ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 12 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

چرا همه کس به خود اجازه: دخالت در امور ایران را می دهد؟ از ولیعهد امارات و عربستان گرفته، تا اسرائیل و مصر و اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا! همه برای مردم ایران دل می سوزانند، و میخواهند که کاری کنند که: مردم ایران روی آسایش را ببیند! در نحلیل این موضوع ابتدا باید گفت: مسئولین ایرانی با کوتاه آمدن،  این اجازه را می دهند! یعنی به اضطلاح می خواهند: حرف آنها را بشنوند! ولی این ها کسانی نیستند که: با کوتاه آمدن، موضوع را رها کنند. بعنوان مثال در مورد حجاب زنان، همه دولتمردان به اتفاق می گویند که: باید حرف زنان بدحجاب و بی حجاب باید شنیده شود، و حتی معاون رئیس جمهور می گوید: ما گشت ارشاد و امثال آن را قبول نداریم. حتی احمدی نژاد هم وقتی به مسئله زنان و: حجاب آنها می رسید با ترس و لرز، از کنار آن می گذشت. اما دیدیم که موضع اصلی، از سوی امام جمعه تهران اعلام شد که: مردم برخلاف مسئولین، با آن موافق هستند. ایشان گفت: الان می گویند حجاب اخنیاری، ولی بعدا حجاب اخنیاری را هم کنار می زنند! زیرا قبله آنها همان غرب برهنه است. در زمینه سیاست خارجی هم، هرچه قدر دولتمردان کوتاه می آیند، مردم محکم ایستاده اند، و با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و آل سعود! خشم و انزجار خود را از این تحقیر دولتمردان اعلام می کنند. بعد از کوتاه آمدن مسئولین، کج فهمی دشمنان ما است. دشمنان ما از تعارف های ایران، برداشت معکوس می کنند! زیرا در ایران رسم است: برای فروتنی، جملاتی برعلیه خود گفته می شود، که در ادامه انتقاد از خود است. اما دشمنان فکر می کنند: این اعتراف به ضعف است. مثلا وقتی رهبری معظم می گوید: ما در باره عدالت، از مردم عذر خواهی می کنیم، مردم این عذر خواهی را، حمل بر بزرگواری و عزت نفس ایشان می کنند، و می گویند دولتمردان که: عذر خواهی نمی کنند، ناچار رهبری جور آنها را می کشد! ولی دشمن فکر می کند این امر از روی استیصال است. حنی اگر دشمنان بزرگ هم، اینطور فکر نکنند، چون گوششان به دهن: دشمنان حقیر است، همان جملات را تکرار می کنند. لذا می بینیم که رئیس رژیم جعلی، مانند منافقین می گوید: رژیم ایران، چهلمین سالگرد خود را نخواهد دید! در حالیکه خود رژیم صهیونیستی، در لبه پرتگاه است و بزودی از بین می رود و ما در قدس نماز خواهیم خواند. اما رهبری ایران با استمهال، 25سال دیگر را برای نابودی آن تعیین کردند. همینطور در قدرت سپاه یا ارتش هم، این توهم را دارند: وقتی مسئولین می گویند: فقه اسلامی اجازه تولید بمب اتم را نمی دهد، آنها فکر می کنند ایران ناتوان از ساخت: سلاح های خود است. و اگر موشک یا هواپیمایی هم می سازد، با دست روسیه یا چین است. و با این تبلیغات، مرگ خود را به فراموشی می سپارند. کنش بعدی، بدنه دولت یا یقه سفید ها و تکنوکرات ها هستند، اینها با توهم اینکه اروپا و امریکا، همان کشورهای دهه 1960هستند، و ایران هم همان کشور دوران قاجار، سعی دارند کشور را به یکی از قدرتها بفروشند! در بازار مکاره اینها، همه کشورها جا دارند به جز اسلام و ایمان الهی. تعدای که مزدور آمریکا هستند، برخی جاسوس انگلیس و اروپا، ولی بدبخت تر از همه، کسانی هستند که برای امارات یا عربستان دم تکان می دهند! در همین قضیه جاسوسی محیط زیستی، دیدیم که عربستان و امارات، دستگاههای آب شیرین کن گذاشته اند و: نه فقط نیاز خود را، بلکه برای صادرات آب شیرین از دریا، خیز برداشته اند ولی آنها می گفتند: آب شیرین کن ها اثرات مخرب زیست محیطی دارند! و نباید ایران از آن استفاده کند. با تلقین بحران آب و ابرچالش نشان دادن آن، می خواستند ایران مسنعمره امارات یا عربستان شود! یا آب از ترکیه خریداری شود.

Allow interference

Why is everyone allowed to: intervene in Iranian affairs? From the crown prince of the UAE and Saudi Arabia, to Israel and Egypt and Europe and America, Australia and Canada! Everyone is burning hearts for the people of Iran, and they want to do: to see the people of Iran in comfort! As a matter of fact, first of all, Iranian authorities are allowed to do this shortly! They want the excitement: hear their words! But these are not the ones who: leave the subject short. For example, in the case of women's hijab, all statesmen say: "The word of wicked women and hijab should be heard, and even the vice president says:" We do not accept patrol guides and the like. Even Ahmadinejad, at the time of the issue of women and: their hijab, passed through fear and chill. But we saw that the main stance was announced by the Friday Imam of Tehran: People agree with the authorities, unlike officials. He said: Now they say the hijab is the newborn, but later they will also remove the new hijab! Because :their qiblah is the same naked West. As far as foreign policy is concerned, the more people stand, the strong people stand, with the slogan "Death to America and Israel, Britain and Al Saud!" They express their anger and disgust at the humiliation of the statesmen. After the briefing of the authorities, the falsehood is our enemies. Our enemies are reciprocating the claims of Iran! Because it is customary in Iran: for humility, sentences are pronounced against itself, which is further criticizing itself. But the enemies think: This is a confession to the weakness. For example, when the Supreme Leader says: "We apologize to people about justice, people apologize to this, carry on their magnanimity and self-esteem, and they say that those statesmen who: do not apologize, they have to lead them in line Kills! But the enemy thinks this is frustrating. If the big enemies, too, do not think so, because they listen to the mouth: the enemies are humble, they repeat the same sentences. So we see that the head of a fake regime, like the hypocrites, says: the regime will not see its 40th anniversary! While the Zionist regime itself is at the edge of the abyss, it will soon be destroyed and we will call prayers in the Qods. But the Iranian leadership,  set another 25 years to eliminate it. Also, in the power of the army or the army, they have this illusion: when authorities say: Islamic jurisprudence does not allow the production of atomic bombs; they think Iran is incapable of making: its own weapons. And if it's rocket or airliner, it's with Russia or China. And with these ads, they will forget their death. The next action is the state body or the white collar and the technocrats, they are trying to sell the country to one of the powers with the delusion that Europe and America are the same countries of the 1960s, and Iran is the same country in the Qajar era! In the bazaar of these, all countries have the exception of Islam and divine faith. Some are US mercenaries, some are British and European spies, but most unfortunate are those who shake the Emirates or Saudi Arabia! In this same case of environmental spy, we saw that Saudi Arabia and the United Arab Emirates had desalinated sewage treatment plants: they did not just lift their needs but also export freshwater from the sea, but they said: sweeteners had a devastating effect on life. Have an environment! And Iran should not use it. With the suggestion of a water crisis and the overwhelming challenge of demonstrating it, they wanted Iran to become the ruler of the UAE or Saudi Arabia! Or buy water from Turkey.

السماح بالتداخل

لماذا یسمح لكل شخص بالتدخل فی الشؤون الإیرانیة؟ من ولی عهد الإمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة، إلى إسرائیل ومصر وأوروبا وأمریكا واسترالیا وكندا! الجمیع یحرق قلوب لشعب إیران، ویریدون أن یفعلوا: أن یرى شعب إیران فی راحة! فی واقع الأمر، أولا وقبل كل شیء، یسمح للسلطات الإیرانیة للقیام بذلك قریبا! انهم یریدون الإثارة: سماع كلماتهم! ولكن هؤلاء لیسوا هم الذین: ترك الموضوع قصیر. حتى أحمدی نجاد، فی وقت قضیة المرأة و: الحجاب، مرت من الخوف والبرد. لكننا رأینا أن الموقف الرئیسی أعلنه إمام طهران یوم الجمعة: الناس یتفقون مع السلطات، خلافا للمسؤولین. وقال: الآن یقولون الحجاب هو الولید، ولكن فی وقت لاحق سوف أیضا إزالة الحجاب الجدید! لأن القبلة هی نفسها عاریة الغرب. فی مجال السیاسة الخارجیة، مهما كانت قصیرة تأتی السلطات، والناس سوف الوقوف بحزم، ومع الموت شعار "لأمریكا وإسرائیل وبریطانیا، والسعودیین! إنهم یعبرون عن غضبهم وإشمئزازهم من إهانة رجال الدولة. بعد إحاطة السلطات، الباطل هو أعدائنا. إن أعدائنا یترددون فی مطالب إیران! لأنه من العرفی فی إیران: التواضع، والجمل وضوحا ضد نفسها، والتی تنتقد نفسها أیضا. لكن الأعداء یعتقدون: هذا اعتراف بالضعف. على سبیل المثال، عندما یخبرنا القائد العظیم عن العدالة، والناس الاعتذار، والناس الاعتذار، وتحمل الكرامة واحترام الذات فی نفوسهم، ویقول السلطات أن الاعتذار لا تؤدی حتما هذا النوع من یقتل! لكن العدو یعتقد أن هذا أمر محبط. إذا كان الأعداء الكبار، أیضا، لا أعتقد ذلك، لأنهم یستمعون إلى الفم: الأعداء متواضعون، ویكررون نفس الجمل. لذلك نرى أن رئیس نظام وهمیة، مثل المنافقین، یقول: النظام لن یرى الذكرى الأربعین له! فی حین أن النظام الصهیونی نفسه على حافة الهاویة، فإنه سیتم تدمیره قریبا وسوف ندعو صلاة فی القدس. ولكن قیادة إیران، مع 25 عاما أخرى، وضعت لتدمیرها. وإذا كان الصاروخ أو طائرة، انها مع روسیا أو الصین. ومع هذه الإعلانات، فإنها سوف تنسى موتهم. فی البازار من هذه، جمیع البلدان باستثناء الإسلام والإیمان الإلهی. بعضهم مرتزقة أمریكیین، بعضهم جواسیس بریطانیون وأوروبیون، ولكن المؤسفون هم الذین یهزون الإمارات أو السعودیة! فی حالة التجسس والبیئیة، وجدت أن المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة ومحطات التحلیة لها ولیس فقط احتیاجاتهم ولكن أیضا لتصدیر المیاه العذبة من البحر، وترتفع، لكنهم قالوا تحلیة تضر الآثار المترتبة على البیئة لدیك بیئة! ویجب على إیران عدم استخدامها. مع اقتراح أزمة المیاه والتحدی الساحق المتمثل فی إثبات ذلك، أرادوا إیران أن تصبح حاكم دولة الإمارات العربیة المتحدة أو المملكة العربیة السعودیة! أو شراء المیاه من تركیا.

Müdaxilə imkan verir

Niyə hər kəs icazə verir: İran işlərinə müdaxilə? BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanı tac şahzadəsindən İsrail, Misir və Avropa və Amerika, Avstraliya və Kanada! Hər kəs İran xalqı üçün ürəkləri yandırır və onlar İran xalqını rahatlıqla görmək istəyirlər! Əslində, ilk növbədə İran hakimiyyətinə bu işi qısa müddətdə etməyə icazə verilir! Onlar həyəcan istəyirlər: sözlərini eşidin! Ancaq bunlar, mövzunu qısa bir şəkildə buraxanlardır. Hətta Əhmədinejad, qadın məsələsi dövründə və hicabları qorxu və soyuqdan keçdi. Ancaq biz əsas mövqeyini Tehranın Cümə İmamı elan etdiyini gördük: İnsanlar səlahiyyətlilərdən fərqli olaraq səlahiyyətlilərlə razılaşdılar. O dedi: İndi onlar hicab yenidoğan deyir, lakin sonra onlar da yeni hicab çıxaracaq! Çünki onların qiblası eyni çılpaq Qərbdir. xarici siyasət sahəsində olursa olsun hakimiyyət gəlmək necə qısa, insanlar və Amerika və İsrail, Böyük Britaniya, və Səudiyyəlilər üçün şüarı "Ölüm ilə dayanmaq olacaq! Dövlət xadimlərinin alçaldılmasında qəzəb və nifrət ifadə edirlər. Hakimiyyətin brifinqindən sonra, yalan bizim düşmənlərimizdir. Düşmənlərimiz İranın iddialarını qarşıya qoyur! İranda adət olduğu üçün təvazökarlıq üçün özünə qarşı cümlələr ifadə olunur və bu da özünü tənqid edir. Düşmənlər isə belə düşünürlər: Bu, zəifliyə etiraf edir. Ulu öndər ədalət haqqında bizə deyir zaman Məsələn, insanlar onlara ləyaqət və heysiyyət daşıyan üzr istəyirik, və üzr istər-istəməz cür səbəb yoxdur ki, hakimiyyət orqanları demək, üzr Öldürür! Düşmən isə bunun sinir bozucu olduğunu düşünür. Əgər böyük düşmənlər belə düşünmürlərsə, ağızlarını dinlədikləri üçün düşmənlər təvazökar olurlar, eyni cümlələri təkrarlayırlar. Beləliklə

نوع اخبار :
برچسب ها : اجازه دخالت،
لینک ها :
چهارشنبه 1 خرداد 1398 02:24 ب.ظ
[url=http://24casinousaonline.com/]casino games slot game[/url] cherokee casino <a href="http://24casinousaonline.com/">sex roulette</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:03 ب.ظ
[url=http://7realonlinecasinos.com/]fantasy springs resort casino[/url] posh casino online <a href="http://7realonlinecasinos.com/">hollywood online casino</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 11:12 ق.ظ
[url=http://casino-online.us.org/]free online slots with bonus spins[/url] fort une bay casino <a href="http://casino-online.us.org/">slot casino</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 11:11 ق.ظ
http://usaonline-casino.us.org/ - best online casinos gsn casino <a href="http://usaonline-casino.us.org/">hyper casinos</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 07:45 ق.ظ
contraindication of sildenafil [url=http://viagrabs.com/]viagra[/url] good websites to buy viagra.
چهارشنبه 1 خرداد 1398 07:38 ق.ظ
http://24casinousaonline.com/ - play casino slots vegas world slots reply <a href="http://24casinousaonline.com/">real money pro</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 05:13 ق.ظ
http://freecasinogames.us.org/ - online - gambling new online casinos accepting usa <a href="http://freecasinogames.us.org/">casino real money</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 03:59 ق.ظ
[url=http://freecasinogames.us.org/]online casino - play casino real chedda[/url] online casino bonus zdbya <a href="http://freecasinogames.us.org/">usa online casino</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 03:21 ق.ظ
http://bestcasino365us.com/ - pokies machine online ignition casino <a href="http://bestcasino365us.com/">play fruit machines online</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:27 ق.ظ
http://7realonlinecasinos.com/ - betfair casino online nj real casino las vegas casinos <a href="http://7realonlinecasinos.com/">online gambling casino este enlace se abrira en una ventana nueva</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:12 ق.ظ
[url=http://bestcasino365us.com/]pogo casino slots casino games free online new usa online casinos[/url] morongo casino <a href="http://bestcasino365us.com/">new canada casino</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 10:03 ب.ظ
http://24casinousaonline.com/ - casino games free casino games slots sugarhouse casino online <a href="http://24casinousaonline.com/">online casino real money</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 07:17 ب.ظ
http://us24casinoonline.com/ - no deposit bonus codes lady luck <a href="http://us24casinoonline.com/">blackjack games</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 06:31 ب.ظ
ppcggayfjcid payday loans monroe la <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans okc</a> i need a payday loan immediately <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans in san antonio tx</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 05:35 ب.ظ
[url=http://viagravkash.com]where can i buy pink viagra[/url] viagra stories <a href="http://viagravkash.com/#">buy generic viagra online</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 01:02 ب.ظ
http://onlinecasino365list.com/ - mgm online casino fortune bay casino <a href="http://onlinecasino365list.com/">resorts online casino nj</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 11:57 ق.ظ
[url=http://us24casinoonline.com/]vegas casino games slot online[/url] hollywood casino online facebook <a href="http://us24casinoonline.com/">casino table numbers</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 09:30 ق.ظ
http://us24casinoonline.com/ - online gambling casino hot shot casino slots <a href="http://us24casinoonline.com/">classic slots</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 06:29 ق.ظ
http://casino-online.us.org/ - online casino no deposit bonus codes 2019 free games for casino slots atari jackpots <a href="http://casino-online.us.org/">online casino games where you can win real money</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 04:06 ق.ظ
http://7realonlinecasinos.com/ - gsn casino choctaw casino durant oklahoma <a href="http://7realonlinecasinos.com/">vegas love casino slots</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 02:51 ق.ظ
http://cialisckajrhd.com/ - where to buy cialis in new york cialis price <a href="http://cialisckajrhd.com/">i want to buy cialis</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 01:53 ق.ظ
http://onlinecasino365list.com/ - casino slot free online slots <a href="http://onlinecasino365list.com/">penny slots</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 01:47 ق.ظ
http://bestcasino365us.com/ - casino 7777 betfair casino online nj <a href="http://bestcasino365us.com/">online gambling sites for real money new usa online casinos 2019 casino games real money online casino games</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 01:33 ق.ظ
http://viagravkash.com - can you buy viagra over the counter buy viagra <a href="http://viagravkash.com/#">buy viagra pills</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 01:25 ق.ظ
http://casino-online.us.org/ - no deposit bonus intertops casino posh casino <a href="http://casino-online.us.org/">best online casino games free play casino games online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:25 ب.ظ
http://viagravkash.com - buy viagra from canada viagra uk sales <a href="http://viagravkash.com/#">buy cheap viagra on line</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:03 ب.ظ
http://almeidacorp.com - is viagra generic yet viagra samples <a href="http://almeidacorp.com/#">kamagra vs generic viagra</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 07:32 ب.ظ
http://viagraoahvfn.com - online generic viagra viagra pill <a href="http://viagraoahvfn.com/#">buying generic viagra online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 07:24 ب.ظ
http://obatpasutri-jogja.com - buy viagra online overnight delivery generic brands of viagra online <a href="http://obatpasutri-jogja.com/#">buy online viagra</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 07:21 ب.ظ
[url=http://cialisckajrhd.com/]best website to buy cialis[/url] tadalafil generic <a href="http://cialisckajrhd.com/">is it illegal to buy cialis online</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :