ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سردار سلیمانی گفته که من به قول خود عمل کردم و کار داعش تمام است. اما گویا داعش از خط مقدم، به پشت جبهه آمده ! زیرا امروز یکی از نمایندگان مجلس، از کودتای خزنده بانکها صحبت کرد و گفت:«جان مینارد کینز» از اقتصاددان و بانک‌داران صهیونیستی می‌گوید: برای واژگونی اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف ‌تر و: مطمئن ‌تر از کاهش ارزش پول آن‌ها نیست. و این هشداری است که: هیچگاه شنیده نمی شود، دلیل آن هم روشن است: زیرا افرادی صاحب بانک و: پول هستند که حد آن را نشناخته اند. و یا سرسپرده: همین کینز ها هستند. در بررسی های درازمدت، حتی از سالیان درازی، بیش از هزاران سال! مغلوم شده است که: ایران تنها منطقه ثروتمند جهان است، که آثار گردشگری آن بی همتا است. مکان آن پل ارتباطی: شرق و غرب و در مرکز دنیا است. همه شرق و غرب با: ایران سنجیده می شود. به قول امروزی ها: داشته های ما بسیار زیاد است، ولی برداشت ما از ان کم است. لذا برخلاف تعریف اقتصاد در غرب، که توزیع منابع محدود، بین نیاز های نامحدود را، اساس خود می داند، در ایران باید گفت: منابع نامحدود و نعمتهای: بی پایان الهی است که: بین نیاز های محدود ما، سرگردان است و: قدر آن دانسته نمی شود! مثلا : سرانه زمین کشاورزی در چین 800متر است، و در ایران 1640متر! یعنی دو برابر زمین های: کشاورزی را داریم ولی، چه مقدار کاشته می شود؟ ایران دو تا سه برابر: مصرف خود محصولات کشاورزی، و باغی دارد که اغلب آنها، در پای درختها پوسیده می شود. یا نصیب چرنده ها و پرنده ها و درنده ها می گردد. در همین تهران، کم مانده است موشها، از آدم ها بزرگتر شوند! بسکه دور ریز غذا وجود دارد. معادن نفت و گاز ایران، دربالاترین رده دنیا قرار دارد، ولی اغلب آنها یا: خام فروشی می شود و: یا در هوا می سوزد! آثار باستانی ما آنقدر زیاد است که: از دیدن آنها اصلا تعجب نمی کنیم، و از اینکه قاچاق می شود! یعنی برای دیگران، اهمیت دارد: تعجب ما بیشتر می شود. مغز های فراری ما، به تمام دنیا صادر شده! ولی هیچ حساسیتی به آن نداریم. زیرا  برای آنهایی که: فرار نکرده اند برنامه نداریم. و اصلا کای می کنیم که بروند! و آنهایی که رفته اند، بهترین پذیرایی ها از آنها شده است! بنابر این برای پیشرفت کشور، هیچ مشکلی نداریم! جز اینکه دوست نداریم پیشرفت کنیم. چون آنهاییکه پیشرفت کرده اند، هدفشان تسلط به معادن ما بوده، و ما وقتی دست خودمان است، این پیشرفت استعماری را نمی خواهیم. به قول ریاضی دان ها، وقتی صد! آمد نود هم پیش ما است. اگر خوب دقت کنیم: همه تجهیزات و اختراعات آمریکایی ها، برای این است که بتوانند به: خاورمیانه بیایند. وقتی ما در قلب خاورمیانه هستیم، ناو های وینسنز را، برای چه باید بسازیم؟ بنابر این باید بدانیم اگر: مقاومتی در مقابل پیشرفت: به شکل غربی وجود دارد، برای این است که آنها، نیاز به تجاوز دارند! و ما نداریم. تمام پیشرفت های آنها برای تجاوز است، و ما که خوی تجاوز را نداریم، آن پیشرفت ها را نمی خواهیم! بمب اتم نمونه این تئوری است، که آنها بمب اتم را می خواهند: تا بر خاورمیانه تسلط پیدا کنند، و ما نیازی به آن نداریم، چون در دل خاورمیانه هستیم. لذا در دکترین دفاعی جایی ندارد. فقط باید مواظب باشیم که: مورد تجاوز قرار نگیریم! تمام توان دفاعی ما برای همین است. زیرا قران هم بر آن تکیه کرده، و آیه آن لوگوی سپاه شده است. اما این توان نباید فقط نظامی باشد، زیرا که ارزش پول ملی هم مهم است.

Why are not we picked up?

Sardar Soleimani said: "I worked on my promise: ISIS's work is over. But it seems that ISIS comes from the front line to the front of the front! As one of the MPs spoke today of the bank's creepy coup and said, "To reverse the foundation of a country, John Maynard Keynes, of Zionist economics and bankers, says," There is no more subtle means: not safer than their devaluation. “And this is a warning: it's never heard, because it's clear: because people own a bank and: they are money that they have not known. Or Sister: That's Keynes. In long-term reviews, even from many years, more than thousands of years! It has been speculated that: Iran is the only richest region in the world, whose tourism works are unmatched. The location of that bridge is East and West and in the center of the world. All East and West are measured by: Iran. According to the modern day, there are so many of us, but our perception is low. Contrary to the definition of Western economy, which considers the distribution of limited resources between unlimited needs, in Iran, it should be said: "Unlimited resources and blessings: endless divine, that is: between our limited needs and wandering: magnitude It does not know! For example: per capita agricultural land in China is 800 meters, and in Iran 1640 meters! We have twice the land: agriculture, but how much is planted? Iran has two to three times its own consumption of agricultural products, and it has a garden that most of them are rotten at the bottom of the trees. Or it will be used for the destruction of birds and birds. In the same Tehran, the mice are getting smaller than people! There is a steady supply of food. Iran's oil and gas mines are among the highest in the world, but most of them are either: raw and / or burning in the air! Our antiquities are so high that: We are not surprised to see them, and that they are smuggled! That is important for others: our surprise gets bigger. Our runaway brains are exported to the whole world! But: no sensitivity to it. For those who have not escaped, we do not have the program. And we're all going to go! And the ones that have gone are the best of them! Therefore, there is no problem for the progress of the country! Except: we do not like to make progress. Because those who have made progress have been aiming to dominate our mines, and we do not want this colonial development when we are ourselves. As the mathematicians say, when one hundred! The ninety times came to us. If we look carefully, all the equipment and inventions of the Americans are for them to come to the Middle East. When we are at the heart of the Middle East, we need to build the Vincennes warships. So we should know if: resistance to progress: in the western form, because they need to rape! And we do not have all their advancements are for rape, and we do not want rape, we do not want those improvements! The atomic bomb is a specimen of this theory, which they want, atomic bombs: to dominate the Middle East and we do not need it, because we are in the Middle East. So there is no defense doctrine. Just be careful not to be raped! All our defenses are for this. Because the Quran relied on it and its verse is the logo of the Guards. But this power should not be just a military, because the value of the national currency is also important.

لماذا لا نستلم؟

وقال سردار سلیمانی: "عملت على وعدی: عمل داعش قد انتهى. ولكن یبدو أن داعش یأتی من الخط الأمامی إلى مقدمة الجبهة! لأنه الیوم واحد من النواب، ومكتب الانقلاب الزاحف، وتحدث وقال: قال اقتصادیون ومصرفیون "جون ماینارد كینز" إسرائیل انعكاس من بلد، ولیس أداة أكثر أناقة واثقة من انخفاض قیمة لهم. وهذا تحذیر: إنه لم یسمع أبدا، لأنه واضح: لأن الناس یمتلكون مصرفا، وهم أموال لم یعرفوها. أو الأخت: هذا كینز. فی الاستعراضات على المدى الطویل، حتى من سنوات عدیدة، أكثر من آلاف السنین! وقد تم التكهن بأن إیران هی أغنى منطقة فی العالم، والتی لا تضاهى أعمالها السیاحیة. موقع هذا الجسر هو الشرق والغرب وفی وسط العالم. ویقاس كل الشرق والغرب ب: إیران. وفقا للیوم الحدیث، هناك الكثیر منا، ولكن تصورنا منخفض. لذلك، خلافا لتعریف الاقتصاد فی الغرب، وتوزیع الموارد المحدودة، والحاجة إلى غیر محدود، من تلقاء نفسه، فی إیران وقال الموارد وتفضل غیر محدودة: لا نهایة لها الإلهی: الحاجة للحد من تجول لدینا هی: كیف لا یعرف! على سبیل المثال: نصیب الفرد من الأراضی الزراعیة فی الصین هو 800 متر، وفی إیران 1640 متر! لدینا ضعف الأرض: الزراعة، ولكن كم هو زرعت؟ إیران لدیها مرتین أو ثلاثة أضعاف استهلاكها من المنتجات الزراعیة، ولها حدیقة أن معظمها فاسدة فی الجزء السفلی من الأشجار. أو أنها سوف تستخدم لتدمیر الطیور والطیور. فی نفس طهران، والفئران هی الحصول على أصغر من الناس! هناك إمدادات ثابتة من المواد الغذائیة. مكامن النفط والغاز الإیرانی، هو أعلى مستوى فی العالم، ولكن فی كثیر من الأحیان هم إما: الخام المباع وإما حروق فی الهواء! آثارنا عالیة جدا بحیث: نحن لا نستغرب أن نراهم، وأنها تهریب! هذا مهم للآخرین: مفاجأة لدینا یحصل على أكبر. یتم تصدیر العقول هارب لدینا إلى العالم كله! ولكن لا حساسیة لها. بالنسبة لأولئك الذین لم یهربوا، لیس لدینا البرنامج. ونحن جمیعا ذاهبون للذهاب! و تلك التی ذهبت هی أفضل منهم! لذلك، لیس هناك مشكلة للتقدم فی البلاد! إلا أننا لا ترغب فی تحقیق تقدم. لأن أولئك الذین أحرزوا تقدما كانوا یهدفون إلى السیطرة على مناجمنا، ونحن لا نرید هذه التنمیة الاستعماریة عندما نحن أنفسنا. كما یقول علماء الریاضیات، عندما مائة! وجاء لنا وقت التسعین. وإذا نظرنا بعنایة، فإن جمیع معدات واختراعات الأمریكیین هی أن تأتی إلى الشرق الأوسط. عندما نكون فی قلب الشرق الأوسط، نحن بحاجة إلى بناء السفن الحربیة فینسنس. لذلك یجب أن نعرف ما إذا: المقاومة للتقدم: فی شكل الغربی، لأنها تحتاج إلى الاغتصاب! ولیس لدینا كل ما لدیهم من تقدم هو للاغتصاب، ونحن لا نرید الاغتصاب، ونحن لا نرید تلك التحسینات! لذلك لیس هناك عقیدة دفاع. فقط یجب الحرص على عدم التعرض للاغتصاب! كل دفاعاتنا هی لهذا الغرض. لأن القرآن اعتمد علیها، وآیة هو شعار الحرس. ولكن هذه القوة یجب ألا تكون مجرد عسكریة، لأن قیمة العملة الوطنیة مهمة أیضا.

Niyə biz seçməmişik?

Sardar Süleymani deyib: "Mən sözümə görə çalışdım: ISIS-in işləri bitdi. Ancaq İSİS cəbhə xəttindən cəbhənin önünə gəlir! Millət vəkilləri bu gün biri, çünki sürünən zərbə Office, danışdı və dedi: "John Maynard Keynes" iqtisadçılar və bankirlər İsrail bir ölkə, daha zərif və devalvasiya onlara daha inamlı heç bir vasitə ilə bərpa bildirib. Və ya Sister: Bu Keynes. Uzunmüddətli araşdırmalarda, hətta uzun illərdən, minlərlə ildən çoxdur! Mghlvm ki İran eşsiz turizm izləri dünyanın yalnız zəngin regiondur. Həmin körpünün yeri Şərq və Qərbdir və dünyanın mərkəzindədir. Bütün Şərq və Qərb İran tərəfindən ölçülür: İran. Müasir günə görə, çoxumuz var, amma algılarımız aşağı. sonsuz ilahi: bizim sərgərdanlığımı məhdudlaşdırmaq ehtiyac Buna görə də, Qərb, öz məhdud resursların paylanması, limitsiz ehtiyac, iqtisadiyyatın anlayışına zidd İranda limitsiz resursları və ne'mətini edib necə Bilmirəm! Misal üçün: Çində kişi başına düşən əkin sahələri 800 metr, İranda isə 1640 metrdir! İki dəfə torpaq var: kənd təsərrüfatı, lakin nə qədər əkilir? ağac çürük ən, olan kənd təsərrüfatı məhsullarının onların istehlak və bağ, İran iki-üç dəfə aşağıdır. Və ya quşların və quşların məhv edilməsi üçün istifadə ediləcək. Eyni Tehranda, siçanlar insanlardan daha kiçikdir! Daimi ərzaq təchizatı var. İranın neft və qaz yataqları dünyanın ən yüksək səviyyədə olduğunu, lakin tez-tez onlar da aşağıdakılardır: hava i Mühafizələrin loqosu idi. Lakin bu güc yalnız hərbi ola bilməz, çünki milli valyutanın dəyəri də vacibdir.

http://www.icana.ir/Fa/News/353230      mahinnews.ir/mainpage

 

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
سه شنبه 14 اسفند 1397 09:31 ب.ظ
Thiѕ custom Swіsѕ Army Knife is gorgeous.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :