ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

خیلی ها می پرسند : چرا رخت عزا از تن ما بیرون نمی آید؟ هنوز عزای افراد کشتی سانچی را از سر نگذرانده ایم، که برای هواپیمای مفقودی یاسوج، عزای عمومی اعلام می شود. برخی ها هم می گویند معجزه ما هستیم که زنده ایم! واقعا زنده ماندن یک معجزه است، زیرا در میان هزاران مخاطره که: در اطراف هرکسی است، امید به زنده ماندن آن را از بین می برد. میلیاردها اسپرم تلف می شوند تا: شاید یکی از آنها به لقاح برسد، نبدیل به نطفه شود. هزاران بیماری مانند: ناتوانی رحم و اسنرس مادر، بی توجهی پدر و.. در انتظارند تا: این نطفه تبدیل به جنین نشود، یا آن را سقط کنند. اگر این نطفه از میان تمام این خطرها، عبور کرد و پا به دنیای ما گذاشت، تازه اول حملات سایبری و فیزیکی! شیمیایی و غذایی و میکروبی و اینها است تا: کودک نفس نکشد یا غذا نخورد، زردی بگیرد و یا اینکه از دست: پدر و مادر بلغزد و به زمین بیافتد. از این بیشتر برای دوران: بلوغ و نوجوانی و میانسالی است، تا کسی به کهنسالی نرسد! معمولا دعای ما برای یکدیگر، با یک جمله بیان می شود: الهی پیر شوی! نه اینکه زود پیر شویم، بلکه سالم و قبراق زندگی کنیم، تا به سن پیری برسیم و: نوه و نتیجه و نبیره و ندیده را ببینیم! میگویند حضرت عزرائیل، خدمت خدا عرضه داشت: خدایا هرچه کار نیکو بود، به جبرائیل و میکائیل دادی! آنها مردم را کمک فکری و مادی می کنند، ولی من باید : جانشان را بگیرم! خداوند فرمود: ناراحت نباش، کاری می کنم که کسی به تو شک نکند! همه یا سکته می کنند، یا در تصادف از بین می روند! برخی ها خودرو پراید را به همین روش نقد می کنند: می گویند مرگ دست خداست، پراید فقط وسیله است! بنابراین از این لحاظ فرقی بین: ارباس و پراید و کشتی نفتکش وجود ندارد! همه میتوانند وسیله مرگ شوند. اکنون که در ایران، چربی یا قند خون بیشتر از همه، وسیله مرگ شده است! و گفته می شود 80درصد مرگ و میر ها در ایران، براثر ایست قلبی است، که همه آن هم ناشی از چربی یا قند خون بالا است. و این امر نشان از پرخوری مردم دارد. حالا مردم چون خودشان هم پرخور هستند، به این امر اعتراض نمی کنند و: چیزی نمی گویند! زورشان به کشتی یا هواپیما که: یک میلیاردم مرگ ها را هم شامل نمی شود می رسد! اگر 32 نفر کشنی سانچی را، در مقابل 8میلیارد انسان قرار دهیم، اصلا قابل احصا نیست. از ابسیلون هم کمتر می شود. حالا این چه قضاوتی است که مردم دارند. حداقل این را باید بفهمند که: لازم نیست صد در صد مرگ ها، براثر چربی خون باشد! یک تنوعی هم لازم است. این امر نقیصه فکری مردم است که: رسانه ها در آن نقش مهمی دارند. حضرت علی فرمود: با دروغگو مشورت مکن، چون که مانند سراب، دور را نزدیک،  و نزدیک را دور، کم را زیاد و: زیاد را کم نشان می دهد! رسانه های دروغ گو هم، کاری می کنند که یک نفر بیش از: یک میلیارد به نظر برسد! مثلا یک دختر درخیابان انقلاب، روسری برمی دارد، صدای آمریکا هر روز به بهانه های مختلف، آن را بولد می کند! ولی در همان خیابان، میلیونها نفر با حجاب رفت و آمد می کنند، یا در راهپیمایی 22بهمن شرکت می کنند، اصلا اشاره ای نمی کند! با توجه به آیه (بای ارض تموت) شما نمی دانید ولی خدا می داند: هریک از شما در کدام سرزمین می میرید. لذا صراحتا حوادث کشتی و هواپیما و قطار، به خدا برمی گردد، اما رسانه ها و صاحبان دروغگوی آنها، دنبال مقصر از جناح مقابل هستند، مثلا اگر این هواپیما توپولف بود، می گفتند که تقصیر هواپیماست، ولی الان تقصیر را به گردن خلبان می اندازند. بهر حال مرگ حق است اما انتظارات ما از آن اشتباه است. اگر عزا هم می گیریم، برای این است که جان حتی یک نفر هم، برای اسلام ارزش دارد و: نباید از کنار آن ساده گذشت.

Wardrobe

Many are asking: Why does not the mourning come out of our tone? We still do not mourn the ship of the Sanchi ship, which is announced for the missing Yasuj aircraft. Some also say our miracle is that we are alive! Really surviving is a miracle, because among the thousands of risks that is: around anyone, the hope of survival is eliminated. Billions of sperm are lost so that perhaps one of them will be fertilized, not to be spilled. Thousands of illnesses such as: the inability of the womb and the mother's snerer, the father's neglect ... waits to: this sperm do not become fetal, or aborted. If this sprout passed through all these dangers to our world, it's just the first cyber and physical attacks! It is chemical, food and microbial, and this is so that the child does not breathe or does not eat, takes yellowing or loses: the parent slips and falls to the ground. More of this for the period: puberty and adolescence, and middle age, so that nobody reaches the age! Usually, our prayer for each other is expressed in one sentence: Be a God! Not that we get older early, but live healthy and healthy, to reach old age and see the grandchildren and the resultant and not seen! They say that the Holy Prophet (peace be upon him) said: "O God, whatever you did, you gave Gabriel and Michael! They help people mentally and materially, but I have to: take their lives! The Lord said: do not be upset, let me make no one doubt you! Everyone either strokes, or crashes! Some people criticize Pride cars in the same way: They say death is God's hand, Pride is just a means! So there's no difference between Airbus and Pride and tanker ships! Everyone can be a means of death. Now that in Iran, fat or blood sugar is the worst cause of death! And it is said that 80% of deaths in Iran are due to cardiac arrest, all of which is due to high fat or high blood sugar. And this shows the overeating of the people. Now the people, because they are self-sufficient, do not object to it: they will not say anything! Forces to the ship or aircraft, which does not include one billion deaths! If we put 32 people in Sanchez, against 8 billion people, it is not at all legible. It's getting less from Epsilon. Now what is the judgment that people have? At the very least, it must be understood that: It is not necessary to have 100% death due to blood lipids! A variety is also needed. This is the intellectual disadvantage of the people: the media play an important role. Imam Ali said: Do not consult the liar because, like the Mirage, close the distance, and close the distance away, a little too much and show low! The lying media also make one more than a billion looks! For example, a girl wearing a scarf on the street of Revolution, the Voice of America makes it every day under various excuses! But on the same street, millions go to the veil, or attend a march of 22 Bahman, they do not even mention! You do not know according to the verse, but Allah knows: Whichever country of yours you die. Therefore, the events of the ship, the plane and the train are explicitly returned to God, but the media and their liar's owners are guilty of opposing factions, for example, if it was a Tupolev plane, they said that it was the plane's fault, but now it was the pilot's fault. Throw away However, death is right, but our expectations are wrong. If we take the mourning, it is because of the fact that the lives of even one person are worthy of Islam and that it should not be forgotten by that.

الحداد الملابس

كثیرون یسألون: لماذا لا یخرج الحداد من لهجة؟ ما زلنا لا نندب سفینة سفینة سانشی، التی أعلنت عن طائرة یاسوج المفقودة. البعض یقول أیضا معجزة لدینا هو أننا على قید الحیاة! البقاء على قید الحیاة حقا معجزة، لأنه من بین الآلاف من المخاطر التی هی: حول أی شخص، یتم القضاء على أمل البقاء على قید الحیاة. وتفقد الملیارات من الحیوانات المنویة بحیث یمكن تسمید واحد منهم، ولیس انسكاب. إذا مرت هذه تنبت من خلال كل هذه المخاطر لعالمنا، انها مجرد أول الهجمات السیبرانیة والجسدیة! أكثر من ذلك للفترة: سن البلوغ والمراهقة والمتوسطة، بحیث لا أحد سوف یصل إلى الشیخوخة! وعادة ما یعبر عن صلاتنا لبعضنا البعض فی جملة واحدة: كن الله! لا أن نتقدم فی سن مبكرة، ولكننا نعیش بصحة جیدة وصحیة حتى نصل إلى الشیخوخة ونرى الأحفاد وما نتج عن ذلك ولم نشاهده أبدا! یقولون إن النبی صلى الله علیه وسلم قال: "یا الله، مهما فعلت، أعطیت جبرائیل ومایكل! أنها تساعد الناس عقلیا ومادیا، ولكن یجب أن: تأخذ حیاتهم! قال الرب: لا تنزعج، اسمحوا لی أن لا أحد یشكك! الجمیع إما السكتات الدماغیة، أو تعطل! بعض الناس ینتقدون سیارات الفخر فی نفس الطریق: یقولون الموت هو ید الله، الكبریاء هو مجرد وسیلة! لذلك لیس هناك فرق بین إیرباص وبرید والسفن ناقلة! یمكن أن یكون الجمیع وسیلة للوفاة. الآن فی إیران، الدهون أو السكر فی الدم هو أسوأ سبب للوفاة! ویقال أن 80٪ من الوفیات فی إیران هی بسبب السكتة القلبیة، وكلها بسبب الدهون العالیة أو ارتفاع نسبة السكر فی الدم. وهذا یدل على الإفراط فی تناول الطعام للشعب. الآن الناس، لأنها مكتفیة ذاتیا، لا تعترض على ذلك: أنها لن أقول أی شیء! القوات إلى السفینة أو الطائرة، والتی لا تشمل ملیار حالة وفاة! إذا وضعنا 32 شخصا فی سانشیز، ضد 8 ملیارات شخص، فإنه لیس مقروءا على الإطلاق. انها تحصل على أقل من أفسیلون. الآن ما هو الحكم أن الناس لدیهم. على الأقل، یجب أن یكون مفهوما أن: لیس من الضروری أن یكون 100٪ الموت بسبب الدهون فی الدم! وهناك حاجة أیضا مجموعة متنوعة. هذا هو العیب الفكری للشعب: وسائل الإعلام تلعب دورا هاما. قال الإمام علی: لا تشاور الكاذب لأنه، مثل میراج، أغلق المسافة، وأغلق المسافة بعیدا، قلیلا أكثر من اللازم وتظهر منخفضة! الكذب وسائل الإعلام أیضا جعل واحد أكثر من ملیار یبدو! على سبیل المثال، فتاة ترتدی وشاح فی شارع الثورة، صوت أمریكا یجعلها كل یوم تحت أعذار مختلفة! ولكن فی الشارع نفسه، الملایین یذهبون إلى الحجاب، أو حضور مسیرة 22 بهمن، حتى أنهم لا یذكرون! كنت لا تعرف الآیة وفقا لآیة الخاص بك، ولكن الله یعلم: أی واحد منكم فی الأرض التی تموت؟ ذلك بوضوح أحداث السفن والطائرات والقطارات، والعودة الله، ولكن وسائل الإعلام وأصحاب كذاب لهم، مذنبون من الجانب الآخر هی، على سبیل المثال، إذا كانت طائرة توبولیف قد ذكرت أن خطأ من الطائرات، ولكن الآن اللوم على الطیار رمی بعیدا ومع ذلك، الموت هو الصحیح، ولكن توقعاتنا خاطئة. وإذا أخذنا الحداد، فذلك لأن حیاة شخص واحد تستحق الإسلام وأنه لا ینبغی أن ینسى ذلك.

Şkaf

Bir çox insanlar soruşurlar: Niyə yas bizim tonumuzdan çıxmır? Biz hələ Yasuj təyyarəsinin itkin düşdüyü üçün elan edilən Sanchi gəmisinin gəmisini yırtıq. Bəziləri möcüzə deyirlər ki, biz sağ olaq! Həqiqətən sağ qalan bir möcüzədir, çünki minlərlə risk arasında: hər kəsin ətrafında yaşamaq ümidi ortadan qalxır. Milyardlarla sperm itkindir, bəlkə də onlardan biri döllənməyəcək, döllənəcəkdir. embrion bir döl və ya abort deyil olur qədər əlillik və Asnrs ana bətnində, laqeyd valideynlər, o cümlədən xəstələrin minlərlə .. gözləyin. Bu çiçək dünya üçün bu təhlükələrdən keçərsə, bu ilk kiber və fiziki hücumlardır! Bu dövr üçün daha çox: yetkinlik və ergenlik və orta yaş, belə ki, heç kim köhnəyə çatmaz! Adətən, bir-birimiz üçün duamiz bir cümlədə ifadə edilir: "Allah olun! Yaşlanmadan erkən yaşlandıq, ancaq sağlam və sağlam yaşayırıq, yaşlılığa çatmalı və nəvələrini görürük və nəticədə görülə bilməyəcəyik! Peyğəmbər (səllallahu əleyhi və səlləm) dedi: "Ey Allah, nə etdin, Cəbrayıl və Mikail verdi! Onlar insanlara zehni və maddi kömək edirlər, amma var: həyatlarını al! Rəbb dedi: "Üzülməyin, mənə heç kim şübhə etməsin! Hər kəs vuruşsa ya da çökərsə! Bəziləri, Pride avtomobillərini eyni şəkildə tənqid edir: Ölüm Allahın əlidir, Qürur yalnız bir vasitədir! Airbus və Pride və tanker gəmiləri arasında heç bir fərq yoxdur! Hər kəs ölüm vasitəsi ola bilər. İndi İranda yağ və ya qan şəkəri ölümün ən pis səbəbi! İranda ölümlərin 80% -i ürək həbsinə səbəb olub, bunların hamısı yüksək yağ və ya yüksək qan şəkərinə səbəb olur. Və bu, insanların overeating göstərir. İnsanlar, özləri yetər olduqları üçün, ona etiraz etmirlər: bir şey söyləməyəcəklər! Bir milyard ölümün içərisinə girməyən gəmiyə və ya təyyarə gücü! Sanchez'ta 32 nəfər, 8 milyard insana qarşı qoysaq, tamamilə aydın deyil. Avsilon'dan daha az alınıb. İndi insanların hökmü nədir. Ən azından, başa düşmək lazımdır ki, qan lipidləri səbəbindən 100% ölümə ehtiyac yoxdur! Bir sıra da lazımdır. Bu, insanların intellektual dezavantajıdır: media mühüm rol oynayır. Əli: yaxın və uzaq, 

نوع اخبار :
برچسب : رخت عزا،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو