ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ماده سیاهی که در برخی از جاها، زمین را سیاه می کرد، بنام نفت مشهور شد در برخی جاها، گازهای فوقانی نفت هم، به روی زمین نشت می کرد. دانشمندان ایرانی آن را یک راز می دانستند! آنها قبل از اسلام در محل نشت این ماده، آتشکده درست می کردند، که معمولا نیازی به هیزم نداشت، و تقریبا حالت معجزه هم به آن می دادند! تا در برابر ظلم وجور پادشاهان، آنها را به گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک سفارش کنند. البته طی دوره های بعد، مغان، یعنی روحانیون زرتشت هم درباری شدند، و مفاهیم اصلی زرتشت را مثله کردند. لذا با تولد پیامبر اسلام که: سه معجزه اتفاق افتاد، یکی هم خاموش شدن آذرگشسب، بزرگترین آتشکده زرتشتیان، در آذر پادگان بود. به همین دلیل مردم جمهوری آذربایجان، آن را آذربیجان می گویند: یعنی آتش جان خود را از دست داد. بعد از اسلام هم گفته می شود: در شهرها استفاده های مختلفی می شده، از جمله بعنوان دارو یا گرم کردن حمام ها، که مهمترین آن حمام وکیل در شیراز است، که شبیه آتشکده ها، بدون نیاز به هیزم روشن بود. ولی وقتی پای اروپایی ها مخصوصا انگلیس، که به این زمین ها رسید، همه چیز فرق کرد! آنها از یک سو، خودشان را مسلمان نشان می دادند! و از سوی دیگر نفت را، کثیف و گناه معرفی می کردند! حدود دویست سال پیش، چند انگلیسی به مسجد سلیمان می روند، و برای اینکه چاههای نفت را صاحب شوند، حتی لباس آخوندی می پوشند! و سر دسته عزاداران می شوند. که به لری نوحه می گفتند: (هرکی مهر علی منشه نفت سیاه چنشه! یعنی) هرکس علی ع را دوست دارد، باید از نفت دوری کند! زیرا لر ها تنها قوم بزرگی: در ایران هستند که یکدست شیعه می باشند. از آنطرف سفیر انگلیس مسلمان شد، و به نزد آل سعود رفت و آنها را، که یهودی بودند مسلمان کرد و گفت: کسی نباید از یهودی بودن آنها مطلع شود. با این وسیله در بین: مردم خلیج فارس راه پیدا کردند و: در حدود 108سال پیش اولین چاه رسمی، در مسجد سلیمان افتتاح شد. آل سعود هم با کشتار وسیع: مردم مدینه و تخریب همه اثار اسلامی، کم کم بر عربستان و بخشی از :عراق مسلط شدند و برای قبضه کردن: تجارت نفت، همه مخالفان را سرکوب نمودند. و از سوی خود در کشورها دست نشانده گذاشتند. برای تحکیم موقعیت خود، اپک را ساختند و با ریاست بر آن، قیمت نفت و سقف تولید را در دست گرفتند. آنها برای اینکه بتوانند: کلیه درآمد های نفت را برای خود بردارند، هرچه بیشتر سعی می کردند: ظاهر اسلامی را حفظ کنند، و مخالفان خود را بنام مخالف اسلام، با شمشیر از بین می بردند. افراط در ظواهر اسلام، در طول یک قرن، همیشه به ضرر مسلمانان بود. زیرا آل سعود با شعار های اسلامی، مسلمانان را از بین می برد. تا جاییکه همه دنیا، آنها را به عنوان رهبران جهان اسلام، تبعیت می کردند. اگر قران را غیر از انها، کسی دیگر چاپ می کرد، آن را تکفیر می نمودند. الان همه قرانهای جهان، به خط عثمان طه است، و بقیه از دور خارج شده اند، و اغلب آنها هم در مکه چاپ می شود. برای اینکه مردم در دین آنها شک نکنند، با اینکه :ماهواره های ضد اخلاقی زیادی، به راه انداختند ولی در کشور خود، به زنها اجازه فعالیت ندادند. افکار عمومی جهان، اصلا باور نمی کند آنها یهودی بوده اند! و همه بودجه ها و کمک های: مالی و تسلیحاتی آنها به اسرائیل را، هیچکس جدی نمی گیرد. حتی امروز که تروئیکای بین المجالس، بیانیه ای برعلیه تصمیم ترامپ صادر کرد، همه اعضا آن را تایید نکردند و گفتند: چون عربستان مرکز اسلام است، باید که آنها دستور بدهند! در حالیکه دستور آل سعود، نقشه راهبردی آنها برای: عادی سازی روابط جهان اسلام، با اسرائیل است.

https://www.mashreghnews.ir/news/564008


Oil makes everyone Muslim!

The black matter, which in some places made the earth black, was known as oil. In some places, the upper gases of oil also leaked on the ground. Iranian scientists considered it a mystery! They made fire temples before Islam at the place where it was leaked, which usually did not require firewood, and almost gave it a miraculous state! To order them: to speak good, good thoughts and good deeds in the face of the cruelty of the kings. Of course, during the following periods, Moghan, the Zoroastrian clerics, were also arrested, and mutilated the main concepts of Zoroastrianism. Therefore, with the birth of the Prophet Muhammad, three miracles happened: Azarashbas, the largest Zoroastrian fire extinguisher, was extinguished in Azar Garrison. For this reason, the people of the Azerbaijani Republic say it is Azarbayjan: it means the fire lost its life. After Islam, too, it has been said that cities have been used differently, such as medicines or baths, most notably the lawyer's bath in Shiraz, which looked like fire temples, without the need for firewood. But when Europeans, especially the British, came to these lands, everything was different! On the one hand, they showed themselves Muslims! On the other hand, they introduced dirty oil and sin! About two hundred years ago, several Englishmen go to the mosque of Solomon, and they even wear clothed clothes to make oil wells! And they will be the mourners. They said to Larry Noah: "Anyone who strives to love Ali as he wants to stay away from oil!" Because the Lords are the only great people: they are in Iran, they are one Shiite. From there, the British ambassador became a Muslim, and went to Al-Saud, and made them Muslims who were Jewish and said: "No one should be informed of being Jewish." By: this means, among the people of the Persian Gulf people: 108 years ago, the first official well was opened at the Masjid Solomon. Al Saud, with a massive massacre: the people of Medina and the destruction of all Islamic art gradually became dominant in Saudi Arabia and part of Iraq: to crush the oil trade, oppressed all the opposition. And they made puppets in their own countries. To consolidate their position, they built OPAC and chaired it, taking oil prices and production ceilings. In order to be able to: take away all the oil revenues, they tried more and more to preserve the appearance of Islam, and they destroyed their opponents in opposition to Islam by sword. Extreme extremism in Islam's appearances during the century was always at the expense of the Muslims. Because: Al Saud eliminates Muslims with Islamic slogans. To the extent that: the whole world followed them as leaders of the Muslim world. If the Qur'an were printed out by anyone else, they would have exaggerated it. Now all the Quran in the world is on the Othman Taha line, and the rest are out of the way, and most of them are also printed in Mecca. In order not to doubt people in their religion, despite having launched many anti-moral satellites, they did not allow women to work in their own country. The public opinion of the world does not believe at all that they were Jews! And all the funds and aids: their financial and weapons to Israel, no one takes seriously. Even today, when the Inter-Algerian Trojan issued a statement against the decision of Tramp, all the members did not endorse it and said: Since Saudi Arabia is the center of Islam, they must order them! While Al Saud's command, their strategic plan is to: normalize the Islamic world's relations with Israel.

النفط یجعل الجمیع مسلم!

أما المادة السوداء التی كانت فی بعض الأماكن سوادت الأرض، فكانت تعرف بالنفط، وفی بعض الأماكن تسربت الغازات العلویة من الزیت أیضا على الأرض. واعتبر العلماء الإیرانیون ذلك لغزا! جعلوا المعابد النار قبل الإسلام فی المكان الذی تم تسریبه، والتی عادة لا تتطلب الحطب، وأعطاه تقریبا دولة خارقة! أن تأمرهم أن یتكلموا جیدا، أفكارا طیبة وأعمالا طیبة فی مواجهة قسوة الملوك. وبالطبع، خلال الفترات التالیة، ألقی القبض على موغان، رجال الدین الزرادشتیین، وشوهوا المفاهیم الرئیسیة للزرادشتیة. لذلك، مع ولادة النبی محمد، وقعت ثلاثة معجزات: أزاراشباس، أكبر طفایة حریق الزرادشتیة، تم اخمادها فی حامیة عازار. لهذا السبب، فإن شعب جمهوریة أذربیجان یقولون إنه أزاربیجان: فهذا یعنی أن الحریق فقد حیاته. بعد الإسلام أیضا، قیل إن المدن قد استخدمت بشكل مختلف، مثل الأدویة أو الحمامات، وأبرزها حمام المحامی فی شیراز، الذی یشبه معابد النار، دون الحاجة إلى الحطب. ولكن عندما جاء الأوروبیون، وخاصة البریطانیون، إلى هذه الأراضی، كان كل شیء مختلفا! من ناحیة، أظهروا أنفسهم المسلمین! من ناحیة أخرى، أنها أدخلت النفط القذرة والخطیئة! قبل نحو مائتی عام، یذهب العدید من الإنجلیز إلى مسجد سلیمان، وحتى یرتدون ملابس ملبسة لصنع آبار النفط! وأنها ستكون المشیعین. قالوا لاری ناها: الجمیع الذی یحب علی، یجب تجنب النفط! لأن اللوردات هم الشعب العظیم الوحید: هم فی إیران، هم شیعی واحد. من هناك، أصبح السفیر البریطانی مسلما، وذهب إلى آل سعود، وجعلهم من المسلمین الذین كانوا یهودیین وقال: "لا أحد یجب أن یكون على علم بأنه یهود". وبهذه الطریقة، تم فتح أول بئر رسمی فی مسجد سلیمان، بین شعوب الخلیج الفارسی: قبل 108 سنوات. آل سعود، مع مجزرة هائلة: شعب المدینة المنورة وتدمیر جمیع الأعمال الإسلامیة، أصبحت تدریجیا المهیمنة فی المملكة العربیة السعودیة وجزء من العراق: لسحق تجارة النفط، واضطهاد جمیع المعارضة. وجعلوا الدمى فی بلدانهم. ولتوطید مكانتها، قاموا ببناء أوباك ورأسها، مع أخذ أسعار النفط وسقوف الإنتاج. من أجل أن تكون قادرة على: یسلب كل عائدات النفط، حاولوا أكثر وأكثر للحفاظ على مظهر الإسلام، ودمروا خصومهم فی معارضة الإسلام بالسیف. كان التطرف المتطرف فی ظهور الإسلام خلال القرن دائما على حساب المسلمین. لأن آل سعود یلغی المسلمین بشعارات إسلامیة. إلى الحد الذی اتبعه العالم كله كقادة للعالم الإسلامی. إذا كان القرآن قد طبع من قبل أی شخص آخر، كانوا قد بالغوا فی ذلك. الآن كل القرآن فی العالم هو على خط عثمان طه، والباقی خارج الطریق، ومعظمهم مطبوعون أیضا فی مكة المكرمة. وحتى لا یشك الناس فی دینهم، على الرغم من إطلاقهم لسواتل معادیة للأخلاق، فإنهم لم یسمحوا للمرأة بالعمل فی بلدها. الرأی العام فی العالم لا یعتقد على الإطلاق أنهم كانوا یهود! وجمیع الأموال والمساعدات: المالیة والأسلحة لإسرائیل، لا أحد یأخذ على محمل الجد. حتى الیوم، عندما أصدر طروادة بین الجزائریین بیانا ضد قرار الترامب، لم یؤیده جمیع الأعضاء وقال: "بما أن المملكة العربیة السعودیة هی مركز الإسلام، یجب أن تأمرهم! وفی حین أن قیادة آل سعود، فإن خطتهم الاستراتیجیة هی: تطبیع علاقات العالم الإسلامی مع إسرائیل.

Neft hər kəsə müsəlman edir!

Bəzi yerlərdə qara rəngdə olan qara maddə neft kimi tanınırdı. Bəzi yerlərdə neftin üst qazları də yerə sızdı. İranlı alimlər bunu sirr hesab etdilər! İslam əleyhinə süni yerlərdəki odun atışları odun odunu tələb etmədi və demək olar ki, möcüzə bir dövlət verdi! Padşahların qəddarlığına qarşı yaxşı, yaxşı düşüncələr və yaxşı işlər görməyə əmr vermək. Əlbəttə, növbəti dövrlərdə, Zərdüştli ruhanilər Moqan da həbs olundu və zərdüştlük anlayışlarını pozdu. Buna görə Peyğəmbər Əfəndimizin doğuşu ilə üç möcüzə meydana gəldi: Azaraşbas, ən böyük Zərdüştlü yanğın söndürücü, Azar Qarnizonda söndürüldü. Bu səbəbdən Azərbaycan xalqı deyir ki, bu Azarbayjandır: yanğın öz həyatını itirdi. İslamdan sonra, şəhərlər müxtəlif növlərdə, məsələn, dərman və ya hamam kimi, xüsusilə Şiraz şəhərində vəkil odunun hamısına odun ehtiyacına ehtiyac olmadan yanğına bənzəyirlər. Ancaq Avropalılar, xüsusilə İngilislər bu torpaqlara gəldikdə, hər şey fərqli idi! Bir tərəfdən özlərini müsəlman göstərdilər! Digər tərəfdən, çirkli yağ və günah gətirdilər! İki yüz il bundan öncə, bir neçə ingilislər Süleyman məscidinə gedirlər və hətta neft quyuları üçün paltar geyirlər! Onlar yalançı olacaqlar. Larry Naha'ya dedilər: Əli sevən hər kəs neftdən çəkinməlidir! Çünki Lordlar tək böyük insanlardır: İranlılar, bir şiədirlər. Oradan İngilis səfiri bir müsəlman oldu və Al-Saud'a getdi və onları yəhudi olan müsəlman etdi və dedi: "Heç kimə yəhudilik olmadığı xəbərdar edilməlidir." Bu, Fars Körfəzi xalqı arasında: 108 il əvvəl Məscid Süleymana ilk rəsmi quyu açılmışdı. Əl-Səud, kütləvi bir qırğın ilə: Mədinə əhalisi və bütün İslam sənətinin məhv edilməsi tədricən Səudiyyə Ərəbistanı və İraqın bir hissəsində hakim olmuşdur: neft ticarətini əzmək, bütün müxalifətlərə əziyyət vermək. Və öz ölkələrində kuklalar yaratdılar. Öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün OPAC-ni qurdular və neft qiymətləri və istehsal tavanları alaraq onu idarə etdilər. Bütün neft gəlirlərini ala bilmək üçün İslamın görünüşünü qorumaq üçün daha çox cəhd göstərdilər və qılıncla islam qarşı olan rəqiblərini məhv etdilər. Əsrdə İslamın görünüşlərində həddindən artıq ekstremizm həmişə müsəlmanların hesabına idi. Çünki Al Səud müsəlmanları islam şüarları ilə aradan qaldırır. Bütün dünya onlara müsəlmaəri normallaşdırmaqdır.

نوع اخبار :
برچسب ها : نفت همه را مسلمان کرد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :