ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
از آنجا که بانکها از عوامل اصلی: سرمایه داری جهانی برای از بین بردن: بنگاههای تولیدی در ایران هستند، لذا اقتصاد گسسته ایران، برمبتای بانکی و غیر بانکی تعریف شد. مکانیزم نابود سازی تولید ایرانی، توسط بانکها به صورتی اجرا می شد که: شائبه برای کسی ایجاد نکند! و آن اینکه به وسیله پرداخت وام، آنها را جذب می کردند، اطلاعات کامل آنها را، به عنوان ارزیاب طرح، به دست می آوردند. سپس با پرداخت وام با بهره های بالا، و اخذ چند برابری ضمانت نامه، آغاز مصادره کارخانه آنها کلید می خورد. با اولین عقب افتادگی اقساط، بانکها فوری به سراغ: به روز کردن بدهی رفته و: کارخانه را مصادره کرده، مدیران فعال آن را زندانی، یا تحت پیگرد قرار می دادند. پس از مصادره نیز، کارگران را اخراج و زمین کارخانه را، به قیمت روز می فروختند یا در آن، مجمتمع های اداری و تجاری و مسکونی ایجاد می کردند. و فاتحه کارخانه و اقتصاد کشور خوانده می شد. حتی قدرت وزیر صنعت و: گریه شبانه امام جمعه ها هم، کارساز نبود. لذا با راهنمایی احکام اسلامی که: رباخواری را حرام می دانست، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، اقتصاد موازی یا گسسته طراحی شد. صندوق های قرض الحسته و: سازمان اقتصاد اسلامی تاسیس شد، تا مانع این فاجعه شوند. ولی مدتی که گذشت و: بانکها متوجه عملکرد مثبت آن شدند، با قدرت بانک مرکزی، به جنگ آنها رفته و همه را تارومار کردند، سازمان اقتصاد اسلامی هم متهم به: همکاری با انان شد، و مجوزش باطل گردید. اما مردم از پای ننشستند، هم اکنون در هرخانه و هرفامیل، صندوق های اعتباری وجود دارد. که بسیاری از آنان، مالباختگان بانکی را حمایت می کنند، و برای خرده فروشان، سرمایه کسب و کار ارائه می دهند، و طبق دستور اسلام، اصلا سود نمی گیرند! اگر شخص قادر به پرداخت اقتصاد هم نباشد، از موجودی خیرین و هیات امنا، آن را ترمیم می کنند. لذا یکی از ناجی های بزرگ اقتصادایران، همین صندوقهای قرض الحسته محلی و فامیلی هستند. و الا باید به گدایی سرمایه داران خارجی و: بانک  می رفتیم! همانطور که عده ای برای کمک گرفتن می روند، ولی سر از زندان بدهکاران غیرعمد! در می آورند. ناجی بعدی که با کمک همین صندوق ها، به راه اقتاد و ناجی اقتصاد ایران شد، تولید کنندگان زیر زمینی یا بدون پروانه بود. هر کار گاه تولیدی که پروانه می گرفت، بلافاصله بانکها ، بیمه و دارایی به سراغ او می رفتند، و تابودش می کردند! لذا سیستم تولید زیر زمینی در ایران شکل گرفت، تا از دست گزمه های بانکی، وابسته به سرمایه داری جهانی، در امان باشد. هزینه تولید برای این نوع کارگاهها، تا دویست درصد ارزانتر می شد! لذا کالاهای ارزان به: بازار تحویل می دادند و: مردم هم از آنها خرید می کردند. تولیدات زیر زمینی، در حد اشباع بازار انجام وظیفه می کردند! به طوریکه آنان که ناتوان از تولید ارزان بودند، به خارج رفتند. البته بازار پولی و مالی و: صنایع تولیدی مخفی، طبیعتا به سازمان توزیع مخفی نیز احتیاج داشت! این بود که محیط فرابازار بوجود آمد، و سیستم بسیار قدرتمندی در توزیع شکل گرفت، که  بانکی ها برای از بین بردن آن، هیچ امکانات نداشتند! زیرا آنها نه وام می خواستند، و نه محل کار و نه بیمه! چون همه اینها دامی برای: نابودی تولید بود. بانکی ها برای تحقیر این سیستم توزیع هم، دست به کار جعل عنوان شده! و برای این گروه هم: دستفروشی را بهانه کردند. در قدرت دستفروشان همین بس که: مدیریت مترو مانعی نشد! شهرداری و فرمانداری ها هم، نتوانستند کاری کنند. این دستفروشها فقط در شب عید هر سال، برابر تمام طول سال همه بنگاههای اقتصادی، گردش مالی و موجودی کالا ثبت می کنند.

Three groups were the saviors of Iranian economy.

Since banks are the main factors: global capitalism to eliminate: manufacturing enterprises in Iran, so the discrete economy of Iran was defined as a banking and non-banking sector. The mechanism for the destruction of Iranian production was carried out by the banks in such a way that: nobody could create anybody! And that they were absorbing them by paying a loan, they obtained their complete information as the appraiser of the plan. Then, with the payment of a high interest loan, and multiplying the warranty, the start of confiscation of the factory will be key. With the first installment arrears, the banks immediately urged: to upgrade and shut down the factory, confiscate the factory, or direct the executives to imprison or prosecute them. After the confiscation, they also dismissed the workers and sold the factory's land for sale at a price, or built office, commercial and residential complexes... Even the power of the Minister of Industry and: Friday night cry was not working. Therefore, with the guidance of Islamic judgments that considered usury as prohibited, the parallel or discrete economy was designed from the beginning of the Islamic Revolution. Borrowing funds and: Islamic Economics Organization was established to prevent this catastrophe. But for a while, and: the banks noticed its positive performance, with the central bank power, they went to war and put everything on the table, the Islamic economics organization was accused of cooperating with them, and its license was void. But people did not stop; there are now cash holdings in each household and every family. Many of them support bankruptcy, and provide retailers with business capital, and do not benefit at all from the rule of Islam! If a person is not able to pay the economy, they will repair it from the charity of the charity and board of trustees. So, one of the great savors of Iran's economy, these are local and family-owned borrowing funds. And we should go to the beginnings of foreign capitalists and the bank! As some go to help, but head of jail is unpardonable debtors! They bring. The next savior, with the help of these funds, was the source of the Iranian economy and the savior of the underground or non-licensed producers. Every productive time that the brothel got, he immediately went to the banks, insurance and property, and enjoyed it! Therefore, the underground production system in Iran was formed in order to escape from the patriots of government affiliated with global capitalism. The cost of production for these workshops would be up to 200% cheaper! So: cheap goods were delivered to the market: and people bought them too. Underground production was at the peak of market saturation! As they were unable to produce cheap goods, they went abroad. Of course, the monetary and financial markets and: the secret manufacturing industry naturally needed the secret distribution organization! It was that the environment was created, and a very powerful system of distribution was formed, which the state had no facilities to eliminate it! Because they wanted no loans, nor work, nor insurance! Because all these were livestock for: the destruction of production. Governments have been forged to humiliate this distribution system! And for this group, they also prophesied the vendor. It's just that: Metro management is not hindered! The municipality and the governorates, too, could not do anything. These vendors register only on the eve of each year, all year round, all enterprises, turnover and inventory.

ثلاث مجموعات كانت المنقذة للاقتصاد الإیرانی.

وبما أن البنوك هی العوامل الرئیسیة: الرأسمالیة العالمیة للتخلص من المؤسسات الصناعیة فی إیران ، فقد تم تعریف الاقتصاد الإیرانی المتمیز بأنه قطاع مصرفی وغیر مصرفی. قامت البنوك بتدمیر آلیة الإنتاج الإیرانی بطریقة لا یمكن لأحد أن یخلقها! وأنهم كانوا یستوعبونهم عن طریق دفع قرض ، حصلوا على معلوماتهم الكاملة كمثمن للخطة. بعد ذلك ، مع دفع قرض الفائدة المرتفع ، وضرب الضمان ، سیكون البدء فی مصادرة المصنع هو المفتاح. الدفعة الأولى من المتأخرات، وعلى الفور للبنك: لتحدیث دیون  واستولواعلى دیون النبات، ومدیریها سجن أو محاكمة لهم. وبعد المصادرة ، قاموا أیضاً بفصل العمال وبیع أرض المصنع للبیع بسعر أو بناء مكتب ، ومجمعات تجاریة وسكنیة. حتى قوة وزیر الصناعة و: صرخة لیلة الجمعة لم تكن تعمل. لذلك ، وبتوجیه من الأحكام الإسلامیة التی اعتبرت الربا محظوراً ، فقد صُمم الاقتصاد الموازی أو المنفصل منذ بدایة الثورة الإسلامیة. صنادیق الاقتراض و: تم تأسیس منظمة الاقتصاد الإسلامی لمنع هذه الكارثة. لكن الناس لم یتوقفوا ، فهناك الآن حیازات نقدیة فی كل أسرة وكل أسرة. العدید منهم یدعمون الإفلاس ، ویزودون تجار التجزئة برؤوس أموال تجاریة ، ولا یستفیدون إطلاقاً من حكم الإسلام! إذا كان الشخص غیر قادر على دفع الاقتصاد ، فسوف یقوم بإصلاحه من جمعیة خیریة ومجلس الأمناء. لذا ، فإن هذه واحدة من المذاقات الكبیرة للاقتصاد الإیرانی ، وهی صنادیق اقتراض محلیة ومملوكة لعائلة. ویجب أن نذهب إلى بدایات الرأسمالیین الأجانب والبنك! كما یذهب البعض للمساعدة ، ولكن رئیس السجن هو المدینین لا یغتفر! یأتون. المخلص التالی ، بمساعدة هذه الأموال ، كان مصدر الاقتصاد الإیرانی ومنقذ المنتجین السریین أو غیر المرخصین. كل وقت مثمر یحصل علیه بیت الدعارة ، ذهب على الفور إلى البنوك والتأمین والممتلكات ، واستمتع بها! لذلك ، تم تشكیل نظام الإنتاج تحت الأرض فی إیران من أجل الهروب من الوطنیین للحكومة المنتسبة إلى الرأسمالیة العالمیة. تكلفة الإنتاج لهذه الورشات ستكون أرخص بنسبة 200٪! تم تسلیم البضائع الرخیصة إلى السوق: واشترى الناس أیضًا. كان الإنتاج تحت الأرض فی ذروة التشبع السوق! كما أنهم غیر قادرین على إنتاج السلع الرخیصة ، ذهبوا إلى الخارج. بطبیعة الحال ، فإن الأسواق النقدیة والمالیة و: صناعة التصنیع السریة تحتاج بشكل طبیعی إلى منظمة التوزیع السریة! لقد تم إنشاء البیئة ، وتم تشكیل نظام توزیع قوی للغایة ، لم یكن لدى الدولة أی وسائل للقضاء علیه! لأنهم لا یریدون القروض ولا العمل ولا التأمین! لأن كل هذه الحیوانات كانت من أجل: تدمیر الإنتاج. لقد تم تشكیل الحكومات لإذلال نظام التوزیع هذا! وبالنسبة لهذه المجموعة ، تنبأوا أیضًا بالمورد. انها مجرد ذلك: إدارة المترو لا یعرقل! كما أن البلدیة والمحافظات لم تستطع فعل أی شیء. هذه البائعین تسجل فقط عشیة كل عام ، على مدار السنة ، وجمیع الشركات ودوران والمخزون.

Üç qrup İran iqtisadiyyatının xilaskarları idi.

Banklar əsas amillərdir: qlobal kapitalizm aradan qaldırmaq üçün: İranda istehsal müəssisələri, belə ki, İranın ayrı-ayrı iqtisadiyyatı bank və qeyri-bank sektoru kimi müəyyən edilmişdir. İran istehsalının məhv edilməsi mexanizmi banklar tərəfindən belə bir şəkildə həyata keçirildi: heç kəs kimsəni yarada bilməz! Kredit verərək onlara əmanət etdilər, planın qiymətləndiricisi kimi tam məlumatlarını əldə etdilər. Daha sonra yüksək faizli kreditin verilməsi və zəmanətin çarpanlaşması ilə zavodun müsadirəsi başlanacaqdır. İlk taksit borcları ilə banklar dərhal çağırırdı: zavodu təkmilləşdirmək və bağlamaq, fabrikə əl qoymaq və ya idarəçiləri onları həbs etmək və ya təqib etmək. Müsadirildikdən sonra onlar da işçiləri işdən çıxardılar və zavodun torpağını qiymətə satdılar, ya da ofis, ticarət və yaşayış kompleksləri tikdilər. Hətta sənaye nazirinin gücü və: Cümə axşamı ağlaması işləmirdi. Buna görə, sədaqəti qadağan edilən İslam hökmlərinin rəhbərliyi ilə paralel və ya ayrı-ayrı iqtisadiyyat İslam İnqilabının başlanğıcından hazırlanmışdır. Borc Fondu və: Bu fəlakəti önləmək üçün İslam İqtisadi Təşkilatı quruldu. Bir müddətdir və banklar, mərkəzi bank gücüylə müsbət performansını fərqləndirərək, döyüşə getdilər və hər şeyi masaya qoydular, İslam iqtisadiyyatı təşkilatının onlarla əməkdaşlıqda ittiham edildiyi və lisenziyası etibarsız idi. Amma insanlar durmadılar, hər evdə və hər bir ailədə nağd pul var. Onların bir çoxu iflas edir və biznes sermayeli pərakəndə satış edir və İslam hökmranlığından heç bir faydası yoxdur! Bir şəxs iqtisadiyyatı ödəmə qabiliyyətinə malik deyilsə, onu xeyriyyəçilik və təqaüd heyətinin xeyrinə təmin edəcəkdir. Beləliklə, İran iqtisadiyyatının ən böyük savablarından biri yerli və ailəyə məxsus borc vəsaitidir. Və biz xarici kapitalistlərin və bankın başlanğıcına getməliyik! Bəziləri kömək üçün getdikcə, amma həbsxananın rəhbəri unpartonable borclu deyil! Onlar gətirirlər. Növbəti xilaskar, bu vəsaitlərin köməyi ilə, İran iqtisadiyyatının və yeraltı və ya qeyri-lisenziyalı istehsalçıların xilaskarlarının mənbəyidir. Fahişənin hər məhsuldar vaxtı, dərhal banklara, sığortaya və mülkiyyətə getdi və onu sevindirdi! Buna görə, İranda yeraltı istehsal sistemi qlobal kapitalizmlə əlaqəli hökumətin vətənpərvərlərindən qaçmaq üçün yaradılmışdır. Bu atelyedə istehsal qiyməti 200% -ə qədər ucuz olardı! Belə ki, ucuz mallar bazarına çatdırı edirlər.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :