ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خواستار: آزادی بازداشتی های ایران شد!

این هزارمین بار است که: سخنگوی کاخ سفید حرفهایی می زند، که اصلا اطلاعی از ان ندارد! البته بخاطر دستور صهیونیست ها، و دشمنان ایران مجبور است: چنین حرفهایی بزند! او می گوید بازداشتی های: اغتشاشات اخیر ایران باید آزاد شوند! این در حالیست که مدیرکل دادگستری تهران گفت که: همه بازداشتی ها ازاد شدند. اصولا در قانون ایران بیش از 24 ساعت، کسی در بازداشت به سر نمی برد، یا باید آزاد شود و یا اگر، اتهام دارد سند بگذارد، و روز دادگاه خود را معرفی نماید. در مورد مهدی هاشمی و یا دیگران، که همه حرکات آنها زیر نظر رسانه ها بود، دیدیم که نزدیک پنج سال طول کشید: تارای صادر شود و در این مدت، آنها در فرانسه و انگلستان، خوشگذرانی می کردند. اما چرا این موضوع برای سخنگوی کاخ سفید، و دیگر صهیونیست ها، قابل باور نیست برای اینکه آنها، اصلا قانون ندارند! 25درصد مردم آمریکا در زندان هستند، و کسی جرات اعتراض ندارد. حتی برخی از زندانیان به بخش خصوصی! واگذار شدند و آنها از زندانی کردن: آمریکاییان به سودهای هنگفتی دست پیدا کرده اند. زندان های آمریکا: حداقل دارای 4لایه امنیتی است: برخی از آنها را صلیب سرخ اطلاع دارد، ولی این فقط تعداد اندکی است . برخی از انها مخصوص: اف بی آی است و کسی دسترسی به آن ندارد، اکثر زندانیان هم در خارج از آمریکا، در زندانهای مخفی می میرند، تعداد زیادی زندانی پلیس ایالتی هستند. پلیس ایالتی در سه مرحله، این افراد را شکنجه کرده: و در نهایت سربه نیست می کند. مرحله اول در همان خیابان، و محل دستگیری وی است. به بهانه دست بند زدن، آنقدر با زانو در شکم و زیر شکم او،( فن کونگفو) می کویند تا برای همیشه، نفس کشیدن یادش برود. سیستم وحشی پلیس آمریکا، اگر دید زندانی جان سالم بدر برده، بدون پرسش و پاسخ او را در میان: سگهای گرسنه رها می کند، تا سگ ها او را از بین ببرند، و یه عنوان مرگ در حال فرار! بدست سگ ها او را دفن کنند. اما اگر زندانی اطلاعات باارزشی داشت، که مورد نیاز پلیس باشد، این دو مرحله کمی آرامتر است تا او نمیرد. و مرحله سوم: شکنجه با دستگاههای مخوف آغاز می شود. به همین دلیل است که: کسی جرات مبارزه و رودر رویی با پلیس را ندارد. با اینکه 99درصد مردم معترض هستند، ولی حکومت پلیسی همچنان پابرجا است. به دلیل ماهیت پلیسی و: شکنجه گری آمریکاییان که ارثیه پدران آنها در: نابود کردن سرخپوستان، و قتل عام سیاهپوستان است، سیستم پیچیده آن، سرمشق تمام حکومت های پلیسی جهان، از جمله بحرین و اسرائیل و عربستان و مصر است. در بحرین همه مردم معترض هستند، ولی آل خلیفه همچنان پابرجا است! در مصر و عربستان و اسرائیل هم همینطور است. یعنی کشتار مردم بسیار ساده است! دستگیری و زندانی و شکنجه آنان، اصلا مجوز نمی خواهد! لذا سخنگویان و مسئولان این کشورها هم، باور نمی کنند که در بیرون از دایره آنها، مردم راحت نفس می کشند. بنابر این آنها باید اول سیستم امنیتی و پلیسی خود را، از بین ببرند تا بتوانند به مردم اجازه: نفس کشیدن بدهند، بعد برای کشورهای ازاد و: خط مقاومت سخن بگویند. اگر فقط یک روز، سیستم پلیسی را تعطیل کنند، خواهند دید که مردم مثل سیل، آنها را به دریا می ریزند. سیستم پلیسی آمریکا باید بداند که: روزی نسیم ازادی و مقاومت به آمریکا هم خواهد رسید، ولی آن روز برای فرار دیر است و: سرهای آنان در بالای هر چراغ برق، آویخته خواهد شد و مردم شبها، بجای لامپ به سرهای آنان نگاه خواهند کرد.

A spokesman who does not know anything.

White House spokesman appeals for release of Iranian detainees!

This is the thirtieth time that: the White House spokesman says that he does not know! Of course, because of the order of the Zionists, and the enemies of Iran are obliged: to say such words! He says arrests: Iran's recent turmoil should be released! This is while the Tehran Justice Directorate said that all detainees were released. In principle, in Iran's law for more than 24 hours, no one is detained, or should be released, or, if he has a charge, to file a document, and introduce the day of his trial. In the case of Mehdi Hashemi or others, whose movements were under the supervision of the media, we found that it took nearly five years: Tara was issued, during which time they enjoyed in France and the United Kingdom. But why this issue is unbelievable for the White House spokesman and other Zionists, because they have no law at all! 25 percent of the American people are in jail, and no one dares to protest. Even some of the prisoners go to the private sector! They got over and they were imprisoned: Americans have gained huge profits. US prisons: There are at least four security layers: some of them are known to the Red Cross, but this is only a small number. Some of them are specific to the FBI, and nobody has access to it; most inmates outside of the United States also die in secret prisons, and many are state police inmates. The state police have tortured these people in three stages: and it does not end up in the end. The first stage is on the same street, and the location of his arrest. Under the pretext of hugging, he clings so hard with his knees in the stomach and under his belly (Fan Kunffu) to keep his breath forever. The wild US police system, if the prisoner's sight has survived, without asking and answering him, leaves her hungry dogs to destroy her dogs, and they'll run away as a death! Dogs have bury him. But if the prisoner had valuable information, which is needed by the police, these two steps are a bit quieter than he does not. And the third stage: torture begins with dreaded devices. That's why: Somebody dares to fight and do not go to the police. Though 99% of the people are protesting, the police state remains alive. Because of the nature of the police and the American tortures that their fathers inherited: the destruction of the Indians and the massacre of the black people, its complex system is the example of all the world's police agencies, including Bahrain and Israel, and Saudi Arabia and Egypt. In Bahrain, all people are protesting, but al-Khalifa is still alive! It's the same in Egypt, Saudi Arabia and Israel. It means very killing people! Arrest and imprisonment and torture will not be allowed at all! Therefore, the spokesmen and officials of these countries do not believe that people are comfortable breathing out of their circle. Therefore, they must first eliminate their security and police systems so that they can allow people to breathe, then speak to the free countries and: the line of resistance. If only one day, shut down the police system, they will see people like a flood pouring them into the sea. The American police system should know that: a day of freedom and resistance will come to the United States, but that day is too late to escape; and their heads will be hung above the lights, and people will look at their heads at night, instead of the bulb. .

متحدث لا یعرف شیئا.

المتحدث باسم البیت الابیض یدعو الى الافراج عن المعتقلین الایرانیین!

هذه هی المرة الثلاثون التی یقول فیها المتحدث باسم البیت الأبیض إنه لا یعرف! وبطبیعة الحال، بسبب ترتیب الصهاینة، وأعداء إیران ملزمة: أن أقول مثل هذه الكلمات! یقول الاعتقالات: الاضطراب الأخیر فی إیران یجب أن یطلق سراحه! فی حین أن مدیریة العدل فی طهران قالت إن جمیع المحتجزین قد أطلق سراحهم. ولكن لماذا هذه القضیة لا یصدق المتحدث باسم البیت الأبیض والصهاینة الآخرین، لأنه لیس لدیهم قانون على الإطلاق! 25 فی المئة من الشعب الأمریكی فی السجن، ولا أحد یجرؤ على الاحتجاج. حتى بعض السجناء یذهبون إلى القطاع الخاص! لقد سقطوا وسجنوا: اكتسب الأمیركیون أرباحا ضخمة. السجون الأمیركیة: هناك أربع طبقات أمنیة على الأقل: بعضها معروف لدى الصلیب الأحمر، ولكن هذا العدد قلیل. وبعضها خاص بمكتب التحقیقات الفدرالی، ولا أحد یستطیع الوصول إلیه؛ كما أن معظم النزلاء خارج الولایات المتحدة یموتون أیضا فی سجون سریة، وكثیر منهم من سجناء شرطة الولایة. وتعرضت شرطة الولایة للتعذیب لهؤلاء الأشخاص على ثلاث مراحل: ولا تنتهی فی النهایة. المرحلة الأولى هی فی نفس الشارع، وموقع اعتقاله. تحت ذریعة المعانقة، وقال انه یتشبث بجد مع ركبتیه فی المعدة وتحت بطنه (فان كونفو) للحفاظ على أنفاسه إلى الأبد. الكلاب دفن له. ولكن إذا كان السجین لدیه معلومات قیمة، والتی تحتاجها الشرطة، فإن هاتین الخطوتین أكثر هدوءا قلیلا مما لا یفعله. والمرحلة الثالثة: یبدأ التعذیب بأجهزة مخیفة. هذا هو السبب: شخص یجرؤ على القتال ولا تذهب إلى الشرطة. على الرغم من أن 99٪ من الناس یحتجون، تبقى دولة الشرطة على قید الحیاة. فی البحرین، كل الناس یحتجون، ولكن آل خلیفة لا یزال على قید الحیاة! هذا هو نفسه فی مصر والمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل. وهذا یعنی قتل الناس! ولن یسمح بالقبض والسجن والتعذیب على الإطلاق! ولذلك، فإن المتحدثین والمسؤولین فی هذه البلدان لا یعتقدون أن الناس مریحة التنفس من دائرة بهم. لذلك، یجب علیهم أولا القضاء على أمنهم وأنظمة الشرطة حتى یتمكنوا من السماح للناس بالتنفس، ثم التحدث إلى البلدان الحرة و: خط المقاومة. إذا یوم واحد فقط، واغلاق نظام الشرطة، وسوف نرى الناس مثل الفیضانات صب لهم فی البحر. نظام الشرطة أمریكا یحتاج إلى معرفة وأن الحریة یوم واحد ومقاومة أمریكا یأتی، لكنهم اصطدموا ذلك الیوم فی وقت متأخر و: رؤوسهم على رأس كل مصباح، علقت سیكون الناس فی اللیل، بدلا من المصابیح فی رؤوسهم سیبدو .

Bir şey bilməyən bir sözçüsü.

Ağ Evin sözçüsü İranlı məhbusların azad edilməsinə çağırır!

Bu, otuzuncu dəfədir: Ağ Evin sözçüsü deyir ki, bilmir! Sionistlər və İran düşmən gündəliyinə belə şeylər var! Həbslər: İranın son dövrdə sarsıdılması lazımdır! Tehran Ədliyyə İdarəsi bütün məhbusların sərbəst buraxıldığını söylədi. Amma niyə Ağ Ev sözçüsü bu məsələ yoxdur və sionistlər onlar istisna etməyib ki, iman edə bilməz! Amerika xalqının yüzdə 25i həbsdədir və heç kim etiraz etmək üçün cəsarət tapmaz. Hətta bəzi məhbuslar özəl sektora gedəcəklər! Onlar ələ keçirdilər və həbs edildi: Amerikalılar böyük mənfəət əldə etdilər. Amerikanın həbsxanalarında: təhlükəsizlik ən azı 4 qat: bəziləri Qırmızı Xaç məlumat, lakin bu, yalnız kiçik bir sayı. Dövlət polisi bu insanları üç mərhələdə işgəncəyə məruz qoymuşdur: bu, sonda başa çatmır. Birinci mərhələ eyni küçədə və həbsinin yeri. handcuffing adı, belə ki, qarın və onun qarın aşağı diz (fan kung fu) Under Kvynd həmişə nəfəs xatırlatdı. İtlər onu gömdüler. məhbus polis tərəfindən tələb olunur dəyərli məlumat idi əgər Lakin, bu iki addımlar o ölmək deyil, belə ki bir az daha sakit edir. Və üçüncü mərhələ: işgəncə dəətli cihazlar ilə başlayır. Buna görə: Kimsə döyüşmək üçün cəsarət edir və polisə getməyəcək. Xalqın yüzdə 99u etiraz edərsə də, polis dövləti sağ qalır. Bəhreyndə bütün insanlar etiraz edirlər, lakin əl-Xalidə hələ də dirildir! Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və İsraildə eyni. İnsanları çox öldürmək deməkdir! Həbs və həbs və işgəncələrə icazə verilməyəcək! Buna görə də, bu ölkələrin sözçiləri və rəsmiləri insanların ətrafından rahat nəfəs aldığı qənaətində deyil. Yalnız bir gün polis sistemini bağladıqda, insanları dənizə dökən bir daş kimi görürlər. əvəzinə görünür onların rəhbərləri ampüller, başlarını hər lampa üst, gecə insanlar olacaq asdı: Polis sistem America America ki, bir gün azadlıq və müqavimət gələcək bilmək lazımdır, lakin o gün gec qaçdı və .

نوع اخبار :
برچسب : سخنگویی،
لینک ها :
پنجشنبه 12 دی 1398 07:43 ب.ظ
Admiring the persistence you put into your blog and in depth information you offer.
It's good to come across a blog every once in a while that isn't the
same old rehashed information. Fantastic read! I've
saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
یکشنبه 8 دی 1398 06:44 ق.ظ
Everything is very open with a precise description of the issues.
It was definitely informative. Your site is useful.
Thanks for sharing!
شنبه 30 آذر 1398 01:08 ق.ظ
These are really fantastic ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious factors here. Any way keep
up wrinting.
جمعه 15 آذر 1398 07:08 ق.ظ
Wow, wonderful blog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you make running a blog look easy. The overall glance of
your website is magnificent, as smartly as the content!
چهارشنبه 13 آذر 1398 01:55 ق.ظ
I absolutely love your blog and find the majority
of your post's to be just what I'm looking for. Does one offer guest writers to
write content in your case? I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write related to here.
Again, awesome site!
شنبه 9 آذر 1398 09:24 ق.ظ
I could not refrain from commenting. Very well written!
دوشنبه 4 آذر 1398 05:55 ق.ظ
Amazing! Its really amazing article, I have got much clear idea on the topic of from this post.
یکشنبه 3 آذر 1398 03:47 ق.ظ
It's really a cool and helpful piece of information. I am happy that you
shared this helpful information with us. Please stay us informed like
this. Thank you for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic