ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خوشبختانه ایران دارای: همه شرایط جغرافیایی و اقلیمی سراسر جهان می باشد. لذا اجرای هر نوع طرح قدیم و جدید، نظریه های ماقبل و مابعد تاریخ! را امکان پذیر می سازد. همه میدانند با کشف ماشین بخار، قطار امروزی درواقع اختراع شد! که البته در روزهای اول، بخار آن سوت هم می زد! و قطار به ماشین سوتی معروف شده بود. البته در اروپا و اسیا، بزودی ترن تبدیل به خودرو شد، و مردم از شنیدن سوت قطار و: فس و فس! های آن راحت شدند. اما در آمریکا به دلیل وسعت بیابان ها، دوری شهرها، قطار بهتر از خودرو جواب میداد! لذا محور توسعه شهرها بجای محور خودرو! محور ریلی شد. البته کشتی ران ها عقب نماندند، و کشتی های خود را به فناوری روز رساندند! ظاهر آنها را هم که ترسناک بود، کمی فانتزی کردند تا: در ایجاد شهر های اسکله محور! از شهرهای خودرو محور، یا ریلی محور عقب نیافتند. اما داستان تلخ از آن زمان شد که: هواپیما از انحصار ارتش ها خارج شد، و به خیل مسافرکش و باربر ها اضافه گردید! این بار شهر های فرودگاه محور ایجاد شدند!(مهراباد یا تهرانسر!) معنی این حرف میدانید یعنی چه؟ یعنی دولت تا یک اتوبان می کشید، تعدادی شهروند در کنار آن، تعمیرات خودرو احداث می کردند، تا مسافر در جاده نماند! بعد رستوران و پمپ بنزین اضافه ، ناگهان شهری ایجاد می شد، که اتوبان از داخل آن رفته! این را می گویند: توسعه شهری خودرو محور. عین همین موضوع برای ایستگاههای قطار، یا فرودگاهها و یا لنگرگاهها اتفاق می افتد. و این داستان ادامه می یافت. اما شهرداران و وزرا مسکن و راه، هرکدام به یکی از این گرایش ها، تمایل داشتند. وزیر جدید ما به ریلی محور بودن معتقد است. در حالیکه در ایران اصلا، هیچکدام محور شهر ها نبوده است. شهرهای ایران برخلاف آمریکا و اروپا، که صد سال یا دویست سال عمر دارند، همگی آثار تاریخی هستند! اغلب آنها خدا محور بوده اند. یعنی زمانی که ایران زرتشتی بود، شهرها حول محور آتشکده ها و معابد بوده. وقتی به دوران اسلامی رسیدیم، اکثر شهر ها مسجد محور شدند. زیرا فرمایش امام علی ع را در: طراحی شهر های نوین، مانند شهر جدید کوفه، که به دست خود ایشان طراحی شده بود، اجرا می کردند. حتی آتشکده ها را به مساجد، یا امامزاده ها تغییر می دادند..یعنی طراحی و سازه های: هزاران ساله ایرانیان، در شهر سازی، نه خودرو محور بوده و نه ریل محور! بلکه امامزاده محوربوده است. در همه شهرهای ایران، از هزاران سال پیش، مسجد یا امامزاده مرکز شهر ولایه عبادی آن، لایه دوم بازار بوجود آمده، در لایه سوم به منطقه مسکونی، در لایه چهارم به عرصه کشاورزی، بها داده شده است. حالا اگر به بهانه آلودگی هوا، بخواهیم تهران را تغییر بدهیم، باید شرایط بومی را بشناسیم. مثلا در تهران، امکان دوچرخه سواری نیست! زیرا دارای فراز و نشیب فراوان است. و می بینیم که موتور سیکلت، به همین دلیل جای دوچرخه را گرفته است. برعکس در یزد، به دلیل بیابانی و مسطح بودن خیابان ها، مردم به دوچرخه روی آورده اند. در شهرهای برفی که: موتور هم جواب نمی دهد! مردم به خودرو شخصی روی می آورند. یک خیابان ایدئال در تهران، با یزد و تبریز کاملا فرق می کند.همانطور که آقای ایزدی، معاون حمل و نقل شهرداری می گوید: شهرهای کوچک نباید الگویشان تهران باشد، الگوی تهران هم نباید: لندن یا توکیو یا حتی استانبول و پاریس باشد. مسئولین بدانند که این عین حماقت است: اگر بگویند در شهرهای دنیا، فلان کار را کردند ماهم باید: همان کار را بکنیم. بومی سازی در طراحی شهری، و حمل و نقل همگانی، را فراموش نکنند.

Reliance in urbanization!

Fortunately, Iran has: all the geographical and climatic conditions around the world. Therefore, the implementation of any old and new plan, theories before and after history! Makes it possible. Everyone knows that with the discovery of a steam engine, today's train was actually invented! Which in the first days, too, the steam was whistling! And the train was known as the sooty car. Of course, in Europe and Asia, it soon became a car, and people would hear the whistle and train: Foss and Foss! They were comfortable. But in America, because of the extent of the deserts, the distance from cities, the train is better than the car! So the axis of urban development is instead of the axis of the car! The axis of the railroad. Of course, the boats did not go back, and they brought their ships to technology! They seemed scary as they fainted a little: to create quay-centric cities! They did not get back from the car-driven or railroad axes. But the bitter story came about when the aircraft left the monopoly of the armies, and added to the crowds of passengers and carriers! This time, airport-centered cities were created! (Mehrabad or Tahrsar!) What do you mean by this? That is, the state was building a highway; a number of citizens along with it built car repairs, so that the passenger would not be on the road! Then the restaurant and the gas station were added, suddenly there was a city where the highway was gone! To say this: Automotive urban development. The same thing happens for train stations, airports or harbors. And this story would continue. But the mayors and ministers of housing and roads, each of which tended to one of these tendencies. Our new minister believes in rail-centricity. While in Iran at all, none of the axes of the cities has been. Cities in Iran, unlike the United States and Europe, which are 100 years old or 200 years old, all have historic works! Most of them were God-centered. That is, when Iran was Zoroastrian, the cities were around the axis of fire temples and temples. When we arrived in Islam, most cities were centered on the mosque. Because the execution of Imam Ali was carried out in: designing modern cities, like the new Kufa city, designed by them. They even changed the fire temples to the mosques, or the Imam Khomeini. Namely, designs and structures: Thousands of Iranians, in township, are neither car-driven nor rail-axis! But Imamzadeh is axial. Thousands of years ago, in all cities of Iran, the mosque or emamzadeh of the city center of Elahi, the second layer of the market has been created, in the third layer in the residential area, in the fourth layer in the agricultural field. Now, if we want to change Tehran, on the pretext of air pollution, we must know the native conditions. For example, in Tehran, it's not possible to ride a bike! Because it has many ups and downs. And we see that the motorcycle has taken the place of the bike. On the contrary, in Yazd, people have switched to bicycles due to the desertification and flatness of the streets. In snowy cities: the engine does not respond! People are turning to a car. An ideal street in Tehran is very different from Yazd and Tabriz. As Mr. izadi, the deputy minister of transportation says, "small cities should not be their model of Tehran, Tehran's model should not be: London or Tokyo, or even Istanbul and Paris. Officials know that this is the same stupidity: if we say that in the cities of the world, they have done the work, we have to do the same. Do not forget the localization of urban design, and public transportation.

الاعتماد فی التحضر!

ولحسن الحظ، فإن إیران لدیها: جمیع الظروف الجغرافیة والمناخیة فی جمیع أنحاء العالم. لذلك، تنفیذ أی خطة قدیمة وجدیدة، النظریات قبل وبعد التاریخ! یجعل من الممكن. الجمیع یعرف أنه مع اكتشاف محرك البخار، وقد اخترع فی الواقع قطار الیوم! الذی فی الأیام الأولى، أیضا، كان البخار صفیر! وكان القطار یعرف باسم سیارة ساخرة. ومع ذلك، فی أوروبا وآسیا، وسوف تصبح قریبا سیارة من القطار، والناس تسمع صافرة القطار: الفساد والإفساد! كانت مریحة. ولكن فی أمریكا، بسبب مدى الصحاری، المسافة من المدن، القطار أفضل من السیارة! وبالتالی فإن محور التنمیة الحضریة بدلا من محور السیارة! محور السكك الحدیدیة. وبطبیعة الحال، فإن القوارب لم یعود، وأنها جلبت سفنهم إلى التكنولوجیا! بداوا مخیفین لأنها أغمی علیه قلیلا: لإنشاء المدن التی تركز على رصیف! لم یعودوا من محاور السیارات أو السكك الحدیدیة. ولكن قصة حزینة من وقت إزالة طائرات من احتكار العسكری، وتضاف إلى مجموعة من الركاب والحمولة! هذه المرة، وقد تم بناء مدن المطارات إلى (LAX أو Tehransar!) هل هذا یعنی أنك تعرف ماذا یعنی ذلك؟ ان الحكومة ستتخذ من الطریق السریع، وعدد من المواطنین إلى جانب إصلاح سیارتهم، والمسافر لیس على الطریق! ثم أضیف المطعم ومحطة الغاز، وفجأة كانت هناك مدینة حیث ذهب الطریق السریع! أن أقول هذا: السیارات التنمیة الحضریة. الشیء نفسه یحدث لمحطات القطار والمطارات والموانئ. وستستمر هذه القصة. ولكن رؤساء البلدیات ووزراء الإسكان والطرق، وكل منها یمیل إلى واحد من هذه الاتجاهات. ویعتقد وزیرنا الجدید فی مركزیة السكك الحدیدیة. بینما فی إیران على الإطلاق، لم یكن أی من محاور المدن. المدن فی إیران، على عكس الولایات المتحدة وأوروبا، والتی هی 100 سنة أو 200 سنة، وجمیعها أعمال تاریخیة! معظمهم كان محورها الله. عندما كانت إیران الزرادشتیة والمدن والمعابد حول المعبد. عندما وصلنا إلى الإسلام، كانت معظم المدن تتمحور حول المسجد. لأن المقدسة الإمام علی فی تصمیم المدن الجدیدة مثل مدینة جدیدة الكوفة، الذی تم تصمیمه أیدیهم، تشغیلها. لكن إمام زاده محوری. الآن، إذا أردنا تغییر طهران، بحجة تلوث الهواء، یجب أن نعرف الظروف المحلیة. على سبیل المثال، فی طهران، لا یمكن ركوب الدراجة! لأنه یحتوی على العدید من الصعود والهبوط. ونحن نرى أن دراجة ناریة اتخذت مكان الدراجة. على العكس من ذلك، فی یازد، تحول الناس إلى الدراجات بسبب التصحر والتسطیح فی الشوارع. فی المدن الثلجیة: لا یستجیب المحرك! الناس یتحولون إلى سیارة. المسؤولون یعرفون أن هذا هو نفس الحماقة: إذا كانوا فی العالم، هناك من یقول أنه یجب أن تفعل الشیء نفسه. لا ننسى توطین التصمیم الحضری، والنقل العام.

Urbanizmin etibarlılığı!

Xoşbəxtlikdən, İran var: dünyanın bütün coğrafi və iqlim şəraiti. Buna görə, hər hansı bir köhnə və yeni planın tətbiqi, tarixdən əvvəl və sonra nəzəriyyələr! Mümkündür. Hər kəs bilir ki, bir buxar mühərrikinin aşkar edilməsi ilə, bugünkü qatar həqiqətən icad edilmişdir! İlk günlərdə də buxar çaldı! Və qatar günəşli avtomobil kimi tanındı. Əlbəttə ki, Avropada və Asiyada tezliklə bir avtomobilə çevrilmişdir və insanlar fit və eşitməni eşidər: Foss və Foss! Onlar rahat idi. Amma Amerikada, səhraların miqyası, şəhərlərdən uzaq olduğu üçün, qatar avtomobildən daha yaxşıdır! Beləliklə, şəhər inkişafının oxu avtomobilin oxu yerinə gəlir! Dəmir yolunun oxu. Əlbəttə, qayıqlar geri qayıtmadı və gəmilərini texnologiyaya gətirdilər! Onlar bir az bayılma kimi qorxulu görünürdü: quay mərkəzli şəhər yaratmaq! Onlar avtomobilin və ya dəmir yolu axınlarından geri qayıtmadılar. Bu dəfə aeroport mərkəzli şəhərlər yaradıldı! (Mehrabad ya Tahsar!) Bu nə deməkdir? Hökumət freeway edəcək, onların vasitə təmiri ilə yanaşı, vətəndaşların sayı sərnişin yolda deyil! Daha sonra restoran və yanacaqdoldurma məntəqəsi əlavə edildi, birdən yolun getdiyi bir şəhər var idi! Bunu söyləmək üçün: Avtomobil şəhər inkişafı. Eyni şey qatar stansiyaları, hava limanları və ya limanlara aiddir. Və bu hekayə davam edəcək. Amma mənzil və yolların başçıları və nazirləri, hər biri bu tendensiyalardan birinə meyl etdi. Yeni nazirimiz demiryolcuğuna inanır. İranda isə heç bir şəhər axınları olmayıb. 100 yaşlı və ya 200 yaşı olan ABŞ və Avropadan fərqli olaraq İranın bütün şəhərlərində tarixi əsər var! Onların əksəriyyəti Allah ırılmasını unutma.

نوع اخبار :
برچسب ها : گرایش ریلی در شهر سازی،
لینک ها :
شنبه 29 دی 1397 05:29 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>online pharmacies canada</a>
سه شنبه 18 دی 1397 04:54 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>no prior prescription required pharmacy</a>
شنبه 24 آذر 1397 10:51 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">online pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>online pharmacy canada</a>
جمعه 16 آذر 1397 11:24 ق.ظ

Really plenty of beneficial data!
india cialis 100mg cost cialis soft tabs for sale cialis generic availability wow look it cialis mexico we choice cialis uk cialis tadalafil online cuanto cuesta cialis yaho cialis without a doctor's prescription estudios de cialis genricos cialis price in bangalore
سه شنبه 13 آذر 1397 06:54 ب.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of advice.

cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill buy generic cialis cialis generic availability cialis 20mg prix en pharmacie cialis professional from usa tadalafilo we like it cialis soft gel prices for cialis 50mg cialis taglich
سه شنبه 13 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Truly many of beneficial tips.
callus walgreens price for cialis only now cialis for sale in us wow cialis tadalafil 100mg cialis generique buying brand cialis online generic cialis 20mg uk we recommend cheapest cialis tadalafilo cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Good advice. Thanks a lot!
cialis for sale recommended site cialis kanada cialis for sale cialis generico milano canadian drugs generic cialis cialis generico in farmacia we choice cialis pfizer india prix de cialis cialis kamagra levitra viagra cialis levitra
یکشنبه 11 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Very well voiced indeed! .
american pharmacy cialis cialis australian price cialis pas cher paris canadian discount cialis cialis ahumada look here cialis order on line comprar cialis 10 espa241a acquisto online cialis cialis dosage recommendations acheter cialis kamagra
شنبه 10 آذر 1397 07:40 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
acheter cialis meilleur pri cialis pills in singapore cialis great britain generic for cialis sublingual cialis online american pharmacy cialis cialis tablets for sale import cialis buy cialis sample pack try it no rx cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:28 ق.ظ

Whoa lots of superb advice.
generic cialis at walmart cialis cost enter site 20 mg cialis cost cialis generique 5 mg cialis in sconto prezzo cialis a buon mercato canadian drugs generic cialis achat cialis en suisse trusted tabled cialis softabs generic cialis pill online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Thanks! Excellent information.
cialis coupon cialis rezeptfrei sterreich generic cialis tadalafil cialis online cialis 5 mg buy cialis super acti we use it cialis online store cialis et insomni callus tadalafilo
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:47 ب.ظ

Seriously plenty of useful data!
look here cialis cheap canada low dose cialis blood pressure overnight cialis tadalafil only best offers cialis use cialis dosage recommendations low cost cialis 20mg cialis generisches kanada tadalafil 10 mg cialis lilly tadalafi cialis super acti
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:03 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
tadalafil generic achat cialis en europe acheter cialis meilleur pri buy generic cialis cialis kaufen bankberweisung what is cialis ou trouver cialis sur le net cialis alternative cialis y deporte acheter cialis meilleur pri
سه شنبه 17 مهر 1397 12:44 ق.ظ
I simply wanted to write a simple remark to say thanks to you for all of the lovely tips and hints you are writing at this site. My considerable internet lookup has finally been honored with reasonable suggestions to write about with my partners. I would say that many of us readers actually are undeniably lucky to exist in a remarkable site with so many wonderful individuals with beneficial advice. I feel extremely lucky to have encountered the webpage and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks once again for all the details.
شنبه 14 مهر 1397 08:46 ب.ظ
I in addition to my guys have been reading through the excellent information and facts located on your web page while immediately I had a terrible feeling I never thanked the site owner for those secrets. Most of the guys came as a consequence warmed to read all of them and have actually been tapping into these things. Thank you for really being so considerate as well as for finding certain helpful subjects most people are really wanting to be aware of. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:22 ق.ظ

Whoa a good deal of useful info!
buy cialis online cialis generika in deutschland kaufen we choice cialis uk cialis online deutschland canadian discount cialis cialis wir preise cialis daily reviews cialis 200 dollar savings card buy generic cialis viagra vs cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:00 ق.ظ

You definitely made your point!
cialis daily new zealand cost of cialis per pill cialis uk cialis 5 effetti collaterali venta cialis en espaa look here cialis cheap canada cialis generico milano brand cialis nl cialis 20 mg effectiveness tadalafil generic
یکشنبه 1 مهر 1397 07:25 ق.ظ

Really a good deal of superb facts!
canadianpharmacyusa24h is it legal canada medication list drugs for sale usa canadian medications list drugs for sale in uk canadian online pharmacies rated canadian medications canadianpharmacyusa24h is it legal drugs for sale canadian pharmacy online 24
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:17 ق.ظ

Thank you! A good amount of information.

cialis y deporte cialis generika low cost cialis 20mg buy cialis online legal how to buy cialis online usa we choice cialis pfizer india cialis preise schweiz cialis 20 mg cost buy name brand cialis on line precios de cialis generico
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:21 ب.ظ

With thanks, Lots of stuff!

buy viagra pills online uk viagra in pharmacy viagra on prescription uk can you buy viagra without a prescription low price viagra buy viagra no rx online generic viagra pharmacy where can i buy the cheapest viagra buy discount viagra online order sildenafil online uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:47 ق.ظ

You explained that really well.
prezzo cialis a buon mercato purchase once a day cialis how to purchase cialis on line tadalafil 5mg low dose cialis blood pressure cialis free trial cialis generika achat cialis en europe no prescription cialis cheap tadalafilo
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:50 ب.ظ

Truly tons of helpful advice!
cialis rezeptfrei prescription doctor cialis usa cialis online buying brand cialis online generic cialis levitra only best offers cialis use cialis efficacit cialis coupon we like it safe cheap cialis cilas
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :