ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در کل جهان فقط یک نوع اپوزیسیون یا: گروه مخالف حکومت می شناسند، ولی در ایران به مدد انقلاب اسلامی، مخالفین گیج و کور شدند و انواع و اقسام، اپوزیسیون درست کردند. بعضی ها یک نفره، یعنی چند حزب که همه با هم توسط یک نفر، تاسیس می شوند! گاهی دو نفره یا سه نفره! اغلب از 4نفر بیشتر نمی شوند، زیرا فوری انشعاب می کنند! بنابر این اگر همه مخالفان جمهوری اسلامی را، جمع بزنند فقط ترامپ هست و خودش! شاید مینی مخالف هایی بودند که: به حرف ترامپ به خیابان ها آمدند، ولی الان کجا هستند؟ سوراخ موش را به دلار می خرند! تا قایم شوند. همه آنها ییکه در همین اعتشاشات اخیر، به فرمان ترامپ به خیابان آمده بودند، گفتند اشتباه کردیم و آزاد شدند. این از نظر تعداد! اما از نظر کیفیت هم همینطور است: در ایران رسم است مومن ترین آدم ها، نقش شمر را در تعزیه امام حسین ع بازی می کنند. زیرا مردم نقش آنها را باور می کنند، و او را کتک می زنند! به انها ناسزا می گویند، و انها باید به خاطر این کار، همیشه در مظان اتهام باشند، لذا نمی تواند غیر مومن باشد و اینهمه: لعن و نفرین کودکان و زنان و برخی: افراد کم دانش را تحمل کند. به این افراد مخالف خوان گفته می شود! معنی آن اپوزیسیون دستوری است. یعنی بسیاری از مسئولین یا کاندیدها، برای رای آوردن یا جلب ارا مردم، مخالف خوانی می کنند، ولی در عمل پایبند کامل به اسلام و انقلاب هستند. و در مواقع لزوم مجکم پای اسلام ایستاده اند. فرضا بسیاری تصور می کنند که: رئیس جمهور ایران خودش اپوزیسیون است! زیرا سخنانی می گوید که: این را تایید می کند! مثلا ایشان در مرقد مطهر امام فرمودند: باید صدای مخالف را شنید. این از همان مخالف خوانی ها است. زیرا در واقع این حرف را به خودش میزند که: سالها مخالفان خود را: بیسواد و نادان و بدون شناسنامه می گفت. اما برداشت از صحبت ایشان در بی بی سی، یا جاهای دیگر این بود که: منظور ایشان رهبری است که: باید سخنان کروبی را بشنود! و یا ولی فقیه است که باید شعار: ضد ولایت فقیه اغتشاشگران را بشنود. ولی همین شخص روز بعد در کرمان می گوید: ما نمی گذاریم در امریکا برای ما تصمیم بگیرد. زیرا ملت ایران جنایات آمریکا را فراموش نکرده است. و این تودهنی بزرگی به مخالف اصلی، یعنی ترامپ بود. غیر از مخالف خوان ها، برخی اپوزیست ها پولکی هستند: مثلا به برخی دختران یا زنان، پول و پناهندگی می دهند، آنها را وارد بازی رسانه ای می کنند:تا بدحجاب و بی حجاب، در خیابان ها بگردند، یا روسری خود را بردارند! یا به پیرمردان و پیرزنان، کمک مالی می کنند تا: در تاکسی و اتوبوس از شاه تعریف کنند، و بگویند وضع مردم آنموقع خوب بوده!  ولی در زمان شاه، مردم آب جوب می خوردند! یعنی لوله کشی نبود، و آب شاه بهترین آب بود که: در بشکه ها فروخته می شد، و لی فقرا آب هاییکه در جوب بود، به آب انبار می ریختند،  تاصاف شود بعد بخورند. همه کوچه ها یک متری بود، بوی پهن شتر و سرگین اسب و خر می داد! بهترین وسیله نقلیه فقرا، گاری یا درشکه بود. البته بجز سال 56یا 57 که سال: انفجار در آمد نفتی بود و: تعدادی ماشین وارد مملکت شدند. دسته سوم مخالفان نادان هستند، که نمی دانند که اگر کسی اسلام را قبول کرد و: بعد به آن کافر شد، مانند گروه مسلمیه کذاب، مرتد فطری حساب شده و: اعدام آنها واجب می شود! لذا همه انتقادات آنها، بر ضد اسلام است و فکر می کنند: حجاب یا دیه و قصاص را، آخوند ها در آورده اند. لذا مخالف اصلی یا اصلا وجود ندارد، و یا ما نمی شناسم! به دلیل اینکه با تمام مشکلاتی که آمریکا بوجود آورده، و پولهای ما را بالا کشیده، می بینیم  روز 22بهمن همه می آیند.

Different types of opposition!

In the whole world, only one type of opposition is known: the group is against the rule, but in Iran, through the Islamic Revolution, the opposition became confused and blind, and made various kinds of opposition. Some are single, that is, several parties that are all created by one person! Sometimes two or three! Often there are not more than 4 people because they split up immediately! Therefore, if all the opponents of the Islamic Republic are gathered together, it is only the tramp and itself! Maybe there were some minor opponents who came to the streets, but now where are they? Hurts the mouse for dollars! To hide. All of them, who came to the streets at the same time as these trilogies, said they were wrong and were released. This is in terms of number! But also in terms of quality: in Iran it is customary. Most faithful people play the role of Shamir in the thesis of Imam Hossein. Because people believe their role, and beat him! They are called malice, and they should always be accused of doing so, so they cannot be unbelievers, and all this: the cursing of children and women and some of them: the little people who tolerate knowledge. These people are called opponents! The meaning of this is the commanding opposition. That is, many officials or candidates oppose the vote or attracting people, but in practice they fully adhere to Islam and the revolution. And when they stand, they stand firmly on the feet of Islam. Suppose many think that: Iran's president is an opposition! Because the saying goes: "It confirms this!" For example, he said in the Imam's tomb: he must hear the opposite. This is the same disagreement. Because in fact he says to himself: For years he said his opponents were illiterate and ignorant and without an identity card. But the perception of talking to him on the BBC, or elsewhere, was that he meant that he should hear Karroubi's words! Or the supreme leader is to have the slogan: Anti-Velayat-e Faqih will hear the oppressors. But the same person in Kerman next day says: "We do not let us decide in America." Because:  the Iranian nation has not forgotten American crimes. And this was a great deal to the main opponent, the Tramp. Other than the opposing readers, some oppositionists are lousy: for example, they give some girls or women money and asylum, they enter the media game: to scoop up the veil, go on the streets, or take their scarves. ! Or they help old men and old people to: Define the king in taxi and bus, and say that the situation of the people was good at the time! But in the time of the Shah, people were drinking water! It was not plumbing, and the water of the shah was the best of water: it was sold in barrels, and the poor of the poor who were in Juba, poured water into water, and then ate, and then they would eat. All the streets were one meter, a smell of camel and dung horses! The best vehicle was the poor, the carriage or the carriage. Of course, except for 56 or 57 years of the year: the explosion came from oil and: a number of cars entered the country. The third group is the ignorant opponents who do not know that if anyone accepted Islam and then disbelieved it, it would be considered an apostate anesthetist, like the evil Muslim group, and their execution is obligatory! Therefore, all their criticisms are against Islam and they think: Hijab or Diyat and Qisas have been brought by the mullahs. So the main opposition does not exist at all, or we do not know! Because: with all the problems that the US has created and raised our money, we see everyone coming on 22 Bahman.

أنواع مختلفة من المعارضة!

فی العالم كله، هناك نوع واحد فقط من المعارضة معروف: الجماعة ضد الحكم، ولكن فی إیران، من خلال الثورة الإسلامیة، أصبحت المعارضة مشوشة ومكفوفین، وجعلت أنواعا مختلفة من المعارضة. بعض هی واحدة، وهذا هو، العدید من الأطراف التی یتم إنشاؤها من قبل شخص واحد! أحیانا اثنین أو ثلاثة! فی كثیر من الأحیان لا یوجد أكثر من 4 أشخاص لأنها انقسمت على الفور! لذلك، إذا جمعت جمیع المعارضین للجمهوریة الإسلامیة معا، فإنه هو فقط المتشرد نفسه! ربما كان هناك بعض المعارضین الطفیفة الذین جاءوا إلى الشوارع، ولكن الآن أین هم؟ یضر الماوس للدولار! لإخفاء. كلهم، الذین جاءوا إلى الشوارع فی نفس الوقت هذه تریلوغز، وقالوا انهم كانوا مخطئین وأطلق سراحهم. هذا هو من حیث العدد! ولكن أیضا من حیث الجودة: فی إیران من المعتاد، معظم الناس المؤمنین تلعب دور شامیر فی أطروحة الإمام حسین. لأن الناس یعتقدون دورهم، وضربوه! إنهم یدعون الخبیث، ویجب أن یكونوا متهمین دائما للقیام بذلك، حتى لا یمكن أن یكونوا غیر مؤمنین، وكل هذا: شتم الأطفال والنساء وبعضهم: القلیل من الناس الذین یتسامحون مع المعرفة. ویسمى هؤلاء الناس المعارضین! معنى هذا هو المعارضة القائدة. أی أن العدید من المسؤولین أو المرشحین یعارضون التصویت أو یجتذبون الناس، ولكنهم فی الواقع یلتزمون تماما بالإسلام والثورة. وعندما یقفون، یقفون بحزم على أقدام الإسلام. لنفترض أن الكثیرین یعتقدون أن: الرئیس الإیرانی هو معارضة! لأن المثل یقول: "إنه یؤكد هذا!" على سبیل المثال، قال فی قبر الإمام: یجب أن یسمع العكس. هذا هو نفس الخلاف. لأنه فی الواقع یقول لنفسه: لسنوات قال خصومه كانوا أمیین والجاهل ودون بطاقة الهویة. لكن تصور الحدیث معه فی بی بی سی، أو فی أی مكان آخر، كان یعنی أنه یجب أن یسمع كلمات كروبی! أو المرشد الأعلى هو أن یكون شعار: مكافحة ولایة الفقیه ستسمع الظالمین. لكن نفس الشخص فی كرمان الیوم التالی یقول: "نحن لا ندعنا نقرر فی أمریكا". لأن الأمة الإیرانیة لم تنس الجرائم الأمریكیة. وكان هذا قدرا كبیرا للخصم الرئیسی، والصعرب. وبخلاف القراء المعارضین، فإن بعض المعارضین مرهقون: على سبیل المثال، یمنحون بعض الفتیات أو النساء المال واللجوء، ویدخلن فی لعبة وسائط الإعلام: لتخطی الحجاب، أو یذهبن إلى الشوارع، أو یأخذن الأوشحة. ! أو أنها تساعد كبار السن من الرجال والمسنین على: تحدید الملك فی سیارات الأجرة والحافلات، ویقولون إن وضع الشعب كان جیدا فی ذلك الوقت! ولكن فی وقت الشاه، كان الناس میاه الشرب! لم یكن السباكة، وماء الشاه كان أفضل المیاه: فقد بیع فی برامیل، فقراء الفقراء الذین كانوا فی جوبا، صبوا الماء فی الماء، ثم أكلوا، ثم یأكلون. كانت جمیع الشوارع متر واحد، رائحة الجمل والروث الخیول! وكانت أفضل وسیلة للفقراء، والنقل أو النقل. وبطبیعة الحال، باستثناء 56 أو 57 سنة من السنة: جاء الانفجار من النفط و: دخل عدد من السیارات البلاد. المجموعة الثالثة هی الخصوم الجاهلین الذین لا یعرفون أنه إذا قبل أی شخص الإسلام ومن ثم كفروا علیه، فإنه یعتبر المخدر المرتد، مثل الجماعة الإسلامیة الشریرة، وإعدامها إلزامی! لذلك، كل انتقاداتهم ضد الإسلام، وهم یعتقدون: الحجاب أو دیات والقصاص جلبت من قبل الملالی. لذلك المعارضة الرئیسیة لا وجود لها على الإطلاق، أو أننا لا نعرف! لأنه، مع كل المشاكل التی خلقتها الولایات المتحدة وأثارت أموالنا، ونحن نرى الجمیع یأتی فی 22 بهمن.

Müxtəlif növ müxaliflər!

Bəziləri tək, yəni bir nəfər tərəfindən yaradılan bir neçə partiyadır! Bəzən iki-üç! Çox vaxt 4 nəfərdən çoxu yoxdur, çünki onlar dərhal parçalanırlar! Buna görə, əgər İslam Respublikasının bütün müxalifləri bir araya toplaşarsa, yalnız tramp və özüdür! Bəlkə küçəyə gələn bəzi kiçik rəqiblər var idi, amma indi harada? Dollar üçün dollar sızdırır! Gizlətmək üçün. Bütün bu trilogues ilə eyni zamanda küçəyə gələnlər hamısı səhv olduğunu və azad olduqlarını söylədilər. Bu nömrə baxımından! İnsanlar öz roluna inanırlar və onu döyürlər! Bu insanlar opponentlər deyilir! Bunun mahiyyəti komanda müxalifətidir. Yəni, bir çox rəsmi şəxs və ya namizəd səsverməyə qarşı çıxır və ya insanları cəlb edir, amma praktikada İslamı və inqilabı tamamilə saxlayırlar. Onlar ayağa qalxanda İslamın ayaqlarına qətiyyən ayaq basırlar. Bir çox düşünün: İran prezidenti müxalifətdir! Çünki deyilir: "Bunu təsdiqləyir!" Məsələn, İmamın məzarında dedi: əksini eşitməlidir. Bu eyni fikir ayrılığıdır. Çünki əslində özünə belə deyir: Bir neçə ildir opponentlər savadsız və cahil idi və şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan dedilər. Ancaq bbC-də və ya başqa yerlərdə onunla söhbətləşməsi onun Kərrubinin sözlərini eşitməsini nəzərdə tuturdu! Və ya ali lideri şüarına sahib olmaqdır: Anti-Velayat-e Fəqih zülmkarları eşidir. Amma növbəti gün Kermanda eyni adam: "Amerikada qərar verməyəcəyik" deyir. Çünki İran xalqı Amerika cinayətlərini unutmadı. Və bu əsas rəqib .

نوع اخبار :
برچسب ها : انواع و اقسام اپوزیسیون!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :