ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 2 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
ضرورت های تاریخی هستند که: میتوانند فرصتها را به تهدیدها، یا بالعکس تبدیل کنند. زیرا ضرورت های تاریخی، بستری برای پدیده های سیاسی هستند. وقتی ضرورت تاریخی بر: پیشرفت اسلام و آینده نگاری دین خدا است، هر نوع قرصت که با این زمینه، هماهنگ نباشد به تهدید تبدیل می شود، و هرنوع تهدید هم به فرصت . دشمنان اسلام فرصت های زیادی داشتند: ولی به دلیل ضدیت آنها با جریان تاریخ، همه این فرصت ها به تهدید تبدیل شد! و فرصت سوزی تاریخی روش: عملکردی آنها ثبت شد. اما بر عکس، انقلاب اسلامی تهدید های فراوانی شد، ولی همه این تهدیدها به فرصت تبدیل شد! داعش نمونه این فرضیه است، در ابتدای امر داعش فرصت طلایی: برای اتحاد غربی و عربی و عبری بود، تا اسلام را با نیروهای مسلمان سرکوب کند! اما در نهایت طوری شد که خود آنها هم دشمن داعش شدند، و با فرار به جلو، اعلام کردند ما داعش را از بین بردیم! اما همین امر یا مشابه آن القاعده، تهدیدی بر علیه اسلام بود، ولی نهایتا جایی رسیدند که: ولیعهد عربستان بانفرت از القاعده، اعلام کند خانواده بن لادن، در ایران زندگی می کنند! واین حوادث و حوادث مشابه آن، در تمام طول چهل سال: بالندگی انقلاب اسلامی وجود داشت! واقعه طبس یک نمونه آن در: ابتدای انقلاب اسلامی است. وقتی که دانشجویان خط امام، سفارت امریکا در تهران را تسخیر و: جاسوسان را کت بسته، تحویل مقامات قضایی ایران دادند. آمریکا سعی کرد آنها را قبل از: تحویل به مقامات نجات دهد! لذا طرحی پیشرفته در صحرای نوادا اجرا کرد. باسابقه ترین نیروهای خود را، برای حمله به لانه جاسوسی اش در تهران، و نجات آنها از طریق صحرای طبس،آموزش داد. ولی  پیشرفته ترین نیروهای هلی برد و هوابرد آنها، زمین گیر شدند و در: همان طبس نابود شدند. اما این تهدید آمریکا تبدیل به: فرصتی برای ایران شد، تا ثابت کند آمریکا تحت تصرف ایران است! و یکی از استان های ایران محاسبه خواهد شد. اشغال دائمی سفارتخانه آمریکا، به منزله تصرف نمادین تمام خاک آمریکا می باشد، که برای پرهیز از درگیری ، جنگ و کشتار سربازان آمریکایی، در حد سمبولیک انجام شد. شبیه همین حرکت در دریاها اتفاق افتاد! آمریکا فکر کرد: نیروی هوایی او ضعیف است و: نتوانسته با ارتش  و سپاه ایران مقابله کند، لذا از راه خلیج فارس و: نیروی دریایی اقدام به حمله نمود. که بلافاصله همه تفنگداران: دریایی حمله کننده دستگیر و دوباره: مانند همان موقع کت بسته تحویل: مقامات قضایی شدند که مانند گروگانها آزاد شدند: تا پیام صلح با ملت امریکا باشند. تا این تهدید هم، تبدیل به فرصتی شود: دولت آمریکا بداند دیگر: ابر قدرت جهان نیست و باید در مقابل: ابر قدرتی ایران سرتعظیم فرود آورد. اما برخی هنوز درس نگرفته، و باز به دنبال تهدید ها رفتند! یکی از این تهدید ها، اشغال عراق و افغانستان به منظور: محاصره ایران بود، که بعد از سالها، با بجای گذاشتن 2تریلیون بدهی، از آنجا اخراج شدند! ترامپ با انتقاد از این وضع فکر کرد که: بهتر عمل خواهد کرد! عربستان 200میلیارد وعده پول به ترامپ داد. و او فقط توانست یک پیام: ضد سپاه برای ایران بفرستد! اما نادان نمی دانست که: با این پیام نوروزی، گور آل سعود را کنده است! زیرا داریوش و کورش کسانی بودند که: همه دنیا را تحت تصرف ایران داشتند: حتی عربستان با فرمانداران ایرانی اداره می شد. کورش بنا بر استاد تاریخی همان فریدون، یا کاوه آهنگر است که: ضحاک آل سعودی را! از فلسطین بیرون راند. داریوش مصر راهم تصرف و: کانال سوئز را ایجاد کرد.

Opportunities and necessities

Historical imperatives are: they can turn the opportunities into threats, or vice versa. Because: the historical imperatives are the bed of political phenomena. When the historical imperative is: the progress of Islam and the foresight of God's religion, any kind of non-aligned with this field become a threat, and any threat to opportunity. The enemies of Islam had many opportunities: but because of their opposition to the flow of history, all these opportunities became threats! And the historical burning opportunity Method: Their performance was recorded. But on the contrary, the Islamic Revolution was a huge threat, but all of these threats became an opportunity! ISIS is an example of this hypothesis, at the beginning of ISIL's golden opportunity: for Western, Arabic and Hebrew unity to suppress Islam with Muslim forces! But eventually, they themselves became enemies of ISIL, and by running forward they announced that we had eliminated ISIS! But the same or similar to al-Qaeda was a threat to Islam, but eventually it came to the point that: Saudi crown prince Benfrat of al-Qaeda declares that the bin Laden family lives in Iran! And these events and similar events, throughout the forty years: the rise of the Islamic Revolution! Tabas affair is an example of this: the beginning of the Islamic Revolution. When Imam's student students conquered the US embassy in Tehran and sent the clerks to Iran's judicial authorities. The United States tried to save them before they were delivered to the authorities! So, an advanced project was implemented in the Nevada desert. He trained his most advanced troops to attack his spy nest in Tehran and rescue them through the Tabas desert. But the most advanced troops of Hell River and their airborne forces landed and in: The same Tabas were destroyed. But this American threat has become an opportunity for Iran to prove that the United States is under Iranian control! And one of the provinces in Iran will be calculated. The permanent occupation of the US embassy constitutes a symbolic occupation of the whole of the United States, carried out symbolically to avoid conflict, war, and killing American soldiers. It's like the same thing happened in the seas! The United States thought that his air force was weak and that he could not confront the Iranian army and the Iranian army, so the Persian Gulf and Navy were attacked. Immediately arrested by all the Marines: the attacker's sea and again: as at the time the package was delivered: judicial authorities released as hostages: to send peace message to the nation of America. Until this threat, it becomes an opportunity: the US government knows no longer: the superpower of the world is not, and should be opposed to: the superpower of Iran has overthrown. But some have not yet learned, and they are again looking for threats! One of these threats was the occupation of Iraq and Afghanistan in order to: encircle Iran, which, after years, instead of 2 trillion debts, were fired from there! Tramp, criticizing this situation, thought: "It will work better!" Saudi Arabia donated 200 billion pounds to Tramp. And he just could send a message: Send the anti-army to Iran! But the ignorant did not know that: With this new message, Gore Al Saud has been killed! Because Darius and Cyrus were the ones who: All over the world was captured by Iran: Even Saudi Arabia was governed by Iranian governors. Cyrus is the historian of the same Fereydoun, or Kaveh Blacksmith: Zahak Al Saud! Out of: Palestine. Darius Egypt seized me and created the Suez Canal.

الفرص والضروریات

الضرورات التاریخیة هی: یمكنهم تحویل الفرص إلى تهدیدات ، أو العكس. لأن الضرورات التاریخیة هی فراش الظواهر السیاسیة. عندما تكون الضرورة التاریخیة هی: تقدم الإسلام وبصیرة دین الله ، یصبح أی نوع من عدم الانحیاز مع هذا المجال تهدیدًا وأی تهدید للفرص. كان لأعداء الإسلام العدید من الفرص: ولكن بسبب معارضتهم لتدفق التاریخ ، أصبحت كل هذه الفرص تهدیدات! وفرصة حرق التاریخ الأسلوب: تم ​​تسجیل أدائهم. لكن على العكس ، كانت الثورة الإسلامیة تهدیدًا كبیرًا ، لكن كل هذه التهدیدات أصبحت فرصة الدواعش هو مثال على هذه الفرضیة ، فی بدایة الفرصة الذهبیة لداعش: للوحدة الغربیة والعربیة والعبریة لقمع الإسلام بالقوى المسلمة! لكن فی النهایة ، أصبحوا هم أنفسهم أعداء لداعش ، وبالفعل أعلنوا أننا قد قضوا على داعش! تهدید تنظیم القاعدة نفسه أو ما شابه ذلك ضد الإسلام، ولكن وصلت أخیرا درجة أن ولی العهد السعودی الأمیر من تنظیم القاعدة، وقال عائلة بن لادن فی إیران یعیش! وهذه الأحداث والأحداث المماثلة ، طوال الأربعین سنة: صعود الثورة الإسلامیة! قضیة تاباس هی مثال على ذلك: بدایة الثورة الإسلامیة. عندما غزا الطلاب الطلاب الإمام السفارة الأمریكیة فی طهران وأرسلوا الكتبة إلى السلطات القضائیة الإیرانیة. حاولت الولایات المتحدة إنقاذهم قبل تسلیمهم إلى السلطات! لذلك ، تم تنفیذ مشروع متقدم فی صحراء نیفادا. قام بتدریب قواته الأكثر تقدما لمهاجمة عش الجاسوس فی طهران وإنقاذهم من خلال صحراء تاباس. لكن القوات الأكثر تقدما من نهر الجحیم وقواتهم المحمولة جوا هبطت فی: تم تدمیر نفس تاباس. لكن هذا التهدید الأمریكی أصبح فرصة لإیران لإثبات أن الولایات المتحدة تحت السیطرة الإیرانیة! وسیتم حساب واحدة من المحافظات فی إیران. یشكل الاحتلال الدائم للسفارة الأمریكیة احتلالًا رمزیًا لكل الولایات المتحدة ، ویتم تنفیذه رمزًا لتجنب الصراع والحرب وقتل الجنود الأمریكیین. إنه مثل ما حدث فی البحار! اعتقدت الولایات المتحدة أن سلاحه الجوی ضعیف وأنه لم یستطع مواجهة الجیش الإیرانی والجیش الإیرانی ، فهاجم الخلیج الفارسی والبحریة. ألقی القبض على الفور من قبل جمیع المارینز: البحر المهاجم ومرة ​​أخرى: فی الوقت الذی تم تسلیم الحزمة: السلطات القضائیة الإفراج عنهم كرهائن: لإرسال رسالة السلام إلى الأمة الأمریكیة. وإلى أن یصبح هذا التهدید ، تصبح فرصة: حكومة الولایات المتحدة لم تعد تعلم: القوة العظمى فی العالم لیست ، ویجب أن تعارض: القوة العظمى لإیران قد أطاحت. لكن البعض لم یتعلموا بعد ، وهم یبحثون مرة أخرى عن التهدیدات! أحد هذه التهدیدات كان احتلال العراق وأفغانستان من أجل: تطویق إیران ، والتی بعد سنوات ، بدلا من 2 تریلیون دین ، تم إطلاقها من هناك! صرّح [ترمب] ، ینتقد هذا حالة ،: "هو سیعمل على نحو أفضل!" تبرعت السعودیة بـ 200 ملیار جنیه للترامب. ویمكنه فقط إرسال رسالة: إرسال الجیش المناهض لإیران! لكن الجاهل لم یكن یعرف ذلك: بهذه الرسالة الجدیدة ، قتل آل غور آل سعود! لأن داریوس و سیروس كانوا هم الذین: تم القبض على جمیع أنحاء العالم من قبل إیران: حتى المملكة العربیة السعودیة كان یحكمها حكام إیران. سیروس هو مؤرخ لنفس فیریدون ، أو كافی حداد: زاك آل سعود! خارج فلسطین. داریوس مصر استحوذت علی وابتكرت قناة السویس.

Fürsətlər və ehtiyaclar

Tarixi imperativlər: onlar imkanları təhdidlərə çevirə bilər və ya əksinə. Çünki tarixi şərtlər siyasi hadisələrin yatağıdır. Tarixi imperativ olduğunda: İslamın inkişafı və Allahın dininin öngörülməsi, bu sahəyə uyğun olmayan hər cür təhlükə və fürsət üçün hər hansı bir təhlükə olur. İslamın düşmənləri çox fürsətlər tapırdılar, ancaq tarixin axınlarına qarşı olduqları üçün bütün bu imkanlar bir təhlükə oldu! Tarixi yanma fürsəti: Onların performansı qeydə alınıb. Əksinə, İslam inqilabı böyük bir təhlükə idi, lakin bu təhdidlərin hamısı bir fürsət oldu! İSİS, İŞİD-in qızıl fürsətinin başlanğıcında bu hipotezə nümunədir: Qərb, Ərəb və İvrit birliyi üçün islamı müsəlman qüvvələri ilə məhv etmək! Amma nəticədə onlar özləri ISIL-in düşməninə çevrildi və irəliləyərək İSİS-ni ləğv etdiyimizi açıqladılar! Ancaq əl-Qaidə ilə eyni və ya oxşar olan islam üçün təhdid idi, amma nəticədə bu nöqtəyə gəldi: Səudiyyə Ərəbistanı Kralı Şahzadə Benfrat Bin Ladin ailəsinin İranda yaşadığını bəyan edir! Bu hadisələr və bənzər hadisələr, qırx il ərzində: İslam inqilabının yüksəlişi! Tabaş hadisəsi bunun nümunəsidir: İslam inqilabının başlanğıcı. İmamın tələbə şagirdləri Tehranda ABŞ səfirliyini fəth etdilər və məmurları İranın məhkəmə orqanlarına göndərdilər. Birləşmiş Ştatlar onları hakimiyyət orqanlarına təslim etməzdən əvvəl qurtarmağa çalışdı! Beləliklə Nevada çölündə inkişaf etmiş bir layihə həyata keçirildi. Tehranda casus yuvasına hücum etmək və Tabas çölündə xilas etmək üçün ən qabaqcıl qoşunlarını öyrətdi. Lakin Cəhənnəm çayının ən qabaqcıl qoşunları və onların havadakı qüvvələri yerə və yerə eniblər: Eyni Təba dağıldı. Amma bu Amerika təhlükəsi İranın ABŞ-ın İranın nəzarətində olduğunu sübut etmək üçün bir fürsətə çevrildi! İranın bir vilayətindən biri hesablanacaq. ABŞ səfirliyinin daimi işğalı Amerika Birləşmiş Ştatlarının simvolik bir işğalını təşkil edir, münaqişə, müharibə və amerikalı əsgərləri öldürmək üçün simvolik olaraq həyata keçirilir. Dənizdə baş verən eyni şey budur! Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava qüvvələrinin zəif olduğunu və İran ordusuna və İran ordusuna qarşı çıxa bilməyəcəyini düşünürdü. Buna görə Fars körfəzi və Donanma hücumuna uğradı. Bütün Dənizlər: təcavüzkarın dənizi və bir daha dərhal həbs olundu: Paketin təslim edildiyi vaxt: məhkəmə orqanları girov kimi buraxıldı: Amerika xalqına sülh mesajı göndərmək. Bu təhlükəyə qədər bir fürsətə çevrilir: ABŞ hökuməti artıq bilməyəcək: dünyanın qüdrətli qüvvəsi deyil və qarşıya qoyulmalıdır: 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :