran, and he had in his hand a container or device: all the events of the great lands of Iran: when it was from Egypt to China, they saw it and became aware of the situation: the creature became aware. One of the names of this Jam and: The other was the World Cup, which means that the world of that day, with the knowledge of the camera at that time, was gathered under the eyes of one person, and nobody leaves it. In some texts, the World Cup has been said to be Jamshid Shah, who could see the world, and this confirms that: the whole world was under the control of Iran. Although some courses were conducted in the form of a Mawlak al-Tawaifi or: Today's federalist, the dominant power of the twentieth century was the power of Iran. It was almost after the First and Second World Wars that: the Iranian army declared impartiality, discovered Iran's indifference and colonized it, culminating in the presence of Churchill, Stalin and Roosevelt in Tehran. They called Iran a bridge of victory and divided the remainder of Iran into three parts. North of Iran for the Russians, southern Iran for the British, the center was given to the Americans. But this time the Janghbin Cup was clarified by the clerics and the anti-Utopian movement was strengthened by colonialism, until the Islamic Republic of Iran won in 1357 with the slogan "No Orient to the Northeast", and the entire world was again rebuilt in Iran.

أول كامیرا تلفزیونیة مغلقة فی العالم

ربما یعتقد العلماء الغربیون: فی كل العلوم ، العالم مغلق ، وقاموا بكل الاختراعات والاكتشافات ، ولم یبق شیء للشرق أو غیره! فی حین أن هذا لیس كذلك: فقد ساهم العالم كله فی تقدم العلم. حتى بین العلماء الغربیین ، هناك خلیط من القبائل والأمم. فقط التغلب على الغرب والغرب! الأهم من ذلك كله ، أنهم ینتهی بهم الأمر فی أسمائهم. یقولون أن جالیلیو أثبت أن: الأرض حول الشمس! لكن نظریة ثورة أبو رافیهان ، التی هی أكثر اكتمالا ، لا یقال. أو یقولون أن إدیسون كان لدیه 2500 اختراع ، لكنه كان مسؤولا عن براءات الاختراع! واخترع آخرین باسمه. لكن الأهم من ذلك ، أن وجود البشر الأكثر تقدمًا من الماضی ، أو بعض الكواكب ، هو حقیقة لا یمكن دحضها. أولئك الذین صنعوا عجائب الدنیا السبع ، بما فی ذلك: أهرامات مصر وجدار الصین ، برسیبولیس من بلاد فارس و Hegmataneh ، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن: الید البشریة ما زالت تفتقر إلى ذلك. معجزات الأنبیاء العظیمة ، بما فی ذلك سفینة نوح ، وهی عبارة عن هیكل كبیر للغایة: فقد تمكنت من حمل الأفیال والزرافات وجمیع الحیوانات و: أهل النبی. هل كان بناء بیت الله ، فی أبسط الشروط ، فی ید النبی آدم ، أو فی وقت لاحق ، من قبل إبراهیم ، أمر بسیط؟ لا حاجة لحسابات هندسیة دقیقة؟ إنشاء قناة السویس خلال الأخمینیین ، وهیاكل مثل Pasargad مع: حسابات الیوم لا یمكن تقلیدها. هل حلم وخیال بناء المعابد والكنائس والمساجد خاصة فی أصفهان ومیدانها العظیم؟ هل یتطلب ذلك حسابات أكثر دقة من الیوم؟ جامعة جهان شاهبور فی الأهواز ، التی تم إنشاؤها خلال العصور الساسانیة ، مع العدید من الكتب والعدید من العلماء ، لا تأتی إلى عصر الجامعات الفرنسیة أو الأمریكیة ، أو عشرة أضعاف عمرهم؟ كان للإیرانیین مدینة محترقة فی الماضی البعید: لا یزال سر هندستها المعماریة یتساءل: المهندسین المعماریین العصریین رائعون. أحد أمثلة العلوم القدیمة هو جام جام ، الذی یقال إنه: نفس المسافة بین الدائرة اللاسلكیة المغلقة ، فی شكل حدیث وبتقنیة كانت أكثر دقة. كان جامشید واحداً من ملوك إیران القدماء ، وكان لدیه حاویة أو جهاز فی یدیه: كل أحداث بلاد إیران العظیمة: عندما كانت من مصر إلى الصین ، رأوا ذلك وأصبحوا على بینة من الوضع: كانت المملكة تدرك. أحد أسماء هذا المربى و: الآخر كان كأس العالم ، مما یعنی أن عالم ذلك الیوم ، بمعرفة الكامیرا فی ذلك الوقت ، تم جمعه تحت أعین شخص واحد ، ولا أحد یتركه. فی بعض النصوص ، قیل أن كأس العالم هی جامشید شاه ، الذی یمكن أن یرى العالم ، وهذا یؤكد أن: العالم كله كان تحت سیطرة إیران. على الرغم من أن بعض الدورات كانت تدار فی فدرالیة حدیثة ، إلا أن القوة المهیمنة حتى القرن العشرین كانت قوة إیران. بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة تقریبًا: أعلن الجیش الإیرانی الحیاد ، واكتشف اللامبالاة الإیرانیة واستعمرها ، وبلغت ذروتها فی وجود تشرشل وستالین وروزفلت فی طهران. ودعوا إیران بجسر النصر وقسموا بقیة إیران إلى ثلاثة أجزاء. شمال إیران للروس وجنوب إیران للبریطانیین ، أعطیت المركز للأمیركیین. ولكن هذه المرة كانت بطولة كأس العالم واضحة لرجال الدین ، وتكثفت الحركة المناهضة للیبطى مع الاستعمار ، حتى فازت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عام 1979 بشعار "لا شرق إلى تسعة غرب" ، وجاء العالم كله إلى إیران.

dünyanın ilk kamera

Qərb alimləri qapalı dünyanın bütün bəlkə düşünmək və bütün ixtiralar və kəşflər, onlar görmüşük və hansı Şərq və başqaları üçün tərk edir! deyil və bütün dünya olsa elm və inkişaf əməyi: var. Hətta Qərb alimləri ərzində xalqların müxtəlif birləşmələri var. Qərb və Qərb ikiüzlülük yalnız dolu idi! Ən onlar bütün məlumdur ki. Galileo Earth Sun orbitləri sübut de! Amma göylərin əl-Biruni nəzəriyyəsi, daha tam olduğunu demək deyil. Və ya demək, lakin Edison o patent üçün cavabdeh idi, 2500-ci ildə icad! Və onun adı digər ixtira qeydə alınıb. Amma bütün yuxarıda indi keçmişdə daha çox inkişaf etmiş insan, və ya planetin bəzi də bir mübahisəsiz faktdır. edə filler, giraffes və bütün heyvanların: strukturları çox böyük idi və Nuhun gəmisi, o cümlədən peyğəmbərlər olmuşdur Great möcüzə insanlar ona keçirmək. ən əsas baxımından Allahın ev tikmək etməyin Peyğəmbər Adəm (ə) və ya sonra, İbrahim (ə) ilə bir sadə məsələ deyil? Engineering hesablamalar yoxdur? Əhəmənilər zamanı Süveyş kanalı yaradılması, belə Pasargad kimi strukturları: müasir kompüter təqib edilə bilməz. Bu bir yuxu olub, xüsusilə bikasının və.

نوع اخبار :
برچسب ها : اولین دوربین مداربسته جهان،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :