ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

حضرت سلیمان سه روز بود فوت کرده بود! ولی همه فکر می کردند زنده است، و برکار آنها نظاره دارد! لذا سخت کار می کردند. تا اینکه موریانه ها عصای او را خوردند، و او ناگهان از بالای بام ناظر، به زمین افتاد. حالا داستان ابر قدرتی آمریکا است، چهل سال پیش امام خمینی اعلام کرد: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، ولی کسی باور نمی کرد: این سلیمان عصر ما مرده باشد! حتی بسیاری از نزدیکان، از این حرف ترسیدند و از آمریکا، عذر خواهی کردند و هنوز هم، عده ای از این جسد مومیایی نشده می ترسند، در حالیکه در این چهل سال، ثابت شد که جز زیان و ضرر برای ملت خودش، کار دیگری نکرد. که این یک غلط! از مرده ها هم سرمی زند: زیرا مرده ها براثر نداشتن سیستم عصبی، کنترل خود را بر ادرار و مدفوع از دست می دهند! لذا خرابکاری آنها را، نباید به حساب زنده بودنشان گذاشت. اکنون سیستم حاکمیت استکباری، اعم از دولت فاشیستی آمریکا و: حکومت های پلیسی اروپاو کانادا و استرالیا، و همه دولت های فاسد: از دولت بحرین و عربستان گرفته، تا دولت ژاپن و کره و روسیه و چین! همگی مرده ای هستند که کسی باورشان نمی کند! این سلیمان ها خشکیده و بر عصا نکیه داده اند. باید که بزودی موریانه ها کار خود را شروع کنند. موریانه اول بانک جهانی است، بانک جهانی باید به درستی گزارش دهد که: بیش از دو تریلیون دلار بدهی آمریکا یعنی چه؟ یعنی در گزارش های مالی بگوید که: هر آمریکایی 7میلیون دلار بدهی دارد! و این بدهی با دیوانه بازی های ترامپ، هر روز سنگین تر می شود. باید بگوید که اقتصاد چین در اثر: دامپینگ های دیوانه وار، به کدام سیاهچاله افتاده است! و باید بگوید که نظامیگری روسیه و اسنبداد گازپروم آن، چه بلایی بر سر اقتصاد آن آورده است. این بانک باید بگوید که: اروپا ورشکسته است و از اقتصاد بزرگ آلمان، چیزی باقی نمانده و انگلیس، حاکم مطلق دنیای دیروز! امروز به نان شب محتاج است و: اگر از اتحادیه اروپا خارج شود، مرگ او حتمی است. البته برخی گزارش های اخیر بانک جهانی، موید این حرف است و میتوان: امیدوار بود که موریانه اول، به وظایف خود آشنا شده است. موریانه دوم رسانه ها هستند! که بجای پوشش این خبر ها، سعی دارند عکس موضوع را مطرح نمایند. زیرا به انان گفته شده: شما خبر را نباید عینا منتشر کنید، بلکه آن را با دستور ترامپ و: ضوابط کاخ سفید تنظیم نمایید. در واقع رسانه ها به دنبال: آرایش کردن مرده درون تابوت هستند، کراوات او را هم گره می زنند، تا اگر کسی آنها را تماشا کرد سکته نکند! در اسلام گفته شده که مرده را باید شست، و با سدر و کافور معطر کرد. ولی غربیها چون از مرگ می ترسند، و آنسوی مرگ را هم نمی پذیرند، لذا سعی می کنند مرده را آرایش دهند. حتی رژ لب و سرخاب بر او می مالند! تا سفیدی و بی رمقی چهره مرده، کسی را نترساند! مخصوصا کودکان فکر کنند که زنده است! اکنون رسانه های غربی و یا: رسانه های شرقی وابسته به غرب، دقیقا همین کار را می کنند! تا کودکان ذهنی فکر کنند، تمدن غرب زنده است. موریانه های بعدی، سوداگران مواد مخدر و اسلحه هستند، که زندگی آنها در گرو زنده بودن: کارخانجات تولید سلاح و: زمین های کشاورزی تولید تریاک هست. خریداران سلاح یا مواد مخدر، میتوانند به این سلطنت و سوداگری مرگ، خاتمه دهند کافی است یک روز: مواد مخدر مصرف نکنند یا اسلحه نخرند، شیرازه زندگی ترامپ و هم پیمانانش، از هم گسیخته می شود. لذا مزدوران خیالپرداز سوسیال لیبرال، یا سکولار های اسلامی از خواب بیدار شوند! و اینهمه برای زنده ماندن مرده دعا نکنند!

Dead who do not believe it!

Prophet Solomon had died three days! But everybody thought they were alive, and their work is watching! So they worked hard. As long as the termites ate his cane, he suddenly fell from the top of the observer's roof. Now, the story is a super power of the United States, forty years ago, Imam Khomeini declared: "America cannot do any wrong, but nobody believed: this Solomon is our age!" Even many close friends feared this and apologized to the United States, and still some of this body was not mummified, while for the past forty years it has been proven that there is nothing else but a loss to their nation. Did not. That's a false one! The dead also die because dead people lose control of urine and stool due to their lack of nervous system! Therefore, they should not be vandalized. Now the system of sovereign governance, including the fascist government of the United States: the European, Canadian and Australian police regimes, and all corrupt governments: from the Bahraini government and Saudi Arabia, to the government of Japan and Korea, and Russia and China! All are dead who nobody believes! These Solomon's dried up and put on a cane. Short termites should begin their work. First World Bank is the World Bank; the World Bank has to report properly: What's more than $ 2 trillion in US debt? It means in the financial reports that: Every American has $ 7 million in debt! And this debt will be heavier with the crazy Tramp games. It must be said that the Chinese economy has fallen into a black hole in a crazy tank! And it must be said that Russia's militarism and its Gazprom sabotage have brought about its economy. The bank should say: Europe is bankrupt and there is nothing left of the big German economy, and Britain, the absolute ruler of the world yesterday! Today, it needs bread for the night: if it comes out of the European Union, its death is certain. Some recent reports from the World Bank, of course, support this point: one hopes that Termite first has become acquainted with his duties. Termite II is the media! Instead of covering these news stories, they are trying to pose the subject. Because they are told: You should not publish the news exactly, but set it up with the command of Tramp and: the White House rules. In fact, the media are looking for: arranging the dead inside the coffin, tie it together so that if anyone watches them they will not stroke! In Islam it is said that the dead should be washed, and scented with cedar and camphor. But the West, because they are afraid of death, do not accept death beyond, so they try to make the dead look. Even a lipstick and a rosette are on him! Do not be afraid until the white and deadly face of the dead! Especially children think it's alive! Now Western media or Western-oriented eastern media do exactly the same thing! To think the children of mind, the civilization of the West is alive. Subsequent termites are drug dealers and guns, whose lives depend on being alive: arms manufacturing factories and: agricultural fields of opium production. Buyers of weapons or drugs can put an end to this monarchy and the speculative of death. One day: they do not consume narcotics or buy weapons, the tumultuous nature of the tramp and its allies are disrupted. So the social-libertarian ghostwriters, or the secular Islamicists, wake up! And so do not pray to the dead to survive!

المیت الذی لا یعتقد ذلك!

وقد مات النبی سلیمان ثلاثة أیام! ولكن الجمیع اعتقدوا أنهم على قید الحیاة، وعملهم یراقب! لذلك عملوا بجد. وطالما أكل النمل الأبیض قصبه، سقط فجأة من أعلى سقف المراقب. حتى معظم ختام هذه الرسالة یخاف من أمریكا والاعتذار وما زالت بعض هذه المومیاء هو لا یخاف، ولكن فی هذه الأربعین سنة، وقد ثبت أن الخسارة أمام شعبه، وإلا لم هذا واحد كاذب! یموت الموتى أیضا لأن الناس المیتة تفقد السیطرة على البول والبراز بسبب عدم وجود الجهاز العصبی! ولذلك، لا ینبغی تخریبها. جمیع القتلى الذین لا أحد یعتقد! جفت هذه سلیمان وضعت على قصب. وینبغی أن تبدأ النمل الأبیض عملهم. البنك الدولی الأول هو البنك الدولی، یجب على البنك الدولی أن یقدم تقاریره بشكل صحیح: ما هو أكثر من 2 تریلیون دولار من الدیون الأمریكیة؟ وهذا یعنی فی التقاریر المالیة أن: كل أمریكی لدیه 7 ملایین $ فی الدیون! وهذا الدین سیكون أثقل مع ألعاب الصامد مجنون. یجب أن یقال أن الاقتصاد الصینی قد سقطت فی ثقب أسود فی خزان مجنون! ویجب أن یقال إن النزعة العسكریة الروسیة وتخریبها من جازبروم أدت إلى اقتصادها. یجب على البنك أن یقول أن أوروبا المفلسة وأكبر اقتصاد فی ألمانیا، لا یبقى شیء والمملكة المتحدة، الحاكم المطلق للعالم الأمس! الیوم، فإنه یحتاج الخبز لیلة: إذا خرج من الاتحاد الأوروبی، وفاته مؤكد. بعض التقاریر الأخیرة من البنك الدولی، بطبیعة الحال، تدعم هذه النقطة: واحد یأمل أن النمل الأبیض أولا أصبح على درایة بواجباته. النمل الأبیض الثانی هو وسائل الإعلام! بدلا من تغطیة هذه القصص الإخباریة، فإنها تحاول أن تشكل هذا الموضوع. لأنه قال لهم: تعلمون عدم نشر نفسه، ولكن مع الأمر وترامب: البیت الأبیض وضع المعاییر. فی الإسلام یقال أن الموتى یجب أن تغسل، والمعطرة مع الارز والكافور. لكن الغرب، لأنهم یخشون الموت، لا یقبلون الموت، لذا یحاولون أن یلقوا نظرة میتة. حتى أحمر الشفاه ورودة هی علیه! لا تخافوا حتى وجه أبیض وقاتل للموتى! خصوصا الأطفال یعتقدون أنه على قید الحیاة! الآن وسائل الإعلام الغربیة أو وسائل الإعلام الشرقیة الغربیة المنحى تفعل بالضبط نفس الشیء! ولكی نفكر فی أطفال العقل، فإن حضارة الغرب حیة. النمل الأبیض المقبلة وتجار المخدرات والسلاح، أن حیاتهم تعتمد على قید الحیاة: نباتات والأسلحة: إنتاج الأفیون الأراضی الزراعیة. لذا، یستیقظ المحررون الإجتماعیون التحرریون، أو الإسلامیون العلمانیون! وهكذا لا تصلی للموتى من أجل البقاء!

Buna inanmırlar!

Peyğəmbər Süleyman üç gün öldü! Amma hər kəs həyatda olduğunu düşünür və işlərini izləyir! Beləliklə, çox çalışdılar. Belə ki termitleri onun heyəti yedim və o, birdən-birə müşahidəçi damdan yerə düşdü. İndi Amerika hekayə qırx il əvvəl super edir, İmam Xomeyni Amerika haqsızlıq edə bilər ki, bəyan, lakin Solomon era ölü inanmıram! Hətta Amerika qorxur bu məktubun yaxın ən üzr və hələ bu mumiya bəzi qorxu deyil, lakin bu qırx il, bu sübut onun öz xalqına zərər, başqa Bilmirəm Bu yanlış bir şeydir! Ölüm də ölür, çünki ölülər sinir sistemi çatışmazlığı səbəbiylə sidik və tabure nəzarətini itirirlər! Ona görə də onlar vandalize edilməməlidirlər. Hamı inanmayan ölülər! Bu Süleyman qurudu və qamışın üstünə qoydu. Qısamüddətli termitlər işlərinə başlamalıdırlar. Birinci Dünya Bankı Dünya Bankıdır, Dünya Bankı düzgün hesabat verməlidir: ABŞ-ın borcu 2 trilyon dollardan artıqdır? Maliyyə hesabatlarında: Hər bir Amerikanın 7 milyon dolları borc var! Və bu borc çılgın Tramp oyunları ilə daha ağır olacaq. Çin iqtisadiyyatı çılpaq bir tankda qara dəliyə düşmüşdür! Və demək lazımdır ki, Rusiyanın militarizmi və onun "Qazprom" sabotajı iqtisadiyyatına gətirib çıxardı. bank Böyük Britaniya, dünən dünyanın mütləq hökmdarı Avropa müflis və böyük iqtisadiyyatı, Almaniyəyin!

نوع اخبار :
برچسب : مرده ای که باورش نمی کنند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic