ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 25 دی 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

 : پاسکاری دولت و بخش خصوصی! به زیان مردم.

تفسیر برخی گفته های مسئولین بانکی و غیره، آنقدر پیچیده است که مردم از روی ناچاری، می گویند حق باشماست! یکی از این موضوعات غامض و فوق پیچیده، مسئله ریسک است. که بیشتر مواقع بحث های کارشناسی، با فرمول های پیچیده ریاضی، که گاهی تا دوصفحه آ4 هم پر می شود! مردم را سردر گم کرده است. مثلا استاد زلزله شناسی با چندصفحه فرمول، در پای تخته عاقبت نتیجه می گیرد: زلزله قابل پیش بینی نیست لذا ریسک آن بالا است، و بیمه ها باید نرخ بالایی را بگیرند! می گویند چند دانشمند راجع به کشتن: یک سوسک در لابراتور خودشان، چندین ساعت بحث کردند! از داروهای تغییر ژنتیک تا سم مهلکی! که فقط سوسک را بکشد، ناگهان خادم لابراتوار، با نوک دمپایی، سوسک را کشت و به ظرف زباله انداخت! همگی گفتند اینهم یک راه حل بود. چون در اسلام ریسک وجود ندارد، بحث هم نمی شود: زیرا خداوند بزرگ همه برنامه ها را، بطور منظم پیگیری می کند، و شخصا با برخی از حوادث با مردم سخن می گوید. در ایات فراوانی آمده که: برگی روی زمین نمی افتد، مگر در کتاب معلوم شده باشد. امام صادق می فرماید برای دنیا، چنان کوشش کنید که گویا صدها سال زنده اید، و برای آخرت چنان عمل کنید که: گویا بزودی خواهید مرد. مرگ و زندگی در دست خدا است: به گفته مولا امیرالمومنین: بزرگترین اسرار مرگ است. اما در دنیای مادی برعکس است، همه چیز ریسک و خطر است! حتی شما نمی دانید خودرو شما، سالم به مقصد می رسد یا خیر، لذا این ترس از دنیای تاریک زندگی، که زائیده جهل ماده گراها است، آنها را وادار می کند تا ریسک را، به دیگران منتقل کنند! بانک و بورس و بیمه، با استفاده از همین نگرانی و جهل، پا به عرصه می گذارد: تا ریسک را بپذیرد! آنهاعلام می کنند که: خطر کاهش ارزش پول شخص را، با پرداخت ربا و بهره جبران می کنند! آتش سوزی و حوادث را، با دریافت نرخ بیمه جبران می کند، بورس هم با کم کردن سود، سهامداران را از ریسک دور می کند! اما همه اینها فقط تبلیغات است. در حکومت وسیع حضرت علی ع، ارتش یا نیروی انتظامی وجود نداشت، بلکه همه جوانان باید دوره های رزمی و مبارزه را می دیدند، دارای اسب و شمشیر بودند. فقط در موقع فراخوان، حاضر به یراق بودند. اگر دربیت المال پولی می آمد، بلافاصله تقسیم می شد. خزانه داری و حسابداری از زمان حجاج بن یوسف ثقفی جبار، از رسوم دربار ایرانیان وارد حکومت های اسلامی شد. و متاسفانه این عقب گرد را، پیشرفت معنی کردند و گفتند که: مثلا پیامبر یا حضرت علی ع، حسابداری و دیوان داری بلد نبودند! درست مثل امروز که هرچه خیانت است: بنام ایده های نوین سرمایه گذاری مطرح می شود! موضوع ریسک از مهمترین آنها است. دولتها مدتها نقشه می کشند و: شرکت های خصوصی بیمه درست می کنند! تا بخشی از ریسک مدیریت زندگی مردم را، به آنان واگذار کنند. ولی در نهایت بخش خصوصی، فقط بخش های دریافتی را اجرا می کند! پول بیمه ها را می گیرد و فرار می کند. بخش پوشش ریسک، یا قبول ضرر بیخ ریش دولت باقی می ماند. این هنر انتقال ریسک، شاید آخرین پدیده نظام سرمایه داری باشد، که اغلب معکوس نتیجه می دهد. سلامت آموزش و اشتغال، بازنشستگی و از کار افتادکی و حوادث مردم، امری هزینه بر است و: دولت ها با زایش شرکت های بیمه و بانک و بورس، سعی می کنند به دیگران انتقال دهند. اما در طول این دو قرن عمر سرمایه داری، سرمایه همیشه فرار بوده! و عاقبت همه هزینه ها بردوش دولت می افتد. چون راه فراری ندارد! دولت هم با تزریق تورم آن را مدیریت می کند! مردم هم با گرانی و تورم، در شرایط سختی هزینه این پاسکاری های: بین دولت و بخش خصوصی، را پس می دهند.

Risk transfer: government and private sector passes! To the :detriment of the people.

The interpretation of some statements by bank officials, etc., is so complicated that people are right to say they are right! One of these complicated issues is risk. Most of the time, expert discussions, with complex mathematical formulas, are sometimes filled up to two pages of A4! Lost people. For example, a seismological professor with a few pages of the formula concludes at the bottom of the board: the earthquake is not predictable, so the risk is high, and the insurance must get a high rate! How Many Scientists Concerned About Killing: A Beetle In Their Laboratories Discuss Several Hours! From Genetics to Deadly Poison! Just kill the beetle, suddenly the laboratory clerk, with the tip of the slippers, killed the beetle and threw it into the garbage container! They all said it was a solution. Because there is no risk in Islam, it will not be discussed either: because God will keep track of all the plans on a regular basis, and he personally talks to the public with some incidents. It is said in many things that a leaf does not fall on the ground unless it is revealed in the book. Imam Sadiq says that for the world, try to live as if for hundreds of years, and to do so for the hereafter, as if you will soon die. Death and life are in the hands of God: According to Mola Amir Al-Momenin: the greatest secrets of death. But in the material world, on the contrary, everything is risk and danger! Even you do not know if your car arrives safely, so the fear of the dark world of life, which is the cause of materialistic ignorance, forces them to pass on the risk to others! Bank and Shares and Insurance, with the same concern and ignorance, are set to take risks. They claim that: The risk of a person's devaluation is offset by paying money and interest! Fires and events are offset by the rate of insurance, and the stock goes away with risk by lowering profits! But all of these are just ads. There was no army or law enforcement in the vast government of Hazrat Ali, but all young people would have seen fighting and fighting periods, with horses and sword. Only at the time of the call, they were willing to enter. If the money came in, it would immediately be divided. Treasury and accounting since the time of Hajjajbn Yusuf Qaghafi Jabbar, came to the rule of Iranian courts in the Islamic state. And unfortunately, this mean backward progress, saying that, for example, the Prophet or the Prophet did not know the accounting and divine law! Just as it is today, what is betraying is the name of the new ideas of investing! The issue of risk is one of the most important ones. Governments plan for a long time and: private insurance companies make insurance! Give them some of the risk of managing people's lives. But in the end, the private sector only runs the incoming sections! It takes insurance money and runs away. The risk :coverage section or the acceptance of the loss sustained by the government remains. This art of transferring risk, perhaps the last phenomenon of the capitalist system, often results in reverse. The health of education and employment, retirement and incapacitation and the incidents of the people are costly and: governments are trying to transfer to others by the birth of insurance companies and banks and stock exchanges. But during these two centuries of capitalism, capital has always escaped! And finally, all costs are borne by the government. Because there is no escape route! The government also manages it with infusion of inflation! People, with high prices and inflation, are relieved of the cost of these passages: between the government and the private sector.

نقل المخاطر: یمر القطاع الحكومی والقطاع الخاص! على حساب الشعب.

تفسیر بعض التصریحات من قبل مسؤولی البنوك، وما إلى ذلك، هو معقد جدا أن الناس على حق القول انهم على حق! واحدة من هذه القضایا المعقدة هی المخاطر. فی معظم الأحیان، مناقشات البكالوریوس، مع الصیغ الریاضیة المعقدة، وأحیانا شغل ما یصل إلى صفحتین من A4! فقدت الناس. على سبیل المثال، أستاذ الزلازل مع بضع صفحات من الصیغة یختتم فی الجزء السفلی من المجلس: الزلزال غیر قابل للتنبؤ، وبالتالی فإن خطر مرتفع، والتأمین یجب أن تحصل على نسبة عالیة! كیف كثیر من العلماء قلقون حول القتل: خنفساء فی مختبراتهم مناقشة عدة ساعات! من علم الوراثة إلى السم القاتل! مجرد قتل خنفساء، وفجأة كاتب المختبر، مع غیض من النعال، قتل خنفساء ورمیها فی حاویة القمامة! وقالوا جمیعا إنه حل. لأنه لا یوجد خطر فی الإسلام، فإنه لن یناقش إما: لأن الله سوف تتبع جمیع الخطط على أساس منتظم، وانه شخصیا یتحدث إلى الجمهور مع بعض الحوادث. ویقال فی أشیاء كثیرة أن ورقة لا تسقط على الأرض ما لم یتم الكشف عنها فی الكتاب. یقول الإمام الصادق إن العالم یحاول أن یعیش كما لو لمئات السنین وأن یفعل ذلك للآخرة، كما لو أنك ستموت قریبا. الموت والحیاة فی ید الله: وفقا لمولا أمیر المؤمنین: أعظم أسرار الموت. ولكن فی العالم المادی، على العكس من ذلك، كل شیء هو الخطر والخطر! حتى لو كنت لا تعرف ما إذا كانت سیارتك تصل بأمان، وبالتالی فإن الخوف من العالم المظلم من الحیاة، والذی هو سبب الجهل المادی، یجبرهم على تمریر على خطر على الآخرین! البنك والأوراق المالیة والتأمین، مع نفس القلق والجهل، ومن المقرر أن تحمل المخاطر. وهم یدعون أن: خطر انخفاض قیمة الشخص یقابله دفع المال والفائدة! یتم تعویض الحرائق والأحداث بنسبة التأمین، ویخزن السهم مع المخاطر عن طریق خفض الأرباح! ولكن كل هذه لیست سوى إعلانات. لم یكن هناك جیش أو إنفاذ القانون فی الحكومة الواسعة حضرة علی، ولكن كل الشباب قد شهدت القتال وفترات القتال، مع الخیول والسیف. فقط فی وقت المكالمة، كانوا على استعداد للدخول. إذا جاء المال، فإنه سیتم تقسیمها على الفور. الخزانة والمحاسبة منذ زمن حجاجبن یوسف القغافی جبار، جاء إلى حكم المحاكم الإیرانیة فی الدولة الإسلامیة. وللأسف، هذا یعنی التقدم المتخلف، وقال: على سبیل المثال، النبی أو الإمام علی، لم یكن یعرف المحاسبة والرجم بالغیب! كما هو الحال الیوم، ما هو خیانة هو اسم الأفكار الجدیدة للاستثمار! إن مسألة الخطر هی واحدة من أهمها. الحكومات تخطط لفترة طویلة و: شركات التأمین الخاصة جعل التأمین! أعطهم بعض من مخاطر إدارة حیاة الناس. ولكن فی النهایة، والقطاع الخاص یدیر فقط الأقسام القادمة! فإنه یأخذ أموال التأمین ویهرب. ولا یزال قسم تغطیة المخاطر، أو قبول الخسارة التی تكبدتها الحكومة. هذا الفن من نقل المخاطر، وربما الظاهرة الأخیرة للنظام الرأسمالی، وغالبا ما یؤدی إلى عكس ذلك. إن صحة التعلیم والعمالة والتقاعد والعجز وأحداث الناس مكلفة و: تحاول الحكومات أن تنتقل إلى الآخرین عن طریق ولادة شركات التأمین والبنوك وأسواق الأوراق المالیة. ولكن خلال هذین القرنین من الرأسمالیة، ورأس المال دائما هرب! وأخیرا، تتحمل الحكومة جمیع التكالیف. لأنه لا یوجد طریق الهروب! تدیر الحكومة أیضا مع ضخ التضخم! الناس، مع ارتفاع الأسعار والتضخم، یعفى من تكلفة هذه الممرات: بین الحكومة والقطاع الخاص.

Risklərin ötürülməsi: dövlət və özəl sektor keçər! Xalqın zərərinə.

Bank rəsmiləri və s. Tərəfindən bəzi bəyanatların təfsiri çox mürəkkəbdir ki, insanlar doğru deyirlər! Bu mürəkkəb məsələlərdən biri riskdir. Çox vaxt, bakalavr mübahisələri, kompleks riyazi formullarla bəzən A4-in iki səhifəsinə qədər doldurulur! Lost insanlar. Məsələn, formulun bir neçə səhifəsi olan bir seysmoloq, şuranın altındakı zəmanətlə nəticələnir: zəlzələ proqnozlaşdırıla bilməz, belə ki, risk yüksəkdir və sığorta yüksək dərəcədə olmalıdır! Bəzi alimlər öldürməkdən narahatdırlar: Laboratoriyalarında bir böcək Bir neçə saat müzakirə edin! Genetika'dan Ölümcül Zəhərə qədər! Yalnız bir dəfəyə, birdən-birə laboratoriya katibinə böcəyi öldürün, terlik ucuyla, böcəyi öldürüb zibil konteynerinə atdı! Bütün bunlar bir həll olduğunu söylədi. İslamda heç bir riski olmadığından, bu da müzakirə olunmayacaq: çünki Allah bütün planları mütəmadi olaraq izləyəcək və şəxsən ictimaiyyətə bəzi hadisələrlə danışıqlar aparacaq. Bir çox şeydə, bir kitabda ortaya çıxınca bir yarpaq yerə düşməyəcək deyilir. İmam Sadiq deyir ki, dünya üçün, yüz ildir ki, kimi yaşamağa çalışın və axirət üçün bunu tezliklə öləcək. Ölüm və həyat Allahın əlindədir: Mola Amir əl-Momeninə görə: ölümün ən böyük sirləri. Amma maddi dünya, əksinə, hər şey risk və təhlükədir! Avtomobilin təhlükəsiz gəldiyini bildiyiniz halda belə, maddi cəhətdən cahilliyin səbəbi olan qaranlıq həyat dünyasının qorxusu onları başqalarına təhlükəyə atmağa məcbur edir! Bank və Səhmlər və Sığorta, eyni narahatlığı və cahilliyi ilə riskləri alacaq. Onlar iddia edirlər ki, bir şəxsin devalvasiyası riski pul və faiz ödəməsi ilə əvəzlənir! Yanğınlar və hadisələr sığorta dərəcəsi ilə əvəzlənir və qor gəlirləri azaldaraq riskə düşür! Amma bunların hamısı yalnız reklamdır. Həzrəti Əli böyük hökumətində heç bir ordu və ya hüquq mühafizəçisi olmadı, lakin bütün gənclər döyüş və döyüş dövrlərini, atları və qılınclarını görərdilər. Zəng zamanı yalnız girmək istəyirdilər. Para gəlsə, dərhal bölünəcəkdi. Hacıbəddin Yusif Qaqafi Cabbar dövründən Xəzinədarlıq və mühasibat, İslam dövlətində İran məhkəmələrinin hakimiyyətinə gəldi. Və təəssüf ki, bu, irəli tərəqqi deməkdir, məsələn, Peyğəmbər və ya Peyğəmbər mühasibat və ilahi qanunu bilmirdilər! Bu gün olduğu kimi, xəyanət etməkor arasında.

نوع اخبار :
برچسب : انتقال ریسک،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو