ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 21 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آنهاییکه چهارشنبه سوری را به: چهارشنیه سوزی نبدیل می کنند، نه دین دارند و نه آئین و نه تعصب وطن. بلکه اپورتونیست و فرصت طلب هایی هستند که: به هر بهانه ای احساس مازوخیستی و: آنارشیستی خود را ارضا می کنند. در روانشناسی گفته می شود: عده ای هستند که از آزار و اذیت مردم لذت می برند! که در زبان عامیانه، به مردم آزار معروف هستند. از دیدگاه آماری، نقریبا 5درصد جامعه آماری، چنین احساسی دارند! اغلب آنها در کودکی کسانی بودند که: زنگ درب همسایه را می زدند و فرار می کردند! یا سگ ها و گربه ها را به جان هم می انداختند. یک درصد از این ها، که کنج منحنی نرمال یا: زاویه آلفا را تشکیل می دهند، حتی به آزار کفایت نمی کنند، بلکه از کشتن یا زخمی کردن: معشوقه خود هم لذت می برند. اینها را مازوخیست می نامند. بسیاری از آنان، فرصتی برای ارضای این میل خود پیدا نمی کنند! لذا این نیرو در آنها انباشته می شود. و اگر یک درصد را، به روزهای سال نقسیم کنیم، مازوخیست ها به ناچار باید در: سه یا چهار روز از سال، این انرژی خود را تخلیه نمایند. سازمان های ضد انقلاب، از این موضوع استفاده کرده و: روزهایی را برای آن اعلام می کنند: تا از آن بهره برداری سیاسی کنند. یکی از این روزها، چهارشنبه سوری است. چهارشنبه سوری رسم قدیم ایرانیان بوده، که برای زنده نگهداشتن آتش، از آن استفاده می کردند: زیرا در قدیم که: کبریت یا فندک نبوده،  تا هرکس هر وقت بخواهد آتش را روشن کند! بلکه اگر کسی می توانست آتش روشن کند، فرد مقدسی بود و برای اینکه: آتش نمیرد و از بین نرود، باید آن را حفظ می کردند. از این رو به افرادی پول می دادند: تا مواظب آتش باشد که بعدا، به اشتباه آنها را آتش پرست نامیدند. اما امروزه این ضرورت از بین رفته، ولی مازوخیست ها برای آتش درون خودشان، این روز را زنده نگهداشته اند، تا در چنین روزی به بحران آفرینی، و تخریب اموال عمومی دست بزنند. تصور آنها از این حس مازوخیستی، تصور قیام مردمی است. یعنی فکر می کنند اگر: تعدادی در خیابان ها به آتش زدن و: تخریب اموال عمومی پرداختند، این یک قیام ملی است.  لذا در طول صد روز، اقدام به شناسایی یک درصد مازوخیست ها می کنند، و با درجه سرپل دادن، آنها را فریب می دهند، تا در روز صدم همه انرژی خود را، یک باره تخلیه نمایند. دلیل این امر هم آن است که: وقتی کار تخلیه انجام شد، قیام ملی آنها هم فراموش می شود! و همه سرپل ها به زندگی عادی برمی گردند. طبیعتا چون در دی ماه، این انرژی نخلیه شده و: مازوخیست ها قبلا این کار را انجام دادند، برای چهارشنیه سوری انرژی باقی نمانده، لذا می بینیم با بسیج تمامی امکانات، نتوانستند بهره برداری کنند. عدم موفقیت آنان در این است که: مازوخیست ها در دوران زندگی عادی هستند، لذا چهارشنبه سوری را هم مثل: بقیه مردم در حد متعارف انجام می دهند، که برعکس انتظار ضد انقلاب، در جهت بازسازی روحیه مردم و: تزریق انرژی به آنها می باشد، تا مردم شادتر زندگی کنند. زیرا از تخریب اموال عمومی خبری نیست، تا مازوخیست ها بعدا که بهوش می آیند، از ان ناراحت شوند و: خود را سرزنش کنند. به این جهت مردم دنیا باید بدانند که: شادی و شور و شوق، امری مقدس است، اما تخریب اموال عمومی، یا ایجاد مزاحمت و مردم آزاری، نه تنها مقدس نیست بلکه: نکوهش هم شده است . در اسلام نه تنها از آزار مردم و: تخریب اموال عمومی منع شده، بلکه حق همسایه بر حق خانواده ترجیح داده شده! چناتکه حضرت فاطمه س همه شب، برای همسایه ها دعا می کرد و می فرمود: اول همسایه بعدا خانه (الجار ثم الدار). زیرا اگر همسایه ها خوب بودند، از خوبی آنها خانه هم رونق می گیرد.

No religion, no religion!

Those who shed the Syrian Wednesday to: The Holy Qur'an, they have no religion, neither religion nor national homeland. But: opportunists and opportunists who, as such, feel paranoid and anarchist. In psychology it is said: there are people who enjoy the harassment of people! They are known as "bullying" in slang. Statistically, they have such an emotion, with about 5% of the statistical population! Often they were in the childhood: they rang the door to the neighbor's door and ran away! Or: throwing dogs and cats. One percent of these, that the corona of the normal curve: Alpha angle does not even suffice to hurt, but kills or injures: they also enjoy their mistress. They call these masochistic. Many of them do not have the opportunity to satisfy this desire! So this force is accumulated in them. And if we give one percent to the days of the year, the masochists must inevitably have to evacuate their energy three or four days a year. The counter-revolutionary organizations have used this and say: "To make it politically exploitable." One of these days is Wednesday. On Wednesday, the Syrian people were ancient Iranians, who used it to keep the fire alive, because in the old days: it was not a match or light box, so that everyone would light the fire whenever he wants to! But if anyone could light the fire, it was a holy person, and in order to keep it safe: fire does not go away and it does not go away. Hence, they were paying people: to look after the fire, which they later mistakenly called firefighters. But today, this necessity has been lost, but the Masochists have kept this day alive for their own fire, so that on this day they will be in crisis and destroy the public property. Their imagination of this masochistic sense is to imagine a popular uprising. That is, they think that if: a number of people were burning down the streets and demolishing public property, this is a national uprising. So, over a hundred days, they identify one percent of the Masochists, and, with a high degree of ambition, they deceive them, to evacuate their energy all day by one hundredth. The reason for this is that: when the drainage is done, their national insurrection is forgotten! And all the peoples return to normal life. Naturally, because in January this energy was shut down: Masochists have already done this, for the fourth quarter, there is no energy left, so we cannot exploit it by mobilizing all the facilities. Their failure is that: Masochists are normal in their lifetime, so they also treat the Syrian people like others: the rest of the people do so in the usual way, which, on the contrary, anti-revolutionary anticipation, is aimed at rebuilding the people's spirits and: energizing them. To make people live happier. Because there is no destruction of public property, until the Masochists are upset afterwards, and blame themselves. For this reason, the people of the world must know: joy and enthusiasm is sacred, but the destruction of public property, or the harassment and mischief of people, is not only sacred, but also condemnation. In Islam, not only the harassment of the people: the destruction of public property is prohibited, but the neighbor's right to the right of the family is preferred! As the Holy Father prayed to his neighbors all night, he said: First, the neighbor is home because: if the neighbors were good, they would thrive at home as well.

لا دین ولا دین!

أولئك الذین أراقوا یوم الأربعاء إلى سوریا: القرآن الكریم ، لیس لدیهم دین ، ولا دین ولا وطن وطنی. لكن الانتهازیین والانتهازیین الذین ، على هذا النحو ، یشعر بالبارانویا والفوضوی. یقال فی علم النفس: هناك أناس یستمتعون بمضایقات الناس! وهی تعرف باسم "البلطجة" فی اللغة العامیة. إحصائیا ، لدیهم هذه العاطفة ، مع حوالی 5 ٪ من السكان الإحصائیة! وكثیراً ما كانوا فی الطفولة: لقد دقوا باب باب الجار وهربوا! أو رمی الكلاب والقطط. یسمونه هذه الماسوشیة. كثیر منهم لا تتاح لهم الفرصة لإشباع هذه الرغبة! لذلك یتم تجمیع هذه القوة فیها. وإذا أعطینا واحدا فی المائة إلى أیام السنة ، یجب على الماشوشیین حتما إخلاء طاقتهم ثلاثة أو أربعة أیام فی السنة. وقد استخدمت المنظمات المضادة للثورة هذا وتقول: "لجعله قابلاً للاستغلال سیاسیاً". أحد هذه الأیام هو الأربعاء الأربعاء. ولكن إذا استطاع أحد أن یشعل النار ، فقد كان شخصًا مقدسًا ، ولجعله آمنًا: فالحریق لا یختفی ولا یختفی. ومن ثم ، كانوا یدفعون الناس: رعایة النیران ، التی أطلقوا علیها فی وقت لاحق اسم رجال الإطفاء عن طریق الخطأ. إن خیالهم لهذا الحس ماسوشی هو تخیل انتفاضة شعبیة. أی أنهم یعتقدون أنه إذا: كان عدد من الناس یحترقون فی الشوارع ویهدمون الممتلكات العامة ، هذه ثورة وطنیة. والسبب فی ذلك هو: عندما یتم التصریف ، یتم نسیان تمردهم الوطنی! وكل الشعوب تعود إلى الحیاة الطبیعیة. فشل لهم هو: مازوشی خلال حیاة طبیعیة، لذلك الأربعاء فضلا عن بقیة الناس فی المعتاد یفعل العكس من الثورة المضادة هو متوقع، لإعادة بناء الروح المعنویة وحقن للطاقة لهم لجعل الناس یعیشون أكثر سعادة. لأنه لا یوجد أی تدمیر للممتلكات العامة ، حتى یزعج المزاحیون بعد ذلك ، ویلومون أنفسهم. فی الإسلام ، لیس فقط مضایقة الناس: تدمیر الممتلكات العامة محظور ، لكن حق الجیران فی حق العائلة هو المفضل! عندما صلى الأب الأقدس لجیرانه طوال اللیل ، قال: "سیعود الجار أولاً إلى البیت فی وقت لاحق". لأنه إذا كان الجیران جیدون ، فسوف یزدهرون فی المنزل أیضًا.

Heç bir din, heç bir din yoxdur!

Suriyalı çəənbə günü tökənlər: Quran-ı Kərim, heç bir din, nə din, nə də milli vətən. Ancaq, paranoyak və anarxist kimi hiss edən opportunistlər və opportunists. Psixologiyada belə deyilir: insanların təzyiqindən zövq alan insanlar var! Bunlar, "zülm" olaraq bilinir. Statistik cəhətdən, belə bir duyğu var, statistik əhalinin təxminən 5% -i! Çox vaxt onlar uşaqlıqda idi: qonşunun qapısının qapısını çaldılar və qaçdılar! Və ya itlər və pişiklər atmaq. Onlar bu masochistic deyirlər. Onların bir çoxu bu arzuları təmin etmək imkanına malik deyil! Ona görə bu qüvvələr yığılır. Yılın bir gününə bir faiz verəcəyiksə, masochistlər, enerjisini ildə üç-dörd günü boşaltmaq məcburiyyətindədirlər. İnqilabçı qeyri-hökumət təşkilatları bunu istifadə edərək deyirlər: "Bunu siyasi cəhətdən istismar etmək." Bu günlərdən biri Çəənbə günü. Kimsə odunu yandırsaydı, müqəddəs bir adam idi və onu qoruya bilmək üçün: yanğın çıxmır və getmir. Beləliklə, onlar insanları ödəmişdilər: atəşə baxmaq üçün, sonra yanlışlıqla xilasetməçiləri çağırdılar. Bu masochistic mənada onların təsəvvür xalq üsyanı təsəvvür etməkdir. Yəni, əgər bir çox insanlar küçələri yandırıb və ictimai mülkləri yıxdılarsa, bu, milli üsyandır. Bunun səbəbi: drenaj edilmədikdə, onların milli üsyanı unutulur! Bütün xalqlar normal həyatına qayıdırlar. onlara uğursuzluq deyil: mazoşist normal həyatına zamanı Çəənbə eləcə də gözlənilir əks-inqilab qarşı bunu adi insanlar qalan, belə ki, onlara mənəvi və enerji injection yenidən İnsanları daha xoşbəxt etmək üçün. Çünki ictimai mülkiyyətin məhv edilməməsi, Mazuxistlərin bundan sonra üzdüyünə və özlərini günahlandırmasına qədər. Bu səbəbdən, insanlar sevinc və ruh yüksəkliyi, müqəddəs bilməlidir ki, lakin ictimai əmlakın məhv edilməsi, və ya narahat və insanların annoy, müqəddəs deyil yalnız: bu məhkum edilir. İslamda yalnız xalqın təcavüzü deyil: ictimai malların məhv edilməsi qadağandır, ancaq qonşunun ailə hüququ hüququ üstündür! Müqəddəs Atam gecə boyunca qonşularına dua edərək dedi: "Əvvəlcə qonşu evdə olacaq". Çünki qonşuları yaxşı olarsa, evdə də inkişaf edərdilər.

نوع اخبار :
برچسب ها : نه دین داری نه آئین!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :