ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ار ابتدای انقلاب اسلامی، امریکا یکی از استانهای ایران بود. همانطور که امام خمینی می فرمود: کارتر باید برود و: او دیگر برای بار دوم کاندیدا نشد. اما متاسفانه لیبرالهایی چون بازرگان و: جاسوس هایی مثل امیرانتظام سعی داشتند: ورق را برگردانند و آمریکا را، دوباره ابرقدرت جلوه دهند، اما دانشجویان خط امام، با انقلاب دوم، همه اینها را بر کنار کردند. و با تصرف سفارت آمریکا در تهران، به سرزمین آمریکا پا نهادند. منافقین و مزدوران آمریکا، که این حرکت را قبول نداشتند، امام خمینی را از این کار برحذر داشتند! و گفتند آمریکا هر کاری بخواهد می کند. ولی اما فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. و این نقطه پایان تصرف آمریکا، توسط ایران بود. زیرا واقعه طبس نشان داد که: واقعا هیچ غلطی نتوانستند بکنند. نفوذ ایران در آمریکا، هر روز بیشتر می شد ولی مزدوران آمریکایی، سعی داشتند برعکس نشان دهند. به آمریکا توصیه کردند که: با ایران قطع رابطه کند! ولی امام فرمود ما رابطه با آمریکا را، می خواهیم چه کنیم. لذا هیچگونه راهی برای: رهایی آمریکا باقی نماند. لذا منافقین مجبور شدند به صدام پناه ببرند، و تبلیغ کنند به نیابت از آمریکا هست! ولی وقتی صدام هم اعدام شد، دیگر راهی نداشتند. پس از نشست لندن، پیشنهاد تحریم ایران را دادند! ولی نمی دانستند که ایران، مهره هایی دارد که میتواند: همه آنها را دور بزند و: اصلا احنیاجی به آمریکا و اروپا ندارد. بلکه برعکس، آنها هستند که به کمک ایران نیاز دارند. این اواخر سنای آمریکا سپاه پاسداران را تحریم می کند! آنقدر خر و نفهم هستند که نمی دانند: پیشرفت های سپاه آنقدر زیاد است که: در آمریکا اصل یا قطعات آن هنوز ساخته نشده! خلاصه هرکاری کردند که: اروپا و آمریکا از زیر بار ایران خلاص شود، نتوانستند. به سراغ خیمه شب و جنگولک بازی: برجام رفتند ولی باز هم نتوانستند کاری بکنند .الان بعد از چند سال، ترامپ اعلام می کند که کلاه گشادی سرشان رفته، و می خواهند از برجام خارج شوند. پیشنهاد ما برای رهایی از: اینهمه موش و گربه بازی، این است که ایران گام آخر را بردارد و: آمریکا را کاملا تصرف نماید. به اصطلاح خودمان، خوبی به اینها نیامده! اگر مرده شور هم سفت نگیرد، مرده خودش را خراب می کند! آسان گیری های بعد از امام خمینی، دولتمردان آمریکا و اروپا را متوهم کرده! و فکر می کنند: یک غلطی می توانند بکنند! البته تقصیر آمریکا یا اروپاییها نیست، بلکه مربوط به دولتمردان ایران می شود. یعنی موضع گیری های انحرافی، یا خارج شدن از خط امام، این مشکلات را پیش آورده: عده ای از دولتی های ایران، فکر می کنند امام خمینی شعار می داده! و جملاتی نظیر: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یا انگلیس از آمریکا بدتر است، و یا اینکه ما احتیاجی به آمریکا نداریم! از نظر اینها فقط: برای تقویت روحیه بوده، لذا بعد از امام به دنبال عذر خواهی از: آمریکا و اروپا بودند و می خواهند ثابت کنند! امام خمینی ابر قدرت ها را نمی شناخته، و روستایی فکر می کرده. و حالا بابت این اشتباه امام، باید از غرب عذر خواهی کنند! و از دلشان در بیاورند. این ها منحرفین نادان و احمق هستند. اما دسته دوم از این هم بدتر هستند: معتقدند امام اشتباه کرده، و نباید می گفت: اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت می اندازد! یا :قرن ما قرت غلبه مستضعفین به مستکبرین است. لذا همه سعی کوشش خود را می کنند: تا ابرقدرت های پوشالی را مثل: بادکنک باد کنند و به نظر مردم، با ابهت نشان بدهند. و اگر کسی خواست برعلیه آنها مبارزه کند، جلوی او را بگیرند. اینها دشمنان نقابدار اسلام و ایران هستند. لذا باید آنها را شناخت، و از بدنه تصمیم گیری بیرون گداشت. تنها راه آن هم، تصرف کامل آمریکا است، تا زبان آنها کوتاه شود.

Capture America's Best Answer

Since the beginning of the Islamic Revolution, the United States was one of the provinces of Iran. As Imam Khomeini said, Carter should go: he did not get a second time for the second time. But unfortunately, liberals such as Bazargan and: spies like the Emir Entezam tried to turn the sheet back and make the United States superpower, but the students of the Imam line, with the second revolution, eliminated all of this. And with the capture of the US Embassy in Tehran, they entered the United States. The hypocrites and mercenaries of the United States who did not accept this move prevented Imam Khomeini from doing so! And they said the United States would do whatever it wants. But he said: America cannot make any mistakes. And this was the point at the end of the capture of America by Iran. Because the Tabas event showed that: they could not really make any mistakes. Iran's influence in the United States would increase every day, but American mercenaries were trying to show the opposite. They advised the United States: to cut off with Iran! But Imam said: "We want to do what we do with the United States." So there's no way left for America's liberation. Therefore, the hypocrites were forced to seek refuge in Saddam, and to advertise on behalf of the United States! But when Saddam was executed, they had no way. After London summit, they have proposed a boycott of Iran! But they did not know that Iran has vertebrates that can: they all drive around: there is no way for America and Europe to survive. Rather, they are those who need Iran's help. Lately, the US Senate boycotts the Revolutionary Guards! So much don't you understand that they do not know: The advances of the Revolutionary Guards are so high that: in America, the original or its parts have not yet been made! In summary, they did nothing to get rid of Iran and Iran. Going to the tent of the night and playing the game: They did well, but they could not do anything again. After a few years, Tramp announced that they had been hat-tight and wanted to get out. Our offer to get rid of: All the mice and cats of the game are that Iran takes the last step and takes America completely. So-called ourselves, it's not good for them! If the dead does not get tired, the dead will ruin it! Efforts after Imam Khomeini have made US and European statesmen alive! And they think: they can make a mistake! Of course, it's not the fault of the United States or Europeans; it's about the Iranian government. That is, the deviant position, or getting out of the Imam's line, has raised these problems: some Iranian governments think that Khomeini's slogan is chanting! And the words like: America cannot do any wrong, or Britain is worse than America, or we do not need America! In terms of these, only: to strengthen the spirit, then after the imam sought apology from: America and Europe and want to prove! Imam Khomeini did not know the superpowers, and he thought of the countryside. And now for this mistake the Imam must apologize to the west! And bring them to their hearts. These are foolish fools. But the second category is even worse: they believe that the Imam is wrong, and should not say: Islam throws the superpowers into anger! Or: Our century is the overthrow of the oppressed to the mustahabs. So everyone tries to do their utmost: to make super-powerful superpowers such as balloons and to impress the people. And if anyone wants to fight against them, stop him. These are the masked enemies of Islam and Iran. Therefore, they must recognize them, and leave the body of decision-making. The only way is to capture America entirely, to shorten their language.

التقاط أفضل جواب لأمریكا

منذ بدایة الثورة الإسلامیة ، كانت الولایات المتحدة واحدة من محافظات إیران. وكما قال الإمام الخمینی ، یجب أن یذهب كارتر: لم یحصل للمرة الثانیة للمرة الثانیة. للأسف، لأن التجار واللیبرالیین: الجواسیس مثل انتظام حاولت ورقة وتعود أمریكا لتصویر مرة أخرى قوة عظمى، ولكن الطلاب من الإمام، والثورة الثانیة، كل على جانبهم. ومع الاستیلاء على السفارة الأمریكیة فی طهران ، دخلوا الولایات المتحدة. المنافقون والمرتزقة فی الولایات المتحدة الذین لم یقبلوا هذه الخطوة منعت الإمام الخمینی من فعل ذلك! وقالوا إن الولایات المتحدة ستفعل كل ما ترید. لكنه قال: أمریكا لا تستطیع ارتكاب أی أخطاء. وكان هذا هو الهدف فی نهایة الاستیلاء على أمریكا من قبل إیران. لأن حدث تاباس أظهر أنه: لا یمكنهم فعلاً أی أخطاء. سوف یزداد نفوذ إیران فی الولایات المتحدة كل یوم ، لكن المرتزقة الأمریكیین كانوا یحاولون إظهار عكس ذلك. نصحوا الولایات المتحدة: لقطع مع إیران! لكن الإمام قال: "نرید أن نفعل ما نفعله مع الولایات المتحدة". لذلك لا توجد طریقة متبقیة لتحریر أمریكا. لذلك ، اضطر المنافقون إلى البحث عن ملاذ فی صدام ، والإعلان نیابة عن الولایات المتحدة! لكن عندما تم إعدام صدام ، لم یكن لدیهم أی سبیل. بعد قمة لندن ، اقترحوا مقاطعة لإیران! لكنهم لم یكونوا یعلمون أن إیران لدیها فقاریات قادرة على القیام بما یلی: إنها كلها تتحرك حولها: لیس هناك من سبیل لأمیركا وأوروبا للبقاء. بل هم من یحتاجون إلى مساعدة إیران. فی الآونة الأخیرة ، مقاطعة مجلس الشیوخ الأمریكی الحرس الثوری! لا تفهموا أنهم لا یعرفون: إن التقدم الذی حققه الحرس الثوری كبیر للغایة: فی أمریكا ، لم یتم صنع النسخة الأصلیة أو أجزائها بعد! باختصار ، لم یفعلوا شیئاً للتخلص من إیران وإیران. عرضنا للتخلص من: جمیع الفئران وقطط اللعبة هی أن إیران تأخذ الخطوة الأخیرة وتأخذ أمریكا بالكامل. ما یسمى أنفسنا ، انها لیست جیدة بالنسبة لهم! إذا لم یتعب المیت ، سیدمر الموتى نفسه! جعلت الجهود المبذولة بعد الإمام الخمینی رجال الدولة الأمریكیین والأوروبیین على قید الحیاة! ویعتقدون: یمكنهم ارتكاب خطأ! بالطبع ، هذا لیس خطأ الولایات المتحدة أو الأوروبیین ، بل یتعلق بالحكومة الإیرانیة. المنحرف الموقف، أو من الإمام، جلبت المشاكل بعض حكومات إیران، الإمام الخمینی یعتقد شعار البیانات! وكلمات مثل: أمریكا لا تستطیع أن تفعل أی خطأ ، أو بریطانیا أسوأ من أمریكا ، أو نحن لا نحتاج لأمریكا! من حیث هذا ، فقط: لتعزیز الروح ، ثم بعد الإمام طلب اعتذار من: أمریكا وأوروبا وترید أن تثبت! لم یعرف الإمام الخمینی القوى العظمى ، وكان یفكر بالریف. والآن لهذا الخطأ یجب على الإمام أن یعتذر للغرب! وإحضارهم إلى قلوبهم. هذه الحمقى الحمقاء. لكن الفئة الثانیة أسوأ: فهم یعتقدون أن الإمام خاطئ ، ولا ینبغی أن یقولوا: الإسلام یرمی القوى العظمى إلى غضب! أو: قرننا هو الإطاحة بالمظلومین إلى الاستحباب. لذا یحاول الجمیع أن یبذلوا قصارى جهدهم: صنع قوى عظمى قویة مثل البالونات وإقناع الناس. وإذا أراد أحد أن یحاربهم ، أوقفوه. هؤلاء هم أعداء ملثمین للإسلام وإیران. لذلك ، یجب أن یعترفوا بها ، ویتركوا هیئة صنع القرار. الطریقة الوحیدة هی تصویر أمریكا بالكامل ، لتقصیر لغتهم.

Amerikanın ən yaxşı cavabını çəkin

İslam inqilabının başlanğıcından etibarən ABŞ, İranın əyalətlərindən biri idi. İmam Xomeyninin dediyi kimi, Carter getməlidir: ikinci dəfə ikinci dəfə gəlməmişdi. ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyinin ələ keçirilməsi ilə ABŞ-a girdi. Bu hərəkəti qəbul etməyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının münafiqləri və muzdluları İmam Xomeyninin bunu etməməsinə mane oldu! Onlar ABŞ-ın istədiyi hər şeyi edəcəyini söylədilər. Ancaq o dedi: Amerika heç bir səhv edə bilməz. Və bu, İran tərəfindən Amerikanın ələ keçirilməsinin sonu idi. Tabas hadisəsi göstərdi ki: həqiqətən də səhv edə bilməzlər. ABŞ-da İranın nüfuzu hər gün artacaq, amma Amerika əsgərləri əksini göstərməyə çalışırlar. Onlar Birləşmiş Ştatlara tövsiyə etdilər: İranla kəsmək! Amma İmam dedi: "Biz ABŞ ilə etdiyimiz şeyləri etmək istəyirik." Beləliklə, Amerikanın azadlığı üçün heç bir yol yoxdur. Buna görə, münafiqlər Səddamda sığınacaq axtarmağa məcbur edildi və ABŞ adına reklam elan etdi! Lakin Səddamın edam edildiyi zaman heç bir yolu yox idi. London sammitindən sonra İrana boykot təklif etdilər! Amma onlar İranın onurğalıların olduğunu bilmədi: bunlar hamısı ətrafında hərəkət edirdi: Amerika və Avropanın sağ qalması üçün heç bir yol yoxdur. Əksinə, onlar İranın köməyinə ehtiyacı olanlardır. Son zamanlar ABŞ Senatı İnqilabçı qəyyumları boykot etdirir! Xülasə olaraq İran və İrandan xilas olmaq üçün heç bir şey etmədilər. Qurtarmaq üçün təklifimiz: Oyunun bütün siçan və pişikləridir ki, İran son addımı atır və Amerikanı tamamilə götürür. Özümüzü özümüz deyirik, onlar üçün yaxşı deyil! Ölülər yorulmursa, ölülər özlərini məhv edəcəklər! İmam Xomeyninin sonrakı cəhdləri ABŞ və Avropa dövlət adamlarını sağ etdi! Və onlar düşünürlər: bir səhv edə bilərlər! Əlbəttə ki, ABŞ və ya Avropalıların

نوع اخبار :
برچسب : تصرف آمریکا بهترین جواب،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :