ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خیلی ها می گویند: مملکت صاحب ندارد و حسینقلی خانی! و هرکی به هرکی است. چون قیمت های ارزاق فرق می کند! کرایه تاکسی ها به دست تاکسی رانان هست، و هرکس هرچقدر می تواند می گیرد. و یا اینکه هرکس هرچقدر می خواهد، حقوق برای خودش می نویسد! وام می گیرد و فرار می کند، کسی نیست آنها را برگرداند! الان هم که داعش رفته افعانستان و: می خواهند دولت خراسان بزرگ را درست کنند! مبارزه با اختلاس ها و دزدی ها، فقط در حرف است! زیرا آنهایی هم که باید مبارزه کنند، دستشان در کار است. مجوز کنسرت از ارشاد گرفته می شود، ولی عده ای آن را لغو می کنند، تمام سرزمین های ما که: در زمان قاجار از دست رفته، همچنان از دست رفته است، و کسی به فکر برگرداندن آن نیست. همین ها در جای دیگر می گویند: کافی است یک نفر روسری از سرش بردارد، فوری او را می گیرند و می برند. یا اگر کسی اغتشاش کند، فوری او را دستگیر می کنند. در این مملکت آزادی نیست! همه چیز و همه جا کنترل می شود، حتی یک عده ای می گویند: آزادی را آزاد کنید! حالا این تضاد به چه دلیل است؟ نیاز به بررسی دارد زیرا: یا قسمت اول درست است، یعنی کسی به کسی نیست، یا قسمت دوم که می گویند: به همه چیزمان کار دارند. همه اینها را هم یک گروه می گویند! زیرا دولتی ها که: نظرشان معلوم است: قانون همه چیز را بیان کرده، اگر کم و سری باشد مجلس تصویب می کند. قوه مجریه هم کار خود را بخوبی انجام می دهد، قوه قضاییه هم سوء جریان ها را اصلاح می کند. پس حرف های بالا، برای افرادی است که حرفی می زنند تا: کسی نگوید آنها لال هستند. زیرا حرف باد هوا است! خناق نیست که گلوی آدم را بگیرد و خقه کند. در درجه اول هرچیزی که: صاحب ندارد همه میتوانند بردارند! و صاحب شوند. لذا اگر کسی واقعا ادعا می کند: مملکت صاحب ندارد، برود صاحب شود! و هرطور که خودش می خواهد اداره کند. ولی اگر منظورش انتقاد است، یعنی صاحب دارد ولی رسیدگی نمی کند! باید آن را به صاحب بگوید، نه به مردم! پس دسته دوم افرادی هستند که: منظور آنها طعنه زدن است. این افراد معمولا سوال و جواب ها را، با هم دارند هرجا برای شیرینی کاری، هرکدام بهتر باشد آن را ارائه می دهند. یعنی هم ساز مخالف را خوب می نوارند، هم ساز موافق را خوب کوک می کنند. عده ای هم هستند که خود را هیات دولت، رئیس جمهور و یا مجلس فرض می کنند! و در اتوبوس یا تاکسی، مشکلات جهان را با یک پیشنهاد حل می کنند. عده ای هم ناهار نخورده سیر هستند و: می گویند حق ما بود که: شاه یا رئیس جمهور شویم، ولی حق ما را خوردند! بهرحال از این صحبت که بگذریم، مملکت صاحب دارد و خوب هم دارد. صاحب اصلی این مملکت و: تمام جهان امام زمان است، و اگر نبود با انفجار اشتباهی یک بمب اتم، دنیا از بین می رفت. همانطور که در کتاب سقوط 1979 نوشته: یک بمب در ایران منفجر می شود و: به بمب های پاکستان ضربه زده، آنها را منفجر می کنند! و بصورت زنجیره ای، بمب های هندوستان وچین، آمریکا و اروپا پشت سرهم، موج انفجار می گیرند و منفجر می شوند! در یک روز همه بمب ها بکار می افتند، و جهان را نابود می کنند.(لولاالحجه لساخت الارض باهلها). اگر برخی از مشکلات هم هست، باعث آن خود مردم هستند: مثل زلزله و سیل که: براثر گناهانی مثل رباخواری و دروغگویی بوجود می اید. بسیاری از مشکلات مردم ایران هم، بخاطر تحریم های آمریکا، و سرقت اموال ماست. تمام اینها بخاطر اعتقاد ما، به امام زمان عج است و: این است که با تمام این مشکلات، مردم امیدوارند و آینده روشن در پیش رو دارند. و با تمام انتقاداتی که می کنند، پای دین و اسلام ایستاده اند و: یک لحظه از اعتقادات اسلامی عقب نشینی نمی کنند. و این را در راهپیمایی های: 22بهمن چهل ساله دیدیده ایم

Is the country owned or not?

Many say: the country does not own the owner! And whoever is to anyone. Because the prices are different! Taxi fares are in the hands of a taxi driver, and everyone can take it as much as possible. Or, whatever he wants, he writes rights for himself! Looks and runs away, nobody returns them! Now that ISIS has gone to Afghanistan, and they want to make a big Khorasan government! The fight against embezzlement and robbery is just in words! Because: those who must fight must have their hands on the job. The concert license is taken from the guidance, but it is canceled by some, all of our lands, which have been lost during the Qajar period, are still missing, and nobody is thinking of returning it. The same thing says elsewhere: it is enough for a person to remove a scarf from his head; he will immediately take and take him. Or if someone is disturbed, they will immediately arrest him. There is no freedom in this country! Everything is controlled everywhere, even some people say: release freedom! Now why is this contradiction? It needs to be investigated because: either the first part is true, that is, no one is to anyone, or the second part that says: "We have everything to do." All this is a group! Because the governments that: their opinion is clear: the law has expressed everything, if it is small, the parliament passes. The executive branch also does its job well, the judiciary reforms the misconduct. So the above is for those who say so: nobody says they are dumb. Because the wind is the weather! It's not a shrine to get your throat off and stomp out. First of all, everything that the owner does not have, everyone can take! And become owners. So if anyone really claims: the country has no owner, go to own it! And :as he wants to handle. But if he means criticism, he means the owner, but he does not handle it! It should tell the owner, not the people! So the second group of people is: they mean taunting. These people usually have questions and answers; they can come together wherever they are for better cookies. It means that the opposing machine is good, they are mutually agreeing. There are also some who assume that they are the government, the president or the parliament! By bus or taxi, they solve the world's problems with a proposal. Some people are eating lunch and: they say it was our right to be the king or the president, but they ate our right! Anyway, let's just say that the country owns and has a good deal. The main owner of this country is the whole world of the Imam of Time, and if it were not, the world would be destroyed by the wrong blast of an atomic bomb. As described in the 1979 crash book: A bomb explodes in Iran and: Blows Pakistani bombs and explodes them! And in a chain, the bombs of India and China, the United States and Europe are bursting along the blast and exploding! In one day, all bombs are used, and they destroy the world. If there are some problems, it is the people themselves: like earthquakes and floods that are caused by sins such as usury and lying. Many of the problems of the Iranian people are also due to US sanctions and theft of our property. All of this is due to our belief in the Imam of Ajz time: that is, with all these problems, people are hopeful and have a bright future ahead. And with all their criticisms, they stand at the foot of religion and Islam: they will not retreat a moment from Islamic beliefs. And this is what we saw on the marches: Forty years ago, Bahman

هل تملك الدولة أم لا؟

ویقول كثیرون: البلاد لیس لدیها أصحاب! ومن هو لأی شخص. لأن الأسعار مختلفة! سیارات الأجرة هی فی أیدی سائق سیارة أجرة، ویمكن لأی شخص أن أعتبر قدر الإمكان. أو، كل ما یرید، یكتب الحقوق لنفسه! یبدو ویهرب، لا أحد یعود لهم! الآن بعد أن ذهب داعش إلى أفغانستان، وأنها ترید أن تجعل حكومة خوراسان كبیرة! إن الكفاح ضد الاختلاس والسطو هو بكلمات فقط! لأن أولئك الذین یجب أن القتال یجب أن یكون أیدیهم على العمل. یتم أخذ رخصة الحفل من التوجیه، ولكن یتم إلغاء بعض من قبل، كل من أراضینا، التی فقدت خلال فترة قاجار، لا تزال مفقودة، ولا أحد یفكر فی إعادته. الشیء نفسه یقول فی مكان آخر: یكفی أن یقوم شخص بإزالة وشاح من رأسه، وسوف یأخذ على الفور ویأخذه. أو إذا كان هناك انزعاج شخص ما، فإنها سوف اعتقاله على الفور. لیس هناك حریة فی هذا البلد! یتم التحكم فی كل شیء فی كل مكان، حتى بعض الناس یقولون: الإفراج عن الحریة! الآن لماذا هذا التناقض؟ ولا بد من التحقیق فیها لأن: الجزء الأول صحیح، أی أنه لا أحد على أحد، أو الجزء الثانی الذی یقول: "لدینا كل ما نفعله". كل هذا هو مجموعة! لأن الحكومات: رأیهم واضح: لقد عبر القانون عن كل شیء، إن كان صغیرا، یمر البرلمان. وتقوم السلطة التنفیذیة أیضا بعملها على نحو جید، وتقوم السلطة القضائیة بإصلاح سوء السلوك. حتى ما سبق هو بالنسبة لأولئك الذین یقولون ذلك: لا أحد یقول أنها غبیة. لأن الریاح هی الطقس! انها لیست ضریح للحصول على الحلق قبالة و ستومب بها. أولا وقبل كل شیء، كل ما لم یملك المالك، یمكن لأی شخص أن یأخذ! وتصبح أصحابها. حتى إذا كان أی شخص یدعی حقا: البلد لیس لدیه مالك، انتقل إلى امتلاك ذلك! وكما یرید التعامل معها. ولكن إذا كان یعنی الانتقاد، فهو یعنی المالك، لكنه لا یتعامل معها! یجب أن تخبر المالك، ولیس الشعب! وبالتالی فإن المجموعة الثانیة من الناس هی: أنها تعنی تونتینغ. وعادة ما یكون لدى هؤلاء الأشخاص أسئلة وأجوبة، ویمكنهم الالتقاء أینما كانوا للحصول على ملفات تعریف ارتباط أفضل. وهو ما یعنی أن الجهاز المتعارض هو جید، فهی توافق متبادل. وهناك أیضا بعض الذین یفترضون أنهم الحكومة أو الرئیس أو البرلمان! بواسطة الحافلات أو سیارات الأجرة، فإنها تحل مشاكل العالم مع اقتراح. بعض الناس یأكلون الغداء ویقولون: كان من حقنا أن نكون الملك أو الرئیس، لكنهم أكلوا حقنا! على أی حال، دعونا نقول فقط أن البلاد تملك ولها صفقة جیدة. المالك الرئیسی لهذا البلد هو العالم كله من الإمام من الزمن، وإذا لم یكن كذلك، فإن العالم سوف یتم تدمیرها من خلال انفجار خاطئ من قنبلة ذریة. كما هو موضح فی كتاب تحطم عام 1979: قنبلة تنفجر فی إیران و: تفجیر القنابل الباكستانیة وینفجر لهم! وفی سلسلة، القنابل من الهند والصین والولایات المتحدة وأوروبا تنفجر وتفجیر وتنفجر! فی یوم واحد، یتم استخدام جمیع القنابل، وتدمر العالم، وإذا كان هناك بعض المشاكل، فمن الناس أنفسهم: مثل الزلازل والفیضانات التی تسببها الخطایا مثل الربا والكذب. وكثیر من مشاكل الشعب الإیرانی هی أیضا بسبب العقوبات الأمریكیة وسرقة ممتلكاتنا. كل هذا یرجع إلى إیماننا بإمام أجز الوقت: وهذا هو، مع كل هذه المشاكل، والناس أمل، ومستقبل مشرق قدما. ومع كل انتقاداتهم، یقفون على قدم الدین والإسلام: لن یتراجعوا عن لحظة من المعتقدات الإسلامیة. وهذا ما رأیناه فی المسیرات: قبل أربعین عاما، بهمن

Ölkənin sahibi olub-olmaması?

Bir çoxları deyirlər: ölkənin sahibləri yoxdur! Kimsə hər kəsə. Qiymətlər fərqli olduğundan! Taksi tarifləri taksi sürücüsünün əlindədir və hər kəs bunu mümkün qədər götürə bilər. Yoxsa istədiyi hər şeyi özü üçün yazır! Görünür və qaçır, heç kəs onları geri qaytarmaz! İndi İSİS Əfqanıstana gedib, böyük Xorasan hökuməti qurmaq istəyirlər! İtki və soyğunçuluqla mübarizə yalnız sözlərdir! Çünki mübarizə aparmaq istəyənlər işə əllərini qoymalıdırlar. Və ya kimsə narahat olsa, dərhal onu tutacaqlar. Bu ölkədə azadlıq yoxdur! Hər şey hər yerdə nəzarət olunur, hətta bəzi insanlar deyirlər: azadlığa azad olun! İndi niyə bu ziddiyyət var? Bütün bunlar bir qrupdur! Çünki hökumətlər: onların fikirləri aydındır: qanun kiçikdirsə, qanun parlamentə keçir. İcra şöbəsi də öz işini yaxşı həyata keçirir, ədalət mühakiməsi islahatları pisləyir. Yəni yuxarıdakılar belə deyirlər: kimsənin lal olduğunu deyirlər. Çünki külək havadır! Bu, boğazını çıxartmaq və çölə atmaq üçün bir xaç deyil. Hər şeydən əvvəl, sahibin olmadığı hər şey, hər kəs ala bilər! Və sahib olmaq. Yəni kimsə həqiqətən iddia edirsə: ölkənin sahibi yoxdur, özünə gedin!

نوع اخبار :
برچسب ها : مملکت صاحب دارد یا نه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :