ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

به گزارش صادق مصفا از :چهارمین همایش بین المللی: اقیانوس شناسی خلیج فارس، 

در این کنفرانس عنوان شد که اگر دستگاههای آب شیرین کن نصب شود، نمک های آن را نباید در دریا ریخت. زیرا شوری دریا را تا دوبرابر زیاد می کند! البته مهندس زارع نژاد در مصاحبه با: ماهین نیوز گفت بهترین راه، ایجاد کارخانه نمک دریایی است، تا مردم هم از شر نمک های: شیمیایی نجات پیدا کنند! با این پیشنهاد میتوان گفت: دریای عمان علاوه بر نعمت های: خدا دادی بیشماری که داشته، میتواند دو یا چند محصول جدید نیز، به مردم ایران و جهان تقدیم کند: اولین آن آب شیرین که از دستگاههای: آب شیرین کن بیرون می آید. دوم نمک دریایی ید دار که میتواند جانشین: نمکهای شیمیایی یا همان کلرور سدیم شود. علاوه بر خطرانی که نمک شیمیایی، در اثر پیوند های سست: بین کلر و سدیم و: احتمال تجزیه و تبدیل به: دو سم کشنده کلر و سدیم شود، جلوگیری میشود،از آلودگی دریای عمان هم می کاهد. زیرا آب های شیرین مصرفی، از طریق فاضلاب های طبیعی یا دست ساز، به آب دریای عمان اضافه می شود. از تولید انبوه آب شیرین نیز، می توان بیابان زدایی هم کرد! تالاب های خشک شده را با پمپاز آب شیرین، زنده نگه داشت و نزدیکترین و: مهمترین مرکز تولید ریز گرد، یعنی جازموریان را احیا نمود. یا اینکه فاضلاب ها پس از تصفیه، بنحوی به سوی مزارع یا تالاب ها هدایت شوند. با این کار، آب های شیرین در زمین ماندگار می شوند. علاوه بر آب شیرین و نمک دریایی، میتوان محصولات دیگر را از نمک دریایی تولید کرد: زیرا دستگاه آب شیرین کن، فقط آب مقطر را به لوله ها می فرستد، در حالیکه آب دریا به غیر از نمک طعام، املاح دیگری هم دارد. بسیاری از آنان قلیایی و میتوان فلزات مختلفی از آن بدست آورد. اگر چگالی آب اقیانوس ها و: دریای عمان 1035گرم باشد، یعنی 35گرم مواد غیر آب، در آن هست که البته عمدتا کلر و سدیم است. ولی کلسیم و منزیم و پناسیم هم به مقدار: قابل اسنحصال وجود دارد. یا  فلزات و مواد مغذی دیگری در ان هست، که در چرخه غذایی موجودات دریایی هست. و برخی که غیرشکاری هستند، از ان نغذیه می کنند. این امر علاوه برمنافع غذایی و دارویی و طبی، منافع اقتصادی و اشتغال زایی نیز دارد. اما چرا مسئولین این کار را نمی کنند؟ مهمترین دلیل آن: برون نگری در اقتصاد است! تا با وارد کردن آب شیرین، به پورسانت هایی از جنس میلیارد دلار برسند. زیرا همه امکانات این امر، در ایران هست ولی چشم آقایان به دبی است! نه تنها در بحث آب شیرین، بلکه در همه موارد اینطور است: مثلا در تئوری های حمل و نقل، میتوان از تاکسی هوایی برای: مسئولین و سفرا و مدیران استفاده کرد. زیرا ترافیک را کاهش می دهد و: آلودگی ندارد. اما آقایان میروند از خارج آدم میاورند! و سمینار می گذارند که بگویند: نمی شود، هزینه اش بالا است. حتی خودشان هم میدانند: صرفه اقتصادی دارد، ولی بخاطر یک مشت دلار لعنتی، اصلا به آن نمی پردازند! درحالیکه میتوان با توسعه این ناوگان، آن را در دسترس عموم هم قرار داد. چه اشکالی دارد که رباط های پرنده را، ارتقا داد و بجای دوربین بردن ، نفربر هوایی از آن ساخت؟ و یا پهباد ها و سیستم فناوری آن را، در قطار یا اتوبوس هوایی به کار گرفت، ولی می گویند هزینه بالا است! و دولت بودجه ندارد؟ عجب دولت می تواند میلیاردها دلار بدهد: اتوبوس های کهنه دیگران را بخرد، یا تمام ناوگان نیرو ها را بنز و: تویوتا قرار دهد، ویا سامسونگ را بزرگترین شرکت دنیا کند، ولی نمی تواند خرج یک تویوتا را، برای تاکسی هوایی بدهد؟ مسلما با نوابغی که در ایران داریم، هزینه تاکسی هوایی از تاکسی زمینی کمتر می شود! هزینه اتوبوس و قطارهوایی هم ارزانتر خواهد شد.

New Oman Sea Products

In the fourth international conference: Persian Gulf Oceanography, it was stated that if desalting units were to be installed, salt should not be poured into the sea. Because it brings about twice as much salinity as the sea! Of course, engineer Zare Nejad in an interview with: Mahin News said the best way is to build a sea salt factory to save people from chemical salts! With the suggestion it can be said: Oman Sea, in addition to the blessings: God has given you countless, can bring two or more new products to the people of Iran and the world: the first is the fresh water coming out of desalinating devices. The second is salt iodized sea salt, which can replace: chemical salts, or sodium chloride. In addition to the dangers of chemical salts, due to loose bonds: between chlorine and sodium, and the likelihood of decomposition and conversion: two lethal chlorine and sodium toxicants, it also reduces the pollution of the Oman Sea. Because freshwater is consumed through natural or man-made wastewater, it is added to the Oman Sea. A massive amount of freshwater can also be desertification! Keep the wetlands wet with a freshwater pump, and restore the nearest and: the most important small-scale production center, the Jasmourian. Or that the sewage is directed to farms or wetlands after purification. By doing so, the sweet water stays on the ground. In addition to fresh water and sea salt, other products can be produced from sea salt: because the desalinator only sends distilled water to the pipes, while sea water, other than salt, has other salts. Many of them are alkaline and can be obtained from various metals. If the ocean water density and: Oman Sea is 1035 grams that is 35 grams of non-water, it is mainly chlorine and sodium. But calcium, myzim and penny are also present in the amount of lactic acid. There are other metals and nutrients in the marine food cycle. And some, who are devious, do not eat it. In addition to food and drug and medical benefits, this also has economic benefits and job creation. But why do not the authorities do this? The most important reason for this is the extravagance in the economy! To bring in fresh water:, take on some $ billions of dollars. Because all the facilities are in Iran, but the eyes of the gentlemen are in Dubai! Not only in the debate about fresh water, but in all cases as well: for example, in the theory of transportation, an air taxi can be used for: officials, ambassadors and managers. It reduces traffic and does not have pollution. But gentlemen are coming out of the house! And the seminar is going to say: it's not, its cost is high. Even they themselves know: it is economical, but it does not pay for a damn dollar! While: it can be made available to the public through the development of this fleet. What is the problem with upgrading the bird's ligaments and making the airbag instead of the camera? Whether it's used in the train or the bus, it's expensive and expensive. And the government does not have funds? The government can give billions of dollars: buy old buses, buy all the fleet of power and: Toyota, or make Samsung the largest company in the world, but cannot afford to pay a Toyota for a taxi? Certainly, with the geniuses in Iran, the cost of a taxi is lowered by land tax! Bus and coach costs will be cheaper as well.

منتجات بحر عمان الجدیدة

وفی المؤتمر الدولی الرابع: علم المحیطات فی الخلیج الفارسی، ذكر أنه إذا أرید تركیب وحدات تحلیة المیاه، فلا ینبغی صب الملح فی البحر. لأنه یزید من ملوحة البحر إلى ضعف! وبطبیعة الحال، مهندس زاری نجاد فی مقابلة مع: وقال ماهین أخبار أفضل طریقة لبناء مصنع ملح البحر لإنقاذ الناس من الأملاح الكیمیائیة! مع اقتراح یمكن القول: بحر عمان، بالإضافة إلى النعم: أعطاك الله لا تعد ولا تحصى، یمكن أن تجلب اثنین أو أكثر من المنتجات الجدیدة لشعب إیران والعالم: الأول هو المیاه العذبة التی تخرج من أجهزة تحلیة المیاه. والثانی الملح الملح المعالج بالیود، والذی یمكن أن یحل محل: أملاح كیمیائیة، أو كلورید الصودیوم. وباإلضافة إلى مخاطر األملاح الكیمیائیة، بسبب السندات الفضفاضة: بین الكلور والصودیوم، واحتمال التحلل والتحویل: وهما سامة كلورین وصودیوم سامة، فإنه یقلل أیضا من تلوث بحر عمان. ولأن المیاه العذبة تستهلك من المیاه العادمة الطبیعیة أو من صنع الإنسان، فإنها تضاف إلى بحر عمان. كمیة هائلة من المیاه العذبة یمكن أیضا أن یكون التصحر! الحفاظ على الأراضی الرطبة الرطب مع مضخة المیاه العذبة، واستعادة أقرب و: أهم مركز الإنتاج على نطاق صغیر، و جاسموریان. أو أن الصرف الصحی موجه إلى المزارع أو الأراضی الرطبة بعد التنقیة. من خلال القیام بذلك، یبقى الماء الحلو على الأرض. بالإضافة إلى المیاه العذبة والملح البحری، یمكن أن تنتج منتجات أخرى من ملح البحر: لأن تحلیة المیاه ترسل فقط الماء المقطر إلى الأنابیب، فی حین أن میاه البحر، بخلاف الملح، لدیها أملاح أخرى. العدید منها قلویة ویمكن الحصول علیها من مختلف المعادن. إذا كانت كثافة میاه المحیطات و: بحر عمان 1035 غراما، أی 35 غراما من غیر الماء، هو أساسا الكلور والصودیوم. ولكن الكالسیوم، میزیم و بینی موجودة أیضا فی كمیة من حمض اللبنیك. وهناك معادن ومواد مغذیة أخرى فی دورة الأغذیة البحریة. وبعض من الملتویة، لا تأكله. بالإضافة إلى الغذاء والدواء والفوائد الطبیة، وهذا له أیضا فوائد اقتصادیة وخلق فرص العمل. ولكن لماذا لا تفعل السلطات ذلك؟ وأهم سبب لذلك هو الإسراف فی الاقتصاد! لجلب المیاه العذبة، تأخذ على بعض ملیارات الدولارات من الدولارات. لأن جمیع المرافق فی إیران، ولكن أعین السادة فی دبی! لیس فقط فی النقاش حول المیاه العذبة، ولكن فی جمیع الحالات أیضا: على سبیل المثال، فی نظریة النقل، ویمكن استخدام سیارة أجرة الهواء ل: المسؤولین والسفراء والمدیرین. أنه یقلل من حركة المرور ولیس لدیها التلوث. ولكن السادة یخرجون من المنزل! والحلقة الدراسیة سوف تقول: انها لیست، تكلفتها عالیة. حتى أنهم أنفسهم یعرفون: أنها اقتصادیة، لكنها لا تدفع مقابل الدولار لعنة! فی حین أنه یمكن إتاحتها للجمهور من خلال تطویر هذا الأسطول. ما هی المشكلة مع رفع الأربطة الطیور وجعل الوسادة الهوائیة بدلا من الكامیرا؟ سواء كان ذلك فی القطار أو الحافلة، انها مكلفة ومكلفة. والحكومة لا تملك الأموال؟ یمكن للحكومة تقدیم ملیارات الدولارات: شراء الحافلات القدیمة، وشراء جمیع أسطول الطاقة و: تویوتا، أو جعل سامسونج أكبر شركة فی العالم، ولكن لا یمكن أن تحمل لدفع تویوتا لسیارة أجرة؟ بالتأكید، مع عباقرة فی إیران، یتم تخفیض تكلفة سیارة أجرة سیارة أجرة بواسطة ضریبة الأراضی! وستكون تكالیف الحافلات والمدربین أرخص أیضا.

Yeni Oman Dəniz Məhsulları

Çünki dənizin şoranlığını iki dəfə artırır! Əlbəttə mühəndis Zare Nejad: Mahin News ən yaxşı şəkildə insanları kimyəvi duzlardan xilas etmək üçün bir dəniz duz zavodu qurmaq olduğunu söylədi. Bu təklif, biz demək olar: şirinləşdirilməsi çıxır: İran xalqı və dünya bitkilərin təzə su ilk təklif Allah iki və ya daha yeni məhsullar ola bilər ki, bir çox verdi xeyir əlavə Oman, da var. İkincisi, duzlu yodlaşdırılmış dəniz duzudur: kimyəvi təzyiqlər və ya natrium xlor. Şirin su təbii və ya insan qurudulmuş çirkab suları vasitəsilə istehlak olduğu üçün Oman dənəsinə əlavə olunur. Şirin su miqdarı da səhralaşma ola bilər! Bərpa sahələrini bir təzə su pompası ilə nəmləndirin və ən yaxın və ən kiçik kiçik miqyaslı istehsal mərkəzi - Jasmourian bərpa edin. Və ya kanalizasiya təmizlənmədən sonra təsərrüfatlara və ya sulak sahələrə yönəldilmişdir. Bunu etməklə, şirin su yerə qalır. Onların çoxu qələvidir və müxtəlif metallardan əldə edilə bilər. Amma kalsium, myzim və quruş da laktik turşu miqdarında mövcuddur. Dəniz qidası dövründə digər metallar və qidalar var. Bədbəxt olanlar isə yemirlər. Ərzaq, dərman və tibbi müavinətlərə əlavə olaraq, bu da iqtisadi fayda və iş yerlərinin yaradılmasıdır. Niyə hakimiyyət bunu etmir? Bunun ən vacib səbəbi iqtisadiyyatdakı ehtirasdır! Təmiz su gətirmək üçün milyardlarla dollar çəkin. Çünki bütün imkanlar İranda, amma cənabların gözləri Dubayda! Trafikin azalması və çirklənməməsi. Amma cənablar evdən çıxır! Və seminar deyəcəkdir: deyil, onun dəyəri yüksəkdir. Hətta özləri də bilirlər: bu iqtisadi cəhətdən, amma lənətə görə bir dollar ödəmir! Bu donanmanın inkişafı ilə ictimaiyyətə təqdim edilə bilər. Quşun bağlarını yüksəltmək və kameranın əvəzinə hava yastığını açmaqla problem nədir? Qatarda və ya avtobusda istifadə olunsa da, bahalı və bahalıdır. Və hökumətin vəsaiti yoxdur? Hökumət milyardlarla dollar verə bilər: köhnə avtobuslar almaq, bütün güclü donanma və Toyota-ya satın almaq və ya dünyanın ən böyük şirkətini Samsung etmək, ancaq bir taksi üçün Toyota ödəmək imkanı yoxdur? Əlbəttə ki, İranlı dahilərlə, taksi taksisinin qiyməti torpaq vergisi ilə endirilir! Avtobus və məşqçi xərcləri də ucuz olacaq.

 

نوع اخبار :
برچسب : محصولات جدید دریای عمان،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic