ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در سیزدهمین همایش بین المللی: مدیریت پروژه مطرح شد که: مدیریت پروژه در ایران، سابقه هزاران ساله، همچون پاسارگاد و شهر سوخته دارد، چرا توجهی نمی شود؟ باید گفت همینطور است: زیرا اولین اثار تمدنی که: متعلق به 15هزار سال پیش است، و در منطقه چهار محال و بختیاری یافت شده، نشان از وجود کارگاهها و: محوطه های کاری و تجهیزات کارگاهی، برای ساخت انبوه کالاهای مورد نیاز، از کالاهای سفالی گرفته تا البسه و نساجی، وجود داشته. البته شاید در غرب، اولین بار مدیریت پروژه در: ساختمان سازی و معماری به کار گرفته شد، ولی اگر هم چنین باشد؛ ساخت پاسارگاد و تخت جمشید، و یا آثار ماندگاری که در اصفهان وجود دارد، کمتر از آنها نیست و بقول یکی از اساتید، ایرانیان بناهایی ساخته اند که: هزاران سال دوام داشته، و امروز به دست ما رسیده، ولی چطور است که در: تکنولوژی و مدیریت پروژه های جدید، بعد از گذشت 40سال باید تخریب شود چون: به بافتهای فرسوده تبدیل می شوند؟ لذا ما باید یک ایرانی سازی! در مدیریت و استفاده از اصول مدیریت ایرانی، انجام دهیم. این مقاله سعی دارد: اهمیت این تغییر دیدگاه را نشان دهد. دیدگاه ایرانی در مدیریت، جهانشمول است یعنی برای تمام تاریخ و: جغرافیای بشری فکر می کند، لذا ممکن است با دیدگاه تنگ نظرانه، درحد شرکت یا یک بنگاه متناسب نباشد، و برخی ها برداشت معکوس هم داشته باشند! مثلا وقتی دیوار چین یا اهرام سه گانه، از لاشه های کارگران ساخته می شد، در ایران کارگران تخت جمشید بیمه بودند! حسابهای دفتری و قرارداد هایی با کتیبه های سنگی داشتند. لذا یک مدیریت مقتدر در ایران، میتواند تمام سرزمین های از دست رفته را پس بگیرد، تا مهمترین عنصر پروژه یعنی: نیروی انسانی و ساختمان را افزایش دهد. این مدیریت میتواند: تمام اموال خارج شده را، که توسط دزدان و سلطنت طلبها خارج شده، به ایران برگرداند و: عنصر سرمایه را هم حداکثری کند. همین امر باعث مشکلاتی در ایران شده است: وقتی آقای خاوری، سه هزار میلیاردتومان را به کانادا می برد، و برای بازگرداند آن، کسی نمی تواند کاری بکند! این یعنی خالی شدن جیب مردم و: کوچک شدن سفره های آنها. چه رسد به  هزاران هزار میلیارد دلار و و ریال، که آمریکا و دیگر کشورها، بلوکه کرده اند! اگر سود این مبالغ هم به ایران داده شود، همه مشکلات بودجه ای ایران حل می شود! عنصر چهارم یعنی مدیریت نیز، در ایران تفاوت ماهوی دارد! بیشتر پروژه هایی که نیمه کاره مانده اند، برای این است که از مدیریت غربی، برمبنای سود شخصی تبعیت می کنند. در حالیکه اگر از مدیریت جهادی، در پروژه ها استفاده شود، همه کارها اور هم می شود! کارهایکه در زمان قالیباف انجام شده، با اینکه سعی دارند آنها را تعطیل کنند، هنوز برای سالها، نیاز مردم تهران را برآورده می کند. فقط یک نکته تفاوت این دو : مدیریت غربی، برمینای کندن پول! از دولت است، لذا پروژه هایی  50ساله که: هرسال هم بودجه می گیرند! ولی ناتمام هستند، چون مدیران پروژه به فکر جیب خود هستند! نه پیشبرد پروژه، به این لحاظ کل بودجه های دولتی، بقول خودشان پول اب خوردنشان هم نمی شود! و از نظر مالی هم، همه آن پول ها را، بایت جریمه و دیرکرد و هزینه توقف پروژه! برمی دارند و لذا، برای اجرا پولی نمی ماند! در حالیکه در تمام پروژه های جهادی، اصلا پول مطرح نبوده، بلکه در بسیاری از موارد هنوز هم، پیمانکاران از شهرداری، مطالبه دارند که پرداخت نشده! یعنی پیمانکار با روحیه جهادی، پروژه را در مدت تعریف شده، با اعتبار خودش به پایان می رساند، بعد دنبال دریافت حق خود می رود.  آیا بدهند یا ندهند.

Project management thousands of years old!

At the 13th International Conference: Project Management: Project Management in Iran has a thousand-year history, such as Pasargad and the burned city, why not pay attention? This is also the case: because the first civilization that belonged to 15,000 years ago, found in the Chahar Mahal and Bakhtiari region, indicates the existence of workshops and workshops and workshops for the mass production of goods from goods Clay to clothing and textiles. Of course, in the West, the first time the project management was used: building and architecture, but if so, the construction of the Pasargad and Persepolis, or the surviving effects of Isfahan, is less than them and, according to one The professors, the Iranians, have constructed buildings that have lasted for thousands of years and have come to our attention today, but how about: Technology and management of new projects should be destroyed after 40 years because they become worn out tissues? So we have to be an Iranian! In managing and using the principles of Iranian management. This paper tries to demonstrate the importance of this change of view. The Iranian perspective in management is universal, that is, for all of history, it is human thinking, so it may not be appropriate for a company or a firm with a narrow view, and some have a reciprocal impression! For example, when the walls of China or the three pyramids were made of carcasses of workers, in Persia Persepolis workers were insured! Office accounts and :contracts with stone inscriptions. Therefore, a powerful administration in Iran can recover all lost lands, so that the most important element of the project is to increase the manpower and building. This management can: return all the exits that were taken by thieves and monarchists to Iran and maximize the element of capital. This has caused problems in Iran: when Mr. Khavuri takes 3,000 billion dollars to Canada, and nobody can do anything to restore it! This means emptying the pockets of the people and: shrinking their tables. Let alone the thousands of billions of dollars and rials that the US and other countries have blocked! If the profits of these sums are given to Iran, all the budget problems of Iran will be solved! The fourth element, namely, management, has a major difference in Iran! Most of the half-finished projects are based on personal profits from Western management. While it's all about running Jihad, it's all about! Things that have been done during Qalibaf, despite trying to shut them down, still need the people of Tehran for years to come. Just one difference between the two: Western management, money laundering! It is the government, so there are 50 years old projects that get budget every year! But they are unfinished, because project managers are thinking about their pockets! Not the progress of the project, in terms of total state budgets, they do not have the money to eat! And financially, all of that money, fine byte and late, and the cost of stopping the project! And so they do not stay in the money! While in all jihadi projects, it's not at all money, but in many cases, contractors from the municipality still claim not to be paid! That is, a contractor with a jihadist spirit completes the project within a defined period of time, with his own credentials, then he goes on to seek his right. Give or not.

إدارة المشاریع آلاف السنین!

فی المؤتمر الدولی الثالث عشر: إدارة المشاریع: إدارة المشاریع فی إیران لدیها تاریخ ألف سنة، مثل باسرغاد والمدینة المحروقة، لماذا لا تولی اهتماما؟ وهذا هو الحال أیضا: لأن الحضارة الأولى التی تعود إلى 000 15 سنة مضت، التی وجدت فی محلة شهار وبختیاری، تشیر إلى وجود حلقات عمل وحلقات عمل وحلقات عمل للإنتاج الضخم للسلع من السلع الطین للملابس والمنسوجات. وبطبیعة الحال، فی الغرب، وهی المرة الأولى التی تستخدم فیها إدارة المشروع: البناء والهندسة المعماریة، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن بناء باسرغاد و بیرسیبولیس، أو الآثار على قید الحیاة من أصفهان، هو أقل منها، وفقا لأحد الأساتذة، الإیرانیون، شیدوا بنایات استمرت لآلاف السنین ولفتت انتباهنا الیوم، ولكن ماذا عن: یجب تدمیر التكنولوجیا وإدارة المشاریع الجدیدة بعد 40 عاما لأنها تصبح الأنسجة البالیة؟ لذلك علینا أن نكون إیرانیین! فی إدارة واستخدام مبادئ الإدارة الإیرانیة. تحاول هذه الورقة إثبات أهمیة هذا التغییر فی الرأی. إن المنظور الإیرانی فی الإدارة عالمی، أی بالنسبة لجمیع التاریخ، هو التفكیر البشری، لذلك قد لا یكون مناسبا لشركة أو شركة ذات نظرة ضیقة، والبعض لدیه انطباع متبادل! على سبیل المثال، عندما كانت جدران الصین أو الأهرامات الثلاثة مصنوعة من جثث العمال، فی عمال فارس بیرسیبولیس مؤمنون! حسابات المكاتب والعقود مع النقوش الحجریة. لذلك، یمكن لإدارة قویة فی إیران استعادة جمیع الأراضی المفقودة، بحیث العنصر الأكثر أهمیة فی المشروع هو زیادة القوى العاملة والبناء. ویمكن لهذه الإدارة: إعادة جمیع المخارج التی اتخذها اللصوص والملوك إلى إیران وتعظیم عنصر رأس المال. وقد تسبب هذا فی مشاكل فی إیران: عندما یأخذ السید خافوری 3000 ملیار دولار إلى كندا، ولا أحد یستطیع أن یفعل أی شیء لاستعادته! وهذا یعنی إفراغ جیوب الشعب و: تقلیص طاولاتهم. ناهیك عن الآلاف من الملیارات من الدولارات والریال أن الولایات المتحدة ودول أخرى قد عرقلة! إذا أعطیت أرباح هذه المبالغ لإیران، سیتم حل جمیع مشاكل المیزانیة الإیرانیة! العنصر الرابع، أی الإدارة، له فرق كبیر فی إیران! وتستند معظم المشاریع نصف المصنعة إلى الأرباح الشخصیة من الإدارة الغربیة. فی حین أن كل شیء عن تشغیل الجهاد، كل شیء! إن الأمور التی تم القیام بها خلال قلیباف، على الرغم من محاولة إلغائها، لا تزال بحاجة إلى شعب طهران لسنوات قادمة. فرق واحد فقط بین الاثنین: الإدارة الغربیة، وغسل الأموال! فمن الحكومة، لذلك هناك 50 سنة المشاریع القدیمة التی تحصل على میزانیة كل عام! لكنها لم تنته، لأن مدیری المشاریع یفكرون فی جیوبهم! لا تقدم المشروع، من حیث مجموع میزانیات الدولة، لم یكن لدیهم المال لتناول الطعام! و مالیا، كل هذا المال، بایت غرامة و فی وقت متأخر، و تكلفة وقف المشروع! وهكذا لا یبقون فی المال! بینما فی جمیع المشاریع الجهادیة، انها لیست على الإطلاق المال، ولكن فی كثیر من الحالات، والمقاولین من البلدیة لا تزال تدعی عدم دفعها! أی أن المتعاقد مع الروح الجهادیة یكمل المشروع فی غضون فترة زمنیة محددة، مع أوراق اعتماده الخاصة، ثم یذهب إلى التماس حقه. إعطاء أم لا.

Layihənin idarə olunması minlərlə ildir!

Layihə İdarəetmə üzrə Beynəlxalq Konfrans Pasargadae kimi İran layihənin idarə olunması, bir minillik tarixi, ifadə və şəhər yandırılmış, niyə onu? 15 min il əvvəl aid ilk mədəniyyət və Chahar Mahal və Bəxtiyari sahəsində seminarlar olduğunu ifadə tapıldı: abadlıq işləri və mağaza avadanlıq, kütləvi lazım mal, mal yaratmaq üçün mən bu demək lazımdır Gil, geyim və tekstil üçün. biri olaraq Bəlkə West, tikinti və memarlıq ilk layihənin idarə istifadə, lakin əgər, İsfahan Persepolis və Pasargadae, və ya metal abidələrin tikinti onlardan az var, və professor, davamlılıq il minlərlə etdi və bu gün İran abidələri yanımıza gəlib, lakin 40 il sonra texnologiya və yeni layihələrin idarə edilməsi, köhnə dokular kimi məhv edilməlidir necə olacaq? Beləliklə, biz İranlı olmalıyıq! İran rəhbərliyinin prinsiplərini idarə etmək və istifadə etmək. Bu yazı bu dəyişikliyin əhəmiyyətini nümayiş etdirməyə çalışır. Çin və ya piramidaları Great Wall, işçilərin toplu İran Persepolis idi Məsələn, işçilərin sığorta idi! Büro hesabları və daş kitabələrlə müqavilələr. Bu rəhbərlikrın ciblərini boşaltmaq və onların masalarının kiçilməsi demək və ya verməyin.

نوع اخبار :
برچسب ها : مدیریت پروژه هزاران ساله!،
لینک ها :
چهارشنبه 26 دی 1397 10:42 ق.ظ
<a href=http://greengenericjen.com/>buy viagra without a doctor prescription</a> viagra without prescription <a href="http://greengenericjen.com/">safest place to buy viagra online</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 09:02 ق.ظ
<a href=http://www.forumdemulheres.com/>lily icos cialis online</a> generic viagra review <a href="http://www.forumdemulheres.com/">cialis generico online forum</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 07:28 ق.ظ
<a href="http://erectionakebd.com/">generic viagra for sale</a> buying viagra <a href="http://erectionakebd.com/">order viagra online</a>
سه شنبه 25 دی 1397 04:55 ق.ظ
<a href=http://onlinewwwmen.com/>buy viagra online without prescription</a> best generic viagra <a href="http://onlinewwwmen.com/">buy generic viagra online usa</a>
سه شنبه 25 دی 1397 01:18 ق.ظ
<a href=http://usaerectionrx.com/>generic viagra names</a> buy viagra now <a href="http://usaerectionrx.com/">canadian pharmacy generic viagra</a>
دوشنبه 24 دی 1397 10:18 ب.ظ
<a href=https://www.niqabsquad.com/>us pharmacy generic viagra</a> viagra overdose <a href="https://www.niqabsquad.com/">best generic viagra reviews</a>
دوشنبه 24 دی 1397 04:51 ب.ظ
<a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">is there a generic viagra</a> pfizer viagra <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">viagra online</a>
یکشنبه 23 دی 1397 07:34 ب.ظ
<a href=http://cialisckajrhd.com/>cheap cialis generic online</a> cialis prescription <a href="http://cialisckajrhd.com/">cialis online cheap</a>
شنبه 22 دی 1397 10:30 ب.ظ
<a href=http://onlineviagraunes.com/>where can you buy viagra</a> brand viagra <a href="http://onlineviagraunes.com/">where can i buy viagra over the counter</a>
شنبه 22 دی 1397 07:39 ب.ظ
<a href=http://viagravkash.com/>generic viagra online pharmacy</a> viagra samples <a href="http://viagravkash.com/">buy viagra online without prescriptions</a>
شنبه 22 دی 1397 08:42 ق.ظ
<a href=http://cialiscials.com/>buying generic cialis online safe</a> cheap cialis <a href="http://cialiscials.com/">purchasing cialis online</a>
شنبه 22 دی 1397 04:51 ق.ظ
<a href=http://viagraoahvfn.com/>order viagra online</a> viagra story <a href="http://viagraoahvfn.com/">cheap generic viagra</a>
جمعه 21 دی 1397 04:44 ب.ظ
<a href=https://movietrailershd.org/>online generic viagra prescription</a> online viagra <a href="https://movietrailershd.org/">safe generic viagra online</a>
جمعه 21 دی 1397 01:00 ب.ظ
<a href=https://aluixnetwork.com/>viagra online no prior prescription</a> generic viagra sildenafil <a href="https://aluixnetwork.com/">viagra online pharmacy</a>
جمعه 21 دی 1397 04:30 ق.ظ
<a href="https://mo-basta.org/">buy generic viagra online</a> viagra without prescription <a href="https://mo-basta.org/">is there generic viagra</a>
پنجشنبه 20 دی 1397 10:01 ب.ظ
herbal equivalent for sildenafil [url=http://viagrapid.com/]viagra for men[/url] ramuan sildenafil herbal
پنجشنبه 20 دی 1397 08:05 ب.ظ
<a href=https://bitcapblog.com/>mexico generic viagra</a> cheap viagra uk <a href="https://bitcapblog.com/">cheapest generic viagra</a>
پنجشنبه 20 دی 1397 07:00 ب.ظ
<a href=http://usa77www.com/>pictures of generic viagra</a> cheap viagra <a href="http://usa77www.com/">how to buy viagra</a>
پنجشنبه 20 دی 1397 02:46 ب.ظ
the ultimate herbal sildenafil alternative sildenafil sildenafil was discovered by mistake
پنجشنبه 20 دی 1397 02:34 ب.ظ
mixing extenze sildenafil sildenafil http://viagrapid.com/ http://viagrapid.com natural supplements similar to sildenafil
پنجشنبه 20 دی 1397 09:29 ق.ظ
varicocele and sildenafil http://viagrabs.com/ generic
viagra
پنجشنبه 20 دی 1397 04:59 ق.ظ
tadalafil otc canada cialis tadalafil e20 review
پنجشنبه 20 دی 1397 01:13 ق.ظ
<a href=https://almeidacorp.com/>buy viagra without prescription</a> viagra without a prescription <a href="https://almeidacorp.com/">buy viagra no prescription</a>
چهارشنبه 19 دی 1397 09:30 ب.ظ
tadalafil pill sizes generic cialis online tadalafil und
viagra kombinieren
چهارشنبه 19 دی 1397 09:13 ب.ظ
about sildenafil super active [url=http://viagragenupi.com]cheap viagra[/url] where can you get free samples
of viagra
چهارشنبه 19 دی 1397 07:10 ب.ظ
<a href=http://canadiannowv.com/>generic viagra canada</a> online pharmacy viagra <a href="http://canadiannowv.com/">buy viagra online without prescription</a>
چهارشنبه 19 دی 1397 05:54 ب.ظ
acquisto tadalafil generico on line cialis dosage
fake tadalafil ingredients
چهارشنبه 19 دی 1397 03:16 ب.ظ
earliest age for sildenafil http://viagrabs.com sildenafil price in england
چهارشنبه 19 دی 1397 02:31 ب.ظ
<a href="https://susamsokagim.com/">viagra online pharmacy</a> viagra for sale <a href="https://susamsokagim.com/">buy viagra online usa</a>
چهارشنبه 19 دی 1397 12:03 ب.ظ
took too much viagra cheap viagra 88-keys ft. kanye west stay up (viagra)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :