ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

پیاده روی جهانی به سوی قدس.

یکی از راههای مبارزه با میلیتاریسم، دیوار گوشتی یا موج انسانی است. ارتش  اسرائیل سنگدل ترین و مجرمترین ارتش دنیا است، زیرا ارتش ها برای حفظ سرحدات و مرزهای یک کشور بوجود می آیند، و تا به سرحدات حمله ای نباشد، ارتش وظیقه ای به عهده ندارد. اما ارتش اسرائیل آتش به اختیار است تا: با تمام دنیا جنگ کند: در داخل سرزمین های اشغالی، ماموریت حمله روزانه به مردم فلسطین است. در دنیا هم کشتار دشمنان، تحت عنوان یهود ستیزان! در دستور کار او است . در داخل خود اسرائیل هم، قتل عام شهروندانی را به عهده دارد که عضو ارتش نمی شوند. در واقع اسرائیل تماما یک ارتش است: هیچ فرد فعال و بالغی که عضو ارتش نباشد، وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد! دو راه بیشتر ندارد یا پیوستن به ارتش، یا انتخاب مرگ. دوران سربازی در اسرائیل به سه سال اجباری ختم نمی شود، آنها تا پایان عمر در نیروهای احتیاط هستند، و سالی دو ماه باید به پادگانها بروند! و اگر کسی چنین نکند در اختیار جوخه های مرگ قرار می گیرد. یعنی ماموریت سوم ارتش مربوط به: این نیروهای بریده یا بی طرف می باشد. در چنین شرایطی کسی قادر به نفوذ در ارکان ارتش نیست، و مقابله با آن از راههای کلاسیک نتیجه ای ندارد، زیرا هیچ ارتشی در دنیا به این خشونت و آماده کشتار نیست. البته در ارتش آمریکا یا روسیه، عربستان و بحرین برخی از این وحشیگری ها دیده می شود، اما همه اینها به دلیل کمبود بودجه گاهی ناچار به اغماض هستند. مثلا ارتش آمریکا مزدوران خود را برای کشتار مردم عراق فرستاد، ولی انان تا موفعی خوب کشتار می کردند که: عربستان هزینه های آنان را تامین می کرد! با وجود مشکلات مالی عربستان، وکاهش در امد نفتی آن  رونق حضور آمریکایی ها هم کم اثر شد. ولی در کشتار فلسطینی ها توسط ارتش اسرائیل، هیچ نقطه امیدی نیست! زیرا که همه اسرائیل، ارتش هست و همه بودجه ها برای ارتش! منظور می شود. حتی اگر اسرائیل در کشاورزی یا: بهداشت هم سرمایه گذاری می کند، برای تامین غذا و بهداشت ارتش و نظامیان است. همه اختراعات و اکتشافات باید ارتش را بطور کامل سیر کند، بعدا برای مردم دنیا صادر شود. بهترین خودروها و بهترین لباس ها، برای نظامیان آنهم برای سرکوب فلسطینی ها طراحی می شود. اما مهجزه جمعیت یا همان حرکت توده ای و: موج انسانی بوده که تا کنون توانسته فلسطینی ها را، در برابر اسرائیل حفظ کند. بطوریکه می بینیم با وجود محاصره های سخت: نوار غزه و یا ساحل رود اردن، همه آنها بهترین شرایط زندگی دارند! با لوکس ترین خود روها رفت و آمد می کنند و: هر روز منازل مسکونی و شهرک های جدیدی را می سازند. اما اسرائیل برای ساختن شهرک ها، نه تنها با مشروعیت روبرو نیست بلکه: امکانات و زمین برای ان پیدا نمی کند! ناچار از زمین های فلسطینی به سرقت می برد! بعد از ساخت هم مشکل او بیشتر می شود! چرا که مهاجرت معکوس یهودیان، و فرار از ارتش اسرائیل، انتخاب ساکنین را برای این شهرک ها با: مشکل شهروندی روبرو کرده است. گاهی شهرک نشین ها بدتر از فلسطینی ها، علیه ارتش اسرائیل عمل می کنند! زیرا فلسطینی ها دشمن آشکار و: نحت محاصره و قابل کنترل هستند ولی، شهرک نشین ها برای فرار از اسرائیل، حاضرند مسکن اهدایی خود را به فلسطینی ها هم واگذار کنند! بسیاری از فلسطینی ها با تغییر چهره، بعنوان شهووند یهودی دراین واحد ها ساکن هستند. که تشخیص ان برای اسرائیل مشکل شده است. از این رو مردم بجای جزیره ای عمل کردن، بهتر است متحد شده و در روز معینی: مثل روز قدس همگی به سوی مسجدالاقصی بروند و: آن را تسخیر کنند.

World Walk to Jerusalem.

One of the ways to fight militarism is the meat wall or human wave. The Israeli army is the most arrogant and most criminalized army in the world, because the armies are created to maintain the borders and borders of a country, and it has no borders to attack, the military does not have a duty. But the Israeli army is in a position to fight: to fight the whole world: inside the occupied territories, the mission is a daily attack on the Palestinian people. In the world, also the killing of enemies, under the title of "anti-Semitism!" He is on his agenda. Inside Israel itself, it also carries the massacre of citizens who are not members of the army. In fact, Israel is entirely an army: there are no active and adult people who are not members of the military, and if they exist! There are two more ways of joining the military, or choosing to die. Soldiers in Israel do not end up for three years, they are cautious until the end of their lives, and they must go to the barracks for two months! And if anyone does not do so, they will be given to the death squads. That is, the third military mission related to: These forces are cut or neutral. Under such circumstances, one can not influence the arsenal of the army, and its counteraction to the classical ways has no result, because no army in the world is ready for it. Of course, there are some of these brutalities in the US military or in Russia, Saudi Arabia and Bahrain, but they are often overshadowed by lack of funds. For example, the US military sent its mercenaries for the slaughter of the Iraqi people, but they slaughtered good murders: Saudi Arabia provided them with their expense! Despite the financial problems of Saudi Arabia, and the decline in oil prices, the flourishing presence of the Americans also became less effective. But there is no hope in the killing of the Palestinians by the Israeli army! Because all Israel, the army, and all the funds for the army! To be considered. Even if Israel is investing in agriculture or health, it is also providing military and military food and health. All inventions and explorations must complete the army, and then be exported to the world. The best cars and best clothes are designed for the military to suppress the Palestinians. But the mass of people is the mass movement: the human wave that has ever been able to keep the Palestinians against Israel. As we see, despite the hardened siege: the Gaza Strip or the Jordan River, they all have the best living conditions! They travel with their most luxurious ones: Every day, they make residential houses and new settlements. But Israel has not only legitimacy to build settlements, but also does not find facilities and land for it! Inevitably stole Palestinian lands! After the construction, his problem gets even bigger! Because the reverse migration of Jews, and escaping from the Israeli army, has made citizens choose residents for these settlements. Sometimes villagers are doing worse than the Palestinians against the Israeli army! Because the Palestinians are an obvious enemy: they are under siege and control, but settlers are ready to leave their homes for Palestine to escape Israel! Many Palestinians, with a change of face, live as Jewish lovers in these units. That diagnosis has been difficult for Israel. Therefore, instead of acting on the island, people should be united and on a certain day: like the Qods Day, all go to the al-Qazi mosque and conquer it.

العالم المشی إلى القدس.

إحدى طرق مكافحة النزعة العسكریة هی جدار اللحم أو الموجة البشریة. إن الجیش الإسرائیلی هو الجیش الأكثر غطرسة والأكثر تجرما فی العالم، لأن الجیوش تنشأ للحفاظ على حدود وحدود بلد ما، ولیس لها حدود للهجوم، ولیس للجیش واجب. غیر ان الجیش الاسرائیلى فى وضع یسمح له بالقتال: لمحاربة العالم باسره: داخل الاراضى المحتلة، تعد البعثة هجوما یومیا على الشعب الفلسطینى. فی العالم، أیضا قتل الأعداء، تحت عنوان "معاداة السامیة!" وهو على جدول أعماله. داخل إسرائیل نفسها، كما أنها تحمل مجزرة المواطنین الذین لیسوا أعضاء فی الجیش. فی الواقع، إسرائیل هی جیش كامل: لیس هناك أی أشخاص نشطین أو أشخاص بالغین لیسوا أعضاء فی الجیش، وإذا كانوا موجودین! هناك طریقتان أخریان للانضمام إلى الجیش، أو اختیار الموت. الجنود فی إسرائیل لا ینتهی بهم الأمر لمدة ثلاث سنوات، بل هم حذرون حتى نهایة حیاتهم، ویجب أن یذهبوا إلى الثكنة لمدة شهرین! وإذا كان أی شخص لا یفعل ذلك، وسوف تعطى لفرق الموت. أی أن المهمة العسكریة الثالثة تتعلق بما یلی: هذه القوات مقطوعة أو محایدة. وفی ظل هذه الظروف، لا یمكن للمرء أن یؤثر على ترسانة الجیش، وأن تداعیه على الطرق الكلاسیكیة لیس له أی نتیجة، لأنه لا یوجد جیش فی العالم مستعد لذلك. وبطبیعة الحال، هناك بعض هذه الوحشیة فی الجیش الأمریكی أو فی روسیا والمملكة العربیة السعودیة والبحرین، ولكن غالبا ما یطغى علیها نقص الأموال. على سبیل المثال، أرسل الجیش الأمریكی مرتزقة لذبح الشعب العراقی، لكنهم ذبحوا جرائم قتل جیدة: المملكة العربیة السعودیة قدمت لهم نفقتهم! وعلى الرغم من المشاكل المالیة فی المملكة العربیة السعودیة، وانخفاض أسعار النفط، فإن الوجود المزدهر للأمیركیین أصبح أقل فعالیة أیضا. ولكن لیس هناك أمل فی قتل الفلسطینیین من قبل الجیش الإسرائیلی! لأن كل إسرائیل، والجیش، وجمیع الأموال للجیش! للنظر فیها. وحتى إذا كانت إسرائیل تستثمر فی الزراعة أو الصحة، فإنها توفر أیضا الغذاء والصحة العسكریة والعسكریة. جمیع الاختراعات والاستكشافات یجب إكمال الجیش، ومن ثم یتم تصدیرها إلى العالم. أفضل السیارات وأفضل الملابس مصممة للجیش لقمع الفلسطینیین. ولكن كتلة الشعب هی الحركة الجماعیة: الموجة البشریة التی كانت قادرة على إبقاء الفلسطینیین ضد إسرائیل. كما نرى، على الرغم من الحصار المتشدد: قطاع غزة أو نهر الأردن، فإنهم جمیعا لدیهم أفضل الظروف المعیشیة! یسافرون مع أفخمهم: كل یوم، یجعلون منازل سكنیة ومستوطنات جدیدة. ولكن إسرائیل لیس فقط شرعیة لبناء المستوطنات، ولكن أیضا لا تجد المرافق والأراضی لذلك! سلب حتما الأراضی الفلسطینیة! بعد البناء، مشكلته یحصل حتى أكبر! لأن الهجرة العكسیة للیهود، والهروب من الجیش الإسرائیلی، جعل المواطنین یختارون المقیمین لهذه المستوطنات. فی بعض الأحیان القرویین یفعلون أسوأ من الفلسطینیین ضد الجیش الإسرائیلی! لأن الفلسطینیین عدو واضح: هم تحت الحصار ویمكن السیطرة علیه، ولكن المستوطنین مستعدون لمغادرة فلسطین للهروب من إسرائیل أیضا! العدید من الفلسطینیین، مع تغییر الوجه، ویعیشون كما عشاق الیهود فی هذه الوحدات. وكان هذا التشخیص صعبا على إسرائیل. ولذلك، بدلا من العمل فی الجزیرة، یجب أن یكون الناس متحدین وفی یوم معین: مثل یوم قدس، الجمیع یذهب إلى مسجد القازی وقهر علیه.

Dünya Qüdsə gediş.

Militarizmə qarşı mübarizə üsullarından biri ət divarı və ya insan dalğasıdır. İsrail ordusu dünyanın ən çox kobud və ən cinayətkar ordusudır, çünki ordular bir ölkənin sərhədlərini və sərhədlərini qorumaq üçün yaradılıb və hücum üçün heç bir sərhədləri yoxdur, ordunun vəzifəsi yoxdur. Ancaq İsrail ordusu döyüşmək üçün bir vəziyyətdədir: bütün dünyaya qarşı mübarizə: işğal edilmiş ərazilərdə, missiya gündəlik Fələstin xalqına hücum edir. Dünyada "anti-semitizm" adı altında düşmənlərin öldürülməsi də var. O gündəmdədir. İsrailin içində, orduya üzv olmayan vətəndaşların da qatili var. Əslində, İsrail tamamilə bir ordu: əsgərin üzvü olmayan və əgər varsa, aktiv və yetkin insanlar yoxdur! Orduya qoşulmaq və ya ölməyi seçmək üçün daha iki yol var. İsrail əsgərləri üç ildir bitmir, həyatlarının sonuna qədər ehtiyatlıdırlar və iki aylıq kışlalara getməlidirlər! Kimsə bunu etməsə, ölüm qruplarına veriləcək. Yəni üçüncü hərbi missiya: Bu qüvvələr kəsilir və ya nöqtədir. Belə şəraitdə, ordu quruluşuna təsir edə bilməz və klassik yollarla qarşıdurma heç bir nəticə vermir, çünki dünyada heç bir ordu hazır deyil. Əlbəttə, ABŞ hərbi və ya Rusiyadakı, Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyndəki bu qəddarlıqlardan bəziləri var, lakin çox vaxt pul vəsaitlərinin olmaması ilə üzləşirlər. Məsələn, ABŞ əsgərləri İraq xalqının öldürülməsi üçün muzdlularını göndərdilər, amma yaxşı cinayətləri öldürdilər: Səudiyyə Ərəbistanı onlara xərclədi! Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə problemlərinə və neft qiymətlərinin azalmasına baxmayaraq, amerikalıların xoşbəxtliyi daha az təsirli oldu. Fələstinlilərin İsrail ordusu tərəfindən öldürülməsinə ümid yoxdur! Çünki bütün İsrail, ordu və ordunun bütün vəsaiti! Görüləcək. İsrail hətta əkinçilik və ya sağlamlığa sərmayə qoysa belə, hərbi və hərbi ərzaq və sağlamlıq təmin edir. Bütün ixtiralar və kəşfiyyatlar ordunu tamamlamalı və sonra dünyaya ixrac edilməlidir. Ən yaxşı avtomobillər və ən yaxşı paltarlar, hərbçilərə fələstinliləri boğmağa istiqamətli hazırlanmışdır. Amma insanların kütləsi kütləvi hərəkatdır: fələstinlilərin İsrailə qarşı dura biləcəyi insan dalğasıdır. Gördüyümüz kimi, sərtləşdirilmiş blokadalara baxmayaraq: Qəzza zolağı və İordan çayı, onların hamısı ən yaxşı yaşayış şəraitinə malikdir!nu fəth etmək.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :