ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در سامانه زندگی هرکس، مسائل مالی، نوک قله آن است! یعنی شما اگر کار فرهنگی یا اجتماعی و یا حتی: کار های عام المنفعه و خیریه انجام می دهید، به عاقبت آن که: چه مقدار مال یا پول نصیب شما می شود می اندیشید. زیرا با این مال می توانید: برای خود غذا بخرید تا از گرسنگی نمیرید! یا لباس و یا خانه و ماشین.. پس در واقع، همه اهداف زندگی گرچه در ظاهر عنوان نشود، به سوی قله مالی نشانه رفته است. برای همین است که امام جعفر صادق می فرماید: از مال خود محافظت کنید، زیرا آن قوام زندگی شما است. در جامعه نیز همینطور است: ممکن است بگوییم جنگ آینده، جنگ نفت یا آب یا بیوتروریسم است! ولی همه اینها به یک چیز وابسته است: و آن موجودی نقدی خزانه داری هر کشور است. زیرا زمان مبادله کالا به کالا گذشته است، اعتبار فاینانس و بای بک و غیره هم، یک فریب یا دور زدن ملت های عقب مانده است. الان وقتی افغانستان سد بر رودخانه های مشترک بسته، یا ترکیه چنین کاری کرده با چه قدرتی، میتوان جلوی آن را گرفت: و مردم ایران را از بی آبی نجات داد؟ معلوم است که آنها برای دریافت پول نقد، این کار را می کنند. با زبان توصیه و دوستانه، نمیتوان حق خود را گرفت. در همسایگی، جنگ هم مناسب نیست، و راه حل نظامی ندارد. میدان های نفتی و گازی مشترک هم همینطور است، وقتی عراق بزرگترین پالایشگاههایش را، در مرز ایران و در میادین نفتی مشترک برپا کند، تنها راه حل سرمایه گذاری و: یا خرید نقدی است. راه حل دیپلماتیک یا نظامی ندارد! همینطور در مورد قطر و عربستان و : همسایه های دور و نزدیک دیگر.  به همین جهت اگر سازمان یا هرم اجتماعی، و فعالیت های اقتصادی و تولیدی یک کشور را هم، در نظر بگیریم در بالای این هرم موسسات مالی: اعم از پولی و بانکی وجود دارند. امریکا و اسرائیل با شناخت این موضوع، از ابتدای انقلاب اسلامی همین: سرچشمه یا گلوگاه را در دست گرفته اند، که تا کنون توانسته اند در برابر انقلاب اسلامی، زنده بمانند و حتی ضرباتی هم به این انقلاب الهی وارد کنند. نوک بالای این قله همان نرخ ارز: یا اهمیت دادن به کاهش ارزش پول ملی است. وقتیکه رئیس جمهور آمریکا، زمانی هزار تومانی ایران را در دست گرفت، و گفت ارزش هر دلار باید: با این برابری کند، اهمیت موضوع را می دانست! حالا کجاست که ببیند تا: چهار هزار تومان هم رفته است. مرکز این توطئه هم اکثرا، در بازار های مالی همسایگان است، یعنی بنگاههایی در دبی و شارجه و استانبول، ماموریت دارند تا فقط از ایرانی ها دلار مطالبه کنند، ریال را هرچه کمتر خریداری کنند، یا اصلا قبول نکنند. مابه التفاوت این قیمت ها هم، در بودجه سالیانه آمریکا دیده می شود. که بعنوان کمک مالی: برای براندازی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. مدتی ایران سعی کرد با پرداخت سوبسید، قیمت ارز را ثابت و بهره را کاهش دهد. ولی حریف غول های غربی و عبری و عربی نشد. بنا بر این، ورود سپاه در عرصه مالی و بانکی، اگر آنها را هم آلوده نکند!برای حفظ انقلاب اسلامی ، میتواند راه حل این مبارزه باشد. سپاه باید افراد یا موسسات فوقرا،  در کشورهای همسایه، بعنوان ضد انقلاب، شناسایی و نابود کند، در داخل هم با ایجاد بانک ارزی و ریالی، هم نرخ ارز را کاهش دهد و هم نرخ بهره و تورم. والا در نبرد نابرابر فعلی،  نرخ ارز هر روز  بالاتر می رود، و ربا خواری افزایش پیدا می کند. سید  احمد حسینی ماهینی کارشناس ارشد مدیریت مالی مدرسه تربیت مدرس .

Battle in the: financial market.

In the system of everyday life, financial issues are the tip of the summit! That is, if you do cultural or social work, or even: doing general and charitable work, then you think about how much money or money you are getting. Because you can buy food for yourself so you do not go hungry! Or clothes or home and car .. So, in fact, all the goals of life, although not appearing, appear to be heading towards the financial peak. That's why Imam Ja'far Sadeq says: protect yourself, because it is the consistency of your life. It is also in society: we can say that the future war is a war of oil or water or bioterrorism! But all of this depends on one thing: that is, the Treasury's treasury cash in each country. Because the time for goods to go to the goods has passed, the validity of Finance and BAYBACK, etc., is also a deception or bypassing the backward nations. Now that Afghanistan has blocked the dam on common rivers, or with Turkey, how much power can it be prevented from, and saved the people of Iran from desertification? It turns out they do it for cash. With a friendly and friendly language, you can not get your rights. In the neighborhood, war is not appropriate, and there is no military solution. The same is the case for oil and gas fields. When Iraq builds its largest refineries on the Iranian border and in the common oilfields, it is the only investment solution and / or cash purchase. There is no diplomatic or military solution! The same is true of Qatar and Saudi Arabia: neighboring neighbors.

So if we consider the organization or the pyramid, and the economic and productive activities of a country, there is a pyramid of financial institutions above all: money and banking. Understanding the issue, from the beginning of the Islamic Revolution, the United States and Israel have learned the source of the bottleneck, which has been able to survive the Islamic Revolution so far and even hit the divine Revolution. The top of this summit is the same as the exchange rate: or the importance of devaluation of the national currency. When the President of the United States took hold of Iran's one-thousandth anniversary, saying that the value of each dollar should: be equal to that, knew the importance of the issue! Where is where to see: four thousand tomans is gone. The center of this conspiracy is also, in most cases, in the financial markets of its neighbors, that is, firms in Dubai and Sharjah and Istanbul have a mandate to demand only the Iranians to buy the Rial, or not accept at all. The difference in prices is also seen in the annual budget of the United States. Granted as a donation: To overthrow the Islamic Republic of Iran. For a while, Iran tried to reduce the price of currency and subsidize by paying subsidies. But the opponent was not Western, Hebrew and Arab giants. Therefore, the entrance of the IRGC in the financial and banking spheres, if they do not infect them, can be the solution to this struggle to maintain the Islamic Revolution. The IRGC must identify and eliminate individuals or institutions in the neighboring countries as counter-revolution, in addition to establishing a currency and Rial currency, both reduce exchange rates and interest rates and inflation. High in the current unequal battle, the exchange rate is rising every day, and euphoria increases.

Seyed Ahmad Hosseini Master of Financial Management, Tarbiat Modarres School

معركة فی الأسواق المالیة.

نظم كل من یعیش، والمالیة، ذروتها! هذا یعنی أنه إذا كان العمل الثقافی أو الاجتماعی أو حتى رعایة العمل الخیری والقیام فی نهایة الأمر: كم من المال أو المال كنت تعتقد أنك سوف تمنح. وبسبب هذه الخاصیة، یمكنك: شراء الغذاء لأنفسهم أن یموت من الجوع! أو الملابس أو المنزل والسیارة، لذلك حقا، وبدا كل أهدافه فی الحیاة وكأن هناك لاستهدفوا القمة المالیة. لذلك یقول الإمام جعفر الصادق: حمایة الممتلكات الخاصة بك، لأنه اتساق حیاتك. هو فی المجتمع: من الممكن أن نقول إن الحرب القادمة، والحرب هی النفط أو الماء أو الإرهاب البیولوجی! ولكن كل هذا یتوقف على شیء واحد: الرصید النقدی الخزانة من كل بلد. المقایضة كما مر الوقت، یجب أن یكون التمویل الائتمانی وبیك الخ خدعة أو تحایل على الدول المتخلفة. الآن عندما أفغانستان سد مشترك على نهر مغلقة، أو تركیا لا علاقة له مدى صعوبة یمكن الوقایة منه: الشعب الإیرانی حفظها من الجفاف؟ اتضح أنهم حصول على النقد، وهی تفعل ذلك. اللغة والنصائح الودیة لا یمكن أن یكون على حق. فی الحی، ولیس الحرب، ولیس الحل العسكری. حقول النفط والغاز المشتركة، أیضا، عندما أكبر مصافی العراق، على الحدود الإیرانیة وإقامة الحقول النفطیة المشتركة، والحل الوحید هو الاستثمار: نقدا أو الشراء. حل دبلوماسی أو عسكری هو لا! كما هو الحال بالنسبة لقطر والمملكة العربیة السعودیة: دول الجوار الأخرى القریبة والبعیدة.

ولذلك، إذا كانت المنظمة أو الهرم الاجتماعی، والنشاط الاقتصادی فی البلاد والإنتاج، ویعتبر فی الجزء العلوی من المؤسسات المالیة الهرم: هناك على حد سواء النقدی والمصرفی. أمریكا وإسرائیل، على أساس أن من بدایة الثورة الإسلامیة: مصدر من عنق الزجاجة التی اتخذت أو كانت قادرة على الإطلاق إلى ما قبل الثورة الإسلامیة، من أجل البقاء وحتى تهب لدخول هذه الثورة الإلهیة. نصیحة قمة الجبل سعر الصرف، إما من انخفاض قیمة العملة الوطنیة. متى یجب أن یقال رئیس أمریكا، عندما استولت إیران دولار، والدولار: أهمیة متساویة هی القضیة! الآن حیث أن لدیه أربعة آلاف دولار توتو. وسط هذه المؤامرة فی كثیر من الأحیان، والجیران فی الأسواق المالیة، وشركات فی دبی والشارقة واسطنبول، البعثة الإیرانیة لدى الطلب العادل من الدولارات، واشترت العملة أقل، أو مقبولة لا على الإطلاق. الفرق بین هذه الأسعار معا، أمریكا یمكن أن ینظر إلیه فی المیزانیة السنویة. كهبة للإطاحة دفع جمهوریة إیران الإسلامیة. فی حین حاولت إیران الإعانات، وتحدید الأسعار وتبادل لحد. لكن عمالقة الغربیة المركزیة ولیس العبریة والعربیة. لذلك، ودخول الجیش فی القطاع المالی والمصرفی، إن لم یكن أنهم مصابون! للحفاظ على الثورة الإسلامیة، یمكن أن یكون حلا لهذه المعركة. یجب حراسا فوق لأفراد أو المؤسسات، فی البلدان المجاورة، وثورة مضادة، وتحدید وتدمیر، فی كل من النقد الأجنبی البنك، سعر الصرف وخفض معدلات الفائدة والتضخم. خلاف ذلك، فإن معركة غیر متكافئة الحالیة، فإن سعر الصرف هو أعلى كل یوم، وزیادة ربویة.

سید أحمد حسینی ماجستیر فی مدرب مدرسة التدریب الإدارة المالیة

maliyyə bazarlarında Battle.

Hər kəs yaşayan sistemləri, maliyyə, zirvəyə! Bu o deməkdir ki, hətta mədəni və ya sosial iş və ya iş rifah və xeyriyyə bunun sonunda əgər: siz layiq olacaq edirəm nə qədər pul və ya pul. bu əmlakın Çünki, siz bilərsiniz: özləri aclıq ölmək üçün ərzaq almaq! Və ya paltar və ya ev və avtomobil. Belə ki, həqiqətən, kimi baxmayaraq ki, bütün həyat qol maliyyə sammiti hədəf ortaya çıxdı. Sizin həyat ardıcıllıq, çünki sizin əmlak qoruyun: İmam Cəfər əl-Sadiq deyir nə. Bu cəmiyyətdə: bu növbəti müharibə ki, müharibə neft və ya su və ya Bioterrorism demək mümkün deyil! Hər bir ölkənin Xəzinə pul balans Lakin bütün bu bir şey asılıdır. vaxt keçdi kimi Barter, kredit maliyyələşdirilməsi və Beck və s. bir oyun və ya geri xalqları alt olmalıdır. İndi Əfqanıstan çayı üzərində birgə bənd bağlanıb, ya Türkiyə necə çətin mane ola bilər nə var zaman susuzlaşdırma xilas İran xalqını? Onlar pul almaq çıxır ki, onlar bunu. Dil və dostluq məsləhət doğru ola bilməz. məhəllə, müharibə deyil, hərbi həll. Birgə neft və qaz yataqları da İraqın ən böyük neft emalı zavodları, birgə neft yataqları İran sərhədində və yaratmaq, yalnız həll investisiya zaman pul vəsaitləri və ya alınması. Diplomatik və ya hərbi həll deyil! Digər qonşu yaxın və uzaq: Qatar və Səudiyyə Ərəbistanı olduğu kimi.

Buna görə də, təşkilat və ya sosial piramida və piramida maliyyə institutları üst hesab ölkənin iqtisadi fəaliyyət və istehsal əgər: pul və bank həm var. anlayışı ilə Amerika və İsrail ki, İslam İnqilabının əvvəlindən: bottleneck mənbəyi qəbul və ya heç İslam İnqilabının əvvəl bilmişlər, yaşamaq və hətta bu ilahi inqilab daxil etmək zərbələr. dağ Tip üst məzənnəsi milli valyutanın devalvasiya ya. İran dollar ələ Amerika, prezidenti və dollar olması lazım olduğunu söylədi zaman: bərabər əhəmiyyət məsələdir! İndi o dörd min dollar Toto olmasıdır. sui-qəsd mərkəzi çox tez-tez, maliyyə bazarlarında qonşuları, Dubay və Sharjah İstanbul, dollar yalnız 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :