ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 13 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
متاسفانه یا خوشبختانه، دشمنان ما از چیزی انتقاد می کنند که: خودشان پایه گذار آن بودند! و به همین دلیل امام سجاد می فرماید: خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق ها قرارداد! دموکراسی و رای اکثریت را خودشان تبلیغ می کردند ولی حالا از اسد می خواهند رای اکثریت را کنار بگذارد به اقلیت گوش کند. اخیر هم دکتر سروش در نامه به یکی از استادان مسلم دوران ما، وی را سفله پرور دانسته است. در حالیکه دکتر سروش را بنده بزرگ کردم، و میدانم این حرف او نه از سر تعقل، که از سر دیوانگی و جفنگ گویی است! وقتی هیچکس او را نمی شناخت، بنده  مدیر آموزش مدرسه عالی شهید مطهری بودم، و اورا به عنوان کسی که به کمونیزم نقدی کرده بود، دعوت نمودیم و به تمام دانشگاههای دوران انقلاب فرهنگی، فرستادم تا تدریس کند. اما بعد از شهادت استاد مطهری، نواری افشا شد که نشان می داد: ایشان اساسا با نظرات استاد مخالف بود، 15ساعت با ایشان مناظره کرده بود تا: ثابت کند جهان بینی زیربنای ایدئولوژی نیست! لذا او را از دایره بیرون گذاشتیم. البته ایشان ساعاتی چند با منت در برخی از دانشگاهها، بدون اطلاع اینجانب درس می داد، حتی برای دوره فوق لیسانس خودم، در تربیت مدرس در سال 63 درس می داد، بعد هم برای انتقام همه بچه های ورودی 63را، که اولین ورودی آنجا بود، مردود کرد بجز یک نفر! که آنهم معلوم شد از نفوذی های خودش بود. بعد شنیدیم که به خارج رفته.  آن موقع دانشگاه تربیت مدرس تازه درست شده بود، و فقط دوره کارشناسی ارشد داشت. نامش مدرسه تربیت مدرس بود، یعنی جایکه استاد های آینده پرورش می یابند. البته در آن موقع دکتر اردکانی و: دیگران هم تدریس می کردند. زیرا دانشگاهها به دلیل انقلاب فرهنگی تعطیل شده بود، و ما از سوی دفتر تبلیغات امام خمینی، که بعد از شهادت استاد مطهری، به مدرسه عالی شهید مطهری تغییر نام یافت، اداره همه دانشگاهها را برای: کلاسهای اندیشه شناسی اسلامی به دست گرفته بودیم. حالا که ایشان چنین نامه ای نوشته، رادیو های بیگانه این موضوع را دامن زدند! ولی حماقت خود را در موضوعات دیگر هم به ثبت رساندند: مثلا با حمایت از اسرائیل سعی دارند: ورزش کاران ما را برای به رسمیت شناختن: رژیم جعلی مجبور کنند و: دلشان می سوزد که چرا: آنها میدان را خالی می کنند! بعد این احمق ها در همان روز، کتابی را معرفی می کنند که: تیتر آن تشویق به خالی کردن میدان است! اریک بارگر، نویسنده کناب سوراخ دعای گمشده می گوید: در بسیاری از موارد خالی کردن میدان، باعث پیشرفت انسان می شود! زیرا ماندن در میدان به معنی فسیل شدن است، و شما بعد چند وقت کار کردن، باید بتوانید جای خود را تغییر دهید! دروغگویی و دلسوزی رذیلانه آنها، با یک کلمه از بین دانشمندان خودشان، برملا می شود. حماقت دشمنان ما به همین جا خاتمه نمی یابد، باران کوثری در برلین می گوید: بنده از برخورد بد ماموران ایرانی، با دراویش ناراحت هستم ! باید حرف دختران بی حجاب شنیده شود! آنها آنقدر از مرحله پرت هستند و: در عالم هپروت سیر می کنند که: در یک کشور کاملا پلیسی که تا دندان مسلح، در برابر مخالفان می ایستد، این حرف را می زنند! شورشیان اروپا با چه وضعیت سرکوب شدند؟ دروغگو کم حافظه است. جالب این که پروانه معصومی، در مقابلش می گوید: دخترم این حرفها را برای کی می زنی؟ مگر در جاهای دیگر، شورشیان را با بوسه استقبال می کنند؟  در همان اروپا دویست سال تمام است با حجاب برخورد می کنند: باحجاب ها را نه در مدارس، راه می دهند و نه درمحل کار و: گروههای فشار درست کرده اند تا آنها را آزار دهند. و مجبور به بی حجابی کنند.

Who is the supporter?

Unfortunately, or fortunately, our enemies criticize something: they were their own founders! And for this reason, Imam Sajjad says: "Thank God that we have made our enemies from idols!" Democracy and the majority vote themselves, but now they ask Assad to leave the majority vote to listen to the minority. Recently Dr. Soroush has considered him one of the most prominent professors in our letter. While I grew up Dr. Soroush to my servant, and I know this is not his head, which is the head of madness and juggling! When nobody knew him, I was a director of the high school of martyr Motahari High School, and I invited him as someone who criticized Communism and sent to all the universities of the Cultural Revolution to teach. But after the testimony of Professor Motahari, a tape was revealed revealing that he basically disagreed with the views of the professor, he had debated with him for 15 hours to prove that the worldview is not under the umbrella of ideology! So we left him out of the circle. Of course, he taught me a few days at some universities, without my knowledge, even for my master's degree in Tarbiat Modaress in 63, and then he was going to take revenge for all the children of the entrance 63, the first entrance there, Dismissed except one! It turned out that he was one of his own intruders. Then we heard that we went abroad. At that time, Tarbiat Modares University was newly established, and only had a master's degree. His name was Teacher Training School, where future professors are raised. Of course, at that time Dr. Ardakani and others taught. Because the universities were closed due to the Cultural Revolution, and we were assigned by all the universities for: classes of Islamic thought through the Imam Khomeini's propaganda office, renamed Motahari High School after the martyr's martyrdom. Now that he wrote such a letter, alien radios have fueled this issue! But they also wrote stupidity on other subjects: for example, they are trying to support Israel: for example, our sportsmen to force us to recognize a fake regime: they are burning because: they empty the square! Then these fools will introduce a book on the same day that: The headline is encouraging to empty the square! Eric Barger, writer of the missing breath hole, says: "In many cases, emptying the field will make human progress!" Because staying on the square means fossilization, and then you should be able to change your place after working again! Their misleading lies and compassion are revealed by a word among their own scientists. The foolishness of our enemies does not end there, Kusari's rain in Berlin says: "I'm saddened by the bad dealings of Iranian agents!" You must hear the words of the girls without the veil! They are so frustrated and: they are in the world of Heprott: they say this in a completely intelligent country, standing up to the opposition to the armed tooth! What rebels were suppressed in Europe? The liar is a little memory. Interestingly, the impersonal butterfly says in front of him: My daughter, what do you say these words to? Except in other places, the insurgents are welcomed by kisses? In the same Europe, they are dealing with hijab for two hundred years: they do not go to schools, not in the workplace, and they set up pressure groups to hurt them. And they have to do no hijab.

من هو المؤید؟

لسوء الحظ، أو لحسن الحظ، أعداءنا ینتقدون شیئا: كانوا مؤسسیهم! ولهذا السبب یقول الإمام سجاد: "الحمد لله أننا جعلنا أعدائنا من الأصنام!" فالدیمقراطیة والأغلبیة یصوتان بنفسهما، لكنهما یطلبان الآن من الأسد أن یغادروا أصوات الأغلبیة للاستماع إلى الأقلیة. وقد اعتبره الدكتور سروش مؤخرا أحد أبرز الأساتذة فی رسالتنا. فی حین ترعرعت الدكتور سروش إلى عبدی، وأنا أعلم أن هذا لیس رأسه، وهو رئیس الجنون والشعوذة! عندما لم یكن أحد یعرفه، كنت مدیرا للمدرسة الثانویة من مدرسة الشهید موتهاری الثانویة، ودعوته كشخص انتقد الشیوعیة وأرسل إلى جمیع جامعات الثورة الثقافیة للتدریس. ولكن بعد شهادة البروفسور موتهاری، كشف شریط كشف عن أنه اختلف أساسا مع آراء الأستاذ، وقال انه ناقش معه لمدة 15 ساعة لإثبات أن نظرة العالم لیست تحت مظلة أیدیولوجیة! لذلك تركنا له من الدائرة. بطبیعة الحال، علمنی بعض الساعات فی بعض الجامعات دون علمی، حتى بالنسبة لی درجة البكالوریوس، وقال انه علمنی تدریب المدرب فی 63، ثم كان للانتقام من جمیع الأطفال من المدخل 63، الذی كان المدخل الأول هناك. ، رفضت واحد فقط! اتضح أنه كان أحد المتسللین. ثم سمعنا أننا ذهبنا إلى الخارج. فی ذلك الوقت، تم تأسیس جامعة تاربیات مودارز حدیثا، وكان فقط على درجة الماجستیر. وكان اسمه مدرسة تدریب المعلمین، حیث یتم طرح الأساتذة فی المستقبل. وبطبیعة الحال، فی ذلك الوقت الدكتور أرداكانی وغیرها تدرس. لأن الجامعات كانت مغلقة بسبب الثورة الثقافیة، وتم تعییننا من قبل جمیع الجامعات ل: فئات الفكر الإسلامی من خلال مكتب الدعایة الإمام الخمینی، التی سمیت مدرسة المطهری الثانویة بعد استشهاد الشهید. الآن أنه كتب مثل هذه الرسالة، وقد أثارت الاذاعات الغریبة هذه القضیة! ولكنهم كتبوا أیضا غباء على مواضیع أخرى: على سبیل المثال، یحاولون دعم إسرائیل: على سبیل المثال، الریاضیین لدینا لإرغامنا على الاعتراف بنظام وهمیة: انهم حرق لأن: تفریغ مربع! ثم هذه الحمقى سوف یعرض كتابا فی نفس الیوم أن: العنوان مشجع لتفریغ مربع! یقول إریك برجر، الكاتب فی حفرة التنفس المفقودة: "فی كثیر من الحالات، فإن إفراغ الحقل سیحقق تقدما إنسانیا!" لأن البقاء على الساحة یعنی الحفریات، وبعد ذلك یجب أن تكون قادرا على تغییر مكانك بعد العمل مرة أخرى! وتكشف الأكاذیب المضللة والرحمة بكلمة بین علمائهم. إن حماقة أعدائنا لا تنتهی هناك، یقول مطر كوساری فی برلین: "أنا محزن من التعاملات السیئة من عملاء إیرانیین!" یجب أن تسمع كلمات الفتیات دون الحجاب! هم محبطون جدا و: هم فی عالم هیبروت: یقولون هذا فی بلد ذكی تماما، والوقوف إلى المعارضة للأسنان المسلحة! ما تم قمع المتمردین فی أوروبا؟ الكذاب هو ذاكرة صغیرة. ومن المثیر للاهتمام، وتقول فراشة غیر شخصیة أمامه: ابنتی، ماذا تقول هذه الكلمات ل؟ باستثناء الأماكن الأخرى، یتم الترحیب بالمتمردین من قبل القبلات؟ وفی أوروبا نفسها، یتعاملون مع الحجاب لمائتی عام، وهم لا یذهبون إلى المدارس، ولیس فی أماكن العمل، وأنهم یشكلون جماعات ضغط لإیذاءهم. وعلیهم أن یفعلوا أی الحجاب.

Dəstək kimdir?

Təəssüf ki, ya da xoşbəxtlikdən, düşmənlərimiz bir şeyi tənqid edirlər: onlar öz təsisçiləri idi! Buna görə İmam Səccad deyir: "Allahımıza şükür et ki, biz düşmənlərimizi bütlərdən etdik!" Demokratiya və əksəriyyət özlərini səsləndirirlər, amma indi Əsəddən azlıq dinləmək üçün səs çoxluğu ilə ayrılmasını istərlər. Son dövrlərdə Dr. Sorouş onu mektubumuzdakı ən görkəmli professorlardan biri hesab etdi. Soruşumu quluma çatdırdığımda, bilirəm ki, onun başı deyil, dəlilik başçısı və hoqqabazlıqdır! Buna görə də biz onu dairədən çıxardıq. Əlbəttə, onlar tədris 63 müəllim hazırlığı, hətta məzunu özüm üçün, tədris xəbərdarlıq etmədən, bəzi universitetlərdə öhdəliyin yalnız bir neçə var, onda giriş 63 bütün uşaqlar üçün qisas ilk giriş var idi Bir başqa istisna deyil! Çıxdığına görə, o, özünə xəyanət edənlərdən biri idi. Sonra xaricə getdiyimizi eşitdik. Həmin dövrdə Tarbiyat Modaris Universiteti yeni yaradılmış və yalnız magistr dərəcəsi almışdır. Onun adı gələcək professorların qaldırıldığı Müəllimlər Təlimi Məktəbi idi. Əlbəttə, o dövrdə Dr. Ardakani və başqaları öyrətdi. çünki Mədəniyyət İnqilabı universitet bağlanıb və biz, çünki sonra Motahari ifadə İmam Xomeyninin, şəhid Mütəhhəri fakültəsinin Propaganda Office qolu İslam dərsləri ideyalar bütün universitetlər yerləşdirilmişdir adlandırılmışdır. İndi o belə bir məktub yazdıqca, yad radiolar bu mə etməməlidirlər.

نوع اخبار :
برچسب ها : سفله پرور کیست؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :