ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 6 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
بانکها هم از گسست اقتصادی دور نماندند، و درایران اسلامی دارای دو وظیفه اصلی و غیر اصلی شدند: که در ماندگاری و بقای آنها موثر است. وظیفه اصلی بانکها از نظر مردم و: انقلاب اسلامی ایران، امانت داری و نگهداری پول است. که درمقابل آن کارمزد دریافت می کند. لذا بازی باپول مانند: سرمایه گذاری یا اعطا تسهیلات و غیره، که با بهره سروکار دارد وظیفه: غیراصلی یا حرام برای بانکها محسوب می شود. زیرا پرداخت هر نوع بهره با هر نرخ، ایجاد استرس در وام گیرنده می کند، و او را برای کارهای خلاف تشویق می کند: تا بتواند هم بهره بانکها را بدهد و: هم برای خود سودی به دست آورد: یعنی سعی مضاعف. وام گیرنده اگر میتوانست سعی معمولی هم بکند! نیاز به وام پیدا نمی کرد. در واقع وام گیرنده برای جبران: کم توانی خود نیاز به وام دارد. و اگر او را به نوان مضاعف وادار کنیم، مجبور است از راههای دیگری جبران کند. لذا در اصطلاح مردم، قرض الحسنه قرض الپس نده است. یعنی هر کس با هر پرستیژی، وام می گیرد میداند که: همه تعهدات خود رانمی تواند انجام دهد، لذا از طرف صندوق های مردمی، هیات امنا و خیرین، اقساط عقب افتاده او را متقبل می شوند، و از طرف بانکها هم، دولت معمولا سوبسید مربوطه را می پذیرد. و چون دولت هم نمی تواند فعالیت مضاعف داشته باشد، اغلب در بدهی های سنواتی، یا مشکوک الوصل بانکها باقی می ماند. و اضطراب های بزرگ بودجه ای، برای دولت یا بانکها درست می کند. لذا باید بانکها بپذیرند که برای بقای خود، فقط به وظائف اصلی عمل کنند، و از ورود به دنیای رباخواری خودداری نمایند. نفرت مردم از رباخواری بانکها، باعث گسست در روش پس انداز، سرمایه گذاری و حتی دریافت و پرداخت آنها شده است. مثلا در مورد حسابهای جاری، اعتماد مردم بیشتر است، زیرا هرموقع بخواهند پول واریز و برداشت می کنند. و بانکها بجز کارمزد حق تصرف، یا ادعای دیگری ندارند. ولی در موقع پس انداز، یا اخذ وام به انواع و اقسام کلک ها و: خلافکاری ها روی می اورند. وقتی بانکها اعلام می کنند: برای پس انداز ها جایزه می دهند، مردم هم فقط در مدت تعیین شده، موجودی خود را ترمیم می کنند! بلافاصله پس از انقضا مدت، پس اندازها به سوی بانک دیگر حرکت می کنند. تا در فاز زمانی آن قرار بگیرند. لذا مقصود بانک از جذب سرمایه های نقدی، براورده نمی شود و هزینه جایزه ها، بر زیان سنواتی آنها افزوده می شود. در موقع وام دادن نیز همین طور است: وقتی بانک اعلام اعطای تسهیلات می کند، طبیعتا شرایط را بیان می کند که: معمولا کسی قادر به اجرای آن نیست! مثلا چک برگشتی نداشته باشد، گردش حساب او بالا باشد، یا ضامن کارمند رسمی داشته باشد، و یا سپرده گذاری نماید! اما مردم که از بانکها زرنگترند، در بانک مرکزی کسی را پیدا می کنند که: چکهای برگشتی آنها را چند روز نشان ندهد! (مثلا کارمند اشتباه کند و در حساب های مرده اعمال کند). یا نامه ای جعل می کنند که: فیش حقوقی یک کارمند رسمی را نشان می  دهد، یا فاکتور جعل می کنند! یا برای بالا بردن گردش مالی، رقمی را بارها واریز و برداشت می کنند! حتی با دستیاری کارمندان بانکها، آدرس های جعلی می دهند و یا: دسته چکهای یک روزه می گیرند! برای همین است که اکثر وام های پرداختی بانکها، لاوصول مانده و بانکها، هیچ اقدامی نمی توانند انجام دهند! از همین جا می توان فهمید که چرا: فریاد قوه قضاییه یا ستاد: مبارزه با فساد اقتصادی بلند است، برای همین است که رباخواری، جنگ با خدا اعلام شده یعنی: مفسدان اقتصادی با رباخواری، هم خود را به دردسر انداخته هم خدا را.

Economic fault in banks

The banks did not go away from the economic breakdown, and in Iran there were two principal and non-core tasks: they were effective in their survival and survival. The main responsibility of the banks for the people and: the Islamic Revolution of Iran is the trusteeship and maintenance of money. Which: receives a salary against it. Therefore, the BPOL game such as: investment or granting of facilities, etc., which deals with interest, is a non-legal or prohibited bank's duty. Because paying any kind of interest at any rate creates stress on the borrower, and encourages him to do things wrong: so that he can take advantage of the banks and: he also gains for himself: that is, he has tried to double. The borrower would have been able to do some normal work! No need for a loan. In fact, the borrower has to compensate: his own need for a loan is low. And if we force him into a double bond, he has to compensate in other ways. Therefore, in the term of the people, Qarz al-Hashanah has not borrowed. That is, anyone who takes out loans with any prestige knows that: he cannot do all his obligations; therefore, from the people's wards, the board of trustees and the charitable, they take over the paid installments and from the banks, the government usually accepts the corresponding subsidy. And since the government cannot do more double, it often remains in debt, or suspect, of the banks. And it creates big budget anxieties for the government or the banks. Therefore, banks must accept that they must act only to fulfill their main tasks, and refrain from entering the world of usury. The hatred of the people of the banks' consumption of money has led to a break in the way of saving, investing, and even receiving and paying. For example, in the case of current accounts, the trust of the people is higher because they want to pay money every time. And banks have no right to seize or claim another. But at the time of saving, or getting loans to various kinds of clicks and: misconduct. When the banks declare: they will reward the savings; people will only repair their inventory within the set time! Immediately after the expiration of the term, savings go to another bank. To be: in its phase of time. Therefore, the bank's purpose is not to attract cash funds, and the cost of prizes will be added to the losses of their time. In the case of lending, it is also the case: when a bank issues an offer of facilities, it naturally states that: Usually no one is able to execute it! For example, do not have a check back, have a high turnover, or have a sponsor official, or deposit! But people who are more savvy than banks find someone in the central bank that: their checks do not show them back in a few days! (For example, the employee mistakes and applies to dead accounts). Or fake a letter that: falsely displays a legal employee of an official employee, or an invoice. Or, in order to raise the turnover, they will deposit the amount digitally! They even give fake addresses with the help of bank employees or they get one-day checks! That is why most of the banks' loans are unpaid and banks cannot do anything! From here it is possible to find out why: the shouting of the judiciary or the headquarters: the fight against economic corruption is tall, so that the usurpation is declared war with God: economic corrupters with usury, both hurts themselves to God.

خطأ اقتصادی فی البنوك

لم تذهب البنوك بعیدا عن الانهیار الاقتصادی ، وكانت هناك مهمتان رئیسیتان وغیر أساسیتان فی إیران: فقد كانتا فعالتین فی بقاءهما وبقیاهما. المسؤولیة الرئیسیة للبنوك للشعب و: الثورة الإسلامیة فی إیران هی الوصایة والحفاظ على المال. الذی یتقاضى راتبًا مقابله. ولذلك ، فإن لعبة مثل: الاستثمار أو منح التسهیلات ، وما إلى ذلك ، والتی تتعامل مع الفائدة ، هی واجب غیر قانونی أو بنك محظور. كان یمكن للمقترض القیام ببعض الأعمال العادیة! لا حاجة للحصول على قرض. فی الواقع ، على المقترض أن یعوض: حاجته الخاصة للحصول على قرض منخفضة. وإذا أجبرناه على الارتباط المزدوج ، علیه أن یعوض بطرق أخرى. لذلك ، فی فترة الشعب ، لم یقترض بورز الحسنة. وهذا یعنی أن أی شخص لدیه أی هیبة، یستعیر یعرف أن جمیع التزاماته لا تستطیع أن تفعل، وبالتالی فإن أموال الشركات والمؤسسات العامة، ومجلس الأمناء والمانحین، ودفع تأخر، وقال انه یفترض، والبنوك، الحكومة عادة ما تقبل الإعانة المقابلة. وبما أن الدولة لا تستطیع أن تفعل المزید من الضعف ، فإنها تظل فی الغالب مدیونیة أو مشبوهة للبنوك. ویخلق مخاوف كبیرة فی المیزانیة للحكومة أو البنوك. لذلك ، یجب على البنوك أن تقبل أنها یجب أن تعمل فقط للوفاء بمهامها الرئیسیة ، والامتناع عن دخول عالم الربا. لقد أدت كراهیة الناس من استهلاك البنوك للمال إلى انقطاع فی الادخار ، والاستثمار ، بل وحتى الاستلام والدفع. على سبیل المثال ، فی حالة الحسابات الجاریة ، تكون ثقة الناس أعلى لأنها ترید دفع المال فی كل مرة. والبنوك لیس لها الحق فی الاستیلاء أو المطالبة بآخر. ولكن فی وقت الادخار ، أو الحصول على قروض لأنواع مختلفة من النقرات و: سوء السلوك. عندما تعلن البنوك: أنها سوف تكافئ المدخرات ، والناس سوف إصلاح المخزون فقط فی الوقت المحدد! مباشرة بعد انتهاء المدة ، تذهب المدخرات إلى بنك آخر. لیكون فی مرحلته الزمنیة. ولذلك ، فإن الغرض من البنك لیس جذب الأموال النقدیة ، وستضاف تكلفة الجوائز إلى خسائر وقته. على سبیل المثال ، لیس لدیك شیك مرة أخرى ، أو لدیك معدل دوران مرتفع ، أو لدیك مسؤول كفیل ، أو راسب! لكن الأشخاص الأكثر ذكاءً من البنوك یجدون شخصاً ما فی البنك المركزی: إن الشیكات التی قاموا بها لا تظهرهم مرة أخرى فی غضون أیام قلیلة! (على سبیل المثال ، أخطاء الموظف وتنطبق على الحسابات المیتة). أو زیف رسالة: تعرض زورا موظفا قانونیا لموظف رسمی ، أو فاتورة. أو ، من أجل رفع معدل دوران ، فإنها سوف تودع المبلغ رقمیا! حتى أنهم یقدمون عناوین مزیفة بمساعدة موظفی البنك أو یحصلون على شیكات لمدة یوم واحد! هذا هو السبب فی أن معظم قروض البنوك غیر مدفوعة الأجر وأن البنوك لا تستطیع فعل أی شیء! من هنا، یمكنك ان ترى لماذا: صرخة القضاء أو حملة: مكافحة الفساد عالیة، بحیث الربا، ومحاربة أعلن الله: الربا الفاسدین مالیا، فی حد ذاته تعانی كلا والله.

Banklarda iqtisadi səhv

Bankların xalqlar üçün əsas məsuliyyəti və: İran İslam İnqilabı pulun qorunması və saxlanmasıdır. Ona qarşı bir maaş alır. orta və ya banklar üçün qadağandır: vəzifəsi ilə məşğul oyun Bapvl belə investisiya və ya kredit və s. Borcalan bəzi normal işlə məşğul ola bilərdi! Kreditə ehtiyac yoxdur. Əslində, borcalan kompensasiya etmək məcburiyyətindədir: kreditə olan ehtiyac azdır. Əgər onu ikiqat bəndə məcbur etsək, o, başqa yollarla kompensasiya etməlidir. Buna görə, xalqın dövründə Borz əl-Həsənə borc vermədi. Bu hər hansı bir prestij ilə hər kəs, borc bütün öhdəlikləri edə bilməz ki, bilir, belə ki, vəsait dövlət deməkdir, ödəniş vaxtı keçmiş Qəyyumlar və donorlar, heyəti, o güman, və banklar tərəfindən, hökumət Adətən müvafiq subsidiyanı qəbul edir. Hökumət daha çoxu ikiqat edə bilmədiyi üçün, bankların borcu və ya şübhəlisi olaraq qalır. Və hökumət və ya banklar üçün böyük büdcə narahatlıqlar yaradır. Buna görə də, banklar yalnız öz əsas vəzifələrini yerinə yetirmək üçün hərəkət etməlidirlər və sələm dünyasına daxil olmaqdan çəkinməlidirlər. Məsələn, cari hesablar halında, xalqın güvənliliyi daha yüksəkdir, çünki onlar hər dəfə pul ödəmək istəyirlər. Və bankların ələ keçirmək və ya başqa iddia etmək hüququ yoxdur. Amma qənaət və ya müxtəlif növ kliklərə kredit vermək və: pis davranış zamanı. Banklar bəyan etdikləri zaman: əmanətləri mükafatlandıracaq, insanlar müəyyən vaxt ərzində inventarlarını düzəldəcəklər! Müddəti bitdikdən dərhal sonra qənaət başqa bir banka gedir. Vaxtının mərhələsində olmaq. Buna görə, bankın məqsədi pul vəsaitlərinin cəlb edilməməsi və mükafatların dəyəri onların vaxt itkisinə əlavə olunacaqdır. Məsələəşdirilir.

نوع اخبار :
برچسب ها : گسل اقتصادی در بانکها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :