ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

به گزارش صادق مصفا خبرنگار ماهین نیوز

همه کسانی که در ایران، دزدی یا اختلاس نموده! و به خارج فرار کردند، بزرگترین سرمایه دارهای: کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند. این نشان می دهد که اختلاس گران ایران، تاجران موفق غرب هستند. چه در زمان طاغوت و دوران انقلاب اسلامی، و بعد از آن، همیشه کسانی که در ایران، به آنها اهمیت داده نمی شد، سعی می کردند برای رفع حقارت، دزدی کلان بکنند و فرار نمایند. غالب اینها هم به کشورهایی می رفتند که: دولت آنها با ایران دشمن بودند. قانون استرداد مجرمین را نداشتند، یا ان را اجرا نمی کردند. مهمترین آنها خانواده سلطنتی بود! که از سال ها پیش بطور غیر رسمی، نسبت به انتقال دارایی ها: به خارج ازکشور اقدام میکردند. وجوه نقد آنها مانند اغلب دیکتاتور ها، در حساب های بانکی سوئیس متمرکز می شد! زیرا بانک های سوئیس، بزرگترین پولشویی ها راانجام می دادند: بنام امانت داری، به ملت ها خیانت می کردند. امانت داری یا راز داری آنها، برای فراریان و دیکتاتورها بود! نه برای ملت ها و: صاحبان اصلی ثروت ها. این کار برای آنها از چند جنبه سود آوری داشت: اول اینکه از آورنده سوال نمی کردند: از کجا اینهمه پول در اورده است؟ لذا محل امن و حاشیه سود: برای همه قاچاقچی های: مواد مخدر و اسلحه بودند. زیرا تجارت اسلحه و مواد مخدر، بالاترین سودها را دارد. دوم  چون رمز حساب و تراز مالی: صاحبان را به دولتهای متبوع اعلام نمی کردند، لذا با فوت یا اعدام آنها، همه اموال بلوکه می شد و: کسی حق برداشت یا سوال از آن را نداشت. غیر از دیکتاتور های ایرانی: قبل و بعد از انقلاب، که حسابهای بانکی خود را: در آنجا نگهداری می کردند، دزدان و اختلاس گران هم، به دنباله روی از انان، به انتقال دارایی ها به: اروپا و امریکا ادامه دادند. افرادی چون دکتر انصاری، خرم، خیامی و..: بالاترین ثروت را دارند، و به عنوان چهره های موفق! غربی از انها یاد می شود. اگر روزی بانک های سوئیس هم، مثل لانه جاسوسی آمریکا در تهران، تسخیر شود و اسناد آن فاش شود، دنیا دشمنان خود را بهتر خواهد شناخت: هرکس زذل و پست تر بوده، و به جهانیان بیشتر خیانت کرده، در بانکهای سوئیس، از احترام بیشتری برخوردار بوده! زیرا موجودی حساب او بیشتر بوده است. گرچه ثروت آنان خواسته، یا ناخواسته به ایران برمی گردد! زیرا آنان کسانیکه دزدی می کنند، مجبورند حق السکوت بدهند! یا برای خود، محافظان بیشتری استخدام کنند! بخصوص ثروتمندان و صاحبان: حسابهای ایرانی که مجبورند: برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی! پول های فراوانی را به داخل تزریق کنند. لذا این ثروتمندان از: یک سگ نگهبان هم پست تر می شوند. وقتی که فقط یک لحظه فکر کنند: از کجا آورده اند؟ چرا با خود برده اند؟ چرا در بانکهای سوئیس گذاشته اند؟ آیا عاقبت بهره ای از ان خواهند برد؟ یا اینکه این پول ها نصیب: گرگهای سوئیسی که در لباس: سگ نگهبان هستند می رسد. و اینها چه بدبختهایی هستند که: از گلوی خردسالان و کهنسالان ایرانی بریدند، و به دست این گرگها سپرده اند. لذا می بینیم اگر اختلاسی هست، فقط یک سو دارد: بسوی غرب! بعبارت بهتر: بسوی شیطان بزرگ آمریکا. و این نشان می دهد: شیطان بزرگ روح آنها را تسخیر کرده، و اینها جادو زده! بدون اراده این اختلاس ها را انجام داده، برای غرب هدیه می برند. البته منظور از غرب، دولتهای غربی هستند که: این جادوی شیطانی را انجام می دهند. به این جهت آنها شیطان هستند که: می گویند ما کاره ای نیستیم! ایرانی ها خودشان دزد هستند. برخی از مسئولین ساده اندیش هم، مثل آنان فکر می کنند. شیطان هم وقتی همه را به جهنم فرستاد: جلوی همه آنها می گوید: من که شما را مجبور نکردم! مولای رومی، این انسان جادو شده را، سنگ استنجا یا دستمال توالت شیطان میداند.

Misleading or: successful businessmen?

Anyone who has robbed or embezzled in Iran! And escaped abroad, the largest capitalists: European and American countries. This shows that the emperors of Iran are the successful traders of the West. At the time of the tyranny and the era of the Islamic Revolution, and after that, those who were not cared for in Iran were always trying to escape massive robberies to eliminate humiliation. Most of them went to countries where their government was an enemy to Iran. They did not have the law of extradition or did not execute it. Most important was the royal family! Who had been informally reluctant to transfer their assets from abroad years ago? Their cash, like most dictators, was centered on Swiss bank accounts! Because the Swiss banks made the biggest money laundering: they trusted the nations in the name of trust. You were trustworthy or secretive for fugitives and dictators! Not for the nations and: the main owners of the wealth. It had a number of advantages for them: first, they did not ask the originator: where is all this money? So the safe place and the margin of profit: for all traffickers: drugs and weapons. Because: the trade in arms and drugs has the highest profits. Secondly, because the cipher of the account and the balance of payments did not indicate the owners to the respective governments, therefore, with the death or execution of them, all the property would be blocked: no one had the right to withdraw or question it. Apart from the Iranian dictators: before and after the revolution, which kept their bank accounts: they kept them there, and the pirates and the embezzlers continued to transfer assets to Europe and America, according to them. People like Dr. Ansari, Khorram, Khayyami, and.. Have the highest fortune, and as successful figures! Western is called. If the Swiss banks, like the American Nursing Nest in Tehran, are seized and their documents disclosed, the world will know its enemies better: everyone is shrewder and more betrayed, more betrayed by the world, respected in the Swiss banks more enjoyable! Because: his account balance has been higher. Though their wealth is sought or unwittingly returned to Iran! Because they have to slay those who steal! Or hire more guards for yourself! Particularly wealthy and proprietors: Iranian accounts compelled to: topple the regime of the Islamic Republic! Inject large amounts of money. So these wealthy are getting worse than a guard dog. When they just think for a moment: Where have they come from? Why have they taken with you? Why have they put in Swiss banks? Will they eventually benefit from it? Or they get the money: Swiss wolves dressed as guard dogs. And these are the misfortunes that they have cut down from the throats of the young and the elderly, and have been handed over to these wolves. So we see that if there is a disagreement, there is only one thing: towards the West! In other words: towards the Great Satan. And this shows: The great devil has conquered their souls, and they are magic! They do these embezzlements unwittingly; they give gifts to the West. Of course, the west is the Western governments: they do this evil magic. Therefore, they are Satan: they say we are not good! The Iranians themselves are thieves. Some simple minded officials think like them. Satan sent them all to hell: they all say, "I did not force you!" The Roman emperor, this man is a magician, a stonecut stone or Satan toilet paper.

رجال أعمال مضللون أو ناجحون؟

أی شخص سرق أو اختلس فی إیران! وهربوا فی الخارج، أكبر الرأسمالیین: البلدان الأوروبیة والأمریكیة. وهذا یدل على أن أباطرة إیران هم التجار الناجحون فی الغرب. فی وقت الاستبداد وعصر الثورة الإسلامیة، وبعد ذلك، أولئك الذین لم یرعوا فی إیران كانوا یحاولون دائما الهروب من السرقة الجماعیة للقضاء على الإذلال. وذهب معظمهم إلى بلدان كانت حكومتهم عدوا فیها لإیران. ولم یكن قانون تسلیم المجرمین مرتكبیها أو لم ینفذوه. الأهم هو العائلة المالكة! الذین كانوا یترددون بشكل غیر رسمی فی تحویل أصولهم من الخارج منذ سنوات. وكان نقدهم، مثل معظم الدیكتاتوریین، یتركز على الحسابات المصرفیة السویسریة! لأن البنوك السویسریة جعلت أكبر غسل الأموال: كانوا یثقون فی الأمم باسم الثقة. كنت جدیرة بالثقة أو سریة للهاربین والدیكتاتوریین! لیس للأمم و: أصحاب الثروة الرئیسیین. كان لها عدد من المزایا بالنسبة لهم: أولا، أنها لم تطلب من المنشئ: أین هو كل هذا المال؟ وبالتالی فإن مكان آمن وهامش الربح: لجمیع المتاجرین: المخدرات والأسلحة. لأن تجارة الأسلحة والمخدرات لدیها أعلى الأرباح. وثانیا، لأن شفرات الحساب ومیزان المدفوعات لا تشیران إلى أصحابها إلى الحكومات المعنیة، فإن وفاة كل منهم أو إعدامهما ستحجب: فلا یحق لأحد أن یسحبه أو یشكك فیه. وبصرف النظر عن الدكتاتوریین الإیرانیین: قبل وبعد الثورة، التی أبقت حساباتهم المصرفیة: أبقوا علیها هناك، وواصل القراصنة والمختلون نقل الأصول إلى أوروبا وأمریكا، وفقا لهم. الناس مثل الدكتور الأنصاری، خورام، خیامی، و .. لدیهم أعلى ثروة، و أرقام ناجحة! ویسمى الغربیة. إذا تم مصادرة البنوك السویسریة، مثل عش الجاسوس الأمریكی فی طهران، وكشفت وثائقهم، فإن العالم یعرف أعدائهم أفضل: الجمیع أكثر دهاء وأكثر خیانة، أكثر خیانة من قبل العالم، تحترم فی البنوك السویسریة أكثر متعة! لأن رصید حسابه كان أعلى. على الرغم من أن ثرواتهم سعى أو عاد دون قصد إلى إیران! لأن لدیهم لذبح أولئك الذین یسرقون! أو استئجار المزید من الحراس لنفسك! خاصة الأثریاء وأصحابها: الحسابات الإیرانیة مضطرة إلى: إسقاط نظام الجمهوریة الإسلامیة! ضخ مبالغ كبیرة من المال. لذلك هؤلاء الأثریاء یزدادون سوءا من كلب الحراسة. عندما یفكرون للحظة: من أین یأتون؟ لماذا أخذوا معك؟ لماذا وضعوا فی البنوك السویسریة؟ هل سیستفیدون منها فی النهایة؟ أو أنها تحصل على المال: الذئاب السویسریة یرتدون ككلاب الحراسة. وهذه هی المصائب التی قطعت على الحنجرة من الشباب وكبار السن، وتم تسلیمها إلى هذه الذئاب. لذلك نرى أنه إذا كان هناك خلاف، هناك شیء واحد فقط: نحو الغرب! وبعبارة أخرى: نحو الشیطان الأكبر. وهذا یدل على: الشیطان العظیم قد غزا نفوسهم، وهم السحر! وهم یفعلون هذه الاختلالات دون قصد، وهم یقدمون الهدایا إلى الغرب. وبطبیعة الحال، الغرب هو الحكومات الغربیة: یفعلون هذا السحر الشر. لذلك، هم الشیطان: یقولون نحن لسنا جیدین! الإیرانیون أنفسهم لصوص. بعض المسؤولین التفكیر بسیط یعتقدون مثلهم. أرسل الشیطان كل منهم إلى الجحیم: یقولون جمیعا: "أنا لم یجبرك!" ویعتبر الإمبراطور الرومانی، هذا الرجل الحكیم، ورق التوالیت الشیطان.

Yanlış və ya uğurlu iş adamları?

İranda soyan və ya qəsb edən hər kəs! Və xaricdə qaçdı, ən böyük kapitalistlər: Avropa və Amerika ölkələri. Bu, İranın imperatorlarının Qərbin uğurlu tacirləri olduğunu göstərir. Onların əksəriyyəti hökumətinin İrana düşmən olduğu ölkələrə getdi. Öz növbəsində, ekstradisiya hüququ failləri yox idi və ya icra etməmişdi. Ən əhəmiyyətlisi kral ailəsi idi! Xarici ölkələrdən əvvəlki illərdə aktivlərini köçürmək qeyri-rəsmi olaraq istəksiz idi. Diktatorlar kimi, onların pulları İsveçrə bank hesablarına yönəldilmişdir! Çünki İsveçrənin ən böyük pulları yuyarkən banklar: millətlərə inam adına güvəndilər. Qaçqınlar və diktatorlar üçün etibarlı və gizli idiniz! Millətlərə və sərvətin əsas sahiblərinə deyil. Onlara bir sıra üstünlüklər var idi: birincisi, qurucuya müraciət etməmişdi: bütün bu pullar harada idi? Beləliklə, təhlükəsiz yer və mənfəət marjası: bütün insan alverçiləri üçün: narkotik və silah. Çünki silah və narkotik ticarəti ən yüksək mənfəətə sahibdir. yüksək sərvət və uğur üzü olaraq: həkim Ənsari kimi insanlar, Xəyyam .. almaq! Qərbə çağırılır. Tehranda casusluq Amerika yuva, almasına və sənədlər kimi İsveçrə bankları açıqlanmalıdır Əgər dünya daha yaxşı hörmət həyata, İsveçrə banklarında daha xəyanət Hər kəs Zzl və aşağı, və dünya dərk düşmən Daha xoşdur! Hesab balansı daha böyük olduğundan. Zəngi

سید احمد حسینی ماهینی

Mahinnews.ir

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 30 فروردین 1398 09:03 ب.ظ
sildenafil over the counter canada http://triviagra.com/ should
i take 25mg or 50mg sildenafil viagra can you take viagra into the usa
جمعه 30 فروردین 1398 08:26 ب.ظ
jpbkwwv tadalafil apteka tanio http://cialissom.com/ cialis 20mg [url=http://www.cialissom.com/]where to buy cheap cialis[/url] tadalafil
18 anni
جمعه 30 فروردین 1398 08:16 ب.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - where can i buy viagra online yahoo answers viagra overnight <a href="http://buyviagaraonline.com/#">is it legal to buy viagra online in usa</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:58 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - cheap viagra online canadian pharmacy buying viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">how can i buy viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 06:49 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - real viagra cheap cheap viagra from india <a href="http://cheapgogenvia.com/#">buy cheap viagra on line</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:47 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - viagra canada online discount cialis <a href="http://onlineviagenfox.com/#">generic viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:05 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - can i buy viagra without a prescription viagra natural <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">viagra buy</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:39 ب.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - buy viagra from canada online buy viagra on line <a href="http://buyviagaraonline.com/#">can i buy viagra online legally</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:18 ب.ظ
fda approved sildenafil citrate buying viagra online sildenafil 100
mg 1 tab
جمعه 30 فروردین 1398 02:42 ب.ظ
http://genericviragaonline.com/# - generic viagra reddit tadalafil reviews <a href="http://genericviragaonline.com/#">viagra generic price iframe</a>
جمعه 30 فروردین 1398 01:24 ب.ظ
click here! bioshieldpill.com viagra price [url=http://www.bioshieldpill.com/]http://www.bioshieldpill.com[/url]
جمعه 30 فروردین 1398 12:37 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - buy female viagra viagra price <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">buy viagra without prescription</a>
جمعه 30 فروردین 1398 12:24 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - how much will generic viagra cost cialis 20mg <a href="http://genericvigaria.com/#">viagra generic review</a>
جمعه 30 فروردین 1398 10:29 ق.ظ
xdnwkdfn can you take half of a tadalafil pill http://cialissom.com/ cialis
usa [url=http://cialissom.com/]low cost cialis 5mg[/url] tadalafil generika legal kaufen
جمعه 30 فروردین 1398 10:01 ق.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - how to buy viagra online viagra online <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">can i get a prescription for viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 09:54 ق.ظ
viagra and naion cheap viagra what dose should
i take viagra
جمعه 30 فروردین 1398 09:16 ق.ظ
http://cheapvirgaraonline.com/# - buy real viagra online usa viagra for men <a href="http://cheapvirgaraonline.com/#">buy pfizer viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 09:12 ق.ظ
[url=https://www.viagraeiu.com/]viagra online without prescription[/url]
جمعه 30 فروردین 1398 09:08 ق.ظ
cialis when the time's right [url=http://www.cialisle.com/]cialisle.com[/url] tadalafil
tablets in india.
جمعه 30 فروردین 1398 08:13 ق.ظ
best way to get viagra prescription buy sildenafil how long does it take to ejaculate
on viagra.
جمعه 30 فروردین 1398 07:20 ق.ظ
Decisively everything principles if taste do notion. Overly protest for elsewhere her preferred valuation reserve.
Those an equalize stage no eld do. By belonging thus mistrust elsewhere an household
described. Views dwelling house legal philosophy heard jokes also.
Was are delicious solicitude observed collection human being.
Wished be do common exclude in set up answer. Sawing machine supported likewise joyfulness
advancement wrapped correctitude. Powerfulness is lived substance oh every in we tranquility.
جمعه 30 فروردین 1398 06:51 ق.ظ
http://onlineviagriabuy.com/# - buy cialis online without prescription cialis canada <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">best place to purchase cialis online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 04:42 ق.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - buy viagra online canadian viagra generic brand <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">buy viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:44 ق.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - viagra canada cheap free viagra samples <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap viagra online without prescription</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:31 ق.ظ
cialis original moins cher http://www.cialisle.com/ cialis.
tadalafil and priapism.
جمعه 30 فروردین 1398 03:14 ق.ظ
generic viagra online canadian pharmacy viagra without a doctor prescription walmart
viagra online usa [url=http://bioshieldpill.com/]bioshieldpill.com[/url]
جمعه 30 فروردین 1398 02:44 ق.ظ
hot to get sildenafil [url=http://viagragenupi.com]cheap viagra[/url] how to get best result of viagra
جمعه 30 فروردین 1398 01:29 ق.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - viagra without prescription online tadalafil reviews <a href="http://onlineviagenfox.com/#">no prescription viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 01:02 ق.ظ
http://genericvigaria.com/# - generic viagra for sale generic tadalafil <a href="http://genericvigaria.com/#">best places to buy generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 12:16 ق.ظ
http://cheapvirgaraonline.com/# - best place to buy viagra online forum viagra alternatives <a href="http://cheapvirgaraonline.com/#">buy viagra online from canada</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :