ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مقاومت دارویی: یا داروی تقلبی؟

سود آور ترین تجارت در جهان امروز، قاچاق اسلحه و مواد و مخدر و دارو می باشد! که هرسه برای کشتن و: نابود کردن انسان است! به همین جهت ما نام آن را: اقتصاد شیطانی می دانیم. رتبه چهارم این تجارت بدتر است! زیرا خرید و فروش انسان و: اجزاء بدن اوست! غرب تبلیغ می کند که: دوران برده داری تمام شده! و دوران فرهیختگی و عصر خردمندی!آغاز شده است. اگر عصر خردمندی، عصر تجارت مرگ باشد، عصر غیر خردمندی چه خواهد بود؟ زیرا همه این تجارت ها و: سوداگری مرگ، توسط همان ها صورت می گیرد. ارتش آمریکا در افغانستان و: ارتش اسرائیل در فلسطین، کاری جز دستگیری افراد و: قطعه کردن آن برای: فریز نمودن قلب و کلیه و خون ندارند. همه انفجار های انتحاری که: توسط داعش یا طالبان و: یا دیگر گروههای ساخت آمریکا و: اسرائیل انجام می شود، فقط برای سرقت اجزا بدن انسانها است. هرچند در این میان کودکان و: زنان سالم هم برای سوء استفاده جنسی، روانه غرب می شوند. اقتصاد شیطانی با تعریف کمبود منابع، به مردم وعده فقر و فحشا می دهد! یعنی تنها راه زنده ماندن: غیر سرمایه داران، تحمل فقر یا رفتن در وادی فحشا است، که قران، این عمل را از شیطان می داند:(الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشا)  دارو هم در این اقتصاد، فقط مزه مرگ می دهد. با دستکاری در مواد تشکیل دهنده، یا ایجاد جهش در مولکول ها، بجای نجات انسان، آنها را بطور مرموزی به سوی مرگ می کشاند. پزشکان ساده لوح می گویند: بدن مردم به دارو مقاوم می شود: آنتی بیوتیک ها اثر خود را از دست می دهند! ولی واقعیت این است که: این آنتی بیوتیک ها هستند که: دستکاری می شوند تا: ارزانتر و بیشتر تولید شوند، و منحنی سود را بالا ببرند. در همین حادثه زلزله می بینیم: اول جایی که بطور وسیع خراب می شود: دو بیمارستان بزرگی است که: بتازگی توسط وزیر بهداشت افتتاح شده! و جزو افتخارات طرح تحول سلامت می باشد. عاملان این طرح هم برای فراموشی ، آدرس غلط می دهند و: می گویند مانقشی نداشته ایم. عده دیگر که بعنوان تیم اقتصادی مغزشان از تئوری اقتصاد شیطانی پرشده: برای اینکه اثبات کنند: اقتصاد یعنی کمبود منابع، از مردم کمک می خواهند! به ناچار سراسر ایران تبدیل می شود: به گداهای اتو کشیده! در حالیکه در اقتصاد اسلامی، نعمت ها فراوان هستند. حتی زلزله نعمت است. کل تلفات زلزله، به اندازه یک روز تلفات: جاده ای ایران نیست! و کل تخریب های زلزله، به اندازه بمباران یک روز! یمنی ها نبوده است. چرا آن را اینهمه بزرگ می کنند؟ آیا می خواهند: ادعانامه ای علیه خدا تنظیم کنند؟ وقتی برای پول گرفتن بیشتر از مردم، مسکن مهر را در گسل ها می سازند! آیا انتظار دارند تخریب نشود؟ اگر مردم یمن را، عربستان بمب باران می کند و: اگر تفجیری ها در عراق و سوریه، حکمرانی می کنند! و ایران به دور خود حصار کشیده، و هرکونه کمک به یمن یا: بحرین را انکار می کند، آیا می خواهد از غصب الهی دور بماند؟ گرچه در ایران داعشی وجود ندارد، ولی عده ای هستند که با مردم و: آرمان های اسلامی و انقلابی آن، عناد دارند. اگر این زلزله نمی شد، زلزله ضد اربعینی! در راه بود. آنها سوژه های خود را، خیلی سریع مطرح می کردند که: مثلا یک زن جوان در حین راهپیمایی اربعین، فرزند خود را بدنیا می آورد! مگر مجبور است که: پیاده روی کند؟ پیاده روی اربعین، بغض فروخفته 1400ساله شیعه است! و خداوند نگذاشت این بغض، همچنان در گلو بماند و: دشمنان همچنان به آزار و اذیت: اربعینی ها ادامه دهند. اما همه آنها بدانند که زلزله زده ها، همچنان به حسین ع معتقدند و: سال بعد را با شوق بیشتری، شرکت خواهند کرد.

Drug resistance: Or a counterfeit drug?

The most profitable business in the world today is smuggling weapons and drugs and drugs! That's all for killing and: destroying man! So we call it the "evil economy". The fourth place is worse! Because the sale and sale of man is: his body is! The West promotes that: the era of slavery is over! And the era of enlightenment and wisdom! If the era of wisdom is the era of commerce, what would be the uncritical age? Because all these businesses and: the speculator of death is done by the same. The US Army in Afghanistan and: The Israeli Army in Palestine is nothing more than arresting people and: cutting them to: freeze the heart and kidneys and blood. All suicide bombs that are done by ISIL or the Taliban and / or other US-made groups: Israel are only for theft of parts of the human body. However, in this case, children and: healthy women also go to the West for sexual abuse. The evil economy, by defining the lack of resources, gives people promise of poverty and prostitution! That is, the only way to survive: non-capitalists is to tolerate poverty or to go on the promise of prostitution, which the Qur'an considers this act of Satan: medicine in this economy is just a taste of death. By manipulating the ingredients, or making mutations in molecules, instead of saving people, they mysteriously lead them to death. Naive physicians say the body is resistant to drugs: antibiotics lose their effect! But the truth is: these antibiotics are: manipulated to: cheaper and more produced, and increase the profit curve. In the same event, we see an earthquake: First, where it is wrecked widespread: there are two large hospitals: recently opened by the Minister of Health! And it is one of the honors of the Health Development Plan. The perpetrators of this plan are also misleading for oblivion: they say we have not stopped. Others, who, as their brainchild, are filled with evil theology of economics: to prove: the economy means a shortage of resources, they need help from the people! It will inevitably become the whole of Iran: it's pulled by beast! While there are many blessings in Islamic economics. Even the earthquake is a blessing. Total earthquake casualties, as much as one day of casualties: Road to Iran! And the total earthquake devastation, as much as a bombardment of a day! The Yemenis have not been. Why make it so great? Do they want to: make a statement against God? When making money for more money than people, they make Mehr housing in faults! Do not expect to be demolished? If the Yemeni people, Saudi Arabia rages, and if they are ruling in Iraq and Syria! And Iran has fence around itself, and anyway helping Yemen either: denies Bahrain, does it want to stay away from usurpation? Although there is no Da'ish in Iran, there are some people who are with the people and: their Islamic and revolutionary ideals. If this was not an earthquake, an anti-Arbane earthquake! Was on the way. They raised their subjects very quickly: for example, a young woman gives birth to her child during the march of Arbaeen! Do you have to walk? Arbaeen's walk is a 1400-year-old Shiite fading! And God did not let this bug stay in the throat and: the enemies continue to be harassed: the Arbaeen continue. But they all know that the quake-stricken people still believe in Hussein, and they will be more enthusiastic next year.

مقاومة المخدرات: أو المخدرات المزیفة؟

أكثر الأعمال ربحیة فی العالم الیوم هو تهریب الأسلحة والمخدرات والمخدرات! هذا كل شیء لقتل و: تدمیر الرجل! لذلك نسمیها "الاقتصاد الشر". المركز الرابع هو أسوأ! لأن بیع وبیع الرجل هو: جسده هو! الغرب یعزز ذلك: عصر الرق قد انتهى! وعصر التنویر والحكمة! إذا كان عصر الحكمة هو عصر التجارة، ما سیكون عصر غیر ناقد؟ لأن كل هذه الشركات و: المضارب من الموت یتم من قبل نفسه. الجیش الأمریكی فی أفغانستان و: الجیش الإسرائیلی فی فلسطین لیس أكثر من اعتقال الناس و: قطعهم إلى: تجمید القلب والكلى والدم. جمیع القنابل الانتحاریة التی یقوم بها تنظیم الدولة الإسلامیة أو حركة طالبان و / أو غیرها من الجماعات الأمریكیة: إسرائیل هی فقط لسرقة أجزاء من جسم الإنسان. ومع ذلك، فی هذه الحالة، الأطفال و: النساء الأصحاء أیضا الذهاب إلى الغرب عن الاعتداء الجنسی. فالاقتصاد الشریر، بتعریفه لنقص الموارد، یعطی الناس وعدا بالفقر والبغاء! هذه هی الطریقة الوحیدة للبقاء على قید الحیاة: غیر الرأسمالیین هو التسامح مع الفقر أو الوفاء بوعد البغاء، الذی یعتبر القرآن هذا العمل الشیطان: الطب فی هذا الاقتصاد هو مجرد طعم الموت. من خلال التلاعب فی المكونات، أو جعل الطفرات فی الجزیئات، بدلا من إنقاذ الناس، فإنها تؤدی بشكل غامض إلى الموت. ویقول الأطباء نایف الجسم مقاوم للأدویة: المضادات الحیویة تفقد تأثیرها! ولكن الحقیقة هی: هذه المضادات الحیویة هی: التلاعب بها: أرخص وأكثر إنتاجها، وزیادة منحنى الربح. فی نفس الحدث، نرى زلزالا: أولا، حیث یتم تدمیره على نطاق واسع: هناك نوعان من المستشفیات الكبیرة: افتتح مؤخرا من قبل وزیر الصحة! وهی واحدة من مرتبة الشرف لخطة التنمیة الصحیة. إن مرتكبی هذه الخطة مضللون أیضا للنسیان: یقولون إننا لم نتوقف. آخرون، الذین، كما من بنات أفكارهم، ملیئة لاهوت الشر من الاقتصاد: لإثبات: الاقتصاد یعنی نقص الموارد، فإنها بحاجة إلى مساعدة من الناس! وسوف تصبح حتما كل من إیران: انها سحبت من الوحش! فی حین أن هناك العدید من النعم فی الاقتصاد الإسلامی. حتى الزلزال هو نعمة. مجموع ضحایا الزلزال، بقدر یوم واحد من الضحایا: الطریق إلى إیران! والدمار الكلی للزلزال، بقدر القصف من یوم! لم یكن الیمنیون. لماذا جعلها كبیرة جدا؟ هل یریدون: أن یلقوا بیانا ضد الله؟ عند كسب المال للحصول على المزید من المال من الناس، فإنها تجعل مهر الإسكان فی أخطاء! لا تتوقع أن یتم هدمها؟ إذا كان الشعب الیمنی، المملكة العربیة السعودیة تحتدم، وإذا كانوا یحكمون فی العراق وسوریا! و إیران لدیها سیاج حول نفسها، و على أی حال مساعدة الیمن إما: ینكر البحرین، هل یرید أن یبقى بعیدا عن الاغتصاب؟ على الرغم من عدم وجود داعش فی إیران، هناك بعض الناس الذین هم مع الشعب و: المثل العلیا الإسلامیة والثوریة. إذا لم یكن هذا زلزالا، زلزال مضادة لأربان! كان على الطریق. لقد رفعوا رعایاهم بسرعة كبیرة: على سبیل المثال، تلد امرأة شابة طفلها خلال مسیرة عربین! هل لدیك على المشی؟ مشوار أرباین هو شیعی یبلغ من العمر 1400 سنة غارق! والله لم یترك هذا الخلل البقاء فی الحلق و: لا یزال الأعداء یتعرضون للمضایقات: یستمر أربین. لكنهم یعرفون جمیعا ان الاشخاص الذین ضربهم الزلزال مازالوا یؤمنون بصدام حسین، وانهم سیكونون اكثر حماسا فى العام القادم.

Dərman müqaviməti: Yoxsa saxta dərman mı?

Dünyadakı ən kârlı iş silah və narkotik və narkotik maddələrin qaçaqmalçılığıdır! Bütün bunlar öldürmək və insanları məhv etməkdir! Buna görə də biz "pis iqtisadiyyat" deyirik. Dördüncü yer daha pisdir! Çünki insanın satışı və satışı bədənidir! Qərb demişdir: köləlik dövrü bitdi! Möhtəşəmlik və hikmət dövrü! Müdriklik dövrü ticarət dövrü olsaydı, nə qədər gizli yaş olardı? Çünki bütün bu işlər və ölüm spekulyatoru eynidır. Əfqanıstanda Amerika ordusunun: Fələstində İsrail ordusu üçün həbslər və parça onu başqa bir şey: ürək və böyrək, və qan dondurmaq. İŞİD və ya Taliban: No intihar partlayış qruplar və ya edilməsi Amerika və İsrail görülən yalnız insan bədəninin hissələri oğurlamaq. Ancaq bu vəziyyətdə uşaqlar və sağlam qadınlar da cinsi istismar üçün Qərbə gedərlər. Zərərli iqtisadiyyat, resursların çatışmazlığını müəyyən edərək, insanlara yoxsulluq və fahişəlik sözü verir! Maddələrlə manipulyasiya etmək və ya moleküllərdə mutasiyalar etmək insanları xilas etmək əvəzinə sirli şəkildə onları ölümünə səbəb olur. Naive həkimlər bədənin dərmana davamlı olduğunu söyləyirlər: antibiotiklər təsirini itirir! Ancaq həqiqətdir: bu antibiotiklər aşağıdakılardır: manipulyasiya edilir: daha ucuz və daha çox istehsal edilən və mənfəət curve artır. Və bu, Sağlamlıq İnkişafı Planının hörmətlərindən biridir. Bu planın failləri də unutqanlıq üçün yanlış yola düşürlər: biz durmadıqlarını söyləyirlər. Bu, qaçılmaz olaraq bütün İrana çevriləcəkdir: bu, canavar tərəfindən çəkilmişdir! İslam iqtisadiyyatında bir çox xeyir var. Zəlzələ belə bir xeyirdir. Toplam zəlzələ itkisi, bir günə qədər itki olanlar: İrana yol! Və bir günün bombardm

سید احمد حسینی ماهینی

www.mahinnews.ir/24

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 30 فروردین 1398 09:09 ب.ظ
wat kost tadalafil in thailand http://genericalis.com presentacion tadalafil
20 mg
جمعه 30 فروردین 1398 07:32 ب.ظ
http://onlineviagriabuy.com/# - cialis online pharmacy cialis cost <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">generic cialis online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:21 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - 200 mg viagra online viagra for men <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">reputable viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:28 ب.ظ
buy brand viagra bioshieldpill.com buy viagra online cheap
[url=http://bioshieldpill.com/]buy sildenafil online[/url]
جمعه 30 فروردین 1398 05:15 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - viagra order online mail order viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">online pharmacy viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:54 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - brand viagra online canada buy cheap cialis <a href="http://onlineviagenfox.com/#">buy viagra online overnight delivery</a>
جمعه 30 فروردین 1398 02:43 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - side effects of generic viagra cialis brand <a href="http://genericvigaria.com/#">п»їgeneric viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 02:37 ب.ظ
cheap viagra online canadian ph generic viagra additional resources [url=http://bioshieldpill.com/]cheapest online no script viagra[/url]
جمعه 30 فروردین 1398 02:27 ب.ظ
http://canadabuyeds.com/ - viagra best buy reviews buy cialis without prescription <a href="http://canadabuyeds.com/#">where to buy generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 12:59 ب.ظ
http://genericviragaonline.com/# - generic viagra online pharmacy review tadalafil generic <a href="http://genericviragaonline.com/#">cheapest generic viagra prices online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 12:07 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - best place to buy generic viagra forum cialis 10mg <a href="http://genericvigaria.com/#">mexican generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 11:52 ق.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - best place to purchase viagra online tadalafil reviews <a href="http://onlineviagenfox.com/#">comprare viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 09:36 ق.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - united states online pharmacy viagra cheap generic viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">how to order viagra online safely</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:45 ق.ظ
can you take sildenafil and aleve viagra http://viagrauga.com/ viagra for sale canadian home remedies to make sildenafil
جمعه 30 فروردین 1398 07:42 ق.ظ
http://cheapvirgaraonline.com/# - where can i buy viagra online yahoo answers viagra for sale <a href="http://cheapvirgaraonline.com/#">viagra buy online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:29 ق.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - viagra for womens where to buy buy viagra <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">best place to buy viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:10 ق.ظ
e http://cialisles.com buy cialis online - previously ug cialis cialisles.com also cialis.com;
جمعه 30 فروردین 1398 06:04 ق.ظ
sildenafil and folic acid [url=http://viagragenupi.com]http://viagragenupi.com[/url] viagra was discovered by
mistake
جمعه 30 فروردین 1398 05:29 ق.ظ
gelpin sildenafil fast 50 mg https://www.viagraeiu.com/ generic
viagra online
جمعه 30 فروردین 1398 03:15 ق.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - buy real viagra online usa viagra sale <a href="http://buyviagaraonline.com/#">buy viagra online usa</a>
جمعه 30 فروردین 1398 02:54 ق.ظ
cnlfllx que es levitra y tadalafil http://cialissom.com/ cialissom.com [url=http://cialissom.com/]cialis usa[/url] buy tadalafil online yahoo
جمعه 30 فروردین 1398 01:35 ق.ظ
tadalafil 100 mg 30 tabletek [url=http://cialislet.com/]http://cialislet.com/[/url] tadalafil baja la presion.
جمعه 30 فروردین 1398 01:30 ق.ظ
citrato de sildenafil patente http://viagrabs.com/ buy generic viagra
online. sildenafil forma de administracion.
جمعه 30 فروردین 1398 12:58 ق.ظ
sildenafil citrate 100mg melt tabs [url=http://viagrabs.com/]viagra online[/url] sigma sildenafil citrate.
جمعه 30 فروردین 1398 12:55 ق.ظ
http://cheapvirgaraonline.com/# - buy generic viagra online viagra natural <a href="http://cheapvirgaraonline.com/#">buy real viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 12:18 ق.ظ
is it ok to take viagra at a young age cheap generic viagra maximum dosage
of viagra per day
پنجشنبه 29 فروردین 1398 11:58 ب.ظ
http://canadabuyeds.com/ - can i buy viagra online buy tadalafil online <a href="http://canadabuyeds.com/#">viagra buy</a>
پنجشنبه 29 فروردین 1398 11:38 ب.ظ
sildenafil antihypertensive
sildenafil generic
efectos del sildenafil en el organismo
[url=http://viagrarow.com/]viagra generic[/url]
پنجشنبه 29 فروردین 1398 11:13 ب.ظ
generic cialis directions [url=http://cialislet.com]cialis
usa[/url] generic tadalafil patent.
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:00 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - can you buy viagra over the counter? viagra prices <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">best places to buy viagra</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :