ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
خودکشی سید امامی در زندان، این سوال را در ذهن آورد که: وی جاسوس بوده یا جاسوس پرور؟ زیرا نزدیک به نیم قرن، در بهترین مراکز دولتی حضور داشته، به همه جا رفته و همه هم میدانستند: او لائیک است و جمهوری اسلامی را قبول ندارد، و با همه طرح های زیست محیطی مخالفت می کرده، ولی چرا پایان آن به همین راحتی بود و: با خودکشی همه اطلاعات را نابود کرد؟ در این خصوص چند مسئله است: اول اینکه خیلی ها جاسوسی را بد نمی دانند! زیرا در آمد خوبی دارد و: میتوانند به همه جا سفر کنند، همه خورد و خوراک و بلیط آنها رایگان است، و مورد احترام همه هستند!  مثلا دانشجویی که در امریکا یا انگلیس تحصیل می کند، میداند که تمام هزینه های تحصیلی اش: از سوی سازمان سیا و یا ام آی شش تامین می شود! اما ناراحت هم نیستند چون: پدر مادرشان اینقدر به آنها محبت نمی کند. همه چیزشان مهیا است و: هرچقدر پول بخواهند هست. موضوع تحقیق و یا پروژه آنها هم معلوم، و نیازی به چانه زدن ندارد. بعد با همین ذهنیت به وطن خود برمی گردند! مردم که از وطن فروشی ناراحت هستند، به آنها انتقاد می کنند ولی اینها تعجب می کنند! مگر چه عیبی دارد و یا چه کار بدی کرده اند که: مردم به آنها اعتماد ندارند. دسته دوم کسانی هستند که همه چیز را جاسوسی نمی دانند. حتی آن را خدمت به مملکت میدانند. مثلا می گویند کاش نفت نداشتیم، تا مردم بیشتر کار می کردند! و برای همین نقاط ضعف: تمام قرارداد های نفتی را یاد داشت، و به طرف مقابل می فرستند و: از آنها می خواهند که: ایران را تحریم و نفت را نخرند! یا اطلاعات نظامی را به  دشمنان می دهند و: از آنها می خواهند جلوی ساخت: موشک ها را بگیرند، و یا نگذارند که ایران به: سوریه و لبنان و فلسطین کمک کند. برخی ها حتی خود رئیس جمهور را، در این کار مقصر می دانند! براساس یادداشت های منتشره رایس، وی ادعا کرده که در دوران احمدی نژاد، ایران پیشرفت فوق العاده ای داشت، و ما با چراغ سبز روحانی وارد شدیم، و بدون جنگ، همه پیشرفتهای آنها را تعطیل و از بین بردیم! لذا جاسوس بودن: اعضای مذاکره کننده و امثال آن، در درجه های بعدی است! اما باید توجه داشت که: دشمن هم راست نمی گوید، یعنی نمی توان حرف رایس را ملاک قرار داد، و رئیس جمهور را زیر سوال برد، مخصوصا اینکه ایشان بارها گفته اند: ما برای پیشرفت دفاعی خود، از کسی اجازه نمی گیریم و: برای توان موشکی با کسی مذاکره نمی کنیم. اما دسته سوم کسانی هستند که: آن را بد می دانند ولی برای پول و یا دستمزد بالا، این کار را انجام می دهند. یعنی وطن فروشی را به دلار انجام می دهند. این افراد بسیار موذی و مخفی عمل می کنند، و معمولا شناخت آنها سال ها طول می کشد. بخصوص محاکمه آنها بسیار سخت تر است. زیرا مدرکی از خود برجای نمی گدارند. ولی با گروههای دیگر هیچ فرقی ندارند، در هرصورت اطلاعات را به خارج منتقل می کنند، و ضد اطلاعات را سردرگم می کنند. آن ها با ساده نشان دادن خود و: اینها با پیچیده کار کردن. یعنی ضد اطلاعات در هر دو مورد: دچار اشتباه می شود و: اگر عملیاتی را کشف و خنثی کند، مدارکی به دست نمی اورد که: در دادگاهها بتواند محکوم نماید، و آنها آزاد می شوند! یا زبان دشمن برای درخواست آزادی آنها، درازتر است. مثلا وزیر اطلاعات یا وزیر کشور، در مورد دراویش و حادثه گلستان، دچار همین سادگی، یا معصومه ابتکار در مورد کشف حجاب، کاملا با عناصر آن هماهنگ است! زیرا ایشان، مدیریت چادر را از مدیریت سازمان، سخت تر می داند! اما مردم بیدارند و از این بازیها زیاد دیده اند: چه در زمان قاجار که: همه ایران را فروختند، تا به سفر فرنگ بروند! وچه جوجه فکلی های: عشق خارج امروز!

Spy or :spy training?

Sayed Emami's suicide in prison revealed the question: Was he a spy or a spy? For nearly half a century, they were in the best state centers, they went everywhere, and everyone knew: He is laike and does not accept the Islamic Republic, and he opposes all environmental plans, but why end it so easily. And: By suicide, all information was destroyed? There are several issues in this regard: First, many do not know spying! Because it has good income and: they can travel everywhere, everyone eats and their food and tickets are free, and they are respected everybody! For example, a student studying in the United States or England knows that all his educational expenses are funded by the CIA or the MI. But they are not upset because: their mother's father does not love them so much. Everything is available and: as much as they want. The subject of their research or project is also known, and there is no need to bargain. Then they will return to their homeland with the same mentality! People who are upset about the country are criticizing them, but they are surprised! Whether it's fake or bad: people do not trust them. The second group is people who do not know everything about spying. It even serves as a service to the country. For example, they say they would not have oil until more people worked! And for the same reasons, they are reminding all the oil contracts and sending them to the opposite side: they ask: to ban Iran and not buy oil! Or they give military information to enemies: they want to stop them from taking missiles, or preventing Iran from helping Syria, Lebanon and Palestine. Some even blame the President himself for this job! According to Rice's notes, he claimed that during the Ahmadinejad era, Iran had made remarkable progress, and we entered the green light of the cleric, and without any war, all their progress was closed down and destroyed! So being spies is: negotiating members, and so on, at a later stage! But it should be noted that the enemy does not say the right, that is, one cannot construe the words of Rice, and questioned the president, especially as he has repeatedly said: "We do not allow anyone to advance our defenses, and: We do not negotiate with anyone for missile power. But the third category is peopling who: they do not know it, but they do it for money or high wages. That is, the home country sells dollars to the dollar. These people act very insidiously and secretly, and it usually takes years to recognize them. Particularly their trial is much harder. Because: they do not hold a proof of themselves. But it does not matter to other groups; it transmits information in any case, and confuses the information. They are simply showing themselves and: They work with complexity. In other words:, anti-information is wrong: if it detects and defuses an operation, it does not provide evidence that it can condemn the courts and they will be released! Or the language of the enemy to ask for their release is longer. For example, the Minister of Intelligence or the Interior Minister, in the case of Dervishes and Golestan, is as simple as this, or Masoumeh, an initiative on the discovery of veil, is perfectly consistent with its elements! Because he knows the management of the tent of the management of the organization is harder! But the people are awake and have seen a lot of games: whether during the Qajar period: they sold all Iran to go abroad! And what are chicks? Love is out today!

تجسس أو تجسس؟

كشف انتحار سید إمامی فی السجن السؤال: هل كان جاسوسا أو جاسوسا؟ منذ ما یقرب من نصف قرن، كانوا فی أفضل مراكز الدولة، وذهبوا فی كل مكان، وكان الجمیع یعرفون: هو لیك، ولا یقبل الجمهوریة الإسلامیة، ویعارض جمیع الخطط البیئیة، ولكن لماذا تنتهی بذلك بسهولة. و: عن طریق الانتحار، تم تدمیر جمیع المعلومات؟ هناك العدید من القضایا فی هذا الصدد: أولا، كثیر لا یعرفون التجسس! لأنه لدیه دخل جید و: یمكنهم السفر فی كل مكان، الجمیع یأكل وطعامهم وتذاكر مجانیة، ویتم احترام الجمیع! على سبیل المثال، الطالب الذی یدرس فی الولایات المتحدة أو إنجلترا یعرف أن جمیع نفقاته التعلیمیة تمول من قبل وكالة المخابرات المركزیة أو می. لكنهم لا یزعجون لأن والدهم لا یحبهم كثیرا. كل شیء متاح و: بقدر ما یریدون. كما أن موضوع بحثهم أو مشروعهم معروف، ولیس هناك حاجة للمساومة. ثم یعودون إلى وطنهم بنفس العقلیة! الناس الذین یشعرون بالضیق إزاء البلاد ینتقدونهم، ولكنهم مندهشون! سواء كان وهمیة أو سیئة: الناس لا یثقون بهم. المجموعة الثانیة هی الناس الذین لا یعرفون كل شیء عن التجسس. بل هو بمثابة خدمة للبلاد. على سبیل المثال، یقولون انهم لن یكون النفط حتى المزید من الناس عملت! وللأسباب نفسها، یذكرون جمیع عقود النفط ویرسلونها إلى الجانب الآخر: یسألون: لحظر إیران وعدم شراء النفط! أو أنها تعطی معلومات عسكریة إلى الأعداء: یریدون منعهم من أخذ الصواریخ، أو منع إیران من مساعدة سوریا ولبنان وفلسطین. بل إن البعض یلوم الرئیس نفسه على هذه الوظیفة! وفقا لمذكرات رایس، ادعى أنه خلال عهد أحمدی نجاد، أحرزت إیران تقدما ملحوظا، ودخلنا الضوء الأخضر للرجل، وبدون أی حرب، تم إغلاق كل تقدمهم ودمرت! لذلك الجواسیس هو: التفاوض أعضاء، وهلم جرا، فی مرحلة لاحقة! ولكن لا بد من الإشارة إلى أن العدو لا یقول الحق، أی أنه لا یمكن تفسیر كلمات رایس، واستجوب الرئیس، وخاصة كما قال مرارا وتكرارا: "نحن لا نسمح لأی شخص لدفع دفاعاتنا، و: نحن لا نتفاوض مع أی شخص لقوة الصواریخ. ولكن الفئة الثالثة هی الناس الذین: لا یعرفون ذلك، ولكنهم یفعلون ذلك مقابل المال أو الأجور العالیة. أی أن البلد الأم یبیع الدولار للدولار. هؤلاء الناس یتصرفون بشكل خبیث وسری جدا، وعادة ما یستغرق سنوات للاعتراف بها. ولا سیما محاكمتهم أصعب بكثیر. لأنهم لا یحملون دلیلا على أنفسهم. ولكن لا یهم مجموعات أخرى، فإنه ینقل المعلومات فی أی حال، ویخلط بین المعلومات. هم ببساطة تظهر أنفسهم و: أنها تعمل مع التعقید. وبعبارة أخرى، فإن مكافحة المعلومات خاطئة: إذا اكتشفت العملیة ونزع فتیلها، فإنها لا تقدم دلیلا على أنها یمكن أن تدین فی المحاكم وأنها ستطلق سراحه! أو لغة العدو لطلب الإفراج عنهم أطول. على سبیل المثال، وزیر الاستخبارات أو وزیر الداخلیة، فی حالة الدراویش وجولستان، هو بسیط مثل هذا، أو مسومیه، وهی مبادرة لاكتشاف الحجاب، تتفق تماما مع عناصره! لأنه یعرف إدارة خیمة إدارة المنظمة هو أصعب! ولكن الناس مستیقظون وشهدوا الكثیر من المباریات: سواء خلال فترة قاجار: باعوا كل إیران للذهاب إلى الخارج! وما هی الكتاكیت؟ الحب هو الیوم!

Casus və ya casus?

Sayed Emami'nin həbsxanada intiharı sualını ortaya qoydu: O casus və ya casus idi? Təxminən yarım əsr üçün onlar ən yaxşı dövlət mərkəzlərində idi, hər yerdə getdilər və hər kəs bilirdi: O, laikdir və İslam Respublikasını qəbul etmir və bütün ekoloji planlara qarşı çıxır, amma nə üçün bu qədər asanlıqla başa çatır? Və: intihar edərək, bütün məlumatlar məhv oldu? Bu mövzuda bir sıra məsələlər var: Birincisi, bir çox casusluq yoxdur! Çünki yaxşı gəlir var və onlar hər yerdə səyahət edə bilərlər, hər kəs yeyir, yeməkləri və biletləri pulsuzdur və hər kəs hörmət edir! Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda və ya İngiltərədə təhsil alan bir tələbə bütün təhsil xərclərini CIA və ya MI tərəfindən maliyyələşdirildiyini bilir. Ancaq bunlar üzülməzlər: anasının atası onları çox sevməz. Hər şey mövcuddur və istədikləri qədərdir. Araşdırmalar və ya layihələrin mövzusu da məlumdur və bazarlıq etməyə ehtiyac yoxdur. Sonra eyni zehniyyətlə vətənlərinə dönəcəklər! Ölkəni narahat edən insanlar onları tənqid edir, amma təəccüblənirlər! Saxta və ya pis olsun: insanlar onlara inanmırlar. İkinci qrup casusluq haqqında hər şeyi bilməyən insanlardır. Hətta ölkəyə xidmət kimi xidmət edir. Məsələn, onlar daha çox insan işləməyincə, neft olmayacaqlarını söyləyirlər! Eyni səbəblərə görə onlar bütün neft müqavilələrini xatırlatdılar və onları qarşı tərəfə göndərirlər: İranı qadağan etsinlər və neft almayın! Yoxsa düşmənlərə hərbi məlumat verirlər: onlar raket almamaq və ya İranı Suriyaya, Livana və Fələstinə kömək etməyə maneə törətmək istəyirlər. Bəziləri hətta Prezidentin bu işi günahlandırır! Raysin qeydlərinə görə, Əhmədinejad dövründə İranın irəliləyiş əldə etdiyini və ruhanilərin yaşıl işığına daxil olduqlarını və heç bir müharibə olmadan bütün irəliləyişləri bağlandı və məhv etdiyini iddia etdi! Beləliklə casus olmaq: üzvləri danışıqlar və s., Sonrakı mərhələdə! Diqqətə gəlməliyəm ki, düşmən hüququnu söyləyə bilməz

نوع اخبار :
برچسب ها : جاسوسی یا جاسوس پروری؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :