ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 20 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

به نظر می رسد: زمان مذاکره با آمریکا تعیین شد! زیرا قرار است هرگاه خواستیم در: آمریکا حضور پیدا کنیم، با مدیران ارشد آنجا مذاکره کنیم. اکنون اگر دیر نباشد زود هم نیست، و باید در آمریکا حضور پیدا کنیم تا: پرچم سرخ حسینی را بر بالای کاخ سفید، به اهتزار در آوریم. دلایل این امر بسیار زیاد است، اما چند نکته مهم آن قابل یاد آوری است: اول اینکه مردم آمریکا، به ستوه آمده اند و خواستار تغییر واقعی هستند. زیرا نهضت 99درصدی را، فقط مردم آمریکا رقم زدند. آنها بودند که خواستند به ما بفهمانند که: در دست یک درصد اسیرند. از همه مردم دنیا کمک خواستند، تا از این مخمصه نجات پیدا کنند. ولی دولت آمریکا با زور اسلحه و: دستگیری و شکنجه های قرون وسطایی، آنها را سرکوب کرد و هیچکس: از دنیا نیز به کمک آنها نرقت. نهضت های دیگر هم نشان داد که: مردم آمریکا فریاد کمک خواهی دارند، ولی هیچ جوابی پیدا نمی کنند. زیرا دولتهای دیگر، یا مزدور دولت آمریکا هستند، و یا از آن می ترسند. تنها دولت ایران است که از آمریکا نمی ترسد، و مزدور آنها هم نیست. اما متاسفانه این فریاد تظلم خواهی، خیلی دیر به گوش مسئولان جمهوری اسلامی رسید. در اسلام، بر هرکسی که صدای دادخواهی مظلومی را می شنود، واجب است به او کمک کند، و ظالم را سرجای خود بنشاند. لذا اینکه ولی امر مسلمین، مذاکره را به حضور در آمریکا مشروط کردند، به همین دلیل است. در این باب یک توصیه هم به مردم آمریکا باید کرد: برای اینکه صدای آنها بهتر شنیده شود، باید مستقیما مورد خطاب قرار دهند. یعنی کافی نیست که فقط مبارزه کنند، بلکه باید راه حل را هم نشان دهند: بهترین راه حل هم کمک گرفتن از: مقام معظم رهبری است. زیرا ایشان تنها کسی است که: از آمریکا نمی ترسد. به همین دلیل دومین موضوعی که: باید مورد توجه قرار گیرد: ماهیت پلیسی و سیستم: میلیتاریستی دولت آمریکا است. ابتدای ظهور جهانی دولت آمریکا، با کشتار مردم ژاپن توسط بمب اتمی بود. یعنی امریکا نیاز داشت: برای اینکه برتری خود را ثابت کند، این کشتار را انجام دهد. اما این آزمایش خونین، به عنوان سرشت: دولت جدید آمریکا باقی ماند. یعنی با این مشت آهنی که نشان داد، همیشه و همه جا آمادگی اجرای: آن را حقظ کرد. و تقریبا تمام دنیا را در: وحشت بمب اتم های جدید نگهداشت. بعد از مدتی که با نفرت جهانی روبرو شد، ناچار بجای بمب اتم از بمب های: خوشه ای و جت های بمب افکن ب 52، در جنگ ویتنام استفاده کرد و: آن قتل عام قبلی را در: سطح وسیعتری انجام داد تا: مردم همچنان در ترس و وحشت بمانند. اما شهادت طلبی ایرانیان و به رهبری امام خمینی، براین ترس نقطه پایان گذاشت. بعد از انقلاب اسلامی، هیچکس از بمب و موشک نترسید. ولی آمریکا برای حفظ چهره پلیسی خود، به کشتار نیابتی روی آورد: در ابتدا صدام را و سپس گروههای: القاعده و طالبان و داعش را، به جنگ ایران فرستاد. از این جا دلیل سوم واضح می شود که: حضور نظامی و جنگ نیابتی آمریکا، نیاز به عکس العملی مشایه خود دارد. یعنی برای کوتاه کردن دست دولت: نظامی و پلیسی آمریکا، ایران هم باید در آمریکا حضور نظامی پیدا می کرد. اما به دلیل برخی مصالح، این امر از دستور خارج شد، و ایران فقط حالت تدافعی را برگزید. ولی بیش از این دیگر جایز نیست: آیات قرانی را تعطیل کرد، و به عنوان دولت اسلامی، مانع اجرای مقابله به مثل شد. قران صراحتا می فرماید : به همان شکل که به شما، تعدی یا تجاوز می کنند، شما هم مقابله به مثل کنید(فاعتدوا بمثل مااعتدی علیکم) و باز می بیند برخی نمی فهمند! می فرماید: چشم در برابر چشم! یعنی ای نفهم ها! اگر آمریکا یک چشم شما را کور کرد، شما هم باید چشم او را کور کنید، نه اینکه بگویید ما دل رحم هستیم! و نمی خواهیم مثل آمریکایی ها باشیم!

Time to negotiate with America

It looks like: the time was negotiated with America! Because: it’s supposed to be there whenever we want to come to America to negotiate with senior executives. Now, if it is not too late, it's not too early, and we have to come to America to celebrate Red Hussein's flag on top of the White House. The reasons for this are huge, but a few important points are worth reminding: firstly, the American people are outraged and demanding a real change. Because: the 99 percent movement was made only by the American people. They were the ones who wanted to tell us: at the hands of one percent of the captives. All the people of the world asked for help to save this plague. But the American government with the use of weapons and: medieval arrests and torture suppressed them, and nobody: from the world, with their help. Other movements also showed that: the American people will scream help, but they will not find any answer. Because: other governments are either mercenaries of the US government or are afraid of it. It is not the only Iranian government that does not fear the United States, nor is it a mercenary. But unfortunately, this cry of slogans came to the attention of the Islamic Republic officials very late. In Islam, it is obligatory for anyone who listens to the oppressed litigation, to help him, and to put the oppressor in his place. Therefore, the Muslims have argued for the negotiation in the United States, which is why. In this regard, a recommendation should be made to the American people: they must be addressed directly to make their voices heard better. It is not enough to just fight, but also to show the solution: the best solution is to get help from: Supreme Leader. Because he is the only one who is not afraid of the United States. That is why the second issue that should be considered: the nature of the police and the system: the militarist government of the United States. The beginning of the global rise of the US government was the killing of the Japanese people by atomic bombs. That is, the United States needed to do this killing to prove its supremacy. But this bloody experiment, as the nature: the new American state remained. That is, with this iron fist showing that, always and everywhere readiness to run: it was justified. And almost all the world was in: the terror of the bomb of the new atoms. After a while, faced with global hatred, instead of an atomic bomb, they used bombs: cluster bombs and bomber jets B 52 in the Vietnam War and: It carried out the previous massacre at: a wider level: people continued to stay afraid. But Iran's martyrdom, led by Imam Khomeini, ended in fear. After the Islamic Revolution, nobody was afraid of bombs and missiles. But the United States turned to proxy killings to protect its detective's face: it initially sent Saddam and then the groups: al-Qaeda, the Taliban and ISIS to the Iran war. From here, the third reason is clear: the presence of the military and the US-backed war requires a reaction. In order to shorten the hands of the government: the US military and police, Iran should also have military presence in the United States. But due to some material, this was out of order, and Iran chose defensive only. But more than that, it is not permissible: to close the Quranic verses, and as an Islamic state, it prevented the implementation of the struggle. The Qur'an explicitly states: "In the same way that they violate or violate you, you will also cope with the same and will see some do not understand! He says: eye to eye! That is, you do not understand! If the United States blinds your eyes, you should also blind your eyes, not telling us we're sorry! And we do not want to be like Americans!

حان الوقت للتفاوض مع أمریكا

یبدو الأمر: تم التفاوض على الوقت مع أمریكا! لأنه من المفترض أن یكون هناك كلما أردنا المجیء إلى أمریكا للتفاوض مع كبار المسؤولین التنفیذیین. الآن إن لم یكن عاجلا لا آجلا، وفی أمریكا نحضر إلى: العلم الأحمر فوق البیت الأبیض حسینی، أثار فینا. لأن حركة 99 فی المئة كانت مصنوعة فقط من قبل الشعب الأمریكی. كانوا هم الذین أرادوا إخبارنا: على ید واحد بالمائة من الأسرى. كل الناس فی العالم طلبوا المساعدة لإنقاذ هذا الطاعون. لكن الحكومة الأمریكیة تحت تهدید السلاح، واعتقلت وعذبت فی سحق القرون الوسطى منهم، وأیا من العالم لمساعدتهم علی كما أظهرت تحركات أخرى أن: الشعب الأمریكی سوف یصیح المساعدة ، لكنهم لن یجدون أی جواب. لأن الحكومات الأخرى هی إما مرتزقة من حكومة الولایات المتحدة أو یخافون منها. إنها الحكومة الإیرانیة الوحیدة التی لا تخشى الولایات المتحدة ولا هی مرتزقة. للأسف، هذه صرخة من العدالة، وصل مسؤولون الجمهوریة الإسلامیة بعد فوات الأوان أن یسمع. فی الإسلام، هو الذی یسمع صوت المظلومین السعی لتحقیق العدالة، فمن الضروری لمساعدته، والمعاملة القاسیة للجلوس فی المكان. لذلك ، جادل المسلمون بالتفاوض فی الولایات المتحدة ، وهذا هو السبب. وفی هذا الصدد توصیة إلى الشعب الأمریكی الذی یتعین القیام به لجعل أصواتهم سمعت أفضل، یجب أن تعالج مباشرة. لأنه الوحید الذی لا یخاف من الولایات المتحدة. هذا هو السبب فی الشیء الثانی الذی یجب أن ینظر: طبیعة الشرطة و: أمریكا هی الحكومة العسكریة. بدایة الصعود العالمی لحكومة الولایات المتحدة كان قتل الشعب الیابانی بالقنابل الذریة. أی أن الولایات المتحدة بحاجة إلى القیام بهذا القتل لإثبات تفوقها. لكن هذه التجربة الدمویة ، مثل الطبیعة: لا تزال الدولة الأمریكیة الجدیدة. وبینت ان القبضة الحدیدیة، دائما وفی كل مكان على استعداد لتشغیل: كان لتغلیف. وكان كل العالم تقریبا فی: إرهاب قنبلة ذریة جدیدة. بعد حین واجهت الكراهیة العالمیة، لا محالة، بدلا من القنابل النوویة: مفجر طائرة مجموعة B-52، وتستخدم فی فیتنام وذبحوا فی نطاق واسع فی وقت سابق من فعل ذلك: لا یزال الناس ابق خائفا. لكن استشهاد إیران ، بقیادة الإمام الخمینی ، انتهى بخوف. بعد الثورة الإسلامیة ، لم یكن أحد یخاف من القنابل والقذائف. ولكن وجه أمریكا للحفاظ على الشرطة التابعة لها، مما أسفر عن مقتل وكیل تحولت: أول صدام ثم مجموعات: تنظیم القاعدة وحركة طالبان وISIS، إرسالها إلى الحرب. وهذا تقصیر الدولة: الشرطة والجیش وأمریكا، یجب أن إیران تجد الوجود العسكری للولایات المتحدة. لكن بسبب بعض الأمور ، كان هذا خارج الترتیب ، واختار إیران الدفاعیة فقط. ولكن أكثر من هذا لا یجوز: اغلاق القرآن، والدولة الإسلامیة، ومنع الانتقام. یقول: عین إلى العین! هذا هو ، أنت لا تفهم! إذا كانت أمریكا عمیاء عینیك، ویجب أن لا یعمی عینیه، كی لا نقول نحن الرحیم! ونحن لا نرید أن نكون مثل الأمریكیین!

Amerika ilə danışıqlar vaxtı

Görünür, vaxt Amerika ilə müzakirə olundu! Çünki biz Amerikaya üst səviyyə idarəçilərlə danışıqlar aparmaq üçün gəldiyimiz zaman orada olmağımız lazımdır. Bunun səbəbləri çoxdur, amma bir neçə vacib məqam xatırlatmaq lazımdır: birincisi, Amerika xalqı qəzəblənir və real dəyişiklik tələb edir. Çünki yüzdə 99 hərəkəti yalnız Amerika xalqı tərəfindən edildi. Onlar bizə demək istədilər: əsirlərin bir faizinin əlində. Dünyanın bütün xalqları bu vəba qurtarmaq üçün kömək istədi. Amma Amerikanın silah gücü ilə hökumət həbs və orta əsrlər sökməyin onlara işgəncə və dünyanın heç Nrqt onlara kömək etmək. Digər hərəkatlar da göstərdi ki, Amerika xalqı kömək edir, amma heç bir cavab tapa bilmirlər. Çünki digər hökumətlər ya ABŞ hökumətinin ya da ondan qorxur. ABŞ-dan qorxmayan yeganə İran hökuməti, nə də bir paralı deyil. Amma təəssüf ki, bu şüarlar atası İslam Respublikası rəsmilərinin diqqətinə çox gec gəldi. İslam, məzlum axtarmaq ədalət səsini eşidən, bu yerdə oturmaq ona kömək etmək lazımdır, və qəddar deyil. Buna görə, Müsəlmanlar ABŞ-da müzakirələr üçün iddia edirlər. Bu baxımdan, Amerika xalqına bir tövsiyə verilməlidir: səsləri daha yaxşı eşitdirmək üçün birbaşa müraciət edilməlidir. Mübarizə etmək kifayət deyil, həm də həlli göstərmək üçün: ən yaxşı həll kömək etməkdir: Ali Lider. Çünki ABŞ-dan qorxmayan yeganə adamdır. Buna görə hesab edilməli olan ikinci məsələ: polisin və sistemin xarakteri: ABŞ-ın militarist hökuməti. ABŞ hökumətinin qlobal artımının başlanğıcı, Yapon xalqının atom bombaları ilə öldürülməsidir. Yəni, Birləşmiş Ştatlar bu üstünlüyünü sübut etmək üçün bu cinayəti öldürməlidir. Amma bu qanlı sınaq təbiət kimi yeni Amerika dövləti qaldı. Yəni, bu dəmir yumruqla hər zaman və hər yerdə qaçmağa hazır olmağı göstərməklə: haqq qazandı. Və demək olar ki, bütün dünya idi: yeni atomların bomba terroru. universal nifrət qarşı-qarşıya isə, istər-istəməz, daha nüvə bombaları çox sonra əvvəllər geniş kəsilən cluster jet bombardmançı B-52, Vyetnamda istifadə bunu insanlar davam Qorxma. İmam Xomeyninin rəhbərliyi ilə İranın şəhidliyi qorxu ilə sona çatdı. İslam inqilabından sonra heç kim bomba və mərmilərdən qorxmurdu. Amma Amerikanın üz çevirdi proxylmaq istəmirik!

نوع اخبار :
برچسب ها : زمان مذاکره با آمریکا،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :