ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اظهارات ترامپ در سازمان ملل، نشان داد که دولت سفاک و زورگوی آمریکا، بزودی ساقط خواهد شد! زیرا روسای جمهور قبل، هیچگاه از کشورهای دیگر نمی ترسیدند، ولی او نشان داد که حتی از: کوبا یا ونزوئلا هم می ترسد و: این کشورها را تهدیدی بر علیه تاج و تخت خود می داند. البته ذکر نام ایران یا سوریه، چون از قبل هم بوده نشان از ترس دائمی دولت: خود خواه آمریکا می باشد. بطور طبیعی این اظهارات سخیف، موضع تمام مردم و یا حتی تمام دولتمردان آمریکا نیست، زیرا که اگر دولت آمریکا سرنگون شود، باید از بین همین مردم دولت جدیدی تشکیل شود. تنها تفاوت آن این است که مردم دنیا، دیگر دشمن دولت جدید نخواهند بود! بلکه همزیستی مسالمت آمیز شروع خواهد شد. باید دانست که روسای جمهور قبل، تهدیدات را حس کرده بودند، و میدانستند که تاج و تخت روسای جمهور آمریکا، که نزدیک دویست سال است: خون مردم را در شیشه کرده اند، بزودی از بین خواهد رفت. اما اینقدر احساس ضعف نمی کردند. حتی بوش و یا اوباما تصور می کردند: با حمله به عراق یا افغانستان، میتوانند مانع سقوط آمریکا شوند. اما اکنون بر آنها ثابت شده که: نمی دانند از کجا ضربه نهایی را خواهند خورد. استیصال اطلاعاتی و ناتوانی: تشخیص مشکل اصلی، آنها را بر ان داشته تا: با تمام مردم دنیا دشمن شوند. ابتدا تصور می کردند: فقط خاورمیانه است و یا: تنها ایران است که با: زورگویی ها و خودخواهی های آنها مخالف است، ولی الان می بینند که در: اروپا و آسیای دور و آفریقا نیز، مردم آنها را  دور می ریزند و می گویند: یانکی ها به خانه برگردید. ترامپ اعتراف کرد که: حتی در حیاط خلوت خود، یعنی آمریکای لاتین هم، مردم از او ناراضی هستند. به نظر ما مردم خود آمریکا بیشتر ناراضی هستند! ولی دستشان به جایی نمی رسد. آمریکا مانند یک زندان بزرگ است که: دور آن را آب ها و اقیانوس ها، احاطه کرده و مردم راه فراری ندارند. البته مدتی مکزیک یا کوبا، محل فراریان بود ولی باز هم، در دسترس اف بی ای و سیا بودند. گرچه امروز ونزوئلا توانسته تا: حدودی مردم ناراضی را در خود جای دهد، ولی همین امر باعث شده تا: دولت آمریکا در صدد سرنگونی: دولت ونزوئلا یا کوبا بر آید. و این حرفهای ترامپ، تاییدی بر این مدعا است. اما برای چندمین بار باید گفت: که سخنان زشت و بی پایه و اساس ترامپ، فقط نظر شخصی اش بوده و: نظر مردم آمریکا نیست. شاید نتانیاهو و چند جلاد دیگر، از حرفهای او تمجید کنند، ولی مردم آمریکا در کف خیابان ها، نشان دادند که حرفشان چیز دیگری است. وظیفه مردم آمریکا از امروز، سخت تر شد، آنها باید ترس از: اف بی ای و سازمان سیا و پنتاگون را کنار بگذارند. واین دیوانه را از میدان بردارند. البته نباید یک نفر دیوانه تر! را جای او بگذارند، زیرا سیستم آمریکا دیوانه پرور است: و ترامپ جدیدترین مدل تولیدی این سیستم است. لذا باید سیستم را متلاشی کنند. تنها راه متلاشی کردن این سیستم هم، اعتقاد به شهادت و نترسیدن از: مرگ یا شکنجه هست. نسل های گذشته آمریکا به دلیل فراری بودن، یا تبعیدی های اروپا و اسیایی، و نداشتن زمین، مجبور شده بودند زورگو باشند، تا بتوانند از سرخپوستان زمین و: از سیاهپوستان کار بگیرند. ولی امروز همه شهروند آمریکا هستند. و باید بدانند که صاحب زمین و: شهرهای آمریکا می باشند. و این زمین و شهر ها را، برای آیندگان خود باقی خواهند گذاشت. لذا باید که از حالت ترس و خوش نشینی بیرون ایند، و مانند یک شهروند واقعی، برای حکومت خود تصمیم بگیرند: تصمیمی برای تعامل سازنده با دنیا.

America's siege gets tighter:

Tramp's remarks at the United Nations showed that the ghostly government of the United States would soon be abandoned! Because former presidents were never afraid of other countries, he showed that he even fears Cuba or Venezuela: they see these countries as a threat to their throne. Of course, the mention of the name of Iran or Syria, since it was already a sign of the constant fear of the state: whether it is the United States itself. Naturally, Sathyat's statements are not the position of all people, or even all of the US administration, because if the American government is overthrown, then a new government must be formed from these same people. The only difference is that the people of the world will no longer be the enemy of the new government! But peaceful coexistence will begin. It should be known that former presidents had felt threats, and they knew that the throne of the American presidents, who was nearly two hundred years old: Blood people in glass, will soon be destroyed. But they did not feel so weak. Even Bush or Obama thought that they could prevent the collapse of the United States by invading Iraq or Afghanistan. But now it's proved to them: they do not know where they will hit the final. Intelligence Desperation and Inability: Identifying the main problem has led them to become enemies with all the world's people. First, they thought: It is only the Middle East or Iran: it is only Iran that opposes their bullying and selfishness, but now they see that in Europe and in the distant Asia and Africa, people are throwing them away and saying : Yankees go home. Tramp admitted that: Even in his backyard, Latin America, people are unhappy with him. In our opinion, our American people are most unhappy! But their hands do not get anywhere. America is like a big prison: surrounded by waters and oceans, and people do not have an escape route. For a while, Mexico or Cuba was the place of the fugitives, but they were still available to the FBI and the CIA. Although today Venezuela has managed to: somewhat accommodate dissatisfied people, it has caused: the US government is about to overthrow the Venezuelan government or Cuba. And this is the tramp, which confirms this claim. But for a number of occasions, it must be said that the ugly and unfounded remarks of Trump are just his personal opinion: not the American people's opinion. Perhaps Netanyahu and several other people would praise his words, but the American people showed up on the floor of the streets that they were talking about something else. The task of the American people has become harder than today, they should be afraid of: FBI and the CIA and the Pentagon. They will take this crazy out of the field. Of course one should not be crazy! Because the American system is crazy: and Trump is the newest model in the system. So you have to break the system. The only way to dismantle this system is to believe in martyrdom and not to fear: death or torture. Former American generations had to be bullied because they were runaway, or exiled from Europe and Asia, and lack of land, so that they could employ indigenous peoples: from black people. But today all are American citizens. And they must know that the landowner is: America's cities. And they will leave the land and the cities for their posterity. Therefore, they must come out of fear and rejoicing, and, like a real citizen, decide for their own government: a decision to constructively engage the world.

حصار أمریكا یحصل أكثر تشددا:

وأظهرت تصریحات ترامب فی الأمم المتحدة أنه سیتم قریبا التخلی عن حكومة شبح الولایات المتحدة! ولأن الرؤساء السابقین لم یخافوا أبدا من بلدان أخرى، أظهر أنه یخشى كوبا وفنزویلا: فهم یرون أن هذه البلدان تشكل تهدیدا لعرشهم. بالطبع، ذكر اسم إیران أو سوریا، لأنه كان بالفعل علامة على الخوف المستمر من الدولة: ما إذا كانت أمریكا نفسها. وبطبیعة الحال، فإن تصریحات ساثیات لیست موقف جمیع الناس، أو حتى من كل الإدارة الأمریكیة، لأنه إذا تم الإطاحة بالحكومة الأمریكیة، یجب تشكیل حكومة جدیدة من هؤلاء الناس أنفسهم. والفرق الوحید هو أن شعوب العالم لن تكون عدوا للحكومة الجدیدة! ولكن التعایش السلمی سیبدأ. وینبغی أن یكون معروفا أن الرؤساء السابقین كانوا یشعرون بالتهدیدات، وأنهم یعرفون أن عرش الرؤساء الأمریكیین، الذین یبلغ عمرهم قرابة مائتی عام: شعب الدم فی الزجاج، سیدمر قریبا. لكنهم لم یشعروا بالضعف. حتى بوش أو أوباما اعتقدوا أنها یمكن أن تمنع انهیار الولایات المتحدة بغزو العراق أو أفغانستان. ولكن الآن ثبت لهم: انهم لا یعرفون أین سیصطدمون النهائی. الاستخبارات والیأس والعجز: أدى تحدید المشكلة الرئیسیة بهم إلى أن یصبحوا أعداء مع جمیع شعوب العالم. أولا، كانوا یعتقدون: انها فقط الشرق الأوسط أو إیران: إنها إیران الوحیدة التی تعارض البلطجة والأنانیة، ولكنهم یرون الآن أنه فی أوروبا وفی آسیا البعیدة وأفریقیا، الناس یلقونهم بعیدا ویقولون : یانكیز العودة إلى دیارهم. اعترف ترامب أن: حتى فی الفناء الخلفی له، أمریكا اللاتینیة، والناس غیر راضین عنه. فی رأینا، شعبنا الأمریكی أكثر تعاسة! ولكن أیدیهم لا تحصل فی أی مكان. أمریكا مثل سجن كبیر: محاطة بالمیاه والمحیطات، والناس لیس لدیهم طریق الهروب. كانت المكسیك أو كوبا مكان الهاربین، ولكنها كانت لا تزال متاحة لمكتب التحقیقات الفدرالی ووكالة المخابرات المركزیة. على الرغم من أن فنزویلا الیوم تمكنت من: استیعاب بعض الناس غیر راضین إلى حد ما، فقد تسبب فی: الحكومة الأمریكیة على وشك الإطاحة بالحكومة الفنزویلیة أو كوبا. وهذا هو المشدود الذی یؤكد هذا الادعاء. ولكن فی عدد من المناسبات، یجب أن یقال إن التصریحات القبیحة التی لا أساس لها من ترامب هی مجرد آرائه الخاصة: ولیس رأی الشعب الأمریكی. ربما كان نتنیاهو وعددا من الناس الآخرین یثنیون على كلماته، ولكن الشعب الأمریكی ظهر على أرضیة الشوارع التی كانوا یتحدثون فیها عن شیء آخر. أصبحت مهمة الشعب الأمریكی أصعب من الیوم، یجب أن یخافوا من: مكتب التحقیقات الفدرالی ووكالة المخابرات المركزیة والبنتاجون. وسوف تأخذ هذا مجنون للخروج من المیدان. بالطبع لا ینبغی أن یكون مجنون! لأن النظام الأمریكی هو مجنون: وترامب هو أحدث طراز فی النظام. لذلك لدیك لكسر النظام. والطریقة الوحیدة لتفكیك هذا النظام هی الاعتقاد بالاستشهاد ولیس الخوف: الموت أو التعذیب. فالأجیال الأمیركیة السابقة یجب أن تتعرض للتخویف لأنها هاربة أو منفاة من أوروبا وآسیا، والافتقار إلى الأراضی، حتى یتمكنوا من توظیف الشعوب الأصلیة: من السود. ولكن الیوم جمیعا مواطنین أمریكیین. وعلیهم أن یعرفوا أن مالك الأرض هو: مدن أمریكا. وسوف یغادرون الأرض والمدن لأجیالهم. لذلك، یجب أن یخرجوا من الخوف والإبتهاج، وكما هو الحال بالنسبة للمواطن الحقیقی، یقررون حكومتهم: قرار المشاركة البناءة مع العالم.

Amerika mühasirəsi daha sərtləşir:

Tramp'un Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ürkütücü hökuməti tezliklə tərk ediləcəyini göstərdi! artıq qorxu daimi dövlət göstərdiyi kimi, əlbəttə ki, İran və Suriya adı: America eqoist deyil. Tək fərq, dünya xalqı artıq yeni hökumətin düşməz olacağıdır! Lakin sülhün bərqərar olması başlayacaqdır. Ancaq onlar zəif hiss etmədilər. Hətta Bush və ya Obama, İraq və ya Əfqanıstanı işğal edərək ABŞ-ın dağılmasının qarşısını ala biləcəklərini düşünürdü. Amma indi bunlar sübuta yetirildi: finala nəyin qaçdığını bilmirlər. Kəşfiyyat çarəsizliyi və qüdrətsizlik: Əsas problemin müəyyən edilməsi onları dünya xalqı ilə düşmən halına gətirib çıxardı. Ilk fikir: Just Middle East ya sataşma və onlara qarşı eqoizm, lakin indi onlar Avropa və Uzaq Şərq və Afrika, insanlar onlar atmaq və demək ki, görəcəksiniz ki, yalnız İran Yankees evə getdi. Tramp etiraf etdi ki: Hətta bağçasında, Latın Amerikasında, insanlar onunla bədbəxtdirlər. Bizim fikrimizcə, Amerika xalqımız ən bədbəxtdir! Amma əlləri heç bir yerə getmir. Amerika böyük bir həbsxanaya bənzəyir: suları və okeanları əhatə edir, insanlar isə bir qaçış yolu yoxdur. Əlbəttə ki, hicrət hələ mövcud idi Meksika və ya Kuba, isə FBI və CIA idi. Venesuela edə bu gün olsa da onların yerində bədbəxt bəzi insanlar, lakin bu hökumət Amerikanı devirmək səbəb oldu: Venesuela və ya Kuba hökuməti. Və bu iddianı təsdiq edən tramp. Sahədən çıxan bu çılğınları alacaqlar. Əlbəttə bir dəli deyil! Amerika sistemi deli olduğundan, və Trump sistemin ən yeni modeli. Yəni sistemin pozulması lazımdır. Bu sistemi sökmək üçün yeganə yol şəhadətə inanmaq və qorxmamaqdır: ölüm və ya işgəncə. Amma bu gün hamısı Amerika vətəndaşlarıdır. Onlar torpaq sahibinin olduğunu bilsinlər: Amerika şəhərləri. Onlar torpaqları və şəhərləri öz övladları üçün tərk edəcəklər.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :