ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

هر روز یک هواپیمایی سقوط می کند! یا قطاری از خط خارج می شود، یا پاساژی آتش می گیرد. و مردم دلهره می گیرند که: فردا نوبت کیست. اما باید دانست که این موضوعات، ابعاد زیادی دارد و نباید آن را، فقط در جناح بندی های سیاسی دید! بسیاری از این ها محصول: نحریم های ظالمانه است زیرا: هواپیما فروختند ولی قطعات آن را تحریم کردند! بیماری ها را به ایران صادر کردند (مانند ایدز)، ولی داروهای آن را نمی فروشند. تحریم هم چند جنبه دارد که: ساده ترین آن تحریم خارجی است. ولی عمده آن تحریم درونی است. تحریم درونی یا خود تحریمی، یعنی اینکه نحریم را بسیار مهم بدانیم! و بدنبال از بین بردن آن باشیم و هیچ کاری بجز پیگری رفع تحریم نداشته باشیم! به عبارت بهتر مانند کودکان: بگوییم همان را می خواهیم که: به ما نمی دهند! یا مثل ملای رومی: آنکه یافت می نشود آنم ارزو ست. مثلا بجای اینکه خود مان هواپیما بسازیم، فقط به دنبال آن باشیم که: قطعات همان هواپیما را بسازیم یا: کهنه آن را بازسازی کنیم، و یا برای خرید آن گدایی کنیم. وقتی ایران فن آوری پهباد ها را، یک ماهه به دست می اورد، یا ماهواره بر، می سازد مگر نمی تواند هواپیما بسازد؟ ولی چرا نمی سازد؟ برای همین تفکر خود تحریمی است! که یک نوع تنبلی و تن پروری است، که آمریکاییها در گذشته، در ایران و کشورهای نفتخیز منطقه، نهادینه کرده اند! آنها می گفتند شمالازم نیست کار کنید، چون نفت دارید، آنرا به ما بدهید ما برای شما کار می کنیم! لذا باید این طرز تفکر خائنانه، باید شناسایی و از: بدنه اجرایی و مسئولیتی حذف شوند. دلیل دیگری که این امر دارد، موضوعی طبیعی و احتمالی است، بهرحال تصادف وجود دارد ولو یک در هزار باشد، این اتفاقات در همه جای دنیا هست، فقط در ایران برای سیاسی کاری هم شده، آن را بزرگنمایی می کنند. کشتی تایتانیک که غرق شد، نه تنها کسی سرزنش نشد، بلکه برای آن حماسه ها آفریدند و: داستانها نوشتند و فیلم ها ساختند! ولی کشتی ما که غرق شد، دنیا به آخر رسید! غرق شدن کشتی و مردن خدمه و امثال آن، امری طبیعی بوده و به همین خاطر: شرکت های بیمه گردن کلفتی زیادی ایجاد شد، والا نیازی به آنها نبود! برای ایجاد ریل قطار در آمریکا و اروپا، چه قتل عام هاییکه از مردم بومی نشد. این فقط برای تصرف زمین های آنان بوده! ولی در ایران وقتی کسی که: زمین را با رضایت کامل به راه آهن فروخته، می بیند قیمت ها بالا رفته، ادعای خیانت برعلیه راه آهن طرح می کند! قیمت روز از آن مطالبه می کند. چه طرح های شهرداری و چه طرح های دیگر، همگی از این موضوع، زیان های فراوانی دیده اند. بزرگترین مانع پیشرفت طرح های نیمه کاره، همین موضوع است. برخلاف آنچه که رهبری معظم، معذرت خواهی کردند، عدالت به بهترین نحو در ایران هست، و پیاده شده. در مقایسه با دیگر کشورها مانند: عربستان یا آمریکا که: زندانیان زیادی دارند، همه را شکنجه می دهند. در ایران زندانیان حاکم هستند! خودشان به زندان اوین، لقب هتل اوین را داده اند! وجود هجده میلیون پروند شکایتی، نشان از حاکم بودن شاکی دارد. والا مردم به جایی که: عدالت را رعایت نکند، مراجعه نمی کنند! اعتماد به اجرای حق و عدالت، آنها را به دادگستری می کشاند. برای رهایی از چاله،  کسی به چاه نمی افتد، اگر هم افتاد نمی گذارد دیگران این کار را بکنند. ولی علت عذر خواهی رهبری، به دلیل شدت عدالت علوی است. همانطور که حضرت علی ع، از یک خانواده یتیم و بی پناه عذر خواهی می کرد. داستان ما  قصه نقطه سیاه در یک کاغذ سفید است، که همه فقط آن نقطه سیاه را می بینند! و به وسعت سفیدی کاغذ اعتنایی ندارند.

Why are the facilities so low?

Every day a plane crashes! Or the train gets out of the line, or the passage fire. And people are scared: who is tomorrow's turn. But it should be noted that these issues have many dimensions and should not be seen only in political factions! Many of these are the product of a ruthless crew because they sold the plane but banned parts! They have been exporting illnesses to Iran (such as AIDS), but they do not sell drugs. The sanctions also have several aspects: the simplest is the embargo. But the main thing is internal sanctions. Internal sanctions or self-sanction, that is, we consider ours very important! And we seek to eliminate it and there is nothing but a boycott to follow! In better words, like children, we say we want the same: they do not give us! Or, like the Roman mullah, he does not find it desirable. For example, instead of building our own aircraft, we just want to: make the same parts of the aircraft; either: rebuild the old one, or beg for it. When Iran builds the technology of the gun, one month, or a satellite, can it not build a plane? But why does not it? So, thinking is self-imposed! Which is :a kind of laziness and tension, which Americans have institutionalized in the past, in Iran and the oil-rich countries of the region! They said they should not work because you have oil, give it to us, we work for you! Therefore, this treacherous way of thinking should be identified and removed from the executive body and responsibility. Another reason for this is a natural and probable issue; however, there is an accident, albeit one in a thousand, this is happening everywhere in the world, it only magnifies the work of politics in Iran. The titanic ship sank, not only was not blamed, but created for the epic, and wrote stories and made films! But our ship sank, the world was over! Drowning the ship and dying crew and so on, it's natural, and that's why: insurance companies have created a lot of neck, they did not really need them! For the creation of a railroad train in the United States and Europe, a massacre that was not indigenous. It's just to capture their land! But in Iran, when someone who: sold the land with full satisfaction to the railway, sees the prices rising, and claims betrayal against the railways! The price of the day demands it. Any plans of the municipality or other initiatives have all been harmed by this. The biggest obstacle to the development of semi-finished projects is the same. Unlike what the Supreme Leader will apologize to, justice is best in Iran and implemented. Compared to other countries, such as Saudi Arabia or the United States, who have many prisoners, they torture everyone. In Iran, prisoners are ruling! They have been named Evin Hotel in Evin Prison! The existence of eighteen million filing complaints indicates that the plaintiff is a ruler. People do not go to the place where they do not respect justice! Trusting the exercise of justice and justice brings them to justice. To get rid of the pit, nobody goes to the well, if it does not let others do it. But the reason for apologizing for leadership is due to the severity of Alawi justice. As Hazrat Ali, apologizes to a family of orphans and refugees. Our story is a black spot in a white paper, all of which only see that black spot! And do not pay attention to the whiteness of the paper.

لماذا هی مرافق منخفضة جدا؟

كل یوم تحطم طائرة! أو القطار یحصل خارج الخط، أو النار مرور. والناس خائفون: من هو دور الغد. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه القضایا لها أبعاد كثیرة وینبغی ألا ینظر إلیها إلا فی الفصائل السیاسیة! العدید من هذه هی نتاج طاقم لا یرحم لأنها باعت الطائرة ولكن حظرت أجزاء! وقد تم تصدیر الأمراض إلى إیران (مثل الإیدز)، لكنها لا تبیع المخدرات. وللجزاءات أیضا جوانب عدیدة: أبسطها هو الحصار. ولكن الشیء الرئیسی هو العقوبات الداخلیة. العقوبات الداخلیة أو العقوبة الذاتیة، وهذا هو، ونحن نعتبر لدینا مهم جدا! ونحن نسعى للقضاء علیه ولیس هناك شیء سوى مقاطعة لمتابعة! فی كلمات أفضل، مثل الأطفال، نقول نحن نرید نفس: أنها لا تعطینا! أو، مثل الملان الرومانی، وقال انه لا یجد أنه من المرغوب فیه. على سبیل المثال، بدلا من بناء الطائرات الخاصة بنا، ونحن نرید فقط ل: جعل نفس أجزاء الطائرة؛ إما: إعادة بناء القدیم، أو التسول لذلك. عندما تبنى إیران تكنولوجیا البندقیة، شهر واحد، أو قمر صناعی، لا یمكنها بناء طائرة؟ ولكن لماذا لا؟ لذلك، والتفكیر هو فرض النفس! وهو نوع من الكسل والتوتر، الذی أرساه الأمیركیون فی الماضی، فی إیران والدول الغنیة بالنفط فی المنطقة! وقالوا إنهم لا ینبغی أن تعمل لأن لدیك النفط، وإعطائها لنا، ونحن نعمل من أجلك! ولذلك، ینبغی تحدید هذه الطریقة الغادرة فی التفكیر وإزالتها من الهیئة التنفیذیة والمسؤولیة. سبب آخر لهذا هو قضیة طبیعیة ومحتملة، ومع ذلك، هناك حادث، وإن كان واحدا من ألف، وهذا یحدث فی كل مكان فی العالم، فإنه یزید فقط من عمل السیاسة فی إیران. غرقت السفینة العملاقة، لم یكن اللوم فقط، ولكن خلقت ملحمة، وكتب القصص وجعل الأفلام! ولكن غرقت سفینتنا، كان العالم قد انتهت! غرق السفینة والموت طاقم وهلم جرا، فمن الطبیعی، وهذا هو السبب: شركات التأمین قد خلقت الكثیر من الرقبة، وأنها لم تكن فی حاجة إلیها حقا! ولإنشاء قطار للسكك الحدیدیة فی الولایات المتحدة وأوروبا، كانت مجزرة لم تكن من السكان الأصلیین. انها مجرد لالتقاط أرضهم! ولكن فی إیران، عندما شخص ما: بیع الأرض مع الارتیاح الكامل للسكك الحدیدیة، یرى ارتفاع الأسعار، یدعی الخیانة ضد السكك الحدیدیة! سعر الیوم یتطلب ذلك. أی خطط للبلدیة أو مبادرات أخرى قد تضررت من هذا كله. أكبر عقبة أمام تطویر المشاریع نصف المصنعة هو نفسه. وخلافا لما یعتذر به المرشد الأعلى، فإن العدالة هی الأفضل فی إیران وتنفذ. وبالمقارنة مع دول أخرى، مثل المملكة العربیة السعودیة أو الولایات المتحدة، التی لدیها العدید من السجناء، فإنها تعذب الجمیع. فی إیران، السجناء حاكمون! وقد تم تسمیة فندق إیفین فی سجن إیفین! وجود ثمانیة عشر ملیون تقدیم الشكاوى یشیر إلى أن المدعی هو حاكم. الناس لا یذهبون إلى المكان الذی لا یحترمون العدالة! إن الثقة فی ممارسة العدالة والعدالة تقودهم إلى العدالة. للتخلص من الحفرة، لا أحد یذهب إلى البئر، إذا كان لا تدع الآخرین تفعل ذلك. لكن سبب الاعتذار عن القیادة یرجع إلى شدة العدالة العلویة. كما حضرة علی، یعتذر لأسرة من الأیتام واللاجئین. قصتنا هی بقعة سوداء فی ورقة بیضاء، وكلها ترى فقط أن بقعة سوداء! ولا تولی اهتماما لبیاض الورقة.

Niyə imkanlar belə aşağı?

Hər gün bir təyyarə çökdü! Və ya qatar xəttdən çıxır və ya keçid atəşi çıxır. İnsanlar qorxurdular: sabahın növbəsi kimdir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələlər bir çox ölçülərə malikdir və yalnız siyasi fraksiyalarda görünməməlidir! Bunların bir çoxu amansız ekipajın məhsuludur, çünki onlar təyyarəni satıb, lakin qadağan olunmuş hissələri! Onlar İrana (AİDS kimi) xəstəliklər ixrac edir, lakin narkotik maddələr satmırlar. Sanksiyaların bir neçə cəhəti var: ən sadə embarqo. Amma əsas məsələ daxili sanksiyalardır. Daxili sanksiyalar və ya öz-özünə sanksiya, yəni bizim də çox vacibdir! Və biz onu aradan qaldırmağa çalışırıq və izləmək boykot başqa bir şey yoxdur! Daha yaxşı sözlərlə, uşaqlar kimi, biz eyni istəyirik deyirik: onlar bizə vermir! Yoxsa, Roma Molla kimi, o, arzuolunmaz tapmır. Məsələn, öz təyyarəsini qurmaq yerinə, yalnız istəyirik: təyyarənin eyni hissələrini ya: köhnəni bərpa et və ya yalvarıyorsan. İran silahı, bir ay və ya bir peyk texnologiyasını qurarkən, bir təyyarə inşa edə bilməz? Amma niyə belə deyil? Beləliklə, düşüncə öz-özünə tətbiq olunur! Amerikalılar keçmişdə, İranda və bölgənin neftlə zəngin ölkələrində qurulan bir tənbəllik və gərginlikdir! Onlar işləməyəcəklərini söylədilər, çünki yağınız var, bizə verin, biz sizin üçün işləyirik! Buna görə də, bu xəyanətkar düşüncə tərzi icra orqanından və məsuliyyətdən kənarlaşdırılmalıdır. Bunun başqa səbəbi də təbii və ehtimal olunan bir məsələdir, lakin minlərlə olsa da bir qəza var, bu dünyanın hər yerində baş verir, yalnız İran siyasətinin işini möhkəmləndirir. Titanik gəmisi batdı, yalnız təqsirləndirilən deyil, epik üçün yaradılmış və hekayələr yazmış və film çəkmişdir! Amma gəmi batdı, dünya bitdi! Gəminin batması, ölən ekipaj və buna bənzər bir şey var, bu təbiidir və bu səbəbdən: sığorta şirkətləri bir çox boyun meydana gətirdi, həqiqətən onlara ehtiyac olmadı! ABŞ-da və Avropada bir dəmir yolu qatarının yaradılması üçün yerli əhali olmayan bir qırğın. Yalnız torpaqlarını tutmaq üçün! Ancaq İranda, torpaqları dəmir yolu ilə tam məmnuniyyətlə satan biri, qiymətləri yüksəlməyi görür, demiryollarına qarşı xəyanət edir! Günün qiyməti bunu tələb edir. Bələdiyyənin hər hansı bir planı və ya digər təşəbbüsləri bu qədər zərər görmüşdür. Yarımfabrik yin.

نوع اخبار :
برچسب : چرا امکانات کم است؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو