ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بعضی ها جهان بینی اشان، تا نوک بینی شان هست! و به علت بزرگ بودن بینی، هیچ چیز دیگر را نمی بینند! حکایت رسانه های بی بی سی و دیگران همین است: آنها جمعیت میلیاردی: روسری دار، را نمی بینند ولی یک نفر که روسری را، برداشته می بینند! در قرن گذشته که به تعبیر استاد مطهری، عصر برهنگی بود و: اوج شیطان پرستی و ماده گرایی، مگر چند نفر بی حجاب بودند؟ با زور قانون دویست ساله فرانسه، فقط روسپی ها برای فیلم های پورنو، این قانون را رعایت می کردند، و کار بجایی رسید که: سال گذشته آن را لغو کردند. زیرا در دین اسلام و مسیحیت و یهودیت، حتی ادیان غیر توحیدی، زنان به داشتن حجاب فراخوانده شده، و تجریه هزاران ساله هم نشان داده که: این تجربه دویست ساله خطرناک بوده، و ارزش زن را فقط در قیمت هایی که: در روسپی خانه ها یا دستمزدهایی که: در فیلم های غیراخلاقی می دادند، تعیین می کرده و اگر زنی، به این راهها نمی رفت ارزشی نداشت! اگر واقعا آمار بگیرند، بیش از میلیاردها زن در سراسر جهان، محجبه هستند ولی دیده نمی شوند! فقط هم در مورد حجاب نیست، مردم مسیحی هر یکشنبه به کلیساها می روند، مردم مسلمان حداقل نمازجمعه هایشان پر رونق است، کلیمی ها و زرتشتی ها و بودائیها .. ولی این رسانه ها فکر می کنند: همه اینها بی حجاب به معبد یا مسجد، کلیسا یا کنیسه می روند. هم اکنون میلیارد ها بشر روی زمین زندگی می کنند، و بیش از اینها هم زندگی کرده اند. کشفیات جدید نشان می دهد: بیش از یک و نیم میلیون سال است که: بشر با تکیه بر حجاب در کل جهان، زندگی کرده اند. آنها بقدری کورکورانه و متعصبانه فکر می کنند، حتی برای اصل آزادی و اکثریت آرا، حرمتی قائل نیستند. هرجا اکثریت با آنها موافق نباشد، همه را تروریست نام می گذارند! آنها می گویند مسلمان ها تروریست هستند، یعنی یک میلیارد نفر! برای آنها ارزشی ندارند. فقط چند نفری که در حاکمیت آمریکا یا اروپا هستند، تروریست نیستند! فردا 22بهمن است و میلیون ها نفر، در تهران و شهرستان های ایران و: همه کشورهای جهان به خیابان می آیند، اینها را نمی بینند! ولی اگر نصف نفری در ماهواره، حرفی بزند، می گویند زبان ملت ایران هستند. آنها نه تنها نمی بینند و نمی شنوند، بلکه  قبول هم نمی کنند! مردم خودشان شعار می دهند: مرگ بر آمریکا و انگلیس ولی آنها می شنوند: درود بر آمریکا و انگلیس! زیرا فکر می کنند حرف آنها طرفدار دارد. برای همین ترامپ می گوید: ما همه کوشش خود را برای قیام مردم، بر علیه حکومت ایران انجام دادیم. این اظهار نظر او یعنی: چند نفر مخالف، بیشتر از یک میلیارد موافق است! بنده وقتی بعنوان عضو هیات حسن نیت، از سوی انقلاب اسلامی در سال 59 به: چند کشور آسیای جنوب شرقی، از جمله اندونزی رفتم، یکی از هنرمندان اندونزی، با لیف موز نقاشی برای چهره امام کرده بود، آن را هدیه داد تا به دست امام خمینی برسانیم. بعد گفت به بنی صدر بگویید: اگر محبوبیت امام در ایران،( به قول ایشان) کم شده دویست میلیون طرفدار، فقط در اندونزی اضافه شده! این جهان بینی توسعه ای که: مردم دنیا دارند باعث بقا و رشد آنها شده، و این همان چیزی است که: مسئولین غربی ندارند. وقتی ژیسکاردستن، قیام مردم ایران را به خودکشی جمعی نهنگ ها تشبیه می کند، نه اینکه نمی فهمد! بلکه خود را به نفهمی می زند. او تاریخ خود فرانسه را هم زیر سوال برده! و انقلاب 1789را هم خودکشی نام گذاری کرده. بهرحال فردا در ایران و: در تمام کشورهای جهان، خیابان ها شهادت خواهند داد! ولو اینکه مسئولین عربی و غربی، چشمشان را ببندند و: خبرنگاران خود را محروم کنند. 

The billionth, that not seen!

Some people have their own worldview, up to their nose! And because of the great nose, they cannot see anything else! The BBC's and others' stories are the same: they do not see the billions of people: scarves, but one who sees the scarf seen! In the last century, in the words of Professor Motahhari, was the age of nudity: the peak of Satanism and materialism were there few people without hijab? By force of the 200-year-old law of France, only prostitutes for pornography, obeyed this law, and it came to the fore when it was canceled last year. Because in the religion of Islam, Christianity and Judaism, non-monotheistic religions, women have been called to wear hijab, and thousands of years of experience have shown that: this 200 year old experience is dangerous, and only values ​​women at: Or the wages they would give in immoral videos, and if a woman did not go in these ways, it would not matter! If they really hit, more than billions of women around the world are veiled but not seen! It's not just about hijab, Christian people go to churches every Sunday, Muslims have at least their thirties, Zimmer’s, Zoroastrians and Buddhists ... But these media think: all of this is without a veil to the temple or mosque, Church or synagogue. Now billions of people live on Earth, and more than that. New discoveries show that over a period of one and a half million years, human beings have lived with a veil over the whole world. They think so blindly and fanatically, even for the principle of freedom and the majority of votes. Wherever the majority disagrees with them, they call terrorists all! They say Muslims are terrorists, one billion people! They do not value them. Only a few who are in the sovereignty of America or Europe are not terrorists! Tomorrow is February 22, and millions of people in Tehran and the cities of Iran: all the countries of the world come to the streets, they do not see! But if half a person speaks on the satellite, they say the language of the nation is Iran. They not only see and do not hear, they do not accept! People chant themselves: Death to America and Britain, but they hear: Peace be upon the United States and Britain! Because they think their words are in favor. For this, Tramp says: "We did our best to uproot the people against the Iranian government. This is his comment: less disagrees, more than a billion agree! I served as a member of the Goodwill Committee by the Islamic Revolution in 1996. I went to several countries in Southeast Asia, including Indonesia, an Indonesian artist with a banana flap drawing for Imam's face, presented it to the hands of Imam Khomeini. Then he said to Bani-Sadr: If the popularity of the Imam in Iran (to quote him) has been reduced to two hundred million fans, only added in Indonesia! This is a developmental worldview that: the people of the world have survived and developed, and this is what: Western officials do not. When Giskardston likens the uprising of the Iranian people to the collective suicide of whales, he does not understand! It does not understand itself. He also questioned the history of France itself! And the 1789 revolution also called suicide. However tomorrow in Iran and in all countries of the world, the streets will testify! Even though Arab and Western officials close their eyes and deny their journalists.

 

الملیار، لم أر!

بعض الناس لدیهم نظرة خاصة بهم، حتى أنفهم! وبسبب الأنف العظیم، لا یستطیعون رؤیة أی شیء آخر! قصص بی بی سی وقصص الآخرین هی نفسها: أنها لا ترى الملیارات من الناس: الأوشحة، ولكن واحد الذی یرى وشاح ینظر! فی القرن الماضی، وفقا لأستاذ مطهری والعمر والعری: تم كشف النقاب عن ارتفاع الشیطانیة والمادیة، ولكن العدید من الناس؟ فرنسا الذكرى المئویة الثانیة مع قوة القانون والعاهرات فقط لأشرطة الفیدیو الاباحیة، اتبع القانون، والعمل فی أی مكان أنه فی العام الماضی تم إلغاؤها. لأنه فی الإسلام والمسیحیة والیهودیة، حتى الدیانات السماویة، وقد أظهرت النساء اللاتی یرتدین الحجاب ودعا، وخبرة آلاف السنین أن تجربة الذكرى المئویة الثانیة الخطرة، والنساء القیمة فقط بسعر التی فی بیت دعارة أو الأجور التی من شأنها أن تعطی فی أشرطة الفیدیو غیر الأخلاقیة، وإذا كانت المرأة لم تذهب فی هذه الطرق، فإنه لا یهم! إذا ضربوا حقا، أكثر من الملیارات من النساء فی جمیع أنحاء العالم محجبة ولكن لم أر! ، كنیسة أو كنیس. الآن یعیش الملیارات من الناس على الأرض، وأكثر من ذلك. وتبین الاكتشافات الجدیدة أن البشر على مدى فترة نصف ملیون ونصف الملیون عاشوا حجابا على العالم أجمع. وهم یعتقدون ذلك بشكل أعمى ومتعصبین، حتى لمبدأ الحریة وأغلبیة الأصوات. وحیثما لا یتفق الغالبیة معهم، فإنهم یسمون الإرهابیین جمیعا! یقولون إن المسلمین إرهابیون، ملیار شخص! أنها لا تقدر لهم. فقط عدد قلیل من الذین هم فی سیادة أمریكا أو أوروبا لیسوا إرهابیین! غدا هو 12 فبرایر، والملایین من الناس فی طهران ومدن إیران: جمیع دول العالم تأتی إلى الشوارع، وأنها لا ترى! ولكن إذا كان نصف شخص یتحدث على القمر الصناعی، یقولون إن لغة الأمة هی إیران. انهم لا یرون ولا یسمعون فقط، انهم لا یقبلون! الناس یرددون أنفسهم: الموت لأمریكا وبریطانیا، لكنهم یسمعون: السلام على الولایات المتحدة وبریطانیا! لأنهم یعتقدون أن كلماتهم فی صالح. لهذا، یقول ترامب: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاقتلاع الشعب ضد الحكومة الإیرانیة. هذه الملاحظة هی: كم من الناس یعارضون، أكثر من ملیار توافق! أنا كعضو فی مجلس حسن النیة، والثورة الإسلامیة 59 إلى عدة دول جنوب شرق آسیا، بما فیها إندونیسیا ذهب، واحد من الفنانین فی إندونیسیا، مع لوحة ألیاف الموز لمواجهة كان الإمام، فإنه أعطى لل الإمام الخمینی. بعد وقال بنی صدر القول ما اذا شعبیته فی إیران، (كما یقولون) أقل من ملیونی المشجعین، إلا اندونیسیا قد أضیفت! هذه نظرة عالمیة تنمویة: إن شعوب العالم قد نجت وتطورت، وهذا ما لا یفعله المسؤولون الغربیون. عندما یشبه جیسكاردستون انتفاضة الشعب الإیرانی للانتحار الجماعی للحیتان، فهو لا یفهم! أنها لا تفهم نفسها. كما تساءل عن تاریخ فرنسا نفسها! ودعت ثورة 1789 أیضا إلى الانتحار. لكن غدا فی إیران وفی جمیع دول العالم، ستشهد الشوارع! على الرغم من أن المسؤولین العرب والغربیین یغلقون أعینهم وینكرون الصحفیین.

Milyardıncı, görmədim!

Bəzi insanların burnuna qədər öz dünyəvi baxışları var! Böyük burnundan ötəri başqa bir şey görmürlər! BBC-nin və başqalarının hekayələri eynidır: milyardlarla insanı görmürlər: eşarplar, ancaq görülən fars görən biri! Ötən əsrdə Professor Mütəhhəri, yaş və çılpaqlıq görə: Atom və materializm, lakin bir neçə nəfər hündürlüyü təqdim edildi? Qanunun qüvvəyə, porn video üçündür fahişə, qanuna əməl, ötən il ləğv edilib ki, hər hansı bir iş ilə Fransa bicentenary. İslam, xristianlıq və yəhudilik, hətta səmavi dinlərin Çünki adlı hicab və il minlərlə təcrübə geymək qadın göstərmişdir fahişəxana yalnız bir qiymətə bicentenary təhlükəli və dəyəri qadınların təcrübə ki, Yoxsa əxlaqsız filmlərdə verəcəyi əmək haqqı və bir qadın bu yollarla getməsə, bu, əhəmiyyətli deyil! Onlar həqiqətən vurduqları təqdirdə, dünyanın müxtəlif yerlərindən olan milyardlarla qadın örtülüdür, lakin görülə bilməz! , Kilsə və ya sinaqoq. İndi milyardlarla insan Yer üzündə yaşayır və daha çoxdur. Yeni kəşflər göstərir ki, bir milyon yarım il ərzində insan bütün dünya üzərində örtüklə yaşadı. Onlar azadlıq prinsipi və səslərin əksəriyyəti üçün belə kor-koranə və fanatik düşünürlər. Onların əksəriyyəti ilə razılaşmadığı yerdə, bütün terrorçuları çağırırlar! Müsəlmanlar, bir milyard insan terrorist deyirlər! Onları dəyərləndirmirlər. Amerika və ya Avropanın suverenliyində olan bir neçə nəfər terrorist deyil! Sabah 22 fevral, Tehrandakı milyonlarla insan və İranın şəhərləri: dünyanın bütün ölkələri küçəyə çıxır, görmürlər! Halbuki peykdən yarım adam danışırsa, millətin dili İrandır. Onlar yalnız görür və eşitmirlər, qəbul etmirlər! İnsanlar özlərini səsləndirirlər: Amerikaya və Britaniyaya ölüm, amma onlar eşidirlər: ABŞ və İngiltərədə sülh olsun! Çünki onların sözləri yaxşıdır.

نوع اخبار :
برچسب ها : 22Bahman،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :