ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
در اولین کنفرانس پزشکی کوهستان، یکی از سخنرانان گفت:« جدیدا مد شده که: مردم می گویند نمک نمی خوریم، یا آب کم می نوشیم! در حالیکه بیشترین ادم مغزی در: کوهگرفتکی یا ورزشهای دیگر، براثر از دست دادن آب و نمک بدن،بواسطه تعریق می باشد، باید بلافاصله به بیمار که: سرگیجه گرفته، سرم قند و نمک تزریق کرد» این نشان میدهد که: کم کم به اهمیت طب ایرانی، و سخنان پیامبر توجه علمی می شود. زیرا پیامبر فرمود: قبل از غذا، نمک بخورید و بعد از غذا شیرینی. ولی باز هم برخی هستند که: مانع تحقق این امر می شوند، اسلام و جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند، چنانکه در همین همایش، پزشک دیگری مصرف سیر را مسخره کرد، و آن را با تریاک یکی دانست! این نوع جنگ روانی ها یا جنگ فرهنگی، که به تهاجم فرهنگی تعبیر شده بسیار هست. در غیر ورزش هم هست، مثلا دانشمندان مدیریت دانشگاه صنعتی! افتخار می کردند که: پیتر دراکر گفته: درختان از سر خشک می شوند! در حالیکه این حرف عامیانه: مردم عرب است که نخل را مانند انسان میدانند، که اگر سر آن بریده شود، از بین می رود. یا مردم عامی ایران که می گویند: ماهی از سر گندیده شود نه از دم! لذا همانطور که عوامل خارجی، آنهم در نوک قله! در جنگ نرم دخیل هستند، در داخل نیز، مزدورانی دارند که در بسیاری از: کرسی های دانشگاهی یا مجاری اداری و قضایی نفوذ دارند. و همه چیز را برعلیه: ایران و اسلام سازمان دهی می کنند. برخی مانند مزدوران آل سعود، که نمی توانند به اسلامی بودن ایراد بگیرند، به بهانه ایرانی و عامی بودن، تمسخر می کنند و ایراد می گیرند. برخی دیگر مثل مزدوران آمریکا، علنا اسلام را خرافات دانسته و: مسلمانان را تروریست نام گذاری می کنند. برخی دیگر که مزدوران اسرائیل هستند، با اسرائیلیات جلو می آیند! مثلا می گویند جنگ چهار تا داماد پیامبر، بر سرتصاحب دخنرش، به ما مربوط نمی شود!( اگر عمر سیلی به گوش حضرت فاطمه زد، برای این بود که به خواستگاری اش، جواب منفی داده بود یا ابوبکر و عثمان!) لذا می بینیم که با روشهای مختلف اربابان، سعی دارند در جنگ نرم پیروز شوند، و ایران را از اسلامیت خارج کنند! ولی آنها نمی دانند که اگر، مردم خواستار جدایی دین از سیاست بودند، که هر 22بهمن با آن جمعیت زیاد به خیابان ها نمی آمدند! این توهم آنها است که: فکر می کنند میتوان مردم ایران را، از اسلام جدا کرد و با مال دنیا آنها را گول زد. مردم ایران همیشه مذهبی و خدا پرست بودند: زیرا دارای هوش برتر بودند و: حقیقت را بهتر می فهمیدند. قبل از اسلام هم زرتشتی بودند و یگانه پرست، و درمقابل مانویان کمونیست! یا ارژنگیان ماده پرست و خرافه گرا که خدارا دوتا میدانستند، یا موبدان درباری و سلطنت طلب، مقاومت می کردند. اکنون نیز از همان ابتدا، با راهنمایی سلمان فارسی، دامن امامان را گرفته اند و: دست از پیامبر و اهلبیت آن برنمی دارند. لذا می بینیم دشمنان، به تازگی شیعه شده و از شیعیان، برعلیه ایران کمک می گیرند! از دراویش وعلی الهی که: عشقشان مولا امیرالمومنین است، می خواهند دشمنی برای جمهوری اسلامی بتراشند، و یا سعی دارند سید خراسانی، یاور امام زمان عج را، از خودشان منسوب کنند! تا تئوری خراسان بزرگ را، جایگزین دولت اسلامی شام وعراق نمایند، لذا باید هوشیار بود! به برادرزاده ام گفتم: این فیلم عشقولانه را که کارگردانی کردی، برخی ها می گویند ما کارگردان بودیم، ولی اسم ایشان را نوشتیم! گفت این حرف خوب است، چون در جریان کارگردانی و تهیه فیلم، اصلا جلو نیامدند و حالا که: فیلم جا افتاده مدعی شده اند. لذا دشمن هرچه مدعایش بیشتر شود، تایید حقانیت ماست.  

What are the internal factors of the soft war in sport?

"It's fashionable: people say we do not eat salt, or drink water," said one of the speakers at the first mountain medical conference. While most cerebrovascular sepsis or other sports are due to sweating due to loss of body water and body salt, it should be immediately given to the patient who: Dizzled, injected with glucose and salt serum. "This shows that: little by little the importance: of Iranian medicine, and the words of the Prophet, are of scientific interest. Because the Prophet said: eat salt before eating, and after eating sweets. But there are still some who: hinder the realization of this, they question Islam and the Islamic Republic, as at the same meeting, another physician mocked the consumption of garlic, and called it opium. This kind of psychological warfare or cultural warfare, interpreted as a cultural invasion. There is also non-sport, for example, the scientists of the University of Industrial Management! They were proud: Peter Drucker said: the trees are drying out! While this is a slogan: the Arab people know the palm like a man, which, if cut off, is destroyed. Or the people of Iran who say: fish are scalded, not from the tail! So, as external factors, at the tip of the summit! In the soft war, there are also mercenaries inside, which in many respects influence university seats or administrative and judicial channels. And oppose everything against Iran and Islam. Some, like the mercenaries of al-Saud, who cannot stand up to Islam, are mocking and lamenting on the Iranian pretext and publicity. Others, like the US mercenaries, publicly regard Islam as superstition: they call Muslims a terrorist. Some others who are Israeli mercenaries come forward with Israelis! For example, they say that the battle of the four Prophet's grooms is not related to us in taking possession of it (if Omar Slayz fled to Hazrat Fatima, it was because he was giving a negative answer to Abu Bakr and Usman!) We see that, with different methods of masters, they try to win the soft war, and get Iran out of Islam! But they do not know that if people were demanding the separation of religion from politics that every 22 Bahamans did not come to the streets with that huge crowd! It is their hallucination: they think that they can separate the people of Iran from Islam, and deceive them with the wealth of the world. The people of Iran were always religious and God-wise: because they had superior intelligence and: they understood the truth better. Before Islam, they were Zoroastrians and monotheists, and against the Communist Manicans! Or the proud and superstitious aristocrats, who were the goddess of the two, or the mobs of the court and the monarchist, resisted. Now, from the very beginning, with the guidance of Salman Farsi, they have taken the path of the Imams: they do not give up the Prophet and his descendants. So we see the enemies, recently Shiites, and help the Shiites against Iran! From their dervishes and goddesses: their love is Mola Amir al-Momenin, they want to hate enemy of the Islamic Republic, or try to attribute Sayyid Khorasani, the helper of the Imam of the time, to themselves! In order to replace the great Khorasan theory with the Islamic State of Iraq and Iraq, it should be vigilant! I said to my nephew: "You made the director's movie, you know, we were the director, but we wrote it!" He said this is a good thing, since they did not even go on directing and producing the film, and now that: The film has been stalled. Therefore, the enemy will increase its allegiance, confirming our rightfulness.

ما هی العوامل الداخلیة للحرب اللینة فی الریاضة؟

وقال أحد المتكلمین فی المؤتمر الطبی الأول للجبال: "إنه من المألوف: یقول الناس أننا لا نأكل الملح أو شرب الماء". فی حین أن معظم ذمة دماغیة فی جبل Grftky أو ​​غیرها من الألعاب الریاضیة، وذلك بسبب فقدان الماء والأملاح من الجسم عن طریق التعرق هی على الفور للمرضى: الدوخة، رئیس السكر والملح حقن "هذا یدل على ان شیئا فشیئا أهمیة الطب الإیرانی، وكلمات النبی، ذات أهمیة علمیة. لأن النبی قال: أكل الملح قبل الأكل، وبعد تناول الحلویات. ولكن لا یزال هناك بعض الذین: یعیق تحقیق ذلك، أنهم یشككون الإسلام والجمهوریة الإسلامیة، كما فی نفس الجلسة، وسخر طبیب آخر استهلاك الثوم، ودعاها الأفیون. هذا النوع من الحروب النفسیة أو الحرب الثقافیة، یفسر على أنه غزو ثقافی. وهناك أیضا غیر الریاضة، على سبیل المثال، علماء من جامعة الإدارة الصناعیة! كانوا فخورین: قال بیتر دراكر: الأشجار تجف! فی حین أن هذا هو شعار: الشعب العربی یعرف النخیل مثل الرجل الذی، إذا قطع، یتم تدمیرها. أو أناس إیران الذین یقولون: السمط، ولیس من الذیل! لذلك، كما العوامل الخارجیة، فی غیض من القمة! فی الحرب اللینة، هناك أیضا مرتزقة داخل، والتی من جوانب كثیرة تؤثر على مقاعد الجامعة أو القنوات الإداریة والقضائیة. ومعارضة كل شیء ضد إیران والإسلام. وبعضهم، مثل مرتزقة آل سعود، الذین لا یستطیعون الوقوف على الإسلام، یسخرون ویرفضون الذریعة الإیرانیة والدعایة. آخرون، مثل المرتزقة الأمیركیین، یعتبرون علنا ​​الإسلام خرافة: وهم یدعون المسلمین إرهابیا. البعض الآخر من المرتزقة الإسرائیلیین یأتی مع الإسرائیلیین! على سبیل المثال، یقول النبی أربعة العریس، للاستیلاء الشمس، ونحن لا ترتبط! (إذا كان صفعة سمعت فاطمة طالبت كان لطلب یدها، أجاب بالنفی، أو أبو بكر وعثمان!) وهكذا، ونحن نرى أن، مع أسالیب مختلفة من الماجستیر، فإنها محاولة لكسب الحرب لینة، والحصول على إیران من الإسلام! لكنهم لا یعرفون أنه إذا كان الناس یطالبون بفصل الدین عن السیاسة، فإن كل 22 بهاما لم یأتوا إلى الشوارع مع هذا الحشد الضخم! وهلوسهم: یعتقدون أنهم یستطیعون فصل شعب إیران عن الإسلام، وخداعهم بثروة العالم. كان شعب إیران دائما دینیا وحكم الله: لأن لدیهم ذكاء متفوق و: فهموا الحقیقة بشكل أفضل. قبل الإسلام، كانوا زرادشتیین وتوحیدیین، وضد المانیكانیین الشیوعیین! أو الأرستقراطیین الفخورین والخرافیین، الذین كانوا إلهة الاثنین، أو غوغاء المحكمة والملكیه، قاوموا. الآن، منذ البدایة، بتوجیه من سلمان الفارسی، أخذوا طریق الأئمة: هم لا یتخلوا عن النبی وذریته. لذلك نرى الأعداء، الشیعة مؤخرا، ومساعدة الشیعة ضد إیران! الدراویش علی الإلهیة: أحب الإمام علی، نرید العداء للحلاقة الجمهوریة الإسلامیة، أو محاولة سید خراسانی، المساعد الإمام المهدی، وقد عینت نفسها! من أجل استبدال نظریة خوراسان العظیمة مع الدولة الإسلامیة فی العراق والعراق، یجب أن یكون یقظا! قلت لأخی: "لقد جعلت فیلم المخرج، كما تعلمون، كنا المخرج، لكننا كتبنا ذلك!" وقال هذا شیء جید، لأنهم لم یذهبوا حتى على توجیه وإنتاج الفیلم، والآن: الفیلم عالقا یدعی. ولذلك فإن العدو سیزید من ولائه، مؤكدا حقنا.

İdmanda yumşaq döyüşün daxili amilləri hansılardır?

"Dəbli bir şeydir: insanlar duz yemək deyillər, su içməyəcəklər" deyərək birinci dağ tibb konfransında danışanlardan biri. Mount Grftky ya görə su və duzların zərər digər idman, ən beyin şiş tərləmə vasitəsilə bədən xəstələrə dərhal olsa: başgicəllənmə, vurulub şəkər və duz rəhbəri "Bu az az göstərir İran tibbinin əhəmiyyəti və Peyğəmbərin sözləri elmi maraq doğurur. Peyğəmbər dedi: "Yeməkdən əvvəl duz yemək, şirniyyat yeməkdən sonra. Bu cür psixoloji müharibə və ya mədəni müharibə, mədəni bir işğal kimi şərh edilir. Sənaye qeyri-idman da var, məsələn, Sənaye İdarəetmə Universitetinin alimləri! Onlar qürur duydular: Peter Drucker dedi: ağaclar qurumuşdur! Bu bir şüar olarkən: Ərəb xalqı xurma kimi bir insan kimi tanıyır, əgər kəsilmişsə, məhv edilir. Və ya İran xalqı deyirlər: balıqlar quyruqdan deyil, haşiyələnirlər! Belə ki, xarici amillər kimi, sammitin sonunda! Yumşaq müharibədə, həmçinin, bir çox hallarda universitet yerlərində və ya inzibati və məhkəmə kanallarına təsir göstərən muzdlular var. İrana və İslam'a qarşı hər şeyə qarşı çıxır. Bəziləri, İslam dininə qarşı çıxa bilməyən əl-Səudun muzdluları kimi, İranın bəhanəsi və təbliğatına lağ edir. Digərləri, ABŞ əsgərləri kimi, İslamı xurafatlıq kimi qəbul edirlər: müsəlmanları terrorist adlandırırlar. İsrail əsgərləri olan bəzi kəslər israillilərlə irəli gəlirlər! Məsələn, dörd kürəkən peyğəmbər Dkhnr Günəş ələ demək, biz (Fatimə eşitdim Tokat, onun əl xahiş idi adlanan mənfi cavab və ya Əbu Bəkr və Uthman!) bağlı So deyil Görürük ki, ustaların müxtəlif üsulları ilə yumşaq müharibə qazanmağa və İranı İslamdan qovmağa çalışırlar! Amma onlar bilmirlər ki, əgər insanlar dinlərin siyasətdən ayrılmasını tələb edirdilərsə, hər 22 nəfərdən çoxunu bu böyük kütlə ilə küçəyə çıxmadı! Bu, onların hüsnü-şərifliyidır: onlar İran xalqını İslamdan ayırmaq və dünya mal-dövləti ilə aldatmaq fikrindədirlər. İran xalqı həmişə dini və Allah-müdrik idi: çünki onların üstün zəkası vardı və onlar həqiqəti daha yaxşı başa düşdilər. İslamdan əvvəl onlar Zərdüştlər və monoteyistlər idi və kommunisni artıracaqdır.

نوع اخبار :
برچسب ها : عوامل داخلی جنگ نرم در ورزش کدام است؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :