ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دفعی و تدریجی در  وزارت خارجه

در متون قدیم بحث هایی وجود دارد: در مورد دفعی بودن یا تدریجی بودن، برای اثبات هر یک آنها مثال زیاد می اورند، ولی اول روی خدا آزمایش می کنند! چون اگر جواب داد یا نداد، برای خدا تاثیری ندارد! مثلا می گویند خداوند در شب قدر، قران را دفعتا بر قلب پیامبر نازل کرد. استدلال هم به سوره انا انزلنا است. ولی مخالفان می گویند نه هر آیه برحسب شان نزول خود، از سوی خداوند به پیامبر وحی می شده، لذا قران هم سوره های مکی دارد! و هم سوره های مدنی. استدلال آنها هم بر ایه: علی مکث ونزلناه تنزیلا است، برخی ها هم ترکیب هردو را می گویند.  وزیر خارجه مثل همه وزرا، یا اصلا مثل همه آدم ها، تنها خود را عقل کل می داند و می گوید: خودش به تنهایی ایران را از انزوا بیرون آورده است. البته گاهی گوشه کنار ها به شرط اینکه: به پرستیژ ش آسیب نرسد، اسمی از فرودستان یا فرادستان می برد، که کاش اسم نبرد که: از صد تا فحش هم بدتر است. این در واقع نظریه دفعی است، یعنی یک دفعه معجزه شد و: ایران که در ته چاه انزوا و گمنامی بود، به جایی رسید که برای تحلیف رئیس جمهورش، از سراسر دنیا آمده بودند! اولین معنی عکس این حرف آن است که: آمریکا هم دفعتا از اوج قدرت و خوشنامی، به قعر انزوا رفته و الان کسی دیگر آمریکا را نمی شناسد.  همه فقط اخبار مربوط به ایران را پیگیری می کنند. که طبیعتا به مذاق آقای ظریف خوش نمی آید، چون آمریکا آنقدر بد نیست که منزوی شود! و اصلا برجام را درست کردند که: همه منتفع شوند و به ضرر هیچ کس هم نیست. یک معنی عکس یا متضاد دیگر هم این است که: تاریخ 15هزار ساله که هیچ! حتی در زمان انقلاب اسلامی هم، کسی باهوش تر از ایشان نبوده که: ایران را از انزوا خارج کند. یعنی تمام افتخارات و زحمات همه ایرانیان، خیالی بود و جنبه خارجی نداشته است. جناب ظریف در مجلس چنان محکم در دهان مخالفان خود کوبید، که هیچکس نمی تواند این تعبیر را نادرست بداند. وی گفت: این کار ما باعث شد ایران از انزوا خارج شود. خوب دستشان درد نکند! می گویند حکیمی سالها زحمت کشید: تا وجود خدا را اثبات کند، در خواب دید خدا از او تشکر می کند! و می گوید اگر تو نبودی من هم نبودم! واقعا فکر مسخره یک وزیر که: همه سوابق و همه تاریخ و افتخارات یک ملت را نادیده بگیرد، و فقط خود را ناجی بداند، شایسته رای مجلس نیست. امام خمینی با آن همه عظمت که: نام ایران را بدون نام ایشان نمی شناسند، هرگز چنین ادعایی نکرد! درست برعکس این اقا، همیشه می گفت ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ حالا ایشان افتخار می کند که: رفته با آنها دست داده و خندیده و قدرت: منطق ایران را به آنها فهمانده! شعوری که در این حد باشد، نتیجه اش این می شود که نه تنها تحریم های ظالمانه! برداشته نشده بلکه بیشتر هم می شود. گزینه های نظامی و تهدیدها هم، نه تنها از روی میز برداشته نمی شود، بلکه شمشیر بازی هم با دشمنان ما انجام می دهند! دوستان ما را هم تحریم، وهم تهدید می کنند. معلوم می شود انزوای ایران، خیالی بود و ساخته پرداخته ذهنهای علیلی بوده که: جرات خود را در خط قرمز شکنی : و زیر پا گذاشتن هر آنچه امام خمینی راجع به آمریکا گفته است، می بینند. آنها می گویند دیگر مرگ بر امریکا بس است! در حالیکه امام بارها فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید. زیرا دولت آمریکا مجموعه ی: پلیس فدرال و سازمان سیا و پنتاگون هست، که نفس خود مردم آمریکا را هم بریده است. حالا که تعدادی پیدا شده مرگ بر آمریکا می گویند، آیا باید آنها را هم خفه کنیم؟

False and gradual in the State Department

There are some arguments in the old texts: they are an example for proving each one, but they are the first to test God! Because if he answered or did not, he does not affect God! For example, they say that God sent the Quran at the heart of the Prophet in the night of magnanimity. The argument is also sura. But the opponents say that not every verse was revealed to the Prophet by God according to their descent, so the Qur'an also has Maki surahs! And also civilian suras. They also argue: Some say the combination of both. The foreign minister, like all ministers, or at least like all human beings, sees himself as the whole intellect, and says: "It alone has left Iran out of isolation." Of course, sometimes the corners of the pillars, provided that they do not harm their prestige, takes the name of a descendant or ancestor, which is the name of the battle: it is worse than a hundred to the whip. It is in fact a fake theory, a miracle once: Iran, which was at the bottom of the wells of isolation and anonymity, came to have come from all over the world to inaugurate its president! The first meaning of the picture is that: America has also been isolated from the peak of power and recognition, and now no one knows America anymore. Everyone is just following Iran's news. Which naturally does not appeal to Mr. Zarif's argument, because America is not so bad to be isolated! And they did everything right: everyone benefits, and not to the detriment of anyone. Another meaning of the photo or the opposite is that: The 15,000 year history of no! Even at the time of the Islamic Revolution, no one was more intelligent than him to remove Iran from isolation. That is, all the honors and efforts of all Iranians were imaginary and not foreign. Mr. Zarif knocked in the parliament so tightly in the mouths of his opponents that no one could regard this interpretation as inaccurate. He said that this led us to isolate Iran. Well, do not hurt them! They say that Hakimi worked hard for years: to prove God's existence, God bless him in the dream! And he says if you were not, I would not be! It's really a ridiculous thought of a minister who does not ignore all the records and all the history and honors of a nation, and only consider himself a savior, not worthy of a parliamentary vote. Imam Khomeini, with all the greatness that does not know the name of Iran without his name, never made such a claim! On the contrary, he always said: "What do we want to do with the United States?" Now he is proud to be: Gone with them, Laugh and power: Tell them the logic of Iran! The mindset at this level will result in not only outrageous sanctions! It is not taken away, but more. Military options and threats are not only not removed from the table, but also the sword is playing with our enemies! We also boycott and threaten our friends. It turns out that Iran's isolation was fictitious and constructed by the intellectual minds that saw their dare to break the red line: and violating everything that Imam Khomeini had said about the United States. They say that there is enough death to America! While Imam repeatedly said: "Whatever you scream over America." Because the US government is a collection of: the federal police and the CIA and the Pentagon, which also cut off the American people themselves. Now that a number of deaths have been found on America, do they have to be strangled?

والقضاء التدریجی على وزارة الخارجیة

فی النصوص القدیمة، وهناك بعض الجدل حول ما إذا كان الإلغاء التدریجی لل، لإثبات أنهم مثال عظیم، ولكن یتم اختبارها أولا على الله! لأنه إذا لم أو لم تجب، لأن الله لا یؤثر! على سبیل المثال، یقول الرب فی لیلة القدر، ونزل القرآن على النبی فجأة على القلب. حجة لسورة. لكن معارضین یقولون لیس كل آیة من حیث الوحی، وكشف الله للنبی، والقرآن سورة من مكة! والفصل المدنی. وتعتمد حجتهم على الآیة، فإن البعض یقول مزیج من الاثنین معا. وزیرة الخارجیة مثل جمیع الوزراء، أو حتى مثل كل الناس، إلا أن الفكر یعرف ویقول یتم إحضارها إیران نفسها للخروج من العزلة. أحیانا الزاویة بجانب شرط أن: لا یلحق الضرر هیبته، مرؤوسه الاسمی، أو أعلاه، التی من شأنها أن اسم المعركة التی مائة مرة أسوأ الشتائم. هذا هو فی الواقع نظریة النفایات، وكانت معجزة لمرة واحدة وإیران فی الجزء السفلی من العزلة والغموض، إلى النقطة التی قد تأتی لحضور حفل تنصیب الرئیس من جمیع أنحاء العالم! الكلمة الأولى وهذا یعنی أن العكس غیر مهذب أمیركا ذروة القوة والسمعة، إلى أعماق العزلة والآن شخص آخر لا یعرف أمریكا. كل الأخبار حول ایران لمتابعة فقط. السید ظریف الذوق السلیم یأتی بشكل طبیعی، ولیس لأن أمریكا لیست سیئة للغایة أن تكون معزولة البرجام فعل ذلك: لیس كل فوائد ومضار لا أحد. صورة المتناقضة أو وسائل أخرى هی أن 15 ألف سنة لا! حتى فی زمن الثورة الإسلامیة، شخص أكثر ذكاء مما كان علیه أن إیران من عزلتها. وهذا یعنی أن جمیع الإنجازات والجهود المبذولة من جمیع الإیرانیین، ولیس الجوانب وهمیة والخارجیة. السید ظریف البیت ضرب من الصعب جدا فی الفم من خصومه، لا یمكن لأحد أن یعرف هذا التفسیر غیر صحیح. وقال ان هذا قادنا من العزلة. حسنا أنها لا تؤذی! عانى سعید الحكیمی لسنوات: لإثبات وجود الله، وقال انه یحلم انه بفضل الله! إذا كنت لا أقول أننی لم أكن! والوزیر الذی أمر مثیر للسخریة حقا: جمیع السجلات وكل تاریخ وإنجازات دولة إلى تجاهل، والمنقذ الوحید تعرف، لا یستحق من الانتخابات البرلمانیة. مع كل عظمة الإمام الخمینی: إیران دون اسمهم لا أعرف، قط مثل هذا الادعاء! على العكس من ذلك، هذا الرجل، وقال دائما ما نرید علاقتنا مع أمریكا؟ الآن انه فخور أنهم فقدوا وضحك والطاقة: فهموا منطق إیران! وعیه كان الأمر كذلك، فإنه یترتب على ذلك لیس فقط العقوبات الظالمة! ولكن لا یتم إزالة. الخیارات العسكریة والتهدید، لیس فقط لا من على الطاولة، ولكن المبارزة أیضا مع أعدائنا تفعل! العقوبات لأصدقائنا، وكذلك التهدید. اتضح عزلة إیران، وجعل الرجل غیر صالح وهمی لمن كانت موجهة العقول التی یجرؤ على كسر الخط الأحمر: الإمام الخمینی ویدوس كل ما یقال عن أمریكا، كما ترى. یقولون الموت الآخر لأمریكا! كفى! بینما قال الإمام مرارا وتكرارا: إن صرخة قمت بسحب أنحاء أمریكا. أمریكا بسبب تعیین الحكومة: مكتب التحقیقات الفدرالی ووكالة الاستخبارات المركزیة والبنتاغون، وهو قطع الناس فی أمیركا أنفاسهم. الآن وجدت أن عدد الموت لأمریكا أن أقول، هل نحن فی حاجة إلیها لیصمت؟

Dövlət Departamentinin tədricən aradan qaldırılması

qədim mətnləri, və ya tədricən aradan qaldırılması haqqında bəzi müzakirələr var, onlar böyük bir nümunəsidir sübut etmək, lakin onlar ilk Allaha test edilmişdir! Siz və ya cavab vermədi olmasaydı, çünki Allah təsir etmir! Məsələn, Qədr Gecəsində Lord Quran ürək birdən Peyğəmbər vəhy olundu deyirlər. Surat Arqument. Amma rəqib onun nazil baxımından hər ayə, Allah Peyğəmbər nazil demək və Quran Sura Məkkə edir! Və mülki fəsil. Onların arqumenti ayə əsaslanır, bəzi hər ikisi demək olardı. Dövlət katibi bütün nazirlər kimi, və ya hətta bütün insanlar kimi, yalnız ağıl bilir və İran özü təcrid çıxardıq deyir. yüz dəfə daha pis təhqir edir döyüş ad vermək olardı yuxarıda onun nüfuzu, onun nominal tabe, və ya zərər deyil, növbəti şərti bəzən künc. Bu, həqiqətən bir tullantı nəzəriyyə deyil, bir zaman möcüzə və İran prezidenti açılışı üçün, bütün dünyada gəlmişdi nöqtəsinə, təcrid və qaranlıq altında idi! əks deməkdir ilk sözü: pik güc və nüfuzunun Amerikanın nadan, təcrid dərinliklərində indi başqası Amerika bilmir etmək. İran haqqında Bütün xəbərlər yalnız həyata. Cənab Zərif yaxşı dad Amerika təcrid etmək üçün belə pis deyil, çünki, təbii gəlir! Brjam və yalnız etdi: bütün fayda və heç bir zərər. A təzadlı şəkil və ya digər vasitələrlə 15 min il yoxdur! Hətta İslam İnqilabının zamanda, o, təcrid həyata ki, İran asan kimsə daha. Bu o deməkdir ki, bütün nailiyyətləri və bütün İranlılar deyil xəyali və xarici aspektləri səyləri. Cənab Zərif House rəqibini ağız belə sərt vurdu, bu şərhi bilirik heç kim düzgün deyil. O, bu təcrid bizi gətirib bildirib. Yaxşı onlar zərər yoxdur! Said Hakimi ildir uğradığı: Allahın varlığı

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :