ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پایگاه خبری بین المللی ماهین نیوز

در قران کریم، شهر به قریه ترجمه شده و: ابر شهر را ام القرا گفته است. قوانینی که به قریه ها مربوط می شود، امروزه به حقوق شهروندی معروف شده. اما نیاز به تحلیل زیربنایی و الگوریتم دارد. آیا منظور از شهروند این است که: انسان ها به دو دسته هستند: شهروند و غیر شهروند؟ یا اینکه منظور از وجود طبقات، در شهروندان است که: بتوانیم شهروند درجه یک و دو داشته باشیم؟ آیا منظور از رعایت حقوق شهروندی، رعایت حقوق کدام دسته از شهروندان است؟ در حالیکه از نظر اسلام، همه انسان ها چه در شهر: باشند و چه روستا، دارای حقوق یکسان و برابری طبقاتی هستند. یعنی هیچکس بر دیگری برتری ندارد. مگر با تقوای بیشتر. تقوا را هم رعایت اخلاق: یا همان حقوق شهروندی می داند. یعنی هر انسانی به اجتماع خود، بیشتر خدمت کند نزد خدا با تقوا تر و با ارزش تر است. در فارسی هم گفته شده: عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. بنابر این شهروندی در اسلام، طبقه بندی ندارد و اگر بخواهیم: درجه بندی هم بکنیم برحسب عملکرد آنها به: حقوق شهروندی دسته بندی میشوند: کسانی که اخلاق مدار هستند و: به شهروندان دیگر کمک می کنند(متقین) و کسانی که بی اهمیت به این موضوع هستند(غیر متقین). یعنی متقین دیگران را، بیشتر از خود دوست دارند(ایثار) در حالیکه غیر متقین، خود را بیشتر از دیگران دوست میدارند! و بهتر از دیگران می دانند. می گویند خداوند به موسی فرمود: برو از خودت بدتر را پیدا کن وبیاور! ابتدا به نظرش رسید شاید: یک سگ از او بدتر و پست  تر باشد! اما بعد خحالت کشید وعرضه داشت: من کسی را بدتر از خود نیافتم! و خداوند فرمود اگر آن سگ را، بدتر از خود معرفی می کردی، دودمان پیامبری ات به باد می رفت! به همین جهت هم هست که: امام خمینی می فرماید : اگر به من خدمت گذار بگویید، بهتر است تا رهبر بگویید! رهبر ما آن طفل 13ساله ای است که: نارنجک به خود بست و: زیر تانک دشمن رفت. اما حقوق شهروندی غرب چه چیزی  دارد؟ اولا مردم را به دو دسته شهروند و غیر شهروند تقسیم می کند! و در داخل شهروند ها هم آنها را به شهروندان درجه یک و دو جدا می کند: نتیجه عملی آن در اروپا و آمریکا: سرخپوستان اصلا شهروند نیستند، سیاهپوستان تحصیلکرده هم؛ شهروند درجه دو می باشند! یعنی هرجا بین سفید پوست و: سرخپوست یا سیاهپوست اختلافی بود، اینطور حل می شود: شکایت سرخپوستان را ثبت نمی کنند! چون شهروند نیستند، و حق شکایت ندارند. شکایت سیاهپوستان را ثبت می کنند! ولی رسیدگی نمی کنند، چون طرف او یک سفید پوست است. در ایران هم که عده ای، به اسلام و عده ای هوادار غرب هستند، هنوز حقوق شهروندی تعریف نشده. چون تکنوکرات ها به حقوق شهروندی: به سبک غرب معتقدند، و اسلامگرایان هم دنبال حقوق اسلامی هستند. و این تضاد تا کنون حل نشده است. رشد حاشیه نشینی در اطراف شهرها، به همین دلیل است. زیرا حاشیه نشین را شهروند نمی دانند! و می گویند او باید: به روستای خود برگردد، و برای شهر نشین ها تولید گوشت و شیر و گندم کند! تا شهر نشین ها در: آسودگی و رفاه باشند. به همین دلیل در شهر ها، گرانی است زیرا گران بودن شهر، باعث غربال شهروندان از: غیر شهروندان می شود. خانه های لوکس و فول امکانات، حق شهروندان است! ولی لجن آباد و حلبی آباد هم، برای غیر شهروندان زیاد است! و باید بر سر آنها تخریب شود. به علت نبود امکانات، آنها برق دزدی می کنند! و به دلیل همین جرم هم دستگیر می شوند. از شبکه اب و فاضلاب بی بهره هستند. به همین جرم هم مردمی کثیف و بی نزاکت محسوب می شوند.

Analysis of Citizenship Rights Algorithm

In the Koran, the city is translated into the village and said: "The big city has been called al-Qara." The laws that apply to villages are now known as citizenship rights. But there is a need for an underlying analysis and algorithm. Does the citizen means that: people are in two categories: citizen and non-citizen? Or, what is meant by the existence of classes in the citizens: can we have first and second citizens? What kind of citizen's rights is observance of the rights of citizenship? While in Islam, all human beings, whether in the city, or in the village, have the same rights and class equity. That is, nobody is superior to the other. Except :with more vigilance. Piety also observes ethics: it is the same as citizen's rights. That is, every human being will serve his community more with God with more pious and more valuable. In Persian, it is said: worship is not a service, but a praise and glory. Therefore, citizenship is not classified in Islam, and if we want to: grading, according to their performance, they are categorized as: Citizenship rights: those who are ethical and: help other citizens (motilee) and those who are unimportant This topic is (non-false). That is, those who love others are more like themselves (self-sacrifice), while non-believers love themselves more than others! And: better than others. They say, "The Lord said to Moses:" Go find yourself worse and help! “He first thought it might be: a dog would be worse and worse than him! But then he prayed: "I did not find anyone worse!" And the Lord said: if you were introducing that dog worse than you, your Prophet's line would go down! That's why: Imam Khomeini says: If you are serving me, it's better to tell the leader! Our leader is the 13-year-old boy who: The grenade has closed and went under the enemy tank. But: what about the citizenship of the West? First, it divides the people into two categories: citizen and non-citizen! And within the citizens, they divide them into first and second-rate citizens: its practical result in Europe and America: Indians are not citizens at all, educated black people are second-class citizens! That is wherever there is a difference between White and Indian or Black: It does not record Indians complaints! Because: they are not citizens, and they have no right to complain. Complaints about black people! But they do not handle, because his side is white. In Iran, too, some of which are Muslim and some of the Westerners, still do not have citizenship rights. Because technocrats believe in citizen's rights: they believe in Western style, and Islamists are also pursuing Islamic rights. And this contradiction has not been resolved so far. The growth of marginalization around cities is why. Because they do not know the marginalized citizens! And they say that he should: return to his village, and produce meat, milk and wheat for the townspeople! To the townspeople: Comfortably and prosperously. For this reason, it is expensive in cities, because the expensive city causes citizens to be slashed from non-citizens. The luxury and full of luxury homes are the right of citizens! But there is also a lot of slum dwellers and hills, for many non-citizens! And they must be destroyed over them. Because of the lack of facilities, they steal electricity! And they are arrested for the same crime. There is no water and wastewater network. For the same crime, people are considered filthy and indecent.

تحلیل خوارزمیة حقوق المواطنة

فی القرآن الكریم، تترجم المدینة إلى القریة وقالت: "المدینة كانت تسمى القارة". والقوانین التی تنطبق على القرى تعرف الآن بحقوق المواطنة. ولكن هناك حاجة إلى تحلیل وخوارزمیة الكامنة. هل یعنی المواطن أن: الناس فی فئتین: المواطنین وغیر المواطنین؟ أو، ما هو المقصود من وجود الطبقات فی المواطنین: هل یمكن أن یكون لدینا المواطنین الأول والثانی؟ ما هو نوع حقوق المواطن التی تراعی حقوق المواطنة؟ بینما فی الإسلام، جمیع البشر، سواء فی المدینة، أو فی القریة، لدیهم نفس الحقوق والإنصاف الطبقی. وهذا هو، لا أحد متفوقا على الآخر. باستثناء المزید من الیقظة. التقوى أیضا یلاحظ الأخلاق: هو نفس حقوق المواطن. أی أن كل إنسان سیخدم مجتمعه أكثر مع الله مع أكثر تقیة وأكثر قیمة. فی الفارسیة، ویقال: العبادة لیست خدمة، ولكن الثناء والمجد. ولذلك، فإن المواطنة غیر مصنفة فی الإسلام، وإذا أردنا أن نصنف: وفقا لأدائها، فإنها تصنف على أنها: حقوق المواطنة: أولئك الذین هم أخلاقیون و: مساعدة المواطنین الآخرین (موتیلی) وأولئك الذین هم غیر مهمین هذا الموضوع (غیر صحیح). وهذا هو، أولئك الذین یحبون الآخرین أشبه أنفسهم (التضحیة بالنفس)، فی حین أن غیر المؤمنین یحبون أنفسهم أكثر من غیرها! وأفضل من غیرها. یقولون: "قال الرب لموسى:" اذهب تجد نفسك أسوأ ومساعدة! " كان یعتقد أولا أنه قد یكون: الكلب سیكون أسوأ وأسوأ منه! ثم قال: "لم أجد أحدا أسوأ!" فقال الرب: إذا كنت أدخلت هذا الكلب أسوأ من نفسك، فإن خط النبی الخاص بك قد ذهب! هذا هو السبب: یقول الإمام الخمینی: إذا كنت تقضی لی، فمن الأفضل أن أقول للزعیم! قائدنا هو الصبی البالغ من العمر 13 عاما الذی: أغلقت القنبلة وذهب تحت دبابة العدو. ولكن ماذا عن جنسیة الغرب؟ أولا، یقسم الشعب إلى فئتین: مواطن وغیر مواطن! وفی داخل المواطنین، یقسمونهم إلى مواطنین من الدرجة الأولى والثانیة: النتیجة العملیة فی أوروبا وأمریكا: الهنود لیسوا مواطنین على الإطلاق، والناس المتعلمین السود مواطنین من الدرجة الثانیة! وهذا هو أینما كان هناك فرق بین الأبیض والهند أو الأسود: فإنه لا یسجل الهنود الشكاوى! لأنهم لیسوا مواطنین، ولیس لدیهم الحق فی تقدیم شكوى. شكاوى حول السود! لكنهم لا یعالجون، لأن جانبه أبیض. فی إیران، أیضا، وبعضها مسلم وبعض الغربیین، لا تزال لا تملك حقوق المواطنة. لأن التكنوقراط یؤمنون بحقوق المواطن: فهم یؤمنون بالنمط الغربی، كما أن الإسلامیین یسعون إلى الحقوق الإسلامیة. وهذا التناقض لم یحل حتى الآن. هو السبب فی نمو التهمیش حول المدن. لأنهم لا یعرفون المواطنین المهمشین! ویقولون أنه یجب علیه: العودة إلى قریته، وإنتاج اللحوم والحلیب والقمح لأهل البلدة! إلى سكان البلدة: مریح ومزدهر. لهذا السبب، فهی مكلفة فی المدن، لأن المدینة باهظة الثمن یؤدی إلى خفض المواطنین من غیر المواطنین. الفخامة والكامل للمنازل الفاخرة هی حق المواطنین! ولكن هناك أیضا الكثیر من سكان الأحیاء الفقیرة والتلال، لكثیر من غیر المواطنین! ویجب تدمیرها فوقها. بسبب عدم وجود مرافق، فإنها سرقة الكهرباء! ویتم القبض علیهم بسبب نفس الجریمة. ولا توجد شبكة للمیاه والصرف الصحی. وبالنسبة للجریمة نفسها، یعتبر الناس قذرة وغیر لائقة.

Vətəndaşlıq Haqqları Alqoritminin Təhlili

Quranda Quran şəhərə çevrilir və dedi: "Şəhər Qara adlandırıldı". Kəndlərə tətbiq olunan qanunlar indi vətəndaşlıq hüququ kimi tanınır. Ancaq əsas təhlil və alqoritm tələb olunur. Vətəndaşın sözlərinə görə, insanlar iki kateqoriyadadirlər: vətəndaş və qeyri-vətəndaş? Yoxsa vətəndaşlardakı siniflərin varlığı nə deməkdir: birinci və ikinci vətəndaşlarımız ola bilərmi? Vətəndaşın hüquqları vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edirmi? İslamda, şəhərdə və ya kənddə olsun, bütün insanlar eyni hüquqlara və sinfi bərabərliyə malikdirlər. Yəni, heç kim bir-birindən üstün deyil. Daha çox həssaslıq istisna olmaqla. Tövhid də etiketi müşahidə edir: vətəndaşın hüquqları ilə eynidır. Yəni, hər bir insanın Allahı daha çox dindar və daha qiymətli bir cəmiyyətə xidmət edəcəkdir. Farsca deyilir: ibadət xidmət deyil, həmd və şöhrətdir. Belə ki, İslam, təsnifatı, və əgər vətəndaşlıq: Grading təsnif vətəndaşlıq hüquqları öz performansına görə edilir: o etik və vətəndaşlar (mömin) və bu mənasız başqalarına kömək etmək Bu mövzu (yanlış deyil). qeyri-mömin isə dindar insanlar, ən özünü sevgi (qurban), özlərini daha çox sevirəm! Başqalarından yaxşıdır. Onlar deyirlər: "Rəbb Musaya dedi:" Gedin, özünüzü pis tapın və kömək edin! " Əvvəlcə bu ola bilərdi: bir it daha pis və pisdən daha pis olardı! Amma sonra dua etdi: "Daha pis bir insan tapmadım!" Rəbb dedi: "Əgər iti özünüzdən daha pis tanıyırsan, Peyğəmbərin xətti qalacaq!" Buna görə: İmam Xomeyni deyir: Əgər mənə xidmət edirsənsə, lideri demək yaxşıdır! Liderimiz 13 yaşındakı bir uşaqdır: əl bombası bağlandı və düşmən tankı altına girdi. Bəs Qərbin vətəndaşlığı nədir? Birincisi, xalqı iki kateqoriyaya bölür: vətəndaş və qeyri-vətəndaş! Ağ və Hindli ya da Qara arasında bir fərq var: Hintli şikayətləri qeyd etməz! Çünki onlar vətəndaş deyil və şikayət etmək hüququ yoxdur. Qara insanlar haqqında şikayətlər! Lakin tərəfi ağ deyildir, çünki onlar işləmirlər. İranda bəzi müsəlmanlar və bəzi qərbli ölkələrdə hələ də vətəndaşlıq hüququ yoxdur.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :