ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 18 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
تا دیروز که ایران کشوری عقب افتاده بود، می گفتند ایرانی ها نمی فهمند و: نمی توانند کاری انجام دهند، و باید که زیر یوغ استعمار بمانند! یا از نوک پا تا فرق سر اروپایی یا آمریکایی شوند. بعد که ایرانی ها تکنولوژی را از: انحصار غرب در آوردند گفنند که: ایرانی ها ابزار را وارد کردند ولی: فرهنگ استفاده از ان را وارد نکردند! یا اینکه ایرانی دارای فرهنگ نیست، و باید همانطور که تکنولوژی را یاد گرفته، فرهنگ غربی را هم یاد بگیرد. حالا که ایران به پیشرفت های بالاتری از آنها، دست پیدا کرده می گویند: ایران نردبان ما است! بگذار ایرانی ها مقاله بنویسند و: تحقیق و توسعه بدهند، تا ببینیم خوب است یانه ، بعد ما هم آن را انجام دهیم. بنابر این تا حالا، آنها نردبان ما بودند و ما خبر نداشتیم! در همه علوم اجازه می دادیم: آنها پیشرفت کنند تا ببینیم اگر: خوب بود استفاده کنیم. واقعیت هم همین است، زیرا تکنولوژی ابزار است و باید: از ابزار خوب استفاده شود والا: تبدیل به قاتل انسان می شود. لذا ایران اجازه میداد دیگر کشورها: آزمون و خطا کتند بعد: بهترین آنها را انتخاب می کرد، و چون پول نفت و گاز داشت، به راحتی آن را می خرید و یا: از روی آن می ساخت و: هیچکس هم حق اعتراض نداشت. ایران بهترین هواپیمای جت، شکاری و بمب افکن را خرید! حتی کارخانه اف 4 و اف 5کاملا: متعلق به ایران است. و حالا از آن بالاتر یعنی پهباد ها را، در تولید انبوه گذاشته است. گرچه اصل این تکنولوژی هم مال ایران بوده است، که مدتی بنام عرب ها و بعدا: بنام غربی ها مصادره شد. مثلا ابوعلی سینای ایرانی، که زبان اصلی اش فارسی است، ابتدا بنام دانشمند عرب! معرفی شد و در قرون جدید هم، گفتند دانشمند مرز ندارد! یعنی بی خیال ابن سینا ها شویم. ولی خودشان دائم به دانشجویان ما، بی سواد ترین آدم ها را بنام استاد! و پایه گذار معرفی کردند. فروید در روانشناسی و: پیتر دراکر در مدیریت، هاید گر در جامعه شناسی، نیچه در فلسفه و گوته درشعر، از این دست به حساب می آید. که همه آنها دزدان علوم ایرانی بودند. حنی انیشتین از چهار شاگرد ایرانی خود: سوء استفاده می کرد: به پرفسور حسابی و پروفسور هشترودی و غفاری، می گفت کتب ابوریحان بیرونی و: خیام را برایش توضیح دهند و بعد: نظریات آنها را بنام خودش منتشر می کرد. پاسکال و  گالیله نمونه این سوء برداشتها است: در آیات قران و روایات و: نظرات دانشمندانی چون ابوریحان بیرونی، منظومه شمسی تصویر شده و از حرکت زمین، فصلها و ماهها را استخراج کرده! و خیام نقویم بزرگ جلالی را محاسبه و ایجاد کرد. ولی آنها می گویند: گالیله کشف کرد که زمین ثابت نیست! تمام مزخرفات قرون وسطایی را، ابتدا به اسلام نسبت می دهند و: بعد آن را رد می کنند!(خود گویی و خود خندی، به به، چه هنرمندی!)می گویند اسلام گفته: زمین روی شاخ گاو است، بعد می گویند این اشتباه است. کجای قران یا گفتار معصومین، این نوشته شده که زمین روی شاخ گاو است؟ بدبختامه در صدا و سیما هم نبلیغ می کنند! یعنی با بودجه دولت ریشه اسلام را می زنند. در همین زلزله کرمانشاه، استاد زمین شناسی در: تلویزیون ظاهر شد و گفت : بنابر اعتقادات ما از: عصبانی شدن گاو زلزله بوجود می آید! که زمین را از این شاخ، به آن شاخ می اندازد و بعد هم گفت: نه اینطور نیست بلکه حاصل فعالیت های هسته زمین است! هنوز هم دست از این کار برنداشتند، یعنی از زمان یهودی های بنی قریضه، در صدر اسلام این اسرائیلیات شروع شد.بسیاری از آنها را در: تورات و انجیل نوشتند. قران با خشم می گوید: ای بنی اسرائیل چرا کتاب هایی را، با دست خود می نویسید و به خدا نسبت می دهید؟

Who is the ladder?

Until yesterday, Iran was lagging behind, saying Iranians do not understand: they cannot do anything, and they must remain under the yoke of colonialism! Or :to become European or American at the tip. Then, when the Iranians brought technology out of the West's monopoly, they said: Iranians have brought in the tool but did not enter the culture of using it! Or, the Iranian does not have culture, and it should learn Western culture as it has learned technology. Now that Iran has achieved more progress, they say: Iran is our ladder! Let the Iranians write a paper and: R & D, to see how good it is, then we will do it. So far, they were our ladder and we did not know! In all sciences, we allowed them to advance to see if: it was good to use. The reality is, because technology is a tool and should: be used well. Supreme: Become a human killer. Therefore, Iran allowed other countries: Tests and Errors. Next, they chose the best, and because they had oil and gas money, they easily bought it or made it: no one had the right to protest. Iran to buy the best jet, racer and bomber aircraft! Even the F4 and F5 factories are completely owned by Iran. And now the higher it means the massive masses of the UAVs. Although the principle of this technology was also Iranian property, which was once called the Arabs and later: confiscated in the name of the West. For example, the Iranian Abu Ali Sinai, whose primary language is Farsi, was first called the Arab scholar! The new scientist also said that the scientist did not have a border! That is to say, Ignore Sinai. But they themselves constantly call our students, the illiterate people, a master! And Founder. Freud in Psychology: Peter Drucker in the management of the Heidegger of Sociology, Nietzsche in philosophy and Goethe in the past, is the same. All of them were thieves of Iranian sciences. Einstein used his four Iranian students: Professor Hassabi and Professor Hashtroodi and Ghaffari, saying that the books of Abu Rishi exterior and: Khayyam were explained to him, and then he published his ideas in his own name. Pascal and Galileo are examples of these misunderstandings: in verses of the Qur'an and narratives: the views of scholars such as the outer Abu Aryan, the solar system, and the earth, seasons and months are extracted! And Khayyam calculated and created the great Jalali. But they say: Galileo discovered that the land was not fixed! All the medieval nonsense, first, are attributed to Islam: then they reject it! (Say and make yourself lazy, to what, artist!) They say that Islam says: "The earth is on the horns of cattle, and then they say it Is wrong. Where is the Koran or the infallible speech, it is written that the earth is on the horn of the bull? The bad guys do not make any noise in the sound! That is, with the government's budget, they rooted Islam. In the same earthquake in Kermanshah, a professor of geology at: TV appeared and said: "According to our beliefs, the earthquake of angry creatures arises! He throws the earth from this horn to the horn and then says: Not so, it is the result of the activities of the earth's core! They still did not stop doing this, that is, from the time of the Biblical Judaism, at the beginning of Islam, these Israelis began. They wrote many of them in: The Torah and the Gospel. The Quran says with anger: O Israel, why do you write books with your own hand and you attribute to Allah?

من هو السلّم؟

حتى یوم أمس ، كانت إیران متخلفة ، وقالت إن الإیرانیین لا یفهمون: لا یمكنهم فعل أی شیء ، ویجب أن یظلوا تحت نیر الاستعمار! أو أن تصبح أوروبیاً أو أمریكیاً على الحافة. بعد ذلك ، عندما جلب الإیرانیون التكنولوجیا من احتكار الغرب ، قالوا: الإیرانیون أحضروا الأداة لكنهم لم یدخلوا ثقافة استخدامها! أو أن الإیرانیین لیس لدیهم ثقافة ، ویجب أن یتعلموا الثقافة الغربیة لأنها تعلمت التكنولوجیا. الآن وقد حققت إیران مزیدًا من التقدم ، یقولون: إیران هی سلمنا! دعوا الإیرانیین یكتبون ورقة و: البحث والتطویر ، لنرى كم هو جید ، سنقوم بذلك. حتى الآن ، كانوا سلّمنا ولم نكن نعرف! فی جمیع العلوم ، سمحنا لهم بالتقدم لمعرفة ما إذا كان: جیدًا للاستخدام. والحقیقة هی ، لأن التكنولوجیا هی أداة ویجب أن: یتم استخدامها بشكل جید: العلیا: كن قاتل بشری. لذلك ، سمحت إیران للدول الأخرى: الاختبارات والخطأ ، وبعد ذلك ، اختاروا الأفضل ، ولأنهم كانوا یملكون أموالاً بالنفط والغاز ، فقد اشترواها بسهولة أو صنعوها: لم یكن لأحد الحق فی الاحتجاج. إیران لشراء أفضل طائرة ، متسابق وطائرة قاذفة! حتى مصانع F4 و F5 مملوكة بالكامل من قبل إیران. والآن أعلى یعنی ذلك ، الجماهیر الضخمة من الطائرات بدون طیار. على الرغم من أن مبدأ هذه التكنولوجیا كان أیضاً ملكاً إیرانیاً ، والذی كان یُطلق علیه فیما مضى اسم العرب ثم لاحقاً: صادر باسم الغرب. على سبیل المثال ، كان أبو علی سیناء الإیرانی ، الذی لغته الأساسیة الفارسیة ، أول طالب عربی! وقال العالم الجدید أیضا أن العالم لم یكن لدیه حدود! وهذا یعنی ، تجاهل سیناء. لكنهم أنفسهم یتصلون باستمرار بطلابنا ، الأمیین ، سید! ومؤسس. فروید فی علم النفس: بیتر دروكر فی إدارة هیدجر لعلم الاجتماع ، نیتشه فی الفلسفة وغوته فی الماضی ، هو نفسه. كلهم كانوا لصوص علوم إیرانیة. استخدم آینشتاین طلابه الأربعة الإیرانیین: البروفسور حسابی والبروفیسور هشترودی وغفاری ، قائلین إن كتب أبو ریشین فی الخارج وخیام قد أوضح له ، ثم نشر أفكاره باسمه الخاص. باسكال وجالیلیو هما مثالان على سوء الفهم: فی آیات من القرآن والسرد: یتم استخراج آراء العلماء مثل أبی العریان الخارجی ، والنظام الشمسی ، والأرض ، والمواسم والأشهر! وحسب الخیام وخلق جلالی العظیم. لكنهم یقولون: اكتشف غالیلیو أن الأرض لم تكن ثابتة! (! الحدیث عن النفس والضحك، ولما الفنان) وقال كل هذا هراء فی العصور الوسطى، أول من الإسلام، وبعد أن رفض یقول الإسلام الأرض على قرون الأبقار، ثم یقول هذا خطأ أین القرآن أم الكلام المعصوم ، هو مكتوب أن الأرض على قرن الثور؟ الأشرار لا تصدر أی ضجیج فی الصوت! أی أنه مع میزانیة الحكومة ، فإنهم یجذعون الإسلام. فی نفس الزلزال فی كرمانشاه ، أستاذ الجیولوجیا فی: تلفزیون ظهر وقال: "وفقا لمعتقداتنا ، ینشأ زلزال المخلوقات الغاضبة! یرمی الأرض من هذا البوق إلى القرن ثم یقول: لیس كذلك ، بل هو نتیجة لأنشطة جوهر الأرض! یقول القرآن بغضب: یا إسرائیل ، لماذا تكتب الكتب بیدك وأنت تنسب إلى الله؟

Nərdivan kimdir?

Dünənə qədər İran arxasında geridə qaldı, İranlılar başa düşmürlər: heç bir şey edə bilməzlər və onlar müstəmləkəçilik boyunduruğu altında qalmalıdırlar! Və ya ucunda Avropa və ya Amerika olmaq. Daha sonra İranlılar Qərbin inhisarçılığından texnologiyanı gətirdikdə, dedilər: İranlılar alətə gətirdilər, lakin onu istifadə etmə mədəniyyətinə daxil olmadılar! Və ya İranın mədəniyyəti yoxdur və texnologiyanı öyrəndiyindən Qərb mədəniyyətini öyrənməli olur. İndi İran daha çox irəliləyiş əldə etdiklərini söyləyirlər: İran bizim nərdivanımızdır! İranlılar bir kağız yazsınlar və: Ar-Ge, nə qədər yaxşı olduğunu görsünlər, sonra bunu edəcəyik. İndiyə qədər onlar bizim nərdiyəm və biz bilmirik! Bütün elmlərdə biz bunları görmək istəmişdik: istifadə etmək yaxşı idi. Çünki texnologiya bir vasitədir və lazımlıdır: yaxşı istifadə olunmalıdır. Ali: İnsan katil ol. sınaq və səhv Ktnd onlar seçdi yaxşı, neft və qaz kimi, daha asanlıqla əldə edə bilərsiniz və ya: Buna görə də, İran digər ölkələr icazə onu və heç kim yoxdur etiraz etmək hüququna malikdir. İran ən yaxşı jet, yarışçı və bombardmançı təyyarələri alacaq! Hətta F4 və F5 fabrikləri tamamilə İrana məxsusdur. Və indi daha yüksək, İHA'nın kütləvi kütlələri deməkdir. Bu texnologiyanın prinsipi də bir zamanlar ərəblər adlanan və daha sonra Qərb adına müsadirə edilən İran mülkiyyəti idi. Misal üçün, əsas dili Farsı olan İranlı Əbu Əli Sina ilk ərəb alimi adlandırıldı! Yeni alim də elm adamının sərhədi olmadığını söylədi! Yəni Sinayı görməyin. Ancaq onlar özləri daim şagirdlərimizi, savadsız insanları, ustadan çağırırlar! Və təsisçisi. psixologiya Freyd və İdarə Edilməsi üzrə Peter Drucker, sosiologiya Hyde, Nietzsche fəlsəfəsi və Hötenin poeziya, bu sayar. Bütün bunlar İran elmlərinin oğruları idi. Bu Pascal və Galileo ibarət olan səhv hisslərin misal Quran və ənənələri var: Əl-Biruni kimi Şərhlər alimlər, günəş sistemi və yerin bir şəkil, mövsüm və ay çıxarış! Xəyyam böyük Cəlallı hesablayıb yn?

نوع اخبار :
برچسب ها : چه کسی نردبان باشد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :