ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
قهر طبیعت با مرزبانی 
معجزات امام حسین ع، فقط در نحوه شهادتش نیست، بلکه یکی از آنها در: چشم اندازهای هزاران ساله ایشان، که تا چه حد برای رفاه حال زائرین خود، ارزش قائل بوده! بطوریکه زمین کربلا را به: 60هزار درهم از بنی اسد خرید، ولی دوباره به آنان تحویل داد! به شرط آنکه زائرین را کمک کنند. ولی دولت ایران به دلیل گرایش های تکنوکراسی، این مفاهیم را درک نمی کند! و موانع زیادی برای حضور زائرین فراهم می کند: یکی از آنها اخذ 40دلار بابت ویزا، مبالغ هنگفت برای خروجی و: چند برابر کردن کرایه خودرو های دولتی. البته همیشه خدا، دولت ها در مقابل مردم بودند! زیرا به دلیل تحصیلات غربی، از درک بسیاری از مفاهیم عاجز بودند. در زمان دفاع مقدس هم دیدیم که: میر حسین موسوی چه بازی هایی در می اورد! بودجه را زیر خط قرمز نشان می داد: تا به جبهه امکانات داده نشود. یکی از خبط های جدید دولت در سال جاری، این بود که اعلام کرد: مرز خسروی و قصر شیرین را هم، دراین زیارت شیرین شریک می کند. ولی به قول خود عمل نکرد، و این امر باعث قهر زمین آن منطقه شد! اگر قبول کنیم تمام ذرات عالم، مامور خدا هستند، ببینید چه بر سر این: ملک و ملکوت و عالم ناسوت آوردند، که اینگونه با خشم طبیعت مواجه شدند. ولذا باید به دولت ها هشدار داد: تاکی می خواهند بر علیه: جریان مردمی حرکت کنند؟ بجای اینکه پیشتاز باشند و مانند: امام خمینی سالهای دور را ببینند، و در راستای آن حرکت کنند، خود را به برنامه 5ساله! محدود کردند یا برنامه چهارساله که: فقط گذران روزگار را داشته باشند. البته این حالت خوشبینانه هست. که فرض بر عدم آگاهی، یا عدم تطابق فرهنگ یقه سفید ها، با فرهنگ مردمی است. والا در حالت بدبینانه، همه این بازی ها برای اختلاس هرچه بیشتر و: بی سروصدا تر ست. امروز در مجلس پور ابراهیمی داغ کرده بود! می گفت بیست هزار میلیارد تومان، سرمایه شرکت هایی است که هیچ شفافیت مالی ندارند! با اینکه سه سال پیش، قرار بود این شرکتها به بورس معرفی شوند، از هزاران شرکت فقط 267معرفی شدند! که اغلب آنها هم گزارش حسابرسی نداشتند، و یا تا سال 1392 را در: ترازنامه هایشان ثبت کرده بودند. البته وزیر تعاون گفت: ما همه را در سامانه درج کرده ایم، و بورس آمادگی نداشت. ببین چه پول های کلانی به قول عادل آذر، حیف می شود! ایشان هم در گزارش خود، از ترس دولتی ها گفت: «نمی گویم میل می شود» مگر میل شدن چطور است؟ حقوق های نجومی از بانکهایی که: همه در حال ورشکستگی هستند، چه معنی غیر از این دارد؟ پولهایی که برای پروژه های عمرانی گرفته شده، و برخی از آنان چهل سال است! که هنوز تکمیل نشده و: برخی هم مدت پایانی ندارد. حالا کدام درست است: حالت خوشبینانه یا بدبینانه ؟ فقط یک کلام بگویم: آنهاییکه از آمریکا یا اروپا آمدند، خودشان می گفتند آمدیم پول پارو کنیم! و بریم سر زندگی مان. بقیه هم دست کمی ندارند. البته تقصیری هم ندارند! روزی در کنار مهندس موسوی بودم، مرحوم شجونی نماینده کرج آمد: کلی از فساد مردم و مسئولین گفت، و از مهندس موسوی خواست که: بعنوان نخست وزیر کاری بکند، ولی او می خندید! عاقبت شجونی عصبانی شد و گفت: چرا می خندی ؟ موسوی گفت: بابا صدوبیست وچهار هزار پیامبر آمدند: اینها را درست کنند نشد! من چه کار می توانم بکنم؟ بنده هم هروقت کسانی را می بینم که: از فساد دم می زنند، بیاد مرغ غمخوار می افتم: بوتیمار یا همان مرغ غمخوار، کنار دریا می نشیند و اشک می ریزد. از او می پرسند چرا؟ می گوید : میترسم یک روزی، آب دریا تمام شود! غصه می خورم، اشک من هم برای این است که: لااقل دو قطره آب دریا بیشتر شود!
The ferocious nature of the borderline
The miracles of Imam Hussein are not just in the way of his testimony, but one of them: in his thousands-year-old perspective, to which extent he has valued his wisdom for the welfare of his pilgrims! It bought the land of Karbala: 60,000 Dharams from Bani Assad, but returned to them again! Provided the pilgrims help. But the Iranian government does not understand these concepts because of the tendencies of technocracy! And there are many obstacles to the pilgrims: one of them is getting $ 40 for visas, huge sums for output and: multiplying government car rentals. Always God, governments were against the people! Because because of Western education, many concepts were not understood. During the holy defense, we also saw what games Mir Hossein Mousavi was playing. It showed the budget below the red line: to not give the front of the facility. One of the new pledges of the government this year was that it announced that Khosravi's border with Shirin's palace is also a partner in this sweet pilgrimage. But he did not fulfill his promise, and this caused the land to plague the area! If we accept that all the particles of the universe are God's agents, see what they have done about it: the kingdom, the kingdom, and the nobility of the world, who were thus faced with the anger of nature. Therefore, governments should be warned: Taky want to move against the people's stream? Instead of being prominent and like: Imam Khomeini see many years away, and move in the direction of him, into his 5 year program! Or a four-year plan that only takes time. Of course, this is optimistic. Which presupposes the lack of awareness, or the discordance of the culture of the white collar, with popular culture. Highly cynical, all of these games are for embezzling more and more: noisy. Today, Ibrahim was in the parliament! He said twenty thousand billion dollars were the capital of companies that have no financial transparency! Though companies were supposed to be listed three years ago, only 267 of thousands of companies were introduced! Most of them did not have an audit report, or they had recorded their balance sheets by 2013. Of course, the co-operation minister said: We put everyone in the system, and the stock was not ready. See what huge money is in the name of Adel Azar! In his report, he also said, "I do not say it's willing," he said of government fears. What is the desire to do? What does this mean to the astronomical salaries of banks that are all bankrupt? The money spent on construction projects, some of them for forty years! That is not yet complete: some do not have time to finish. Which is right now: optimistic or pessimistic? Just one word: those who came from the United States or Europe, they themselves said they came to us to rent the money! And let's head our lives. The rest are not at hand. Of course there is no fault! One day, along with Mousavi, the late Shajoni came to Karaj, a general representative of the corruption of the people and the authorities, and urged Mousavi engineer: to make a prime minister, but he laughed! Eventually Shajony became angry and said: why do you laugh? Mousavi said: "Baba Sobib and four thousand prophets came: they did not fix it! What can I do? I see the servant whenever I see them: they are puffing out of corruption; I'll go to the chicken sucker: a bootyram or a sultry chick sits at the seaside and tears. They ask why "I'm afraid that one day, the seawater will be over!" I'm sorry, my tears are for: At least two drops of sea water!
طبیعة شرسة من الحدود
معجزات الإمام الحسین لیست فقط فی طریق شهادته، ولكن واحد منهم: فی منظوره منذ آلاف السنین، إلى أی مدى كان یقدر حكمة فی رفاه بلده! اشترى أرض كربلاء: 60،000 دهارم من بنی الأسد، ولكن عاد إلیهم مرة أخرى! شریطة مساعدة الحجاج. لكن الحكومة الإیرانیة لا تفهم هذه المفاهیم بسبب توجهات التكنوقراطیة! وهناك العدید من العقبات أمام الحجاج: واحد منهم هو الحصول على 40 $ للحصول على تأشیرات، مبالغ ضخمة للإنتاج و: مضاعفة تأجیر السیارات العامة. دائما الله، كانت الحكومات ضد الشعب! وبسبب التعلیم الغربی، لم تفهم العدید من المفاهیم. خلال الدفاع المقدس، رأینا أیضا ما هی الألعاب میر حسین موسوی یلعب. وأظهرت المیزانیة تحت الخط الأحمر: عدم إعطاء الجبهة من المرفق. وكان من بین التعهدات الجدیدة للحكومة هذا العام أنها أعلنت أن حدود خوسرافی مع قصر شیرین هی أیضا شریك فی هذا الحج الحلو. لكنه لم یفی بوعده، وهذا تسبب فی الأرض إلى الطاعون المنطقة! وإذا قبلنا أن جمیع جسیمات الكون هی عوامل الله، فراجع ما فعلوه حیال ذلك: المملكة، والمملكة، ونبلاء العالم، الذین كانوا بالتالی یواجهون غضب الطبیعة. لذلك، یجب تحذیر الحكومات: تاكی ترید التحرك ضد تیار الشعب؟ بدلا من كونها بارزة ومثل: الإمام الخمینی نرى سنوات عدیدة بعیدا، والتحرك فی اتجاه منه، فی برنامجه لمدة 5 سنوات! أو خطة مدتها أربع سنوات تستغرق وقتا فقط. وبطبیعة الحال، وهذا أمر متفائل. الذی یفترض مسبقا عدم الوعی، أو التناقض بین ثقافة ذوی الیاقات البیضاء، مع الثقافة الشعبیة. ساخرة للغایة، كل هذه الألعاب هی للاختلاس أكثر وأكثر: صاخبة. الیوم، كان إبراهیم فی البرلمان! وقال إن عشرین ألف دولار كانت عاصمة الشركات التی لیس لدیها شفافیة مالیة! على الرغم من أن الشركات كان من المفترض أن تكون مدرجة قبل ثلاث سنوات، فقط 267 الآلاف من الشركات أدخلت! ولم یكن لدى معظمهم تقریر مراجعة الحسابات، أو أنهم سجلوا میزانیاتهم بحلول عام 2013. وبطبیعة الحال، قال وزیر التعاون: وضعنا الجمیع فی النظام، ولم یكن المخزون جاهزا. ترى ما هو المال الضخم فی اسم عادل عازر! وقال فی تقریره "لا اقول انها مستعدة"، وقال من مخاوف الحكومة، ما هی الرغبة فی القیام به؟ ماذا یعنی هذا المرتبات الفلكیة للبنوك التی تفلس كلها؟ الأموال التی تنفق على مشاریع البناء، وبعضهم لمدة أربعین عاما! هذا لم یكتمل بعد: البعض لیس لدیهم الوقت لإنهاء. وهو الآن: متفائل أو متشائم؟ كلمة واحدة فقط: أولئك الذین جاءوا من الولایات المتحدة أو أوروبا، هم أنفسهم قالوا أنهم جاءوا إلینا لاستئجار المال! ودعونا نعیش حیاتنا. والباقی لیست فی متناول الید. بالطبع لیس هناك خطأ! فی یوم من الأیام، جنبا إلى جنب مع موسوی، جاء الراحل شاجونی إلى كراج، الممثل العام لفساد الشعب والسلطات، وحث مهندس موسوی: على تعیین رئیس الوزراء، لكنه ضحك! فی نهایة المطاف أصبح شاجونی غاضبا وقال: لماذا تضحك؟ وقال موسوی: "بابا سوبیب وأربعة آلاف الأنبیاء جاءوا: لم إصلاحه! ماذا یمكننی أن أفعل؟ أرى الخادم كلما أراهم: هم ینفخون من الفساد؛ سأذهب إلى مصاصة الدجاج: البوتیرام أو الفرخ مص یجلس على شاطئ البحر والدموع. یسألون لماذا "أخشى أن یوم واحد، میاه البحر سوف یكون أكثر!" أنا آسف، دموعی هی: على الأقل قطرتین من میاه البحر!
Sərhədin şiddətli təbiəti
İmam Hüseynin möcüzələri yalnız şahidlik yolu ilə deyil, onlardan biridir: minillik baxımından, öz müdrikliyini özünün rifah halına gətirən dərəcədədir! Kəbə torpağını satın aldı: Binə Əsəddən 60 min Dharams, lakin yenə onlara qayıtdı! Hacıların kömək etdiyi təmin edildi. Amma İran hökuməti texnologiya meylləri səbəbindən bu anlayışları anlamır! Həcc ziyarəti üçün bir çox maneə var: bunlardan biri vizalar üçün 40 dollar, çıxış üçün böyük məbləğdir və ictimai avtomobil kirayələrini çarpar. Həmişə Allah, hökumətlər xalqlara qarşı idi! Çünki Qərb təhsilindən ötəri bir çox anlayış anlaşılmadı. Müqəddəs müdafiə əsnasında Mir Hüseyn Musəvinin hansı oyunlar oynadığını da gördük. Bu, qırmızı xəttin altındakı büdcəni göstərdi: müəssisənin önünə verməmək. Hökumətin bu ilki yeni vədlərindən biri, Xosravinin Şirin sarayının sərhədinin bu şirin hacındakı ortağı olduğŞirkətlərin üç il əvvəl siyahıya alınması nəzərdə tutulsa da, yalnız 267 minə yaxın şirkət təqdim edildi! Onların əksəriyyəti audit hesabatına malik deyil və ya 2013-cü ilə qədər onların balanslarını qeyd etmişlər. Əlbəttə, əməkdaşlıq naziri dedi: "Biz hər kəsə sistemə qoyduq və səhmdar hazır deyildi. Adel Azar adına böyük pul nə oldu! Öz hesabatında deyib ki, "bunu istəmirəm" deyərək hökumətin qorxularını bildirib. Bu, bütün iflas edən bankların astronomik maaşlarına nə deməkdir? Pul xərcləri, onlardan bəziləri qırx ildir ki, tikinti layihələrinə xərclənir! Hələ tam deyil: bəziləri bitirmə vaxtı yoxdur. Hələ indi: iyimser və ya ümidsizmi? Yalnız bir söz: Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Avropadan gələnlər özləri də pulları icarəyə götürdüklərini söylədilər! Və həyatımızı idarə edək. Qalanlar əlində deyil. Əlbəttə ki, heç bir günah yoxdur! Bir gün Musəvinin yanına gələn mərhum Shajoni, xalqın və səlahiyyətlilərin korrupsiyasının ümumi bir nümayəndəsi olan Karay'a gəldi və Musavi mühəndisini çağırdı: Baş nazir etmək, amma güldü! Nəhayət Shajony qəzəbləndi və dedi: Niyə güldürürsən? Musəvi dedi: "Baba Sobib və dörd min peyğəmbər gəldi: onlar düzəltdilər! Nə edə bilərəm? Mən gördüyüm zaman qulluqçunu görürəm: onlar korrupsiyanı darmadağın edirlər, mən toyuq suyuna gedirəm: dəniz və gözyaşardıcı bir büroyam və ya çılpaq bir cücə. Niyə soruşurlar "Qorxuram ki, bir gün dəniz suyu bitəcək!" Üzr istəyirik, gözyaşlarıma görə: ən azı iki damla dəniz suyu!
www.mahinnews.ir
سید احمد حسینی ماهینی 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 29 دی 1397 04:30 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">online pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>online pharmacy</a>
شنبه 29 دی 1397 10:34 ق.ظ
<a href=http://cialisfw.com/>cialis online pharmacy</a> no prescription cialis <a href="http://cialisfw.com/">best place to buy cialis online</a>
شنبه 29 دی 1397 07:59 ق.ظ
<a href=http://usaerectionrx.com/>does walgreens sell generic viagra</a> viagra online uk <a href="http://usaerectionrx.com/">when will generic viagra be available in the usa</a>
شنبه 29 دی 1397 04:23 ق.ظ
<a href=http://viagraeq.com/>cheap pfizer viagra online</a> cheap cialis <a href="http://viagraeq.com/">viagra canada cheap</a>
شنبه 29 دی 1397 01:41 ق.ظ
<a href=http://viagragenerics.com/>is viagra available in generic</a> viagra spam <a href="http://viagragenerics.com/">generic viagra online pharmacy review</a>
شنبه 29 دی 1397 12:09 ق.ظ
<a href=http://viagraeq.com/>viagra canada cheap</a> cialis no prescription <a href="http://viagraeq.com/">cheap viagra online free shipping</a>
جمعه 28 دی 1397 04:31 ق.ظ
<a href="http://emtpartsstore.com/">buy viagra online</a> discount viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">does generic viagra work</a>
جمعه 28 دی 1397 03:07 ق.ظ
<a href="http://emtpartsstore.com/">is there a generic for viagra</a> cheap generic viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">buy viagra online usa</a>
پنجشنبه 27 دی 1397 07:06 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">prescription drugs without prior prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>
پنجشنبه 27 دی 1397 06:11 ب.ظ
<a href=http://www.forumdemulheres.com/>can you buy cialis online in australia</a> viagra generic <a href="http://www.forumdemulheres.com/">ordering cialis online</a>
پنجشنبه 27 دی 1397 12:02 ب.ظ
<a href=http://greengenericjen.com/>can i buy viagra at walgreens</a> natural viagra alternatives <a href="http://greengenericjen.com/">can i buy viagra over the counter</a>
پنجشنبه 27 دی 1397 11:08 ق.ظ
<a href=http://usaerectionrx.com/>where to buy generic viagra</a> natural alternatives to viagra <a href="http://usaerectionrx.com/">how to get generic viagra</a>
پنجشنبه 27 دی 1397 10:37 ق.ظ
<a href=http://greengenericjen.com/>safest place to buy viagra online</a> viagra samples <a href="http://greengenericjen.com/">why does the military buy viagra</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 07:51 ب.ظ
<a href="http://erectionakebd.com/">where to buy viagra online</a> lowest viagra price <a href="http://erectionakebd.com/">canadian generic viagra</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 03:17 ب.ظ
<a href=http://viagragenerics.com/>best place to buy generic viagra review</a> viagra for sale <a href="http://viagragenerics.com/">generic viagra 50mg</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 01:42 ب.ظ
<a href=http://usaerectionrx.com/>viagra generic</a> viagra wholesale <a href="http://usaerectionrx.com/">when does viagra go generic</a>
سه شنبه 25 دی 1397 01:08 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacygen.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianonlinepharmacygen.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacygen.com/>canadian online pharmacies</a>
سه شنبه 25 دی 1397 12:33 ب.ظ
<a href=https://www.niqabsquad.com/>is buying generic viagra online safe</a> female viagra pill <a href="https://www.niqabsquad.com/">where to buy generic viagra</a>
سه شنبه 25 دی 1397 10:29 ق.ظ
<a href=http://onlinewwwmen.com/>where to buy viagra online</a> buy female viagra <a href="http://onlinewwwmen.com/">best place to buy viagra online reviews</a>
سه شنبه 25 دی 1397 06:14 ق.ظ
<a href=http://onlinewwwmen.com/>safest place to buy viagra online</a> viagra oral <a href="http://onlinewwwmen.com/">buy viagra cheapest</a>
دوشنبه 24 دی 1397 07:27 ب.ظ
<a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">online pharmacy viagra</a> buy viagra cheap <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">buy viagra online cheap</a>
دوشنبه 24 دی 1397 05:56 ب.ظ
<a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">cheapest generic viagra</a> buy viagra <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">generic viagra review</a>
دوشنبه 24 دی 1397 04:01 ق.ظ
<a href=http://viagraoahvfn.com/>generic viagra usa</a> buy generic viagra online <a href="http://viagraoahvfn.com/">generic viagra online canadian pharmacy</a>
دوشنبه 24 دی 1397 01:31 ق.ظ
<a href=http://cialisckajrhd.com/>brand cialis online</a> cialis daily <a href="http://cialisckajrhd.com/">buy cialis online with prescription</a>
دوشنبه 24 دی 1397 12:50 ق.ظ
<a href=http://onlineviagraunes.com/>buy viagra from canada</a> buy viagra online at <a href="http://onlineviagraunes.com/">buy viagra online canada</a>
یکشنبه 23 دی 1397 11:26 ب.ظ
<a href=http://onlineviagraunes.com/>buy viagra without a doctor prescription</a> buy viagra without prescription <a href="http://onlineviagraunes.com/">buy viagra in mexico</a>
یکشنبه 23 دی 1397 05:38 ب.ظ
<a href=http://viagravkash.com/>viagra online cheap</a> real viagra for sale <a href="http://viagravkash.com/">best place to buy viagra online</a>
یکشنبه 23 دی 1397 02:30 ب.ظ
<a href=http://viagraoahvfn.com/>cheapest generic viagra</a> viagra prices <a href="http://viagraoahvfn.com/">generic viagra online pharmacy</a>
شنبه 22 دی 1397 07:18 ب.ظ
<a href=http://cialisckajrhd.com/>best online pharmacy for generic cialis</a> cialis tadalafil <a href="http://cialisckajrhd.com/">cialis prescription online</a>
شنبه 22 دی 1397 02:19 ب.ظ
<a href=http://cialiscials.com/>cialis buy online</a> tadalafil online <a href="http://cialiscials.com/">cialis online usa</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :