ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 2 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف این که فکر می کنیم جنگ نرم، امری ساده و پیش پا افتاده است! ولی از جنگ سرد یا جنگ سخت، پیچیده تر است: قربانیان آن میلیونی است، و فرماندهان آن در نوک فدرت هستند! کافی است مردم احساس کمبود روانی یا: نا امیدی داشته باشند و یا از افتخارات تهی شوند، به سرعت به سوی مصرف مواد مخدر و: مشروبات و مسائل حنسی ناروا می روند، تا این غم بزرگ را فراموش کنند. نتیجه آن اعتیاد بیش از 40درصدی می شود! یعنی عملا 40درصد نیروی فعال جامعه که: میتوانستند سربازان جنگ سخت باشند، با این ترفند از میدان به در میروند. بسیاری از آنان در مرحله افراط، دچار مرگ زود رس می شوند و: مهمتر آنکه 60درصد بقیه را نیز، درگیر خود می کنند. به همین دلیل است که مربیان خوب فوتبال به: فوتبالیست های ایرانی توصیه می کنند: برای قبراق ماندن نباید مشروب بخورند یا الواتی کنند. در حالیکه مربیان غرب زده و استعماری، برعکس آن توصیه می کنند: بطوریکه هر مسابقه در خارج از کشور، یک درجه از آستانه اعتیاد و الواتی آنها را بالا می برد. برخی از آنان به همین دلیل نمی توانند: به وطن برگردند لذا یا پناهنده می شوند، و یا خود را به حریفان ایران می فروشند. این نقشه ها، توسط یک نفر مربی یا یک هیئت فوتبال! تهیه و اجرا نمی شود، بلکه توسط آمریکا و اسرائیل و ارتجاع عرب، طراحی و حمایت می شود. وقتی آمریکا از ارائه ویزا به: ورزشکاران ایران خود داری می کند، نتیجه ای جز باخت تیم ایران، و افسردگی بازکنان ندارد. و باید بسیار مقاوم باشند و: روحیه بالایی داشته باشند، که ضوابط جمهوری اسلامی را رعایت کنند، و در جنگ نرم، پیاده نظام دشمن نگردند. وقتی قرار نیست با بازیکنان اسرائیل روبرو شوند، فقط ایمان به خدا میتواند این ورزشکاران: شکست خورده بیگناه را، روی پا نگهدارد. وقتی فدراسیون های بین المللی در: همه بازیهای جهانی، ایران را در گروه مرگ قرار می دهند، تا در همان بازی اولیه، اوت شود چطور میتوان به تعهد و: اخلاق ورزشکار نکیه کرد؟ در جایی که همه مسابقات را دروقت نماز! تعیین می کنند کدام بازیکن، جرات دارد زمین را رها کند، و به نماز بایستد؟ وقتی برای عزاداری امام حسین ع، در روز عاشورا در استادیوم، فیفا راسا دست به قلم می شود، و جریمه می کند چه سادگی است که: ما فکر کنیم ورزش را نباید سیاسی کرد؟ وقتی مانع ورود زنان محجبه به بازیها می شوند، و مقررات را به ضرر آنها تغییر می دهند، آیا جز این است که می خواهند: معصومیت دختران و زنان ما را، بر باد دهند و از آنان، روسپی هایی برای ملعبه: مربی های خودشان بسازند؟ بنا براین جنگ نرم در ورزش و غیر ورزش، بودجه های کلان و برنامه ریزی های دقیق، و موثر می خواهد که: فقط از عهده مستکبرانی چون: آل سعود وآل خلیفه برمی اید. ممکن است آنها در ظاهر نتوانند با: اسلامیت ورزش مبارزه کنند، ولی بنام ضدیت با ایران، از ان پست تر را انجام می دهند. آل سعود در ظاهر خادم الحرمین است، ولی بودجه تمام ماهواره های ضداخلاقی و: کثیف را می پردازد که: بدون بودجه آنها هیچ برنامه ای نمی تواند پخش شود. در بسیاری از رقابت ها، وعده خرید بازیکن ویا قرارداد بازی را می دهند، تا بازکنان ایرانی سبک تر بازی کنند! گرچه بعدا نمی پذیرند و یا: شروط سنگینی برای آن تعیین می کنند. ورزشکاران و جوانان را با وعده: بی بندو باری جنسی و مصرف مواد روانگردان، از دفاع واقعی در بازی ها و کارکردها باز می دارند. به قول ایرانی ها، جوانان براثر دریافت تبلیغات ماهواره های حامی آل سعود، هوایی می شوند و همه می خواهند: به ان سوی مرزها بروند تا شاید به: بی بند وباری دست پیداکنند! اما همان ها! از ناموس و خانواده خود می خواهند که: پاک باشند! 

Important factors of soft war

Unlike, we think the soft war is a simple and trivial matter! But it is more complicated than the Cold War or the hard war: its victims are a million, and its commanders are at the tip of the Fed! It's enough for people to feel a lack of psychosociality: either they are frustrated or hollowed out; they quickly go to drug use and drink alcoholic and alcoholic matters to forget about this great sorrow. As a result, addiction is more than 40 percent! That is, practically 40% of the active force of the community, which could have been hard fight soldiers, is flocking with the trick. Many of them suffer from early death in the extreme, and, more importantly, they are involved with 60% of the rest. That is why good soccer coaches recommend: Iranian footballers recommend: Do not drink or drink for a drink. While Western-inspired and colonial educators, on the contrary, recommend that every race abroad brings a degree of addiction to them. Some of them cannot, because: of this, not be able to: return to their homeland, so either they become refugees, or sell themselves to Iranian opponents. These drawings, by one coach or a football board! Not designed and implemented, but designed and supported by the United States and Israel and Arab reaction. When :the United States does not offer a visa to: Iran's athletes, it's not just a loss to the Iranian team, and there is no depression in the players. And they must be very strong and: have a high morale to observe the rules of the Islamic Republic, and they will not be enemies in the soft war. When not going to face Israeli players, only believing in God can keep these athletes: the failed innocent. When international federations in: All World Games place Iran in the death group to become the first game in the first game, how can one take on the commitment and ethics of an athlete? Where are you going to win all the matches! Determine which player dare to abandon the earth, and stand up to prayer? When it comes to the mourning of Imam Hussein, on the day of Ashura at the stadium, FIFA Rasa will be punished and fined, how easy it is: We think sports should not be political? When it comes to preventing the inclusion of veiled women in games, and changing the rules at their disadvantage, are they just wanting to: take away the innocence of our girls and women and give them prostitutes for the sake of their own: their coaches To make Therefore, the soft war in sports and non-sport requires macro-budgets and accurate and effective planning: only the mosquitoes, such as Al Saud and Al-Khalifa, are in charge. They may not seem to fight politically with Islam, but in the name of anti-Iran, they are doing so less. Al Saud is Khadim al-Harmian, but the budget of all anti-mortal and dirty satellites is: no budget can be programmed. In many competitions, they promise to buy a player or a game contract to play lighter Iranian players! Although: they do not accept it later, or they set a heavy requirement for it. Promulging athletes and young people with the promise of free sexual and psychotropic substances, they do not allow real defense in games and functions. As the Iranians say, the young people are getting airborne by the propaganda of the satellites that support Saudi Arabia, and everyone wants to go to the frontiers, so they may be able to: get rid of the aborigines! But the same! Want your family and your family to be clean!

العوامل الهامة للحرب اللینة

على عكس ، ونحن نعتقد أن الحرب الناعمة هی مسألة بسیطة وتافهة! لكنه أكثر تعقیدا من الحرب الباردة أو الحرب الصعبة: ضحایاه ملیون، وقادته هم على رأس الاحتیاطی الفدرالی! یكفی أن یشعر الناس بعدم وجود نفسیة اجتماعیة: إما أنهم یشعرون بالإحباط أو التجویف، یذهبون بسرعة إلى تعاطی المخدرات وشرب الكحول والمسائل الكحولیة لنسیان هذا الحزن الكبیر. ونتیجة لذلك، الإدمان أكثر من 40 فی المئة! وهذا یعنی، عملیا 40٪ من القوة النشطة للمجتمع، والتی یمكن أن یكون من الصعب قتال الجنود، یتدفقون مع خدعة. وكثیر منهم یعانون من الموت المبكر فی أقصى الحدود، والأهم من ذلك أنهم یشاركون مع 60٪ من الباقین. هذا هو السبب فی أن المدربین لكرة القدم ینصحون: یوصی لاعبو كرة القدم الإیرانیون: لا تشرب أو تشرب لتناول مشروب. فی حین أن المربین المستوحاة من الغرب والمستعمرین، على العكس من ذلك، یوصی بأن كل سباق خارج البلاد یثیر درجة من الإدمان. بعضهم لا یستطیع، بسبب ذلك، أن یتمكنوا من العودة إلى وطنهم، إما أن یصبحوا لاجئین، أو یبیعون أنفسهم للمعارضین الإیرانیین. هذه الرسومات، من قبل مدرب واحد أو لوحة كرة القدم! لم تصمم وتنفذ، ولكن مصممة وبدعم من الولایات المتحدة وإسرائیل ورد فعل عربی. عندما لا تقدم الولایات المتحدة تأشیرة ل: الریاضیین الإیرانیین، انها لیست مجرد خسارة للفریق الإیرانی، ولیس هناك اكتئاب فی اللاعبین. ویجب أن تكون قویة جدا، وأن یكون لها معنویات عالیة لمراقبة قواعد الجمهوریة الإسلامیة، وأنها لن تكون أعداء فی حرب لینة. عندما لا تواجه اللاعبین الإسرائیلیین، فقط الاعتقاد فی الله یمكن أن تبقی هؤلاء الریاضیین: فشلت الأبریاء. عندما الاتحادات الدولیة فی: جمیع الألعاب العالمیة تضع إیران فی مجموعة الموت لتصبح المباراة الأولى فی المباراة الأولى، كیف یمكن للمرء أن تأخذ على التزام وأخلاقیات ریاضی؟ إلى أین أنت ذاهب للفوز بجمیع المباریات! تحدید أی لاعب یجرؤ على التخلی عن الأرض، والوقوف إلى الصلاة؟ عندما یتعلق الأمر حداد الإمام الحسین، فی یوم عاشوراء فی الملعب، سیتم معاقبة فیسا راسا وغرامة، كم هو سهل: نحن نعتقد أن الریاضة لا ینبغی أن تكون سیاسیة؟ عندما یتعلق الأمر بمنع إدراج النساء المحجبات فی الألعاب، وتغییر القواعد فی عیبهن، هل یرغبن فقط فی: إسقاط براءة بناتنا والنساء وإعطائهن البغایا من أجل أنفسهن: مدرباتهن لجعل ولذلك، فإن الحرب اللینة فی الألعاب الریاضیة وغیر الریاضیة تتطلب میزانیات كلیة وتخطیط دقیق وفعال: فقط البعوض، مثل آل سعود و آل خلیفة، هم المسؤولون. قد لا یبدو أنهم یحاربون سیاسیا مع الإسلام، ولكن باسم مكافحة إیران، هم یفعلون ذلك أقل. آل سعود هو خادم الحرمین، ولكن میزانیة جمیع الأقمار الصناعیة المضادة للموت والقذرة هی: لا یمكن برمجة أی میزانیة. فی العدید من المسابقات، وعدوا بشراء لاعب أو عقد لعبة للعب لاعبین الإیرانیین أخف وزنا! على الرغم من أنها لا تقبل ذلك فی وقت لاحق، أو أنها وضعت شرطا كبیرا لذلك. وإصدار الریاضیین والشباب مع الوعد بمؤثرات جنسیة ونفسیة مجانیة، لا یسمحون بدفاع حقیقی فی الألعاب والوظائف. وكما یقول الإیرانیون، فإن الشباب یحصلون على الهواء من خلال دعایة الأقمار الصناعیة التی تدعم المملكة العربیة السعودیة، ویرید الجمیع الذهاب إلى الحدود، حتى یتمكنوا من: التخلص من السكان الأصلیین! ولكن نفسه! ترید عائلتك وعائلتك لتكون نظیفة!

Əhəmiyyətli amillər War

 fərqli olaraq ki müharibə sadə və bayağı bir şey edirəm! zərər çəkmiş milyon və onun liderləri tip Fdrt var Lakin soyuq müharibə və ya ağır müharibə daha mürəkkəbdir! Addiction çox 40% nəticəsidir! Bu sahədən, döyüş bərkimiş əsgərlər ola bilər fəal əhalinin faktiki olaraq 40% bu oyun ilə getmək deməkdir. Onların bir çoxu həddindən artıq əzab və vaxtından əvvəl ölüm mərhələsindədir də digər 60-dan çox faiz cəlb edir. Nə yaxşı məşqçi futbol ki: İran futbolçusu Qbraq içmək lazımdır qalmaq yemək və ya xuliqanlıq gəlir. Bu təsvirlər, bir məşqçi və ya bir futbol board ilə! Hazırlanması və, həm də Amerika və İsrail və ərəb reaksiya, dizayn və dəstəyi ilə çalışmaz. yalnız komandanın zərər səbəb olacaq idmançılar çəkinməli və depressiya deyil, oyunçular: Amerika viza təmin etmək üçün zaman. Və çox davamlı olmalıdır və ruh İslam Respublikası qaydalara riayət etmək ki, yüksək, və müharibədə düşmən piyada deyil. İsrail üz niyyətində deyil zaman, Allaha yalnız iman idmançılar bilərsiniz: ayaq saxlamaq, günahsız bilmədi. Harada bütün matçlarda zaman namaz! torpaq vermək üçün cəsarət olan oyunçu müəyyən, və namaz durmaq? ki, istisna olmaqla, dəyişiklik ziyanına hicablı dövrəyə qadınları və qaydalar daxil edərkən onlar istəyirəm qızların və qadınların təqsirsizlik, külək və qurban onlara fahişə: oyunçular özləri etmək? bir çox müsabiqələr, oyun oyunçular almaq və ya gün müqavilə vəd İran oyunçular yüngül oynamaq! bunun üçün müəyyən ağır şərtlər: qəbul və ya deyil, baxmayaraq ki. vədi ilə idmançılar və gənclər: heç bir qaytanı və cinsi promiscuity və narkotik istifadə, oyunlar və proqramları real müdafiə açıq var. Amma eyni! Onur və aydın ailələri!

نوع اخبار :
برچسب ها : عوامل مهم در جنگ نرم،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :