ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

امروزه مردم آمریکا باید بپذیرند که: خیلی چیزها تغییر کرده، که البته خودشان هم در این تغییرات سهم دارند. امروز با سالهای 1960 یا: قرون نوزدهم و بیستم، اصلا قابل مقایسه نیست. مردم آن زمان به دنبال دنیای مادی بودند، و اصلا صحبت از معنویات، امری خرافاتی بود ویا اگر: کسی می خواست به آمریکا برود، ماهها طول می کشید! اما امروز همه مردم دنیا، در آمریکا هستند! و آمریکاییها در همه جا، زیرا که ارتباطات و فناوری، مرزها را شکسته و همه دنیا، همزبان و هم فکر شده اند. تنها عده ای در همان سال ها، یخ زده و مانده اند! اکنون مبارزه واقعی بین افرادی است که: در قرن بیستم یا نوزدهم، یعنی اوج قدرت مادی غرب یخ زده اند، باور ندارند که مثلا کشوری مثل: چین ،هند یا کره، بیشتر از آنها پیشرفت کرده! و افریقا برعلیه آپارتاید پیروز شده، و ایران تنها ابرقدرت جهان در حال حاضر است. هنوز فکر می کنند افریقایی ها، همان کاکا سیا ها هستند! ایران و هند  کشور فقیر جهان سومی! این افراد به هرنوع پیشرفت مظنون هستند، بیشتر هم در کشورهایی هستند که: قبلا دارای وضع بهتری بودند. لذا یک لشکر جهانی تشکیل داده اند، و بدون داشتن مانیفیست یا فرمانده مشخصی، همان فریز بودن عقایدشان، آنها را با هم پیوند میدهند. البته این لشکر در مقابل همه کسانی که: تغییرات را بوجود آوردند، یا دوست دارند که بازهم تغییرات بوجود آید، بسیار اندک هستند ولی چون: در گذشته ارگانها و نهادهای دولتی و مهم، در دست داشتند لذا حرف آنها، بیشتر شنیده می شود. لذا افراد پیشرو مجبورند در سکوت و گمنامی، به راه خود ادامه دهند تا نسل آنها، خود به خود ازبین برود. یکی از این نماد های گذشته، بانکها هستند که به درستی به: دایناسورهای زمان ما تشبیه شده اند، که در حال انقراض هستند، ولی فکر می کنند: در اوج قدرت و توانایی به سر می برند. مسئله مهم دیگر درآمد های مالیاتی هست. مالیات نیز مانند: بانکها بزرگ و دایناسور وار زندگی می کند، ولی خودش نمی داند که: از درون پوسیده است. زیرا مالیات از دو جنبه ضربه پذیر است: از یکسو که امری مذهبی و مقدس، یا فرموده رهبران مذهبی نیست، زیرا در اسلام خمس و زکات هست، نه مالیات. گرچه سالها زحمت کشیدند که: به آن چهره مقدس بدهند، ولی بهرحال امری وابسته به: قدرت های مادی بود، حالا که قدرتها در حال افول هستند، مالیات نیز قدرت خود را از دست داده است. و امروز به التماس افتاده است. در حال حاضر دو تیپ از مردم در دنیا، مالیات می پردازند یک عده که: هنوز در همان دوران زندگی می کنند، و می گویند از دو چیز نمی توان فرار کرد! دیگری کسانی هستند که همگی، به زور از آنها مالیات گرفته می شود! اما مردم آمریکا بدانند که: زور تمام شده و دوران طلایی نیز، به پایان رسیده و آنها نباید مالیات بدهند. زیرا هر دلار مالیات آنها، تیری برقلب بشریت است. آنها بدانند که پول مالیات آنها، همگی صرف ساخت یا خرید: اسلحه کشتار جمعی و اهدا آن به: گانگسترها و شرکت های امنیتی داخلی می شود! یا به موساد میدهند تا با ترور انسانهای ازادیخواه، گلوله ها را به خانواده جهانیان اهدا کنند. یا اینکه مستقیما به دولت های تروریستی: مانند داعش و طالبان و اسرائیل و عربستان، کمک مالی و تسلیحاتی می کنند، تا کشتارهای دولتی راه بیاندازند، یا به رژیم هایی مستبد می دهند تا مردم خود را بکشند. یا به ضدانقلاب ها می دهند تا: حکومت های انقلابی را سرنگون کنند. همانطور که در داووس، نتوانستند کاری بکنند، و به همین دلیل هم وزیر خارجه ایران، توئیت کرد و در این اجلاس زور گو شرکت ننمود.

Every American tax, bram to the heart of humanity!

Today, the American people must accept that: a lot of things have changed; of course they themselves contribute to these changes. Today is not comparable with the 1960s or the nineteenth and twentieth century’s. The people of that time were looking for a material world, and it was superficial to speak of spirituality, or if: Somebody wanted to go to America, it took months! But today all people in the world are in the US! And the Americans are everywhere, because communications and technology have broken the boundaries and the whole world is both contemporary and thoughtful. Only a few have remained frozen in the very same years! Now is the real struggle between those who: froze in the twentieth or nineteenth century, the peak of the material power of the West, do not believe that, for example, a country like China, India or Korea has progressed more than them! Africa has won victory against apartheid, and Iran is the only superpower in the world at the moment. They still think that the Africans are the same Kaka CIA! Iran and India are the poorest country in the Third World! These people are suspected of any progress, mostly in countries that have already been better off. Therefore, they have formed a global division, and, without having a manifesto or commander, the same freeze of their beliefs will bind them together. Of course, this division is very small in comparison to all those who created the changes, or who want to make changes, but because: in the past, they have had organs and important governmental institutions, so their words are heard more often. Therefore, leading people have to stay in silence and obscurity, so that their generation will be eliminated by themselves. One of these past symbols is the banks that are rightly likened to the dinosaurs of our time, who are extinct, but they think they are at the peak of power and ability. Another important issue is tax revenues. Taxes are like big banks and dinosaurs, but they do not know that they are in the middle of decay. Because the tax is blatant in two respects: on the one hand, it is religious and sacred, or it does not say religious leaders, because in Islam, there is khums and zakat, not taxes. Though years have worked: to give it a sacred face, but in any case, it depends on: material powers, now that powers are declining, the tax has also lost its power. And it's begging today. Currently, two brigades of people in the world are taxing a number of people who are still living at the same time, saying that two things cannot be escaped! There are others who are all forcibly taxed! But the American people know that: the force is over and the golden age is also over and they should not pay taxes. Because: each dollar of their taxes is a thrill for humanity. They know that their tax money is all about making or buying weapons of mass destruction and donating it to: gangsters and domestic security companies! Or give to the Mossad to donate bullets to the families of the world with the assassination of liberated people. Or: directly to terrorist governments, such as ISIS, the Taliban, Israel and Saudi Arabia, to donate and arms to launch government killings or to despise regimes to kill their own people. Or they give counterrevolutions to overthrow revolutionary governments. As in Davos, they could not do anything, and for this reason, the Iranian Foreign Minister, Tweedy and did not attend the summit.

كل الضرائب الأمریكیة، شعاع إلى قلب الإنسانیة!

والیوم، یجب على الشعب الأمریكی أن یقبل ما یلی: لقد تغیرت الكثیر من الأمور، وبطبیعة الحال، فإنها تساهم فی هذه التغییرات. والیوم لا یمكن مقارنتها مع الستینات أو القرنین التاسع عشر والعشرین. وكان الناس فی ذلك الوقت یبحثون عن عالم مادی، وكان سطحیا للتحدث عن الروحانیة، أو: إذا كان شخص ما یرید أن یذهب إلى أمریكا، استغرق الأمر أشهر! ولكن الیوم كل الناس فی العالم فی الولایات المتحدة! والأمریكان فی كل مكان، لأن الاتصالات والتكنولوجیا قد كسر الحدود والعالم كله على حد سواء المعاصرة ومدروس. ولم یبق سوى عدد قلیل منها مجمدة فی نفس السنوات! الآن هو الصراع الحقیقی بین أولئك الذین جمدوا فی القرن العشرین أو التاسع عشر، ذروة القوة المادیة فی الغرب، لا یعتقدون، على سبیل المثال، بلد مثل الصین والهند وكوریا قد تقدم أكثر منهم! لقد فازت أفریقیا بالنصر ضد الفصل العنصری، وإیران هی القوة العظمى الوحیدة فی العالم فی الوقت الحالی. ما زالوا یعتقدون أن الأفارقة هم نفس كاكا وكالة المخابرات المركزیة! إیران والهند هی أفقر بلد فی العالم الثالث! ویشتبه فی أن هؤلاء الأشخاص یحرزون أی تقدم، خاصة فی البلدان التی كانت أفضل حالا. ولذلك، فقد شكلوا تقسیم عالمی، ودون أن یكون لهم بیان أو قائد، فإن نفس تجمید معتقداتهم ربطها معا. بطبیعة الحال، هذا التقسیم صغیر جدا بالمقارنة مع كل من خلق التغییرات، أو الذین یریدون إجراء تغییرات بعد، ولكن لأن: فی الماضی، كان لدیهم أجهزة والمؤسسات الحكومیة الهامة، لذلك یتم سماع كلماتهم فی كثیر من الأحیان. لذلك، على الناس القیادیین البقاء فی صمت وغموض، حتى یتم القضاء على جیلهم بأنفسهم. واحدة من هذه الرموز الماضیة هی البنوك التی تشبه بحق إلى الدیناصورات فی عصرنا، الذین انقرضوا، ولكنهم یعتقدون أنهم فی ذروة السلطة والقدرة. وثمة مسألة هامة أخرى هی الإیرادات الضریبیة. الضرائب هی مثل البنوك الكبیرة والدیناصورات، لكنها لا تعرف أنها فی منتصف الاضمحلال. لأن الضریبة صارخة من ناحیتین: من ناحیة، دینیة ومقدسة، أو أنها لا تقول الزعماء الدینیین، لأن فی الإسلام، هناك الخوم والزكاة، ولیس الضرائب. على الرغم من أن سنوات قد عملت: لمنحها وجه مقدس، ولكن فی أی حال، فإنه یعتمد على: القوى المادیة، والآن أن القوى آخذة فی الانخفاض، فقدت الضرائب أیضا قوتها. وانها التسول الیوم. حالیا، لواءین من الناس فی العالم تفرض ضرائب على عدد من الناس الذین لا یزالون یعیشون فی نفس الوقت، قائلا ان شیئین لا یمكن الهروب! هناك الآخرین الذین یخضعون للضرائب قسرا! لكن الشعب الأمریكی یعرف أن: القوة قد انتهت وأن العصر الذهبی قد انتهى أیضا، وینبغی ألا یدفعوا الضرائب. لأن كل دولار من ضرائبهم هو التشویق للبشریة. وهم یعرفون أن أموالهم الضریبیة هی كل شیء عن صنع أو شراء أسلحة الدمار الشامل والتبرع بها ل: العصابات وشركات الأمن الداخلی! أو إعطاء الموساد للتبرع بالرصاص لأسر العالم مع اغتیال الناس المحرومین. أو مباشرة إلى الحكومات الإرهابیة، مثل داعش، وطالبان، وإسرائیل، والمملكة العربیة السعودیة، للتبرع بالأسلحة وإطلاقها لإطلاق عملیات القتل الحكومیة، أو إخماد الأنظمة لقتل شعبها. أو أنها تعطی تحركات مضادة للإطاحة بالحكومات الثوریة. وكما هو الحال فی دافوس، لم یتمكنوا من فعل أی شیء، ولهذا السبب، لم یحضر وزیر الخارجیة الإیرانی تویدى القمة.

Hər bir Amerika vergi, sua  insanlığın ürəyinə!

Bu gün Amerika xalqı bunu qəbul etməlidir: çox şey dəyişmişdir, əlbəttə ki, özləri də bu dəyişikliklərə özlərinə aiddirlər. Bu gün 1960-cı, 19-cu və 20-ci əsrlərlə müqayisə edilə bilməz. O dövrün xalqı maddi dünyaya baxırdı və mənəviyyatdan danışmaq səthi idi və ya: Biri Amerikaya getmək istəyirdi, aylar sürdü! Amma bu gün dünyada bütün insanlar ABŞ-da! Amerikalılar hər yerdə, çünki kommunikasiya və texnologiya sərhədləri pozub, bütün dünya həm müasir, həm də düşüncəlidir. Eyni illərdə yalnız bir neçəsi dondurulmuşdur! XIX-XIX əsrlərdə Qərbin maddi gücünün zirvəsi dondurulmuş olanlar arasında, məsələn, Çin, Hindistan və Koreya kimi bir ölkədən daha çox irəliləməyə inanmırlar! Afrika ayrı-seçkiliyə qarşı qələbə qazanmışdır və hazırda İran dünyada yeganə super gücdür. Onlar hələ də Afrikalıların Kaka CİA-nın eyni olduğunu düşünürlər! İran və Hindistan Üçüncü Dünyadakı ən kasıb ölkələrdir! Bu insanlar hər hansı bir irəliləmədən şübhələnirlər, bundan daha yaxşı olan ölkələr. Ona görə də onlar qlobal bir bölünmə meydana gətirdilər və manifesto və ya komandir olmadıqda, onların inanclarının eyni dondurulması onları bir-birinə bağlayırdı. Əlbəttə ki, bu bölmə dəyişiklikləri yaradan və ya dəyişiklik etmək istəyənlərə nisbətən çox azdır, çünki keçmişdə orqanları və mühüm dövlət qurumları var, buna görə onların sözləri daha çox səslənir. Buna görə, aparıcı insanlar öz nəsilləri özləri tərəfindən məhv ediləcək şəkildə sükutla və qaranlıqda qalmalıdırlar. Bu keçmiş simvollardan biri, vaxtımızın dinozavrlarına düzgün şəkildə bənzəyən və sönmüş olan banklardır, lakin onlar güc və qabiliyyət zirvəsində olduğunu düşünürlər. Digər mühüm məsələ vergi gəlirləridir. Vergilər böyük banklar və dinozavrlara bənzəyir, amma onlar çürümənin ortasında olduğunu bilmirdilər. Çünki vergi iki cəhətdən aydındır: bir tərəfdən dini və müqəddəsdir, ya da dini liderləri demir, çünki İslamda xam və zəkat var, vergilər deyil. Yıllar işləsələr də: müqəddəs bir üz vermək üçün, ancaq hər halda, bu maddi imkanlardan asılıdır: indi səlahiyyətlər azalır, vergi də gücünü itirdi. Və bəyə qatılmadı.

نوع اخبار :
برچسب ها : مالیات هر آمریکایی، تیری به قلب بشریت!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :