ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جامعه فقط از طریق روانشناسی توانمند می شود! زیرا اغلب جوامعی که ناتوان هستند، بالاترین ثروت ها را زیر پای خود دارند. لذا باید آن را ببینند و خود را صاحب آن بدانند و جرات دریافت حق خود را داشته باشند. در حالیکه فقیرتر و گرسنه تر از افریقا نداریم! ولی بهترین معادن طلا و اورانیوم در انجاست. در مورد افراد ناتوان هم باید دانست روزی افراد معلول و ناتوان هم مانند افراد معمولی است! ولی قادر به احقاق آن نیستند. زیرا که آنها نیز مانند همه مردم، از سوی خدا روزی داده می شوند، و لی دیگران آن را خرج می کنند! عقل معاش یا همان ایده کار آفرینی، در همه انسان ها موجود است، حتی در حیوانات هم بصورت غریزی وجود دارد! یک مورچه یا یک گربه و یا کلاغ، میداند که چطور غذا تهیه کند و: چطور آن را بخورد تا نمیرد. برخلاف انسان ها که غالبا کثیف و نامرتب هستند، حیوانات  همیشه تمیز و زیبا هستند! و به خود می رسند. شاید غریزه جنسی به این نظافت جهت می دهد: مثلا گربه ها ساعاتی که بیکار و یا سیر هستند، با زبان خود همه جای بدن را تمیز می کنند، تا بتوانند نظر جنس مخالف را جلب کنند. برخی حیوانات هم نظافتچی استخدام می کنند! مثلا می گویند برخی پرنده ها، روی بدن فیل ها یا گراز ها می روند! و پشه یا کک های موجود در بدن او را می خورند. برخی ها هم معتقدند: زباله های ریز منزل را که جارو برقی، یا جاروی معمولی نمی تواند جمع کند، سوسکها وظیفه جمع اوری و: مصرف آن را به عهده دارند. علت اینکه قیافه سوسک ها یا مگس ها، چندش آور است برای این است که: مواظب نظافت خود باشیم، تا آنها پیدا نشوند! همانطور که می گویند: موش کمتر جامعه سالمتر، زباله کمتر موش کمتر! می بینیم چرخه غذایی بخوبی تعریف شده، یا به عبارت ما حضرت میکائیل کارش را درست انجام می دهد، و روزی همه را به موقع می رساند. هرفردی در طول زندگی اش 35تن غذا می خورد! قلب انسان در طول زندگی، سه میلیارد بار می زند. شش ها 70میلیون بار نفس می کشد. روزی یک میلیون سلول پوستی را از دست می دهیم. خون انسان روزانه 20هزار کیلومتر را طی می کند، تا غذا را به سلولها برساند. این درحالی است که میکرب های دهان هر نفر، بیش از جمعیت کل زمین است. همگی از شنیدن این اخبار و اخبار مشابه، انبساط خاطر یا همان آرامش روانی به دست می اوریم. بنابراین کسانی که می خواهند جامعه را استثمار کنند، نمی گذارند این اطلاعات توزیع شود. و مردم تصور می کنند: دنیا به آخر رسیده و یا به زودی به آخر می رسد! و حضور آنها توجیه ندارد! لذا هیچ کوششی نمی کنند. با رخوت ذهنی موجود در مردم است که: استعمار گران روزی آنها را با خود می برند، و ثروتمند می شوند. به عبارت بهتر: ثروتمندان بی انصاف و در راس آنها استکبار جهانی، میدانند که هرکس روزی مشخصی دارد، و چون به قسمت خود راضی نیستند، نقشه می کشند و روزی دیگران را برای خود برمی دارند. در سطح قاره ها بخوبی این موضوع روشن است: آمریکا همه نفت ها و معادن دیگران را می برد، و طوری القا می کند که چون می تواند: غارت کند پس مالک هم می شود. و صاحبان اصلی را بی عرضه خطاب می کنند، تا آنها نیز خود را بی عرضه بدانند، و کاری نکنند. در ایران یا جاهای دیگر، سرمایه دارن با کم دادن حقوق به کارگران، آنها را فقیر تر و خود را ثروتمند تر می کنند. و یا با نخریدن محصولات کار آفرینان، آنها را ورشکست می کنند. درحالیکه بعدا خودشان همان کار را می سازند. لذا بهترین راه توانمندی جامعه، آگاهی به حقوق خود و: داشتن جرات حمایت از ان است.

The way to empower the community

Society is only empowered through psychology! Because most societies that are incapacitated have the highest fortunes. So they have to see it and know who it is and dare to get it right. While we are not poorer and hungry than Africa! But the best mines of gold and uranium are. In the case of people with disabilities, one should also know that people with disabilities are the same as ordinary people! But they are not able to recite it. Because they are given by God as well as all people, and others are spending it! The wisdom or the idea of ​​entrepreneurship is available in all human beings, even instinctively in animals! An ant, or a cat or a crow, knows how to make a meal: how to eat it, not to dip. Unlike humans, which are often dirty and dirty, animals are always clean and beautiful! And come to their senses. Perhaps a sexual instinct leads to this kind of grooming: for example, cats are idle or garlic hours, clean their body with their tongues, so that they can catch the opposite sex. Some animals also hire cleaners! For example, say some birds fly on the body of elephants or boars! And they eat mosquitoes or coke in her body. Some also believe that small-sized waste that cannot be collected by a vacuum cleaner, or a vacuum cleaner, is the task of collecting and consuming beetles. The fact that the bears or flies are so versatile is to: care for ourselves, so that they cannot be found! As they say: mice less healthier society, less waste less mice! We see a well-defined food cycle, or in other words, Prophet Michael does his job well, and he brings everyone on a timely basis. Every person consumes 35 tbsp during his life! The human heart lifted three billion over a lifetime. Six hundred and fifty times breathe. One day we lose one million skin cells. The human blood flows 20,000 kilometers a day to feed the cells. This is while the oral microbes of each person are more than the total population of the earth. We all get to hear this news and similar news, expansion, or the same mental relaxation. Therefore, those who want to exploit the community do not allow this information to be distributed. And people imagine: the world is over, or it's coming to the end soon! And their presence is not justified! So they do nothing. With the mental upheaval of the people, colonizers spend their day with them and become wealthy. In other words: the wealthy, injustice, and at the helm of their global arrogance, know that everyone has a particular day, and because they are not happy with their part, they plan and take one another for themselves. On the continent level, this is clear: America takes all the oil and mines of others, and it incises that, because it can: loot, then the owner will also be. And they call the main owners ineffective, so they also find themselves out of place and do nothing. In Iran or elsewhere, capital is making them poorer and richer by reducing their salaries to the workers. Or they will bankrupt them by not selling the products of the entrepreneurs. While later they make the same thing. So, the best way is to empower the community, to be aware of its rights, and to dare to support it.

طریقة تمكین المجتمع

یتم تمكین المجتمع فقط من خلال علم النفس! ولأن معظم المجتمعات التی تعانی من عجز عاجزة عن تحقیق أعلى النتائج. لذلك لدیهم لرؤیتها ومعرفة من هو ویجرؤ على الحصول على حق. فی حین أننا لسنا أفقر والجوع من أفریقیا! ولكن أفضل مناجم الذهب والیورانیوم هی. وفی حالة الأشخاص ذوی الإعاقة، ینبغی للمرء أن یعرف أن المعوقین هم نفس الناس العادیین! لكنها لیست قادرة على قراءة ذلك. لأنها تعطى من قبل الله وكذلك جمیع الناس، والبعض الآخر ینفق ذلك! الحكمة أو فكرة ریادة الأعمال متاحة فی جمیع البشر، حتى غریزی فی الحیوانات! النمل، أو القط أو الغراب، یعرف كیفیة جعل وجبة: كیفیة أكله، ولیس لتراجع. على عكس البشر، والتی غالبا ما تكون قذرة وقذرة، والحیوانات هی دائما نظیفة وجمیلة! وتأتی إلى حواسهم. بعض الحیوانات أیضا استئجار عمال النظافة! على سبیل المثال، ویقول بعض الطیور تطیر على الجسم من الفیلة أو الخنازیر! ویأكلون البعوض أو فحم الكوك فی جسدها. ویعتقد البعض أیضا أن النفایات صغیرة الحجم التی لا یمكن جمعها من قبل مكنسة كهربائیة، أو مكنسة كهربائیة، هی مهمة جمع واستهلاك الخنافس. حقیقة أن الدببة أو الذباب هی تنوعا جدا هو: رعایة لأنفسنا، بحیث لا یمكن العثور علیها! كما یقولون: الفئران أقل صحة المجتمع، أقل النفایات أقل الفئران! نحن نرى دورة غذائیة محددة جیدا، أو بعبارة أخرى، النبی مایكل یفعل عمله بشكل جید، وانه سیجلب الجمیع فی الوقت المناسب. كل شخص یستهلك 35 ملعقة كبیرة خلال حیاته! القلب البشری رفع ثلاثة ملیارات على مدى الحیاة. ستمائة وخمسین مرة التنفس. یوم واحد نفقد ملیون خلایا الجلد. یتدفق الدم البشری 20،000 كیلومتر یومیا لإطعام الخلایا. هذا هو فی حین أن المیكروبات عن طریق الفم من كل شخص أكثر من مجموع سكان الأرض. ونحن جمیعا الحصول على سماع هذه الأخبار والأخبار مماثلة، والتوسع، أو نفس الاسترخاء العقلی. ولذلك، فإن أولئك الذین یرغبون فی استغلال المجتمع لا تسمح بتوزیع هذه المعلومات. والناس یتصورون: العالم قد انتهى، أو أنه سیصل إلى النهایة قریبا! ووجودهم لیس له ما یبرره! لذلك لا یفعلون شیئا. مع الاضطراب العقلی للشعب، والمستعمرین یقضون یومهم معهم وتصبح غنیة. ویدعون أصحابها الرئیسیین غیر فعالین، لذلك یجدون أنفسهم خارج المكان ولا یفعلون شیئا. وفی إیران أو فی أی مكان آخر، یجعل رأس المال أكثر فقرا وأكثر ثراء عن طریق تخفیض رواتبهم للعمال. أو أنها سوف تفلسهم من خلال عدم بیع منتجات رجال الأعمال. فی حین أنها فی وقت لاحق أنها تجعل الشیء نفسه. لذلك، فإن أفضل طریقة هی تمكین المجتمع، لیكون على بینة من حقوقه، ویجرؤ على دعمه.

Cəmiyyəti gücləndirmək yolu

Cəmiyyət yalnız psixologiya vasitəsilə gücləndirilir! Çünki qüsurlu olmayan cəmiyyətlərin ən çoxu var. Beləliklə, onlar bunu görməlidirlər və kimin olduğunu bilirlər və onu düzgün əldə etməyə cəsarət edirlər. Afrikadan daha kasıb və aciz deyilik! Amma ən yaxşı qızıl və uran mədənləri var. Əlilliyi olan insanların vəziyyətində əlilliyi olan insanların adi insanlar ilə eyni olduğunu bilmək lazımdır! Ancaq bunları oxumaq mümkün deyil. Çünki onlar Allaha və bütün insanlara verilir, digərləri bunu xərcləyirlər! Müdriklik və ya sahibkarlıq ideyası bütün insanlarda, hətta instinktiv olaraq heyvanlarda mövcuddur! Bir qarışqa, ya da bir pişik və ya qarğa, yeməyin necə olduğunu bilir: necə yemək, daldırma deyil. Çox vaxt çirkin və çirkli olan insanlardan fərqli olaraq, heyvanlar həmişə təmiz və gözəldir! Və onların hisslərinə gəlin. Bəlkə də cinsi instinkt bu cür davranışa gətirib çıxarır: məsələn, pişiklər boş və ya sarımsaq saatlardır, əks cinsini tutmaq üçün bədənlərini dilləri ilə təmizləyirlər. Bəzi heyvanlar da təmizləyiciləri işə salır! Məsələn, bəzi quşlar fillerin və ya qabanların cəsədinə uçun! Və onlar bədənində mosquitoes və ya koka yeyirlər. Bəziləri, tozsoran və ya elektrik süpürgəsi ilə yığılmayan kiçik ölçülü tullantıların böcək toplanması və istehlak edilməsi məsələsinə inanırlar. Ayı və ya sineklərin çox yönlülük olması faktdır: özümüzə qayğı göstərin, onlar tapılmır! Söylədikləri kimi: siçan daha az sağlam bir cəmiyyət, az siçan az siçan! Biz yaxşı təyin olunmuş ərzaq dövrünü görürük, yəni Peyğəmbər Mikail işini yaxşı həyata keçirir və hər kəsə vaxtında gətirir. Hər bir insan həyatında 35 qidayı istehlak edir! İnsan ürəyi bir ömür boyu üç milyard qaldırdı. Altı yüz elli dəfə nəfəs alır. Bir gün bir milyon dərini itiririk. Hüceyrələri qidalandırmaq üçün gündə 20 min kilometr insan qanı axır. Hər bir şəxsin ağız mikrobları yerin ümumi əhalisindən daha çoxdur. Biz hamımız bu xəbərləri və bənzər xəbərləri, genişləndirməni və ya eyni zehni rahatlamanı eşidək. Buna görə də, cəmiyyətin istismarını istəyənlər bu məlumatın yayılmasına icazə vermirlər. İnsanlar təsəvvür edirlər: dünya bitdi, ya da tezliklə sona çatır! Və onların varlığı haqlı deyil! Beləliklə, onlar heç nə etmirlər. etməkdir.

نوع اخبار :
برچسب ها : راه توانمند سازی جامعه،
لینک ها :
سه شنبه 24 مهر 1397 03:04 ب.ظ
Great site you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about
in this article? I'd really like to be a part of group where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest.

If you have any recommendations, please let
me know. Appreciate it!
سه شنبه 24 مهر 1397 12:44 ق.ظ
Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you
require any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
دوشنبه 23 مهر 1397 01:30 ب.ظ
Hello, Neat post. There is a problem together with your
site in internet explorer, could check this? IE still is
the marketplace leader and a big component to other folks will omit your great writing due to this problem.
دوشنبه 23 مهر 1397 12:50 ب.ظ
I couldn't resist commenting. Very well written!
یکشنبه 22 مهر 1397 01:36 ق.ظ
Its like you learn my mind! You seem to understand
a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something.
I feel that you could do with some % to power the message house a little bit, but other than that, that is magnificent
blog. An excellent read. I'll definitely be back.
شنبه 21 مهر 1397 12:08 ب.ظ
What i don't realize is in truth how you're no
longer actually a lot more neatly-liked than you might be now.

You're so intelligent. You recognize therefore considerably with regards to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles.

Its like men and women don't seem to be fascinated until it's one
thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs great.
At all times handle it up!
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:02 ب.ظ
Hello to all, the contents present at this
site are really awesome for people knowledge, well,
keep up the nice work fellows.
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:10 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My site has a lot
of unique content I've either created myself or outsourced
but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without
my permission. Do you know any techniques to help prevent
content from being ripped off? I'd definitely appreciate it.
دوشنبه 16 مهر 1397 07:47 ق.ظ
Spot on with this write-up, I really believe that this site needs
a lot more attention. I'll probably be back again to read more,
thanks for the information!
دوشنبه 16 مهر 1397 05:56 ق.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google,
and found that it is really informative.
I'm gonna watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this
in future. Lots of people will be benefited from your
writing. Cheers!
یکشنبه 15 مهر 1397 09:12 ب.ظ
Superb post however I was wondering if you could write
a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Cheers!
یکشنبه 15 مهر 1397 08:12 ب.ظ
Hi, I check your blog daily. Your writing style is witty,
keep doing what you're doing!
شنبه 14 مهر 1397 11:49 ق.ظ
Someone essentially assist to make severely posts I'd state.

This is the very first time I frequented your website page and to this point?
I surprised with the analysis you made to make this particular put up amazing.

Excellent task!
شنبه 14 مهر 1397 04:57 ق.ظ
Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up.
Do you have any solutions to stop hackers?
شنبه 14 مهر 1397 02:48 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

I'll be sure to bookmark it and come back to read
more of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly return.
سه شنبه 10 مهر 1397 05:18 ب.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with the layout
on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like
this one nowadays.
دوشنبه 9 مهر 1397 09:08 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
Maybe you could space it out better?
دوشنبه 9 مهر 1397 10:23 ق.ظ
Usually I do not learn article on blogs, but I would
like to say that this write-up very compelled me to
take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me.
Thanks, quite nice post.
دوشنبه 9 مهر 1397 05:12 ق.ظ
Hi to all, the contents existing at this web site are truly remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
دوشنبه 9 مهر 1397 04:46 ق.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my
apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so
she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to share it with
someone!
جمعه 6 مهر 1397 07:52 ق.ظ
I'm gone to convey my little brother, that
he should also pay a visit this webpage on regular basis to take updated
from most up-to-date gossip.
چهارشنبه 4 مهر 1397 03:16 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
It's always helpful to read articles from other authors and use a little something from their websites.
سه شنبه 3 مهر 1397 08:16 ب.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few
months of hard work due to no data backup. Do you have any methods
to protect against hackers?
دوشنبه 2 مهر 1397 12:11 ب.ظ
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had
written and say, I'm thoroughly enjoying your
blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.

Do you have any tips for inexperienced blog writers?

I'd definitely appreciate it.
دوشنبه 2 مهر 1397 05:55 ق.ظ
I visited many websites however the audio quality for audio songs existing at this website is truly excellent.
دوشنبه 2 مهر 1397 02:20 ق.ظ
I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.
Did you create this website yourself? Please reply back as I'm looking to
create my very own site and would love to find out where you got this from or exactly what the theme
is called. Kudos!
یکشنبه 1 مهر 1397 02:43 ب.ظ
For hottest news you have to visit internet and on web I found this site as a best
website for most up-to-date updates.
یکشنبه 1 مهر 1397 09:23 ق.ظ
Hi there very cool site!! Man .. Excellent ..

Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?
I am satisfied to seek out a lot of helpful info
right here within the put up, we need work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

. . . . .
شنبه 31 شهریور 1397 04:02 ب.ظ
Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the superb work!
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:42 ق.ظ
Asking questions are truly good thing if you are not understanding
anything completely, but this piece of writing gives fastidious understanding even.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :