ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خوشبختانه ایران دارای: همه شرایط جغرافیایی و اقلیمی سراسر جهان می باشد. لذا اجرای هر نوع طرح قدیم و جدید، نظریه های ماقبل و مابعد تاریخ! را امکان پذیر می سازد. همه میدانند با کشف ماشین بخار، قطار امروزی درواقع اختراع شد! که البته در روزهای اول، بخار آن سوت هم می زد! و قطار به ماشین سوتی معروف شده بود. البته در اروپا و اسیا، بزودی ترن تبدیل به خودرو شد، و مردم از شنیدن سوت قطار و: فس و فس! های آن راحت شدند. اما در آمریکا به دلیل وسعت بیابان ها، دوری شهرها، قطار بهتر از خودرو جواب میداد! لذا محور توسعه شهرها بجای محور خودرو! محور ریلی شد. البته کشتی ران ها عقب نماندند، و کشتی های خود را به فناوری روز رساندند! ظاهر آنها را هم که ترسناک بود، کمی فانتزی کردند تا: در ایجاد شهر های اسکله محور! از شهرهای خودرو محور، یا ریلی محور عقب نیافتند. اما داستان تلخ از آن زمان شد که: هواپیما از انحصار ارتش ها خارج شد، و به خیل مسافرکش و باربر ها اضافه گردید! این بار شهر های فرودگاه محور ایجاد شدند!(مهراباد یا تهرانسر!) معنی این حرف میدانید یعنی چه؟ یعنی دولت تا یک اتوبان می کشید، تعدادی شهروند در کنار آن، تعمیرات خودرو احداث می کردند، تا مسافر در جاده نماند! بعد رستوران و پمپ بنزین اضافه ، ناگهان شهری ایجاد می شد، که اتوبان از داخل آن رفته! این را می گویند: توسعه شهری خودرو محور. عین همین موضوع برای ایستگاههای قطار، یا فرودگاهها و یا لنگرگاهها اتفاق می افتد. و این داستان ادامه می یافت. اما شهرداران و وزرا مسکن و راه، هرکدام به یکی از این گرایش ها، تمایل داشتند. وزیر جدید ما به ریلی محور بودن معتقد است. در حالیکه در ایران اصلا، هیچکدام محور شهر ها نبوده است. شهرهای ایران برخلاف آمریکا و اروپا، که صد سال یا دویست سال عمر دارند، همگی آثار تاریخی هستند! اغلب آنها خدا محور بوده اند. یعنی زمانی که ایران زرتشتی بود، شهرها حول محور آتشکده ها و معابد بوده. وقتی به دوران اسلامی رسیدیم، اکثر شهر ها مسجد محور شدند. زیرا فرمایش امام علی ع را در: طراحی شهر های نوین، مانند شهر جدید کوفه، که به دست خود ایشان طراحی شده بود، اجرا می کردند. حتی آتشکده ها را به مساجد، یا امامزاده ها تغییر می دادند..یعنی طراحی و سازه های: هزاران ساله ایرانیان، در شهر سازی، نه خودرو محور بوده و نه ریل محور! بلکه امامزاده محوربوده است. در همه شهرهای ایران، از هزاران سال پیش، مسجد یا امامزاده مرکز شهر ولایه عبادی آن، لایه دوم بازار بوجود آمده، در لایه سوم به منطقه مسکونی، در لایه چهارم به عرصه کشاورزی، بها داده شده است. حالا اگر به بهانه آلودگی هوا، بخواهیم تهران را تغییر بدهیم، باید شرایط بومی را بشناسیم. مثلا در تهران، امکان دوچرخه سواری نیست! زیرا دارای فراز و نشیب فراوان است. و می بینیم که موتور سیکلت، به همین دلیل جای دوچرخه را گرفته است. برعکس در یزد، به دلیل بیابانی و مسطح بودن خیابان ها، مردم به دوچرخه روی آورده اند. در شهرهای برفی که: موتور هم جواب نمی دهد! مردم به خودرو شخصی روی می آورند. یک خیابان ایدئال در تهران، با یزد و تبریز کاملا فرق می کند.همانطور که آقای ایزدی، معاون حمل و نقل شهرداری می گوید: شهرهای کوچک نباید الگویشان تهران باشد، الگوی تهران هم نباید: لندن یا توکیو یا حتی استانبول و پاریس باشد. مسئولین بدانند که این عین حماقت است: اگر بگویند در شهرهای دنیا، فلان کار را کردند ماهم باید: همان کار را بکنیم. بومی سازی در طراحی شهری، و حمل و نقل همگانی، را فراموش نکنند.

Reliance in urbanization!

Fortunately, Iran has: all the geographical and climatic conditions around the world. Therefore, the implementation of any old and new plan, theories before and after history! Makes it possible. Everyone knows that with the discovery of a steam engine, today's train was actually invented! Which in the first days, too, the steam was whistling! And the train was known as the sooty car. Of course, in Europe and Asia, it soon became a car, and people would hear the whistle and train: Foss and Foss! They were comfortable. But in America, because of the extent of the deserts, the distance from cities, the train is better than the car! So the axis of urban development is instead of the axis of the car! The axis of the railroad. Of course, the boats did not go back, and they brought their ships to technology! They seemed scary as they fainted a little: to create quay-centric cities! They did not get back from the car-driven or railroad axes. But the bitter story came about when the aircraft left the monopoly of the armies, and added to the crowds of passengers and carriers! This time, airport-centered cities were created! (Mehrabad or Tahrsar!) What do you mean by this? That is, the state was building a highway; a number of citizens along with it built car repairs, so that the passenger would not be on the road! Then the restaurant and the gas station were added, suddenly there was a city where the highway was gone! To say this: Automotive urban development. The same thing happens for train stations, airports or harbors. And this story would continue. But the mayors and ministers of housing and roads, each of which tended to one of these tendencies. Our new minister believes in rail-centricity. While in Iran at all, none of the axes of the cities has been. Cities in Iran, unlike the United States and Europe, which are 100 years old or 200 years old, all have historic works! Most of them were God-centered. That is, when Iran was Zoroastrian, the cities were around the axis of fire temples and temples. When we arrived in Islam, most cities were centered on the mosque. Because the execution of Imam Ali was carried out in: designing modern cities, like the new Kufa city, designed by them. They even changed the fire temples to the mosques, or the Imam Khomeini. Namely, designs and structures: Thousands of Iranians, in township, are neither car-driven nor rail-axis! But Imamzadeh is axial. Thousands of years ago, in all cities of Iran, the mosque or emamzadeh of the city center of Elahi, the second layer of the market has been created, in the third layer in the residential area, in the fourth layer in the agricultural field. Now, if we want to change Tehran, on the pretext of air pollution, we must know the native conditions. For example, in Tehran, it's not possible to ride a bike! Because it has many ups and downs. And we see that the motorcycle has taken the place of the bike. On the contrary, in Yazd, people have switched to bicycles due to the desertification and flatness of the streets. In snowy cities: the engine does not respond! People are turning to a car. An ideal street in Tehran is very different from Yazd and Tabriz. As Mr. izadi, the deputy minister of transportation says, "small cities should not be their model of Tehran, Tehran's model should not be: London or Tokyo, or even Istanbul and Paris. Officials know that this is the same stupidity: if we say that in the cities of the world, they have done the work, we have to do the same. Do not forget the localization of urban design, and public transportation.

الاعتماد فی التحضر!

ولحسن الحظ، فإن إیران لدیها: جمیع الظروف الجغرافیة والمناخیة فی جمیع أنحاء العالم. لذلك، تنفیذ أی خطة قدیمة وجدیدة، النظریات قبل وبعد التاریخ! یجعل من الممكن. الجمیع یعرف أنه مع اكتشاف محرك البخار، وقد اخترع فی الواقع قطار الیوم! الذی فی الأیام الأولى، أیضا، كان البخار صفیر! وكان القطار یعرف باسم سیارة ساخرة. ومع ذلك، فی أوروبا وآسیا، وسوف تصبح قریبا سیارة من القطار، والناس تسمع صافرة القطار: الفساد والإفساد! كانت مریحة. ولكن فی أمریكا، بسبب مدى الصحاری، المسافة من المدن، القطار أفضل من السیارة! وبالتالی فإن محور التنمیة الحضریة بدلا من محور السیارة! محور السكك الحدیدیة. وبطبیعة الحال، فإن القوارب لم یعود، وأنها جلبت سفنهم إلى التكنولوجیا! بداوا مخیفین لأنها أغمی علیه قلیلا: لإنشاء المدن التی تركز على رصیف! لم یعودوا من محاور السیارات أو السكك الحدیدیة. ولكن قصة حزینة من وقت إزالة طائرات من احتكار العسكری، وتضاف إلى مجموعة من الركاب والحمولة! هذه المرة، وقد تم بناء مدن المطارات إلى (LAX أو Tehransar!) هل هذا یعنی أنك تعرف ماذا یعنی ذلك؟ ان الحكومة ستتخذ من الطریق السریع، وعدد من المواطنین إلى جانب إصلاح سیارتهم، والمسافر لیس على الطریق! ثم أضیف المطعم ومحطة الغاز، وفجأة كانت هناك مدینة حیث ذهب الطریق السریع! أن أقول هذا: السیارات التنمیة الحضریة. الشیء نفسه یحدث لمحطات القطار والمطارات والموانئ. وستستمر هذه القصة. ولكن رؤساء البلدیات ووزراء الإسكان والطرق، وكل منها یمیل إلى واحد من هذه الاتجاهات. ویعتقد وزیرنا الجدید فی مركزیة السكك الحدیدیة. بینما فی إیران على الإطلاق، لم یكن أی من محاور المدن. المدن فی إیران، على عكس الولایات المتحدة وأوروبا، والتی هی 100 سنة أو 200 سنة، وجمیعها أعمال تاریخیة! معظمهم كان محورها الله. عندما كانت إیران الزرادشتیة والمدن والمعابد حول المعبد. عندما وصلنا إلى الإسلام، كانت معظم المدن تتمحور حول المسجد. لأن المقدسة الإمام علی فی تصمیم المدن الجدیدة مثل مدینة جدیدة الكوفة، الذی تم تصمیمه أیدیهم، تشغیلها. لكن إمام زاده محوری. الآن، إذا أردنا تغییر طهران، بحجة تلوث الهواء، یجب أن نعرف الظروف المحلیة. على سبیل المثال، فی طهران، لا یمكن ركوب الدراجة! لأنه یحتوی على العدید من الصعود والهبوط. ونحن نرى أن دراجة ناریة اتخذت مكان الدراجة. على العكس من ذلك، فی یازد، تحول الناس إلى الدراجات بسبب التصحر والتسطیح فی الشوارع. فی المدن الثلجیة: لا یستجیب المحرك! الناس یتحولون إلى سیارة. المسؤولون یعرفون أن هذا هو نفس الحماقة: إذا كانوا فی العالم، هناك من یقول أنه یجب أن تفعل الشیء نفسه. لا ننسى توطین التصمیم الحضری، والنقل العام.

Urbanizmin etibarlılığı!

Xoşbəxtlikdən, İran var: dünyanın bütün coğrafi və iqlim şəraiti. Buna görə, hər hansı bir köhnə və yeni planın tətbiqi, tarixdən əvvəl və sonra nəzəriyyələr! Mümkündür. Hər kəs bilir ki, bir buxar mühərrikinin aşkar edilməsi ilə, bugünkü qatar həqiqətən icad edilmişdir! İlk günlərdə də buxar çaldı! Və qatar günəşli avtomobil kimi tanındı. Əlbəttə ki, Avropada və Asiyada tezliklə bir avtomobilə çevrilmişdir və insanlar fit və eşitməni eşidər: Foss və Foss! Onlar rahat idi. Amma Amerikada, səhraların miqyası, şəhərlərdən uzaq olduğu üçün, qatar avtomobildən daha yaxşıdır! Beləliklə, şəhər inkişafının oxu avtomobilin oxu yerinə gəlir! Dəmir yolunun oxu. Əlbəttə, qayıqlar geri qayıtmadı və gəmilərini texnologiyaya gətirdilər! Onlar bir az bayılma kimi qorxulu görünürdü: quay mərkəzli şəhər yaratmaq! Onlar avtomobilin və ya dəmir yolu axınlarından geri qayıtmadılar. Bu dəfə aeroport mərkəzli şəhərlər yaradıldı! (Mehrabad ya Tahsar!) Bu nə deməkdir? Hökumət freeway edəcək, onların vasitə təmiri ilə yanaşı, vətəndaşların sayı sərnişin yolda deyil! Daha sonra restoran və yanacaqdoldurma məntəqəsi əlavə edildi, birdən yolun getdiyi bir şəhər var idi! Bunu söyləmək üçün: Avtomobil şəhər inkişafı. Eyni şey qatar stansiyaları, hava limanları və ya limanlara aiddir. Və bu hekayə davam edəcək. Amma mənzil və yolların başçıları və nazirləri, hər biri bu tendensiyalardan birinə meyl etdi. Yeni nazirimiz demiryolcuğuna inanır. İranda isə heç bir şəhər axınları olmayıb. 100 yaşlı və ya 200 yaşı olan ABŞ və Avropadan fərqli olaraq İranın bütün şəhərlərində tarixi əsər var! Onların əksəriyyəti Allah ırılmasını unutma.

نوع اخبار :
برچسب ها : گرایش ریلی در شهر سازی،
لینک ها :
جمعه 30 فروردین 1398 06:08 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - why does the military buy viagra viagra for sale <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">buy viagra cheap</a>
جمعه 30 فروردین 1398 02:02 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - compra viagra online order viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">where to buy generic viagra online forum</a>
جمعه 30 فروردین 1398 01:12 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - online viagra reviews cialis generic <a href="http://onlineviagenfox.com/#">best online viagra prices</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:45 ق.ظ
http://genericvigaria.com/# - viagra generic reviews non prescription cialis <a href="http://genericvigaria.com/#">where can i get generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 01:28 ق.ظ
http://cheapvirgaraonline.com/# - buy viagra online worldwide shipping womens viagra <a href="http://cheapvirgaraonline.com/#">buy real viagra online</a>
پنجشنبه 29 فروردین 1398 11:19 ب.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - buy cialis viagra online what is viagra <a href="http://buyviagaraonline.com/#">buy cheap viagra pills online</a>
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
http://genericviragaonline.com/# - walmart generic viagra price cialis soft <a href="http://genericviragaonline.com/#">viagra canada generic</a>
پنجشنبه 29 فروردین 1398 12:40 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - where can you buy genuine viagra cheap herbal alternative viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">viagra cheap fast delivery</a>
چهارشنبه 28 فروردین 1398 11:09 ب.ظ
http://onlineviagriabuy.com/# - best online cialis pharmacy cialis sale <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">cialis cheap online</a>
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:16 ب.ظ
http://cheapciljrd.com/ - cheap viagra cialis levitra generic cialis <a href="http://cheapciljrd.com/">cheap viagra and cialis</a>
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:11 ب.ظ
http://genericcilaken.com/ - 5mg cialis generic order cialis <a href="http://genericcilaken.com/">when will there be a generic cialis</a>
چهارشنبه 28 فروردین 1398 11:48 ق.ظ
http://greengenericjen.com/ - viagra generic reviews cialis price <a href="http://greengenericjen.com/">buy kamagra 100mg generic viagra</a>
چهارشنبه 28 فروردین 1398 09:08 ق.ظ
http://buyjeacialonline.com/ - buy cialis and viagra online viagra on line <a href="http://buyjeacialonline.com/">cialis online coupon code</a>
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:33 ق.ظ
http://onlinesslviaqra.com/ - viagra online generic female viagra pills <a href="http://onlinesslviaqra.com/">where can i buy viagra without a prescription</a>
سه شنبه 27 فروردین 1398 11:28 ب.ظ
http://genericjojos.com/ - when generic viagra viagra women <a href="http://genericjojos.com/">buy cheapest generic viagra</a>
سه شنبه 27 فروردین 1398 09:04 ب.ظ
http://onlinewwwmen.com/ - real viagra online discount cialis <a href="http://onlinewwwmen.com/">ordering viagra online</a>
سه شنبه 27 فروردین 1398 12:42 ب.ظ
http://cheapnowaaaa.com/ - super viagra cheap womens viagra <a href="http://cheapnowaaaa.com/">order cheap viagra</a>
سه شنبه 27 فروردین 1398 08:11 ق.ظ
http://buycildjea.com/ - cheapest place to buy cialis lowest viagra price <a href="http://buycildjea.com/">buy cialis 60 mg online</a>
سه شنبه 27 فروردین 1398 07:46 ق.ظ
besser als tadalafil [url=http://genericalis.com]cialis usa[/url] opinion donde comprar tadalafil
دوشنبه 26 فروردین 1398 08:45 ب.ظ
http://onlinecilkrd.com/ - buy cialis online with paypal liquid tadalafil <a href="http://onlinecilkrd.com/">purchasing cialis online</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 11:47 ب.ظ
http://onlineviagrayvrj.com/ - viagra pills online viagra online canadian pharmacy <a href="http://onlineviagrayvrj.com/">canadian online pharmacy viagra</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 07:43 ب.ظ
http://onlinevigra.com/ - real viagra online viagra online uk <a href="http://onlinevigra.com/">buy viagra online usa</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 06:48 ب.ظ
http://onlinepharmacybvyk.com/ - best canadian online pharmacy viagra cheap <a href="http://onlinepharmacybvyk.com/">humana online pharmacy</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 05:16 ب.ظ
http://viagrageneric7k.com/ - is generic viagra safe to take tadalafil cialis <a href="http://viagrageneric7k.com/">viagra generic low price</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 02:28 ب.ظ
http://drugstoresydik.com/ - canadian pharmacy king buy generic viagra <a href="http://drugstoresydik.com/">online pharmacy viagra</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:30 ب.ظ
http://pharmacystorefvnh.com/ - canadian pharmacy reviews best price viagra <a href="http://pharmacystorefvnh.com/">canadian drugs</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 11:59 ق.ظ
http://drugstorepharmacyxerh.com/ - canada drugs online review alternative to viagra <a href="http://drugstorepharmacyxerh.com/">canadian drugs</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 08:45 ق.ظ
http://buyviagrawww.com/ - where to buy viagra pills what happens if a girl takes viagra <a href="http://buyviagrawww.com/">best place to buy generic viagra</a>
یکشنبه 25 فروردین 1398 08:43 ق.ظ
http://erectiledysfunctionnfsc.com/ - online canadian pharmacy viagra canada <a href="http://erectiledysfunctionnfsc.com/">canada online pharmacy</a>
شنبه 24 فروردین 1398 06:00 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian pharcharmy online</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>buy prescription drugs without doctor</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :