ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 8 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
جامعه فقط از طریق روانشناسی توانمند می شود! زیرا اغلب جوامعی که ناتوان هستند، بالاترین ثروت ها را زیر پای خود دارند. لذا باید آن را ببینند و خود را صاحب آن بدانند و جرات دریافت حق خود را داشته باشند. در حالیکه فقیرتر و گرسنه تر از افریقا نداریم! ولی بهترین معادن طلا و اورانیوم در انجاست. در مورد افراد ناتوان هم باید دانست روزی افراد معلول و ناتوان هم مانند افراد معمولی است! ولی قادر به احقاق آن نیستند. زیرا که آنها نیز مانند همه مردم، از سوی خدا روزی داده می شوند، و لی دیگران آن را خرج می کنند! عقل معاش یا همان ایده کار آفرینی، در همه انسان ها موجود است، حتی در حیوانات هم بصورت غریزی وجود دارد! یک مورچه یا یک گربه و یا کلاغ، میداند که چطور غذا تهیه کند و: چطور آن را بخورد تا نمیرد. برخلاف انسان ها که غالبا کثیف و نامرتب هستند، حیوانات  همیشه تمیز و زیبا هستند! و به خود می رسند. شاید غریزه جنسی به این نظافت جهت می دهد: مثلا گربه ها ساعاتی که بیکار و یا سیر هستند، با زبان خود همه جای بدن را تمیز می کنند، تا بتوانند نظر جنس مخالف را جلب کنند. برخی حیوانات هم نظافتچی استخدام می کنند! مثلا می گویند برخی پرنده ها، روی بدن فیل ها یا گراز ها می روند! و پشه یا کک های موجود در بدن او را می خورند. برخی ها هم معتقدند: زباله های ریز منزل را که جارو برقی، یا جاروی معمولی نمی تواند جمع کند، سوسکها وظیفه جمع اوری و: مصرف آن را به عهده دارند. علت اینکه قیافه سوسک ها یا مگس ها، چندش آور است برای این است که: مواظب نظافت خود باشیم، تا آنها پیدا نشوند! همانطور که می گویند: موش کمتر جامعه سالمتر، زباله کمتر موش کمتر! می بینیم چرخه غذایی بخوبی تعریف شده، یا به عبارت ما حضرت میکائیل کارش را درست انجام می دهد، و روزی همه را به موقع می رساند. هرفردی در طول زندگی اش 35تن غذا می خورد! قلب انسان در طول زندگی، سه میلیارد بار می زند. شش ها 70میلیون بار نفس می کشد. روزی یک میلیون سلول پوستی را از دست می دهیم. خون انسان روزانه 20هزار کیلومتر را طی می کند، تا غذا را به سلولها برساند. این درحالی است که میکرب های دهان هر نفر، بیش از جمعیت کل زمین است. همگی از شنیدن این اخبار و اخبار مشابه، انبساط خاطر یا همان آرامش روانی به دست می اوریم. بنابراین کسانی که می خواهند جامعه را استثمار کنند، نمی گذارند این اطلاعات توزیع شود. و مردم تصور می کنند: دنیا به آخر رسیده و یا به زودی به آخر می رسد! و حضور آنها توجیه ندارد! لذا هیچ کوششی نمی کنند. با رخوت ذهنی موجود در مردم است که: استعمار گران روزی آنها را با خود می برند، و ثروتمند می شوند. به عبارت بهتر: ثروتمندان بی انصاف و در راس آنها استکبار جهانی، میدانند که هرکس روزی مشخصی دارد، و چون به قسمت خود راضی نیستند، نقشه می کشند و روزی دیگران را برای خود برمی دارند. در سطح قاره ها بخوبی این موضوع روشن است: آمریکا همه نفت ها و معادن دیگران را می برد، و طوری القا می کند که چون می تواند: غارت کند پس مالک هم می شود. و صاحبان اصلی را بی عرضه خطاب می کنند، تا آنها نیز خود را بی عرضه بدانند، و کاری نکنند. در ایران یا جاهای دیگر، سرمایه دارن با کم دادن حقوق به کارگران، آنها را فقیر تر و خود را ثروتمند تر می کنند. و یا با نخریدن محصولات کار آفرینان، آنها را ورشکست می کنند. درحالیکه بعدا خودشان همان کار را می سازند. لذا بهترین راه توانمندی جامعه، آگاهی به حقوق خود و: داشتن جرات حمایت از ان است.

The way to empower the community

Society is only empowered through psychology! Because most societies that are incapacitated have the highest fortunes. So they have to see it and know who it is and dare to get it right. While we are not poorer and hungry than Africa! But the best mines of gold and uranium are. In the case of people with disabilities, one should also know that people with disabilities are the same as ordinary people! But they are not able to recite it. Because they are given by God as well as all people, and others are spending it! The wisdom or the idea of ​​entrepreneurship is available in all human beings, even instinctively in animals! An ant, or a cat or a crow, knows how to make a meal: how to eat it, not to dip. Unlike humans, which are often dirty and dirty, animals are always clean and beautiful! And come to their senses. Perhaps a sexual instinct leads to this kind of grooming: for example, cats are idle or garlic hours, clean their body with their tongues, so that they can catch the opposite sex. Some animals also hire cleaners! For example, say some birds fly on the body of elephants or boars! And they eat mosquitoes or coke in her body. Some also believe that small-sized waste that cannot be collected by a vacuum cleaner, or a vacuum cleaner, is the task of collecting and consuming beetles. The fact that the bears or flies are so versatile is to: care for ourselves, so that they cannot be found! As they say: mice less healthier society, less waste less mice! We see a well-defined food cycle, or in other words, Prophet Michael does his job well, and he brings everyone on a timely basis. Every person consumes 35 tbsp during his life! The human heart lifted three billion over a lifetime. Six hundred and fifty times breathe. One day we lose one million skin cells. The human blood flows 20,000 kilometers a day to feed the cells. This is while the oral microbes of each person are more than the total population of the earth. We all get to hear this news and similar news, expansion, or the same mental relaxation. Therefore, those who want to exploit the community do not allow this information to be distributed. And people imagine: the world is over, or it's coming to the end soon! And their presence is not justified! So they do nothing. With the mental upheaval of the people, colonizers spend their day with them and become wealthy. In other words: the wealthy, injustice, and at the helm of their global arrogance, know that everyone has a particular day, and because they are not happy with their part, they plan and take one another for themselves. On the continent level, this is clear: America takes all the oil and mines of others, and it incises that, because it can: loot, then the owner will also be. And they call the main owners ineffective, so they also find themselves out of place and do nothing. In Iran or elsewhere, capital is making them poorer and richer by reducing their salaries to the workers. Or they will bankrupt them by not selling the products of the entrepreneurs. While later they make the same thing. So, the best way is to empower the community, to be aware of its rights, and to dare to support it.

طریقة تمكین المجتمع

یتم تمكین المجتمع فقط من خلال علم النفس! ولأن معظم المجتمعات التی تعانی من عجز عاجزة عن تحقیق أعلى النتائج. لذلك لدیهم لرؤیتها ومعرفة من هو ویجرؤ على الحصول على حق. فی حین أننا لسنا أفقر والجوع من أفریقیا! ولكن أفضل مناجم الذهب والیورانیوم هی. وفی حالة الأشخاص ذوی الإعاقة، ینبغی للمرء أن یعرف أن المعوقین هم نفس الناس العادیین! لكنها لیست قادرة على قراءة ذلك. لأنها تعطى من قبل الله وكذلك جمیع الناس، والبعض الآخر ینفق ذلك! الحكمة أو فكرة ریادة الأعمال متاحة فی جمیع البشر، حتى غریزی فی الحیوانات! النمل، أو القط أو الغراب، یعرف كیفیة جعل وجبة: كیفیة أكله، ولیس لتراجع. على عكس البشر، والتی غالبا ما تكون قذرة وقذرة، والحیوانات هی دائما نظیفة وجمیلة! وتأتی إلى حواسهم. بعض الحیوانات أیضا استئجار عمال النظافة! على سبیل المثال، ویقول بعض الطیور تطیر على الجسم من الفیلة أو الخنازیر! ویأكلون البعوض أو فحم الكوك فی جسدها. ویعتقد البعض أیضا أن النفایات صغیرة الحجم التی لا یمكن جمعها من قبل مكنسة كهربائیة، أو مكنسة كهربائیة، هی مهمة جمع واستهلاك الخنافس. حقیقة أن الدببة أو الذباب هی تنوعا جدا هو: رعایة لأنفسنا، بحیث لا یمكن العثور علیها! كما یقولون: الفئران أقل صحة المجتمع، أقل النفایات أقل الفئران! نحن نرى دورة غذائیة محددة جیدا، أو بعبارة أخرى، النبی مایكل یفعل عمله بشكل جید، وانه سیجلب الجمیع فی الوقت المناسب. كل شخص یستهلك 35 ملعقة كبیرة خلال حیاته! القلب البشری رفع ثلاثة ملیارات على مدى الحیاة. ستمائة وخمسین مرة التنفس. یوم واحد نفقد ملیون خلایا الجلد. یتدفق الدم البشری 20،000 كیلومتر یومیا لإطعام الخلایا. هذا هو فی حین أن المیكروبات عن طریق الفم من كل شخص أكثر من مجموع سكان الأرض. ونحن جمیعا الحصول على سماع هذه الأخبار والأخبار مماثلة، والتوسع، أو نفس الاسترخاء العقلی. ولذلك، فإن أولئك الذین یرغبون فی استغلال المجتمع لا تسمح بتوزیع هذه المعلومات. والناس یتصورون: العالم قد انتهى، أو أنه سیصل إلى النهایة قریبا! ووجودهم لیس له ما یبرره! لذلك لا یفعلون شیئا. مع الاضطراب العقلی للشعب، والمستعمرین یقضون یومهم معهم وتصبح غنیة. ویدعون أصحابها الرئیسیین غیر فعالین، لذلك یجدون أنفسهم خارج المكان ولا یفعلون شیئا. وفی إیران أو فی أی مكان آخر، یجعل رأس المال أكثر فقرا وأكثر ثراء عن طریق تخفیض رواتبهم للعمال. أو أنها سوف تفلسهم من خلال عدم بیع منتجات رجال الأعمال. فی حین أنها فی وقت لاحق أنها تجعل الشیء نفسه. لذلك، فإن أفضل طریقة هی تمكین المجتمع، لیكون على بینة من حقوقه، ویجرؤ على دعمه.

Cəmiyyəti gücləndirmək yolu

Cəmiyyət yalnız psixologiya vasitəsilə gücləndirilir! Çünki qüsurlu olmayan cəmiyyətlərin ən çoxu var. Beləliklə, onlar bunu görməlidirlər və kimin olduğunu bilirlər və onu düzgün əldə etməyə cəsarət edirlər. Afrikadan daha kasıb və aciz deyilik! Amma ən yaxşı qızıl və uran mədənləri var. Əlilliyi olan insanların vəziyyətində əlilliyi olan insanların adi insanlar ilə eyni olduğunu bilmək lazımdır! Ancaq bunları oxumaq mümkün deyil. Çünki onlar Allaha və bütün insanlara verilir, digərləri bunu xərcləyirlər! Müdriklik və ya sahibkarlıq ideyası bütün insanlarda, hətta instinktiv olaraq heyvanlarda mövcuddur! Bir qarışqa, ya da bir pişik və ya qarğa, yeməyin necə olduğunu bilir: necə yemək, daldırma deyil. Çox vaxt çirkin və çirkli olan insanlardan fərqli olaraq, heyvanlar həmişə təmiz və gözəldir! Və onların hisslərinə gəlin. Bəlkə də cinsi instinkt bu cür davranışa gətirib çıxarır: məsələn, pişiklər boş və ya sarımsaq saatlardır, əks cinsini tutmaq üçün bədənlərini dilləri ilə təmizləyirlər. Bəzi heyvanlar da təmizləyiciləri işə salır! Məsələn, bəzi quşlar fillerin və ya qabanların cəsədinə uçun! Və onlar bədənində mosquitoes və ya koka yeyirlər. Bəziləri, tozsoran və ya elektrik süpürgəsi ilə yığılmayan kiçik ölçülü tullantıların böcək toplanması və istehlak edilməsi məsələsinə inanırlar. Ayı və ya sineklərin çox yönlülük olması faktdır: özümüzə qayğı göstərin, onlar tapılmır! Söylədikləri kimi: siçan daha az sağlam bir cəmiyyət, az siçan az siçan! Biz yaxşı təyin olunmuş ərzaq dövrünü görürük, yəni Peyğəmbər Mikail işini yaxşı həyata keçirir və hər kəsə vaxtında gətirir. Hər bir insan həyatında 35 qidayı istehlak edir! İnsan ürəyi bir ömür boyu üç milyard qaldırdı. Altı yüz elli dəfə nəfəs alır. Bir gün bir milyon dərini itiririk. Hüceyrələri qidalandırmaq üçün gündə 20 min kilometr insan qanı axır. Hər bir şəxsin ağız mikrobları yerin ümumi əhalisindən daha çoxdur. Biz hamımız bu xəbərləri və bənzər xəbərləri, genişləndirməni və ya eyni zehni rahatlamanı eşidək. Buna görə də, cəmiyyətin istismarını istəyənlər bu məlumatın yayılmasına icazə vermirlər. İnsanlar təsəvvür edirlər: dünya bitdi, ya da tezliklə sona çatır! Və onların varlığı haqlı deyil! Beləliklə, onlar heç nə etmirlər. etməkdir.

نوع اخبار :
برچسب ها : راه توانمند سازی جامعه،
لینک ها :
جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:49 ب.ظ
Great info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).
I've saved as a favorite for later!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 09:52 ب.ظ
Yes! Finally something about Home Improvement Blogs.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:21 ب.ظ
If you want to obtain a good deal from this paragraph then you have to apply these strategies to your won web site.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 02:14 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both equally educative and amusing, and let me tell you, you've hit
the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently
about. Now i'm very happy that I stumbled across this during my
search for something relating to this.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 02:02 ب.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

It's always useful to read content from other authors and practice
something from their web sites.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 08:03 ق.ظ
you're in point of fact a good webmaster. The web site loading pace is incredible.
It seems that you're doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece.
you've performed a wonderful activity in this subject!
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 08:53 ق.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get
it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your
high quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing content.
Make sure you update this again very soon.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 12:08 ب.ظ
Hi, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post. It was helpful.
Keep on posting!
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 11:04 ق.ظ
I am not sure where you are getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was looking for this info
for my mission.
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 05:50 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I have shared your web site in my social networks!
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 03:59 ب.ظ
I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues
with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the
screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?
This might be a problem with my internet browser because I've had this happen before.
Cheers
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 03:56 ب.ظ
This is my first time visit at here and i am in fact pleassant to read everthing at single place.
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 12:52 ق.ظ
Thanks for any other informative site. The
place else may just I get that kind of info written in such an ideal means?
I have a project that I'm simply now running on, and I've been on the glance out for such info.
شنبه 7 اردیبهشت 1398 10:29 ب.ظ
Hurrah, that's what I was exploring for, what a data!
existing here at this website, thanks admin of this web site.
جمعه 30 فروردین 1398 09:02 ب.ظ
When some one searches for his required thing, thus he/she desires to be
available that in detail, therefore that
thing is maintained over here.
چهارشنبه 28 فروردین 1398 04:50 ب.ظ
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
چهارشنبه 28 فروردین 1398 04:39 ب.ظ
Hurrah! Finally I got a webpage from where I be capable of genuinely get valuable information concerning my study and knowledge.
سه شنبه 27 فروردین 1398 06:12 ب.ظ
My partner and I stumbled over here different page
and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to exploring your web page yet again.
سه شنبه 27 فروردین 1398 09:55 ق.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established
blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
Thanks
دوشنبه 26 فروردین 1398 06:51 ب.ظ
Hi there would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs
and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
دوشنبه 26 فروردین 1398 01:06 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A handful of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer
but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?
دوشنبه 26 فروردین 1398 12:06 ب.ظ
Thank you for some other magnificent article. Where else could anyone get that type of information in such an ideal approach of
writing? I have a presentation subsequent week, and I'm
on the look for such info.
یکشنبه 25 فروردین 1398 06:01 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge about unpredicted
emotions.
یکشنبه 25 فروردین 1398 07:53 ق.ظ
This paragraph is actually a good one it assists new net viewers, who are wishing for blogging.
شنبه 24 فروردین 1398 06:50 ب.ظ
Terrific article! This is the type of info that are supposed to be shared
across the internet. Shame on Google for now not
positioning this submit higher! Come on over and discuss with my web site .
Thank you =)
سه شنبه 20 فروردین 1398 12:56 ب.ظ
certainly like your website however you need to test the spelling on quite
a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I
find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come again again.
سه شنبه 20 فروردین 1398 10:40 ق.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity about unexpected emotions.
دوشنبه 19 فروردین 1398 05:42 ب.ظ
Hello there, You've done an incredible job. I will definitely digg
it and personally suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this web site.
دوشنبه 19 فروردین 1398 09:23 ق.ظ
I have been exploring for a little for any high quality
articles or blog posts in this sort of area .

Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
Studying this info So i am satisfied to show that I've a very excellent uncanny
feeling I found out exactly what I needed. I such a lot surely will make certain to
do not fail to remember this web site and give it a look regularly.
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:31 ق.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a
entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :