ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 10 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اندیشه بشر در مورد آینده، امری لازم و محتوم است. ولی باید دید که چه راهها و و: وسایلی برای دیدن آینده هست. این امر چندان مهم است که: اگر مورد توجه قرار نگیرد، نتایج تحقیقات گاهی برضد هم بیان می شود. و نظریه پردازی باطعم: سیاهنمایی از آب در می آید. مثلا در جلسه گرامیداشت روز جهانی آینده، دکتر پورمحمدی گزارش بودجه را داد. به اصطلاح دکتر فرشاد مومنی، گفت همه چی آرومه! همه چیز را دیدیم و برایش راه حل گذاشتیم! ولی بقیه حاضرین، منجمله دکتر مومنی از رانت های بزرگ و: وضعیت بد اقتصادی گفتند! بر این اساس نفر اول، آینده ای روشن و نفر دوم، اینده ای تاریک را پیش رو می بیند. البته هردو هم از تکنیک ترند استفاده کرده اند. یعنی آمار های مرکز آمار ایران و: بانک مرکزی را مبنای سخنان خود می دانستند. و این آمار های تکان دهنده را، میتوان این طور توضیح داد: کسانی که معتقد به آینده تاریک هستند می گویند: 5میلیون تحصیلکرده بیکار داریم، 4میلیون افراد تحت پوشش بهزیستی داریم، نزدیک 5میلیون بازنشسته لشکری و کشوری داریم، سه میلیون زنان رها شده! هر روز هم بر تعداد افراد: زیر خط فقر اضافه می شود. کار وکاسبی نیست! بیماری و بیکاری غوغا می کند، بازار کساد است، قدرت خرید مردم پایین آمده، بودجه به نفت متکی است و: نفت هم چند سال دیگر تمام می شود، و بیمه ها بدهکارند و... یعنی یک آینده وحشتناک و: پر از فلاکت اقتصادی. دیگران در مقابل می گویند: هر روز میدان نفتی جدیدتری کشف می شود! براثر برجام فروش نفت بالا رفته  و: رشد اقتصادی 12درصدی را تجربه کردیم. تعداد جراحی های زیبایی در ایران، بالاتر از اروپا و آمریکا است، و شامل بیمه هم نمی شود! که بگوییم می خواهند: رایگان انجام دهند. مردم همگی از سکته قلبی می میرند! سکته قلبی هم براثر چاقی و پر خوری، یعنی کلسترول بالا اتفاق می افتد که: همگی نشان از رفاه مردم است. اگر نه، به فکر زیبایی نمی افتد که بگوید: یا مرا بکش یا مرا زیبا کن! ضرب المثل ایرانی می گوید: طرف گرسنگی نکشیده که عاشقی یادش برود. فقط ده میلیون خودرو که: متوسط آن نیم میلیارد ریال قیمت دارد، زیرپای مردم است. فقیر ترین آدمها وقتی بشنود: بانک مرکزی سکه طلا را ارزانتر می دهد، در داخل صف میرود و: صد تا صد تا می خرد. ماشین های خارجی که آزاد شود، همه اینها بیرون می آیند. لذا می بینیم اینها برعکس قبلی ها، آینده ای پرخور تر و جراحی زیبایی بیشتر، خرید خودروها و خانه های گران قیمت تر را، پیش بینی می کند. این یک پارادایم ایجاد می کند که: برنامه ریزی را مشکل می کند. عده ای می گویند علم را باید به ثروت تبدیل کرد، ولی از اینکه پزشکان دستمزد زیادی طلب می کنند، ناراحت می شوند! و می گویند پزشک نباید به فکر ثروت باشد، جان آدمیزاد را با پول معاوضه نکند. آنقدر مسئو لین از اقتصاد گفته اند که: مردم هم اقتصاد زده شده اند! و به شدت دنبال رفاه و تبدیل: علم به ثروت هستند. راه درست برنامه ریزی این نیست، و نباید به تکنیک قدم به قدم، یا سال به سال تکیه کرد. اسلام به ما می گوید: به قله ها فکر کنیم. و برای ابد و زندگی جاوید، برنامه ریزی نماییم و خود را، برای میلیارد ها سال زنده بودن آماده کنیم. اعتقاد به قیامت برای همین است و: دنیا مزرعه آخرت است یعنی: برنامه ریزی ها در اینجا انجام می شود، و آن دنیا فقط اجرا می شود. علاوه بر آن در اسلام به: اکنون زدگی هم توجه شده است. بطوریکه وضع فعلی را نباید تکذیب کرد، یا آن را نادیده گرفت، و به خیالپردازی مشغول شد. در واقع هرنوع برنامه ریزی در: غیر: مسیر آخرت مردود است. که آرزو(امال) نام دارد، و بسیار نکوهش شده است.

Future World Day

Human thought is about necessity in the future. But you have to see what ways and means are: the means to see the future. This is so important: if not addressed, research results are sometimes controversial. And theorizing with taste: the blackness of the water comes. For example, during a World Future Day, Dr. Pourmohammadi gave a budget report. The so-called Dr. Farshad Momeni said everything is all about! We saw everything and put a solution to it! But the rest of the audience, including Dr. Momeni, said of the big rents and bad economic situation! On this basis, the first person, a bright future, and the second, sees a dark future. Of course, both have used Trend techniques. That is, the Statistics Center of Iran and the Central Bank considered their speeches. And these shocking statistics can be explained: Those who believe in the dark future say that we have 5 million unemployed people, 4 million well-preserved people, close to 5 million retired military personnel and 3 million women abandoned! Every day, the number of people is added below the poverty line. Not a business! Illness and unemployment are fluttering, the market is slumping, the purchasing power of people is low, the budget is reliant on oil, and: oil will end over several years, and insurance will be overshadowed ... that is, a terrible future: full of misery. Economic. Others say: Every day a new oil field is discovered! As a result of the sale of oil, we experienced an increase of 12%. The number of cosmetic surgeries in Iran is higher than Europe and America, and does not include insurance! They say they want to do it free. People die of heart attack! Myocardial infarction also affects obesity and overweight, high cholesterol, which all indicate the welfare of the people. If not, he does not think of the beauty that says: "Or kill me, or make me beautiful!" The Iranian proverb says: "The hungry side did not stop loving." Only ten million cars: the average price of half a billion Rials is under the people. The poorest people hear when they hear: the central bank makes gold cheaper, goes in the queue, and casts hundreds of hundreds. The foreign cars that are released will all come out. So, we see that these, unlike previous ones, will provide a more prosperous future and more cosmetic surgery, more expensive cars and homes. This creates a paradigm that makes planning difficult. Some people say science has to be turned into wealth, but they are upset that physicians are asking for a lot of wages! And they say that the doctor should not think about wealth, do not swear the human soul with money. Lynn has told the economy so much: people have been economized too! And heavily seeking prosperity and transformation: science is fortune. This is not the correct way of planning, and should not be a step-by-step technique, or year-on-year. Islam tells us: Think about the peaks. We plan for eternity and eternal life and prepare ourselves for billions of years of living. Belief in the resurrection is for this reason: The world is the field of the Hereafter, that is, planning is done here, and that world only runs. In addition, in Islam, attention has also been paid. So that the present situation should not be denied, ignored or ignored, and made into fantasy. In fact, any kind of planning in: none: the path of the hereafter is rejected. That is called (AMAL), and he has been severely criticized.

الیوم العالمی للمستقبل

الفكر الإنسانی هو حول الضرورة فی المستقبل. ولكن علیك أن ترى ما هی الطرق والوسائل هی: وسائل لرؤیة المستقبل. هذا مهم جدا: إن لم یتم تناوله، فإن نتائج البحوث تكون مثیرة للجدل أحیانا. والتنظیر مع الذوق: سواد الماء یأتی. فعلى سبیل المثال، قدم الدكتور بورموهامدی تقریرا عن المیزانیة خلال یوم المستقبل العالمی. وقال ما یسمى الدكتور فرشد مومینی كل شیء هو كل شیء! رأینا كل شیء ووضع حلا لذلك! ولكن بقیة الجمهور، بما فی ذلك الدكتور مومینی، وقال من الإیجارات الكبیرة والوضع الاقتصادی السیئ! على هذا الأساس، أول شخص، مستقبل مشرق، والثانیة، یرى مستقبل مظلم. وبطبیعة الحال، وقد استخدمت كل من تقنیات الاتجاه. أی أن مركز اإلحصاء فی إیران والبنك المركزی اعتبرا خطبهما. هذه الإحصاءات مروعة، ویمكن تفسیر: أولئك الذین یعتقدون فی المستقبل مظلمة ویقول: خمسة ملایین المتعلمین العاطلین عن العمل، 4 ملایین شخص بحلول الرعایة مغطاة وما یقرب من 5 ملایین المتقاعدین المدنیین والعسكریین، وثلاثة ملایین امرأة تخلت! ویضاف كل یوم عدد الأشخاص دون خط الفقر. لا عمل! الاقتصادیة. ویقول آخرون: كل یوم یتم اكتشاف حقل نفط جدید! ونتیجة لبیع النفط، شهدنا زیادة بنسبة 12٪. عدد عملیات التجمیل فی إیران أعلى من أوروبا وأمریكا، ولا یشمل التأمین! یقولون إنهم یریدون أن یفعلوا ذلك مجانا. الناس یموتون من نوبة قلبیة! نوبة قلبیة نتیجة الإفراط فی تناول الطعام والسمنة، وارتفاع الكولیسترول فی الدم الذی یحدث أن یظهر كل من رفاهیة الشعب. إن لم یكن، وقال انه لا یفكر فی الجمال الذی یقول: "أو قتل لی، أو تجعلنی جمیلة!" یقول المثل الإیرانی: "الجانب الجائع لم یتوقف عن المحبة". فقط عشرة ملایین سیارة: متوسط ​​سعر نصف ملیار ریال تحت الشعب. الناس الأكثر فقرا یسمعون عندما یسمعون: البنك المركزی یجعل الذهب أرخص، یذهب فی قائمة الانتظار، ویلقی مئات المئات. والسیارات الأجنبیة التی یتم الافراج عن جمیع الخروج. لذلك، فإننا نرى أن هذه، على عكس تلك السابقة، سوف توفر مستقبل أكثر ازدهارا وجراحة تجمیلیة أكثر، والسیارات أكثر تكلفة والمنازل. وهذا یخلق نموذجا یجعل التخطیط صعبا. یقول بعض الناس أن العلم یجب أن یتحول إلى ثروة، ولكنهم یشعرون بالضیق لأن الأطباء یطلبون الكثیر من الأجور! ویقولون إن الطبیب لا ینبغی أن یفكر فی الثروة، لا أقسم الروح البشریة بالمال. وقال لین الاقتصاد كثیرا: لقد تم الاقتصاد الناس أیضا! والسعی بشدة الازدهار والتحول: العلم هو الحظ. هذه لیست الطریقة الصحیحة للتخطیط، وینبغی ألا تعتمد على تقنیة خطوة بخطوة، أو على أساس سنوی. الإسلام یقول لنا: فكر فی قمم. ونحن نخطط للأبدیة والحیاة الأبدیة وإعداد أنفسنا لملیارات السنین من الذین یعیشون. الاعتقاد فی القیامة هو السبب فی أن العالم هو الحقل التالی یتم التخطیط هنا، وأنه یعمل فقط فی العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فی الإسلام، تم إیلاء الاهتمام أیضا. بحیث لا ینبغی إنكار الحالة الراهنة، تجاهلها أو تجاهلها، وجعلها فی الخیال. فی الواقع، أی نوع من التخطیط فی: غیر: یتم رفض مسار الآخرة. وهذا ما یسمى (أمال)، وقد تعرض لانتقادات شدیدة.

Gələcək Dünya Günü

İnsan düşüncəsi gələcəkdə zərurətdir. Amma nə yol və vasitələr olduğunu görməlisiniz: gələcəyi görmək üçün vasitədir. Bu çox vacibdir: əgər həll edilmirsə, tədqiqat nəticələri bəzən mübahisəlidir. Və dadı ilə teorizasiya: suyun qaranlığı gəlir. Məsələn, Dünya Gələcək Günü münasibətilə Dr. Pourmohammadi büdcə hesabatını verdi. Dr. Farshad Momeni deyilən hər şeyin hamısı budur! Hər şeyi gördük və ona bir həll qoyduq! Amma dinləyicilərin qalan hissəsi, o cümlədən Dr Momeni, böyük kiralar və pis iqtisadi vəziyyət barədə danışdı! Bu əsasda, ilk şəxs, parlaq bir gələcək, ikincisi qaranlıq bir gələcəyi görür. Əlbəttə ki, hər ikisi də Trend treninqlərindən istifadə ediblər. İran Statistika Mərkəzi və Mərkəz Bankı çıxışlarını qiymətləndirdi. Bu statistika, şok izah edilə bilər: gələcəkdə iman gətirənlər qaranlıq və deyirlər: rifahı ilə əhatə beş işsiz təhsilli milyon 4 milyon adam təxminən 5 milyon üç milyon qadın tərk, mülki və hərbi təqaüdçü! Hər gün yoxsulluq xəttinin altında insanların sayı əlavə olunur. Bir iş deyil! İqtisadi. Digərləri deyirlər: Hər gün yeni bir neft sahəsi aşkar edilir! Neft satışı nəticəsində 12% artım yaşandı. İranda kosmetik əməliyyatlar sayı Avropadan və Amerikadan daha yüksəkdir və sığorta daxil deyildir! Onlar bunu azad etmək istəyirlər. İnsanlar ürək böhranından ölürlər! ki, baş xalqının rifahı bütün göstərir overeating və piylənmə, yüksək xolesterol nəticəsində infarkt. Əgər yoxsa, o, gözəlliyi düşünmür: "Ya da məni öldürün, ya da məni gözəl et!" İranın atasözü deyir: "Aç tərəf sevməyi dayandırmadı". Yalnız on milyon maşın: orta hesabla yarım milyard rial xalqın payına düşür. Ən yoxsul insanlar eşitdikləri zaman eşitdilər: mərkəzi bank qızılı daha ucuz edir, sıraya girir və yüzlərlə yüzə keçir. Sərbəst buraxılan xarici avtomobillər çıxacaq. Belə ki, biz daha bahalı avtomobil və ev almaq ki, əvvəlki məlumatlara zidd, gələcək Gobbler daha çox kosmetik cərrahiyyə bax proqnozlaşdırır. Bu planlaşdırma çətinləşdirən bir paradiqma yaradır. Bəzi insanlar elmin zənginliyə çevrilməsi  tənqid olunur.

نوع اخبار :
برچسب ها : روز جهانی آینده،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :